Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

(06153) 36244
rector@bdpu.org.ua

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4

Табакова Ганна Іванівна

кандидатка філологічних наук, доцентка

доцентка кафедри української та зарубіжної літератури і порівняльного літературознавства
Бердянського державного педагогічного університету

Почесна грамота ректора Бердянського державного педагогічного університету (2012 р.)
Почесна грамота Департаменту освіти і науки, молоді та спорту Запорізької облдержадміністрації (2013 р.)
Наукометрика

ORCID iD

0000000196876290

Google Scholar

oXLrZ6cAAAAJ&hl

Researcher iD

E77242019

Scopus iD

ResearchGate iD

Anna_Tabakova

Контактна інформація

Електронна скринька: septeni@ukr.net

 

Кваліфікація

У 2007 р. закінчила Інститут філології Бердянського державного педагогічного університету за спеціальністю «Українська мова та література», присвоєно кваліфікацію вчителя української мови та літератури, англійської мови та зарубіжної літератури.

У 2008 р. закінчила магістратуру Інституту філології БДПУ за спеціальністю «Українська мова та література», присвоєно кваліфікацію магістра філології, фахівця з української мови та літератури, викладача.

З 2008 до 2011 рр. навчалася в аспірантурі при Київському національному університеті імені Тараса Шевченка за спеціальністю 10.01.06 – теорія літератури. У 2012 р. успішно захистила кандидатську дисертацію «Архітектоніка і композиція ліричної прози» при Київському національному університеті імені Тараса Шевченка зі спеціальності 10.01.06 – теорія літератури (науковий керівник – доктор філологічних наук, професор О. Г. Астаф’єв). У 2015 р. присвоєно вчене звання доцентки кафедри зарубіжної літератури та теорії літератури.

 

Досвід роботи

Упродовж 2006–2007 рр. працювала секретарем Інституту філології БДПУ,  2007– 2008 рр. – асистенткою кафедри української та зарубіжної літератури Інституту філології БДПУ. З 2011 р. обіймала посаду старшої викладачки, а згодом – доцентки кафедри теорії літератури та зарубіжної літератури Інституту філології БДПУ (2014 р.). У зв’язку з реорганізацією кафедри у 2019 р. переведена на посаду доцентки кафедри української та зарубіжної літератури і порівняльного літературознавства факультету філології та соціальних комунікацій.

З 2012 р. до 2014 р. виконувала обов’язки заступниці директора Інституту філології та соціальних комунікацій БДПУ з наукової роботи та міжнародної діяльності.

 

Професійні та наукові інтереси

Основний напрям наукової діяльності – жанрове різноманіття ліричної прози, особливості літературного процесу зарубіжної літератури.

Авторка понад 20 наукових і навчально-методичних праць, зокрема 1 одноосібної монографії, 1 навчального посібника.

Неодноразово виступала офіційною опоненткою дисертацій.

 

Інші види діяльності

У 2006 році пройшла мовне стажування в Centrum Kultury I Jęnzyka Polskego «Polonus» (місто Жешув, Польща).

З березня до жовтня 2014 р. проходила підвищення кваліфікації за категорією «Заступники директорів інститутів (деканів факультетів) ВНЗ ІІІ–ІV р. а.» (Національна академія педагогічних наук України, ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти, свідоцтво 12 СПВ 087448).

 

Основні публікації

  1. Табакова Г.І. Архітектоніка і композиція ліричної прози: монографія. Бердянськ: ФО-П Ткачук О. В., 2016. 174 с.
  2. Табакова Г.І. Вступ до літературознавства: навч. посіб. Мелітополь, 2018. 122 с.

 

Останні публікації

2016

  1. Табакова Г.І. Архітектоніка і композиція ліричної прози: монографія. Бердянськ: ФО-П Ткачук О. В., 2016. 174 с.

2017

  1. Табакова Г. І. Реалізація мотиву спадкової хвороби в драмі натуралізму: від Генріка Ібсена до Лесі Українки. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Філологічні науки. Бердянськ, 2017. Вип. ХІІІ. С. 68–74.

2018

  1. Пелагейченко М.Л., Табакова Г.І. Літературні жанри та стилі. 9-й клас. Зарубіжна література в школі. 2018. № 13–14 (325–326). С. 31–35.
  1. Табакова Г.І. Вступ до літературознавства: навч. посіб. Мелітополь, 2018. 122 с.

2021

  1. Табакова Г. І. Жанрово-композиційні особливості ліричної повісті О. Турянського «Поза межами болю». Актуальні тенденції викладання української літератури: матеріали Восьмого регіонального науково-практичного семінару (16.04.2021). Бердянськ: БДПУ, 2021. С. 67–73.