Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

(06153) 36244
rector@bdpu.org.ua

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4

Костромицький Роман Іванович

Candidate of Philological Sciences (PhD), docent

кандидат філологічних наук, доцент

Почесна грамота Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (Нак. від 13.03.2012 р. № 96-к  № 901)
Почесна грамота Управління освіти і науки Запорізької облдержадміністрації (Наказ облУОН від 27.08.2009 № 358)
Почесна грамота Бердянського державного педагогічного університету
Нагрудний знак “Відмінник освіти України” (Нак. №120-к від 31.03.2017 р.)
Наукометрика

ORCID iD

0000000246303563

Google Scholar

0UXC370AAAAJ&hl

Researcher iD

E51392019

Scopus iD

ResearchGate iD

Roman_Kostromitskyi

Біографія

Контактна інформація

Телефон: +380663694711
Електронна скринька: romankostromitsky@gmail.com

 

Кваліфікація

Закінчив з відзнакою філологічний факультет Бердянського державного педагогічного університету за спеціальністю «Мова і література (російська та англійська)» (2003 р.), у 2004 р. – магістратуру філологічного факультету цього ж вищого навчального закладу за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова і література (російська)».

Закінчив аспірантуру Запорізького національного університету за спеціальністю російська література. 14 травня 2009 року захистив кандидатську дисертацію на тему: «Тенденції пізнього постмодернізму в творчості В. О. Пєлєвіна “ДПП”, “Священна книга перевертня”» (науковий керівник – доктор філологічних наук, професор Погребна Вікторія Леонідівна).

Ступінь кандидата філологічних наук зі спеціальності «Російська література» одержав у 2008 році, а вчене звання доцента – 2012.

Закінчив магістратуру факультету соціальних наук Запорізького національного технічного університету за спеціальністю «Журналістика» (2019 р).

 

Досвід роботи

Викладацьку діяльність розпочав у 2005 році на посаді асистента кафедри української та зарубіжної літератури Бердянського державного педагогічного університету. У 2010–2017 рр. – доцент кафедри зарубіжної літератури та теорії літератури БДПУ. У 2010–2011 рр. обіймав посаду відповідального секретаря приймальної комісії БДПУ. З 2017 року – доцент кафедри соціальних комунікацій.

 

Професійні та наукові інтереси

Викладацька та дослідницька діяльність зосереджена на фото та відео журналістиці та медіаграмотністі.

Пройшов підвищення кваліфікації у вигляді навчання у магістратурі у Запорізькому національному технічному університеті, (2019 р). Отримав спеціальність «Журналістика», кваліфікацію «журналіст, редактор, викладач університетів та вищих навчальних закладів» Магістерська робота на тему: “Особливості функціонування візуального поля гендеру в ЗМК в Україні”.

 

Інші види діяльності

У травні 2013 року отримав грамоту ректора за видання монографії та високі показники у науково-педагогічній діяльності. У березні 2016 року отримав нагороду «Відмінник освіти України».

  1. ІІІ Міжрегіональна студентська конференція “Медіакартина світу: формування особистості під впливом медіа”, 16 травня 2019 року (м. Бердянськ)
  2. ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Суспільство і особистість у сучасному комунікаційному дискурсі», 9–10 квітня 2020 р., Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка»
  3. ІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція “Наука ІІІ тисячоліття: пошуки, проблеми, перспективи розвитку”, 25–26 квітня 2018 року, (м. Бердянськ)
  4. Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція “Мас-медіа України на зламі епох: реалії та перспективи розвитку”, 201-21 березня 2018 року (м. Старобільськ)

 

Останні публікації

1.Костромицький Р. І. Проблема масовості/елітарності культури постмодерну. Медіакартина світу: формування особистості під впливом медіа : ІІІ Міжрегіональна студентська конференція, 16 травня 2019 р.: тези доповідей. Бердянськ: БДПУ, 2019. С. 91–95.

  1. Візуальний дискурс гендера в мас-медіа (українські реалії): колективна монографія / Г. М.Волинець, В. Л. Погребна, О. Ю. Пода, Р. І. Костромицький. Дніпро : ЛІРА, 2019. 120 с.
  2. Костромицький Р.І. Специфічні особливості ресурсу Foto.ua як інтернет-медіа. Мас-медіа України на зламі епох: реалії та перспективи розвитку : матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції / відп. ред. Галич А. О. Старобільськ : Вид-во ДЗ „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”, 2018. С. 15–23.
  3. Костромицький Р.І. Специфічні особливості інтернет-медіа. Наука ІІІ тисячоліття: пошуки, проблеми, перспективи розвитку : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (25–26 квітня 2018 року) : збірник тез. Бердянськ : БДПУ, 2018. Ч. 2. С. 141–142.
  4. Костромицький Р.І. Специфіка інтерактивності порталу Foto.ua. Суспільство і особистість у сучасному комунікаційному дискурсі: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 9–10 квітня 2018 р. / редкол. : В. Л. Погребна, Н. В. Островська, І. Ю. Тонкіх та ін. Д. : ЛІРА, 2018. С.153–156.