Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

bdpu.zp@gmail.com
rector_bdpu@ukr.net

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4 Тимчасово переміщений до: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66

Костромицький Роман Іванович

кандидат філологічних наук, доцент

доцент кафедри соціальних комунікацій
Бердянського державного педагогічного університету

Почесна грамота Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (Нак. від 13.03.2012 р. № 96-к  № 901)
Почесна грамота Управління освіти і науки Запорізької облдержадміністрації (Наказ облУОН від 27.08.2009 № 358)
Почесна грамота Бердянського державного педагогічного університету
Нагрудний знак “Відмінник освіти України” (Нак. №120-к від 31.03.2017 р.)
Наукометрика

ORCID iD

0000000246303563

Google Scholar

0UXC370AAAAJ&hl

Researcher iD

E51392019

Scopus iD

ResearchGate iD

Roman_Kostromitskyi

Контактна інформація

Електронна скринька: romankostromitsky@gmail.com

 

Кваліфікація

У 2003 р. закінчив філологічний факультет Бердянського державного педагогічного університету за спеціальністю «Мова і література (російська та англійська)», присвоєно кваліфікацію вчителя російської мови і літератури, англійської мови та зарубіжної літератури, а у 2004 р. – магістратуру цього ж навчального закладу за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова і література (російська)», присвоєно кваліфікацію викладача російської мови та літератури.

Упродовж 2005–2008 р.р. навчався в аспірантурі при Запорізькому національному університеті за спеціальністю 10.01.01 – російська література. 14 травня 2009 р. успішно захистив кандидатську дисертацію «Тенденції пізнього постмодернізму в творчості В. О. Пєлєвіна «ДПП», «Священна книга перевертня»» при Київському національному університеті ім. Тараса  Шевченка за спеціальністю 10.01.01 – російська література (науковий керівник – докторка філологічних наук, професорка В. Л. Погребна). У 2012 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри зарубіжної літератури та теорії літератури.

У 2019 р. закінчив магістратуру факультету соціальних наук Запорізького національного технічного університету за спеціальністю «Журналістика», присвоєно кваліфікацію журналіста, редактора, викладача університетів та вищих навчальних закладів.

 

Досвід роботи

З 2005 р. працював асистентом кафедри української та зарубіжної літератури Бердянського державного педагогічного університету. У 2008 р. переведений на посаду старшого викладача кафедри української та зарубіжної літератури. Упродовж 2010–2017 р.р. обіймав посаду доцента кафедри зарубіжної літератури та теорії літератури БДПУ. З 2017 р. переведений на посаду  доцента кафедри соціальних комунікацій.

З 2010 р. до 2011 р. виконував обов’язки відповідального секретаря приймальної комісії БДПУ.

 

Професійні та наукові інтереси

Основний напрям наукової діяльності – фото та відеожурналістика, медіаграмотність.

Автор понад 20 наукових і навчально-методичних праць, зокрема 3-х монографій,  1 навчального посібника, методичних рекомендацій, наукових статей.

У 2019 році пройшов підвищення кваліфікації у вигляді навчання у магістратурі при Запорізькому національному технічному університеті. Отримав спеціальність «Журналістика», кваліфікацію «журналіст, редактор, викладач університетів та вищих навчальних закладів» Магістерська робота на тему: «Особливості функціонування візуального поля гендеру в ЗМК в Україні».

 

Нагороди

Нагороджений Почесною грамотою Управління освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації (2009 р.), грамотою БДПУ (2013 р.), нагрудним знаком  «Відмінник освіти України» (2016 р.), Подякою міського голови м. Бердянська (2020 р.).

 

Інші види діяльності

Брав участь в організації ІІІ Міжрегіональної студентської конференції «Медіакартина світу: формування особистості під впливом медіа», 16 травня 2019 р. (м. Бердянськ).

Виконує обов’язки куратора академічної групи факультету філології та соціальних комунікацій.

 

 

Основні публікації

 1. Костромицький Р. Саморефлексія постмодернізму в прозі В. Пєлєвіна. Інтерпретація художнього твору: автор – текст – контекст: упоряд. С. О. Філоненко; авт. передм. О. Г. Астаф’єв. Бердянськ: ФО-П Ткачук О. В., 2015.  С. 265–289.
 2. Костромицкий Р. И. Постмодернистские стратегии в прозе В. Пелевина. «The Vanguard of Science». Международный научно-практический журнал. 2017. № 4. С. 88–92.
 3. Костромицький Р. І. Специфічні особливості ресурсу Foto.ua як інтернет-медіа. Мас-медіа України на зламі епох: реалії та перспективи розвитку: матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції / відп. ред. А. О. Галич Старобільськ: Вид-во ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка», 2018. С. 15–23.
 4. Візуальний дискурс гендера в мас-медіа (українські реалії): колективна монографія / Г. М. Волинець, В. Л. Погребна, О. Ю. Пода, Р. І. Костромицький. Дніпро: ЛІРА, 2019. 120 с.

 

Останні публікації

 

2015

 1. Костромицкий Р. И. Лабиринт как способ организации хронотопа в «Шлеме ужаса» В. Пелевина. «Над берегами вічної ріки»: темпоральний вимір літератури: матеріали Міжнародної наукової конференції  (24–25 вересня 2015 р.) / ред.-упор. С. С. Журавльова. Бердянськ : Видавець Ткачук О. В., 2015. С. 86–88.
 2. Костромицкий Р. И. Постмодернизм в русской и болгарской литературах: проблема массовости / элитарности. Матеріали ІV Міжнародного науково-методичного семінару з болгарської мови, літератури, культури та історії (22–23 травня 2015 р.): зб. тез / ред. Колінько О. П., Корнієнко С. І., Сєнічева О. А., Цанов С. М., Червенко О. Б. Бердянськ: БДПУ, 2015. С. 80–82.
 3. Костромицький Р. Саморефлексія постмодернізму в прозі В. Пєлєвіна. Інтерпретація художнього твору: автор – текст – контекст: упоряд. С. О. Філоненко; авт. передм. О. Г. Астаф’єв. Бердянськ: ФО-П Ткачук О. В., 2015.  С. 265–289.
 4. Костромицький Р. І. Специфічні особливості ресурсу Foto.ua як інтернет-медіа. Мас-медіа України на зламі епох: реалії та перспективи розвитку: матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції / відп. ред. А. О. Галич Старобільськ: Вид-во ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка», 2018. С. 15–23.

2017

 1. Костромицкий Р. И. Специфика постмодернизма В. Пелевина. Наука ІІІ тисячоліття: пошуки, проблеми, перспективи розвитку: матеріали І Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (20–21 квітня 2017 року): зб. тез. Бердянськ: БДПУ, 2017. Ч. 2. С. 263–265.
 2. Костромицкий Р. И. Постмодернистские стратегии в прозе В. Пелевина. «The Vanguard of Science». Международный научно-практический журнал. 2017. № 4. С. 88–92.
 3. Костромицкий Р. И. Міфологічна основа романа В. Пєлєвіна «Числа». Матеріали  XXХVІ  Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції  «Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії»:  зб. наук. пр. Переяслав-Хмельницький, 2017. С. 194–196.

2018

 1. Костромицький Р. І. Специфічні особливості ресурсу Foto.ua як інтернет-медіа. Мас-медіа України на зламі епох: реалії та перспективи розвитку: матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції / відп. ред. А. О. Галич Старобільськ: Вид-во ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка», 2018. С. 15–23.
 2. Костромицький Р. І. Специфічні особливості інтернет-медіа. Наука ІІІ тисячоліття: пошуки, проблеми, перспективи розвитку: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (25–26 квітня 2018 року): зб. тез. Бердянськ: БДПУ, 2018. Ч. 2. С. 141–142.
 3. Костромицький Р. І. Специфіка інтерактивності порталу Foto.ua. Суспільство і особистість у сучасному комунікаційному дискурсі: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 9–10 квітня 2018 р. / редкол.: В. Л. Погребна, Н. В. Островська, І. Ю. Тонких та ін. Дніпро: ЛІРА, 2018. С.153–156.

2019

 1.  Костромицький Р. І. Проблема масовості / елітарності культури постмодерну. Медіакартина світу: формування особистості під впливом медіа: ІІІ Міжрегіональна студентська конференція, 16 травня 2019 р.: тези доповідей. Бердянськ: БДПУ, 2019. С. 91–95.
 2. Візуальний дискурс гендера в мас-медіа (українські реалії): колективна монографія / Г. М. Волинець, В. Л. Погребна, О. Ю. Пода, Р. І. Костромицький. Дніпро: ЛІРА, 2019. 120 с.

2021

 1.  Костромицький Р. І. Редагування для журналістів: відеоредагування: навч.-метод. комплекс для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Журналістика». Бердянськ: БДПУ, 2021. 60 с.
 2. Костромицький Р. І. Жанрова своєрідність фільму Дені Вільнева «Той, що біжить по лезу 2049» // Суспільство і особистість у сучасному комунікаційному дискурсі : Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 28 квітня 2021 р., м. Запоріжжя [Електронний ресурс] / В. Л. Погребна, В. М. Попович, Н. В. Островська, О. О. Турба та ін. Електрон.дані. Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2021. С.95–98.
 3. Костромицький Р. І. Постмодерні тенденції в сучасному кінематографі // Наука ІІІ тисячоліття : пошуки, проблеми, перспективи розвитку : матеріали V Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (21-22 квітня 2021 року) : збірник тез. Бердянськ : БДПУ, 2021. С. 161–164.