Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

bdpu.zp@gmail.com
rector_bdpu@ukr.net

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4 Тимчасово переміщений до: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66

Чернєга Олена Анатоліївна

доцент кафедри професійної освіти, трудового навчання та технологій факультету фізико-математичної, комп’ютерної та технологічної освіти БДПУ

кандидат педагогічних наук

Наукометрика

Google Scholar

Google Scholar

Researcher iD

F-3058-2019

Scopus iD

ResearchGate iD

Автобіографія

 

Народилася в м. Сусуман Магаданської обл. В 1980 року переїхала до міста Бердянськ, де й закінчила школу. Після закінчення школи вступила до Бердянського професійного училища № 11, пізніше навчалася в Новочеркаському політехнічному інституті та Бердянському державному педагогічному інституті. Працювала вчителем математики у професійно-технічному училищі № 11.
В 2007 – 2011 рр. навчалася в аспірантурі БДПУ, спеціальність 13.00.04 Теорія та методика професійної освіти.
В 2012 році захистила кандидатську дисертацію «Формування професійної компетентності бакалавра-викладача практичного навчання в галузі економіки у вищому навчальному закладі».
В 2015р. присвоєно вчене звання доцент кафедри професійної освіти.

 

Наукова діяльність

 

1. Чернєга О.А. Формирование профессиональной компетентности бакалавра-преподавателя практического обучения в области экономики в высшем учебном заведении. Монографія / О.А. Чернєга / Бердянск : БДПУ, 2014. – 230 с.
2. Чернєга О.А. Формування критичного мислення студентів засобами евристичної технології навчання / О.А. Чернєга / Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Педагогічні науки: зб. наук. пр. – Вип.3 – Бердянськ : БДПУ, 2014. – С. 305-311. Фахове видання.
3. Чернєга О.А. Модель формування професійної компетентності бакалавра-викладача практичного навчання в галузі економіки у вищому навчальному закладі / О.А. Чернєга / Молодь і ринок: [науково-педагогічний журнал]. – Дрогобич: Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, 2014. – № 11 (118). – С. 74–79. Фахове видання.
4. Чернєга О.А. Комунікативна компетентність майбутнього фахівця / О.А. Чернєга / Молодь і ринок: [науково-педагогічний журнал]. – Дрогобич: Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, 2014. – № 5 (124). – С. 129–132. Фахове видання.
5. Чернєга О.А. Підготовка майбутнього інженера-педагога до само просування у професійної діяльності / О.А. Чернєга / Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : [зб. наук. пр.] ; [ред.. Т.І. Сущенко]. – Запоріжжя : КПУ, 2015. Вип. 41 (94). – С. 375–381. Фахове видання.
6. Чернєга О.А. Значення навчальної дисципліни «Комунікативні процеси у навчанні» для професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів» / О.А. Чернєга / Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : [зб. наук. пр.] ; [ред. Т.І. Сущенко]. – Запоріжжя : КПУ, 2015. – Вип. 42 (95). – С. 398–404. Фахове видання.

 

Наукові інтереси

 

Чернєга О.А. здійснює керівництво науковою роботою студентів – очолює науковий гурток «Підготовка компетентного фахівця».

 

Контакти