Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

bdpu.zp@gmail.com
rector_bdpu@ukr.net

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4 Тимчасово переміщений до: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66

Наука

Переможці олімпіад та конкурсів

 

Наукова діяльність викладачів кафедри пов’язана з роботою над спільною науково-дослідною темою “Теорія та методика використання комп’ютерно-орієнтованих технологій у професійній підготовці майбутніх інженерів-педагогів”.

За 2018 р. викладачами кафедри були видані наступні монографії:

 1. Larysa V. Horbatiuk, Nataliia V. Kravchenko Using mobile applications for learning of foreign languages in institutions of higher education // Technologie innowacyjne w tworzeniu i rozwóju kapitału ludzkiego. Edited by Iryna Ostopolets, Paweł Mikos. Series of monographs Faculty of Architecture, Civil Engineering and Applied Arts, Katowice School of Technology. Monograph 16. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach, 2018, 269 p. – p.184–197. ISBN: 978 – 83 – 947093 – 6 – 5 (in co-authorship with Larysa V. Horbatiuk).
 2. Бардус І. О. Фундаменталізація професійної підготовки майбутніх фахівців у галузі інформаційних технологій до продуктивної діяльності: монографія. Харків: ПромАрт, 2018. 393 с.
 3. Теоретичні та методичні засади навчання майбутніх інженерів-педагогів до застосовування комп’ютерних технологій в управлінні виробництвом : [монографія] / М.І.Лазарєв, С.В. Хоменко, І.С. Смоліна. – Бердянськ: БДПУ, 2018. – 210 с.
 4. Методика навчання комп’ютерних технологій управління проектами майбутніх інженерів-педагогів : [монографія] / М.І. Лазарєв, С.В. Хоменко, О.С. Коваленко. – Бердянськ : БДПУ, 2018. – 198 с.

У 2018 р. викладачами кафедри були видано 6 навчальних посібників:

 1. Антоненко О.В. Архітектура комп’ютера та конфігурування комп’ютерних систем (на основі фундаменталізованого підходу) : навч. Посіб. / О.В. Антоненко, І.О. Бардус. – Харків : ТОВ “ПромАрт”, 2018 – 269 с.
 2. Горбатюк Л.В. Курсова робота з методики навчання інформатики: для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти напряму підготовки 6.040302 Інформатика* / Л.В. Горбатюк. – Бердянськ, БДПУ, 2018. – 48 с.
 3. Випускна кваліфікаційна (дипломна) робота: навчальний посібник для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти напряму підготовки 6.040302 Інформатика* / [В. Г. Хоменко, Н. В. Кравченко, Л. В. Горбатюк,  М. П. Павленко] – Бердянськ: БДПУ, 2018. – 52 с.
 4. Сучасні інформаційні технології Навчальний посібник / Павленко Л.В. Павленко М.П. Хоменко С.В. Чуприна Г.П. // Бердянськ : БДПУ., 2017 – 402 с., С. 1-102.
 5. Випускна кваліфікаційна робота: навчально-методичний посібник для студентів освітнього ступеня магістр спеціальності 015 Професійна освіта (Комп’ютерні технології) / Укл.: Віталій Хоменко, Наталія Кравченко, Лілія Павленко. – Бердянськ: БДПУ, 2017. – 92 с.
 6. Бардус І.О. Комп’ютерне моделювання (на основі фундаменталізованого підходу) : навч. Посіб. / І.О. Бардус. Г.П. Чуприна – Харків : ТОВ “ПромАрт”, 2018 – 178 с.

Викладачі кафедри здійснюються наукове керівництво науково-експериментальним майданчиком на базі Бердянської багатопрофільної гімназії №2. Тема: «Формування професійних компетентностей  вчителів   у  системі впровадження  у навчально-виховний процес  інформаційно-комунікаційних технологій в умовах інформатизації суспільства»

Виконується колективний проект між студентами факультету та студентами  Заслуженого автономного університету Пуебла під керівництвом професора, завідувача лабораторії цифрових систем і поновлюваних джерел енергії Хосе Італо Кортесом та  к. п. н. Алєксєєвої Г.М. за тематикою вбудованих систем:

 1. Студенти 4 курсу Тронін Руслан («Полупортативний газоаналізатор метану в побутових і опціональних умовах»);
 2. Кравченко Артур і Венецький Дмитро «Розробка симулятору для складання комп’ютера архітектури Х64 за допомогою Unity 3D»
 3. Магістранти Панченко Олександр («Модель позиціонування електронної палиці в 3D просторі») та Бабіч Павло («Навігація в координатному просторі»).