Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

bdpu.zp@gmail.com
rector_bdpu@ukr.net

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4 Тимчасово переміщений до: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66

Павленко Максим Петрович

доцент кафедри комп’ютерних технологій в управлінні та навчанні

кандидат педагогічних наук

Нагрудний знак "Відмінник освіти"
Наукометрика

ORCID iD

000000030091696X

Google Scholar

8fEdve0AAAAJ&hl

Publons

N-2726-2019

Scopus iD

57222618970

ResearchGate iD

ResearchGate iD

Біографія

У 2002 році з відзнакою закінчив Бердянський державний педагогічний університет ім. П.Д. Осипенко за спеціальністю “Математика та основи інформатики” та одержав кваліфікацію “вчитель математики та основ інформатики”

У 2000-2001 рр. працював викладачем інформатики у Бердянському вищому професійному училищі №9.

У 2002-2005 рр. працював вчителем інформатики у гімназії №1 «Надія» м. Бердянська.

З 2003 по 2005 рік навчався в аспірантурі Бердянського державного педагогічного університету за спеціальністю “Теорія та методика навчання (технічні дисципліни)”

З 2005 р. по теперішній час працює на кафедрі комп’ютерних технологій в управлінні та навчанні Бердянського державного педагогічного університету на посаді доцента.

У 2010 р. захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 13.00.02 – Теорія та методика навчання (технічні дисципліни). Тема дисертації: «Методика навчання мережевих технологій студентів інженерно-педагогічних спеціальностей вищих навчальних закладів»

У 2013 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри комп’ютерних технологій в управлінні та навчанні.

З 2016 р. гарант освітньої програми “Середня освіта (інформатика)”

Навчальна діяльність

Викладає дисципліни:

 1. Проектування та розробка комп’ютерних мереж
 2. Адміністрування комп’ютерних систем та мереж
 3. Комп’ютерні технології в моніторингу якості освіти
 4. Системний аналіз в галузі комп’ютерних технологій
 5. Комп’ютерні мережі

Підготовка переможців Всеукраїнських студентських олімпіад і конкурсів

 1. Едуард МЄЛЄШКІН студент групи 2КТ (2021 р.). Тема проекту «Автоматизація розгортання хмарного сховища та системи моніторингу IT-компонентів у закладах освіти» . Зайняв 1 місце у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у галузі «Інформаційно-комунікаційні технології в освіті». Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького (м. Мелітополь, 2021 р.)
 2. Андрій САЛІОНОВ студент групи 2КТ (2019 р.). Тема проекту: «Розробка мобільного додатку». Зайняв 3 місце у II-му етапі Всеукраїнської олімпіади з дисципліни «Розробка мобільних додатків». Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького (м. Мелітополь, 2019 р.)
 3. Владислав ГАЛАЦЬКИЙ студент групи 4 КТ (2019 р.). Тема проекту: «Розробка системи анкетування мовою Python з використанням фреймворку Django для моніторингу в освіті». Зайняв 2 місце у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у галузі «Інформаційно-комунікаційні технології в освіті». Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького (м. Мелітополь, 2019 р.)

Відомості про підвищення кваліфікації

 1. Українська інженерно-педагогічна академія: «Системи управління технологічними процесами та об’єктами» 03.03.2014 р.
 2. Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького: «Тьюторство у системі дистанційного навчання», 23 травня 2018 р.

Наукова діяльність

Автор понад 60 наукових та науково-методичних праць, у тому числі 3 монографій та 4 навчальних посібників

Наукові інтереси

 • Адміністрування хмарних сервісів;
 • Хмарні технології навчання;
 • Проектування, розробка, провадження та експлуатація комп’ютерних мереж та мережевих технологій;
 • Інформаційні технологій в освітньому процесі.

Монографії

 1. Павленко. М.П. Теоретичні та методичні засади навчання майбутніх інженерів-педагогів мережевих технологій : монографія Одноосібна монографія М.П. Павленко. – Бердянськ : Видавець Ткачук О.В., 2017. – 194с.
 2. Теоретико-методичні засади підготовки майбутніх інженерів-педагогів в галузі автоматизації та комп’ютерно-орієнтованих технологій [В.Г. Хоменко, М.П. Павленко, Л.В. Павленко та ін.] ; за заг. ред. В.Г. Хоменко. – Донецьк : ЛАНДОН-ХХІ, 2014. – 329 с. / С. 83-110, 194-211.
 3. Теоретико-методичні аспекти підготовки майбутніх інженерів-педагогів : монографія / [І. О. Бардус, В. Г.Хоменко, Г.М. Алєксєєва та ін.] ;за заг. ред. І.О. Бардус. – Донецьк : ЛАНДОН-XXI, 2013. – 275 с. / С.246-256.

Посібники

 1. Кваліфікаційна робота: навчальний посібник для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 015 Професійна освіта (Комп’ютерні технології) / [В. Г. Хоменко, Н. В. Кравченко, Л. В. Горбатюк, М. П. Павленко, О. С. Овсянніков] – Бердянськ: БДПУ, 2019. – 52 с. (3 др. ар.).
 2. Випускна кваліфікаційна (дипломна) робота: навчальний посібник для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти напряму підготовки 6.040302 Інформатика / [В. Г. Хоменко, Н. В. Кравченко, Л. В. Горбатюк, М. П. Павленко] – Бердянськ: БДПУ, 2018. – 52 с.
 3. Сучасні інформаційні технології Навчальний посібник / Павленко Л.В. Павленко М.П. Хоменко С.В. Чуприна Г.П. // Бердянськ : БДПУ., 2017 – 395 с., С. 102-199.
 4. Хоменко В.Г., Павленко М.П. Комп’ютерні мережі : навч. посібник / В. Г. Хоменко, М. П. Павленко ; Міністерство освіти і науки України ; Бердянський державний педагогічний університет. – Донецьк : ЛАНДОН-ХХІ, 2011. – 316 с.

Статті у наукометричних базах даних Web of Science та Scopus

 1. Pavlenko, M., & Pavlenko, L. (2021, March). Formation of communication and teamwork skills of future IT-specialists using project technology. In Journal of Physics: Conference Series (Vol. 1840, No. 1, p. 012031). IOP Publishing. https://doi.org/10.1088/1742-6596/1840/1/012031
 2. Khomenko V. H. Cloud technologies in informational and methodological support of university students’ independent study / Vitalii Khomenko, Liliia Pavlenko, Maksym Pavlenko, Svitlana Khomenko // Information Technologies and Learning Tools. – 2020. – Vol. 77, № 3. – Р. 223–239. https://doi.org/10.33407/itlt.v77i3.2941.

Публікації

2021 рік

 1. Pavlenko, M., & Pavlenko, L. (2021, March). Formation of communication and teamwork skills of future IT-specialists using project technology. In Journal of Physics: Conference Series (Vol. 1840, No. 1, p. 012031). IOP Publishing. https://doi.org/10.1088/1742-6596/1840/1/012031

2020 рік

 1. Khomenko V. H. Cloud technologies in informational and methodological support of university students’ independent study / Vitalii Khomenko, Liliia Pavlenko, Maksym Pavlenko, Svitlana Khomenko // Information Technologies and Learning Tools. – 2020. – Vol. 77, № 3. – Р. 223–239.
 2. Павленко Л.В., Павленко М.П., Хоменко В.Г., Хоменко С.В., Скурська М.М. Інноваційні підходи до вивчення статистики майбутніми ІТ-фахівцями на основі використання мови програмування R. Фізико-математична освіта. 2020. Випуск 1(23). С. 97-105.
 3. Pavlenko L., Pavlenko M., Khomenko V. Cloud technologies in support of university students’ independent study. The VI th International scientific and practical conference «About the problems of science and practice, tasks and ways to solve them» (October 26-30, 2020). Milan, Italy 2020. 596 p. P. 254-255.
 4. Павленко М. П., Павленко Л. В. Дослідження функціональних можливостей онлайн застосунків для організації й проведення онлайн анкетування та тестування. Наукова діяльність як шлях формування професійних компетентностей майбутнього фахівця (НПК-2019) : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 5-6 грудня 2019 р., м. Суми; у 2-х частинах. – Суми : ФОП Цьома С.П., 2019. – Ч. 2. – 178 с. С.149-150.
 5. Павленко М., Павленко Л., Бондаренко І. Навчання IT-фахівців з використанням задачного підходу. Наука. Інновації. Якість. Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції (17-18 грудня 2020 р., м. Бердянськ). – Бердянськ : БДПУ, 2020.
 6. Павленко М. П., Павленко Л. В. Впровадження засобів віртуалізації для адаптивного навчання студентів ЗВО. Адаптивні технології управління навчанням: матеріали шостої міжнародної конференції. Одеса, 23–25 вересня 2020 р. – Одеса, 2020. – 126 с. С. 20-22.

2019 рік

 1. Павленко М.П., Павленко Л.В., Хоменко В.Г. Розробка застосунку для проведення анкетувань та тестувань в освітньому процесі мовою Python.Фізико-математичнаосвіта.2019. Випуск4(22).С.100-107.
 2. Павленко Л., Павленко М. Портфоліо, як засіб фіксації та накопичення освітніх досягнень студента. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки, 2019, Вип. 2. С. 251–259
 3. Павленко М.П. Самопрезентація практичного досвіду здобувачів вищої освіти в галузі комп’ютерних технологій. Науково-дослідна робота в системі підготовки фахівців-педагогів у природничій, технологічній і комп’ютерній галузях: матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції (19-20 вересня 2019 р., м. Бердянськ). – Бердянськ : БДПУ, 2019. – С. 200–201.
 4. Павленко Л., Павленко М. Дослідження функціональних можливостей онлайн застосунків для організації й проведення онлайн анкетування та тестування. Наукова діяльність як шлях формування професійних компетентностей майбутнього фахівця (НПК-2019) : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 5-6 грудня 2019 р., м. Суми; у 2-х частинах. – Суми : ФОП Цьома С.П., 2019. – Ч. 2.
 5. Павленко М.П., Павленко Л.В. Розробка інформаційної системи подання змісту навчання теорії інформації та кодування. Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку: матеріали Всеукраїнської науково-практичної Internet-конференції. – Черкаси, 2019. С. 194–196.
 6. Павленко Л. В., Павленко М. П., Венецький Д. Застосування мови R для аналізу статистичних показників навчальної успішності студентів. Наукові засади підготовки фахівців природничого, інженерно-педагогічного та технологічного напрямків : матеріали всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції з міжнародною участю (26-29 березня 2019 року) : збірник тез. – Бердянськ : БДПУ, 2019. – С. 134–135.

2018 рік

 1. Павленко М. Інформаційні засоби навчання основам програмування у середній школі [Електронний ресурс] / М. Павленко, Т. Варава // Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology : електронне наукове видання. – [Мелітополь : Мелітопольский державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького]. – № 5(3). – Режим доступу : http://ojs.mdpu.org.ua/index.php/itse/article/view/2026. – Назва з екрану. С. 58-72.
 2. Павленко М.П. Використання сервісу Moodlecloud для організації змішаного навчання/ Павленко М.П. //Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку: матеріали Всеукраїнської науково-практичної Internet-конференції. – Черкаси, 2018. – 218 с., С. 125-127.
 3. Павленко М.П., Крупій А.С. Використання програмного забезпечення для віртуалізації у навчальному процесі. Інформаційні технології в культурі, мистецтві, освіті, науці, економіці та праві : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. / М-во освіти і науки України; М-во культури України; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ : Видавничий центр КНУКіМ, 2018. – 428 с., С. 66-67.
 4. Павленко М.П., Іщенко Д.А. Використання синтаксису MarkDown для підготовки електронних публікацій. Наукові засади підготовки фахівців природничого, інженерно-педагогічного та технологічного напрямків : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (26-31 березня 2018 року) : збірник тез. – Бердянськ : БДПУ, 2018. – 188 с., С.138-139.

 

Контакти

Електронна пошта: mp_pavlenko@bdpu.org.ua