Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

(06153) 36244
rector@bdpu.org.ua

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4

Салюк Богдана Анатоліївна

кандидатка філологічних наук, доцентка,

доцентка кафедри іноземних мов і методики викладання

Бердянського державного педагогічного університету

Почесна грамота Департаменту освіти і науки, молоді та спорту Запорізької облдержадміністрації за багаторічну сумлінну працю та вагомий внесок у розвиток вітчизняної науки (2013)
Грамота Бердянського державного педагогічного університету за видання колективної монографії (2013)
Наукометрика

ORCID iD

0000000299522399

Google Scholar

dlsAAAAJ&hl

Researcher iD

E64142019

Scopus iD

ResearchGate iD

Біографія

 

Контактна інформація

Електронна скринька: bohdanasaliuk@gmail.com

 

Кваліфікація

У 2007 р. закінчила Інститут філології Бердянського державного педагогічного університету за спеціальністю «Українська мова та література», присвоєно кваліфікацію вчителя української мови і літератури, англійської мови та зарубіжної літератури. У 2008 р. – магістратуру Інституту філології Бердянського державного педагогічного університету за спеціальністю «Українська мова та література», присвоєно кваліфікацію магістра філології, фахівця з української мови та літератури, викладача. У 2008 р. – магістратуру факультету іноземних мов Запорізького національного університету за спеціальністю «Мова та література (англійська)», присвоєно кваліфікацію магістра філології, викладача англійської мови та літератури.

Упродовж 2008–2011 р.р. навчалася в аспірантурі при Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка за спеціальністю 10.01.05 – порівняльне літературознавство. У 2011 р. успішно захистила кандидатську дисертацію «Типологія традиційних образів дитини-бешкетника у художніх творах для дітей і про дітей» при Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка зі спеціальності 10.01.05 – порівняльне літературознавство (науковий керівник – кандидатка філологічних наук, доцентка Н. З. Кучма). У 2019 р. присвоєно вчене звання доцентки кафедри іноземних мов і методики викладання.

 

Досвід роботи

Упродовж 2011–2012 р.р. працювала асистенткою кафедри філологічних дисциплін Інституту філології та соціальних комунікацій Бердянського державного педагогічного університету. З 2012 р. до 2014 р. – старшою викладачкою цієї ж кафедри. У 2014 р. переведена на посаду доцентки кафедри іноземних мов і методики викладання факультету філології та соціальних комунікацій Бердянського державного педагогічного університету.

 

Професійні та наукові інтереси

Основний напрям наукової діяльності – інтертекстуальність та інтермедіальність творів літератури для дітей та юнацтва, візуалізація даних у викладанні англійської мови.

Авторка понад 40 наукових і навчально-методичних праць, зокрема 2-х монографій (1 одноосібної й співавторка 1 колективної), 1 одноосібного навчально-методичного посібника, співавторка 3-х колективних наукових статей.

Входила до складу редакційної колегії, була упорядницею та літературною редакторкою наукового збірника «Література. Діти. Час. Вісник Центру дослідження літератури для дітей та юнацтва» (Вип. 5, 2016; Вип. 7. 2021), збірника матеріалів ІII Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Людина в мовному просторі: історична спадщина, проблеми, перспективи розвитку» (Бердянськ, 2020 р.).

Член Ради Центру дослідження літератури для дітей та юнацтва.

 

Нагороди

Нагороджена Почесною грамотою Департаменту освіти і науки, молоді та спорту Запорізької обласної державної адміністрації (2013 р.), Подякою Міністерства освіти і науки України (2018 р.), грамотою Бердянського державного педагогічного університету (2013 р., 2019 р.)

 

Інші види діяльності

У жовтні 2017 р. пройшла конкурс та стала викладачем англійської мови «Програми малих стипендій з вивчення англійської мови» «Access Microscholarship Program» від посольства США.

Пройшла стажування «Організація навчального процесу, програми підготовки, інноваційні технології та наукова робота в Wyższa Szkoła Biznesu – National-Louis University» (2018 р.) у м. Новий Сонч (Польща).

Взяла участь у тренінгу з методики викладання англійської мови як іноземної «Resilience and English Language Methodology», проведеного Regional English Language Office та U.S. Embassy Kyiv (2018 р., м. Київ).

Разом з викладачем Access Іриною Школою організувала та взяла участь у тренінгу з методики викладання англійської мови як іноземної, проведеного  Draper Kirke (English Language Fellow, Ukraine), за підтримки Regional English Language Office та U.S. Embassy Kyiv (2019 р., м. Бердянськ).

Взяла участь у тренінгу з методики викладання англійської мови як іноземної «ELT Training on Access Camps», проведеного Regional English Language Office та U.S. Embassy Kyiv (2019 р., м. Київ), та «Inclusive Education for 21st Century Learning», проведеного Regional English Language Office та U.S. Embassy Kyiv (2019 р., м. Київ).

Разом з викладачем Access Іриною Школою взяла участь у 10th Anniversary Access Ukraine Alumni Summit (2019 р., м. Київ).

Взяла участь у тренінгу «English Access Microscholarship program’s Teacher Training», що відбувся 7–12 січня 2020 р. у м. Нарва-Йесуу, Естонія.

Взяла участь в онлайн тренінгу з методики викладання англійської мови як іноземної «Interactive Activities for Online Classes», організованого і проведеного Regional English Language Office та U.S. Embassy Kyiv (2020 р.).

Взяла участь у TESOL 2020 International Convention & English Language Expo Virtual (16–18 July 2020) і TESOL 2021 International Convention & English Language Expo Virtual (24–27 March 2021).

У вересні 2019 р. разом з викладачем Access Іриною Школою виграли малий грант для навчання випускників першої програми Access, що запроваджувалася посольством США на базі БДПУ, «Access Alumni Civic Engagement Program (2019–2020 рр.)».  Отримала подяку від посольства США як тренер «Програми підтримки громадської активності випускників Access (2019–2020 рр.) для випускників «Програми малих стипендій з вивчення англійської мови Access». Отримала разом з викладачем Access Іриною Школою малий грант для навчання студентів англійської мови та культури США «Access Microscholarship Program 2020–2021».

Викладачка Програми підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників «Ars Docendi» (БДПУ).

Член разової спеціалізованої вченої ради ДФ 18.092.001, рецензентка дисертації Мітракової О.О. «Інтерпретація образу Орфея в європейській прозі ХХ століття», поданої на здобуття ступеня вищої освіти доктора філософії зі спеціальності 035 Філологія, Бердянський державний педагогічний університет (14.05.2021 р.).

 

Основні публікації

 1. Салюк Б. Рerpetuum mobile дитячої літератури: типологія традиційних образів дитини-бешкетника: монографія. Донецьк: ЛАНДОН-ХХІ, 2013. 216 с.
 2. Saliuk Bohdana. English for Choreographers (Англійська мова для хореографів): навч. посіб. Мелітополь: Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2018. 175 с.
 3. Shkola, I., Saliuk, B., Priadko, J. & Panova, N. (2019). Literature and Visual Art Interaction in the Novels «The Waves» and «To the Lighthouse» by Virginia Woolf. Journal of History Culture and Art Research. 2019. Vol. 8(2). P. 114–122. Журнал включено до міжнародної наукометричної бази Web of Science.
 4. Kharlan, O., Skhola, I., Saliuk, B., Bohdanova, M., &Melnikova, Y. Transformation of the Genre of Still Life in Painting and Literature. Journal of History Culture and Art Research. 2020. Vol. 9(3). Р. 246–256. Журнал включено до міжнародної наукометричної бази Web of Science.

 

Останні публікації

2015

 1. Салюк Б. Кіноінтерпретації оповідання О. Генрі «Вождь червоношкірих». Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Філологічні науки: зб. наук. ст. / гол. ред. В. А. Зарва. Бердянськ: ФО-П Ткачук О. В., 2015. Вип. V. С. 375–380.

2016

 1. Салюк Б. Технології візуалізації даних у викладанні англійської мови у вищих навчальних закладах. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка: серія: Педагогіка. 2016.  № 4. С. 31–38
 2. Салюк Б. Типологія інтертексту в романі Марка Твена «Пригоди Гекельберрі Фінна». Кременецькі компаративні студії / ред. Д. Ч. Чик, О. В. Пасічник. 2016. Вип. VI. Т. 1. С. 224–233.
 3. Салюк Б. Проблема інтертекстуального прочитання роману Марка Твена «Пригоди Тома Сойєра». Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України: серія «Філологічні науки»: зб. наук. пр. / ред. кол.: С. М. Ніколаєнко (відп. ред.) та ін. Київ: Міленіум, 2016. Вип. 245. С. 230–236.

2018

 1. Saliuk Bohdana. English for Choreographers (Англійська мова для хореографів): навч. посіб. Мелітополь: Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2018. 175 с.
 2. Saliuk B., Zakharova N. Category of exclusion within the context of contemporary Ukrainian education. European Humanities Studies: State and Society / Europejskie Studia Humanistyczne: Państwo I Społeczeństwo. 2018. Issue 1 (II). P. 99-110. Журнал включено до міжнародних наукометричних баз Copernicus International, Biblioteka Narodova (Polska)

2019

 1. Shkola, I., Saliuk, B., Priadko, J. &Panova, N. (2019). Literature and Visual Art Interaction in the Novels «The Waves» and «To the Lighthouse» by Virginia Woolf. Journal of History Culture and Art Research. 2019. Vol. 8(2). P. 114–122. Журнал включено до міжнародної наукометричної бази Web of Science.
 2. Салюк Б. Генезис традиционного образа ребенка-озорника. Международен филологически колегиум «Слово и общество». Том 1. Шумен: Университетско издателство «Епископ Константин Преславски», 2019. С.25-39

2020

 1. Kharlan, O., Skhola, I., Saliuk, B., Bohdanova, M., & Melnikova, Y. Transformation of the Genre of Still Life in Painting and Literature. Journal of History Culture and Art Research. 2020. Vol. 9(3). Р. 246–256. Журнал включено до міжнародної наукометричної бази Web of Science.