Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

(06153) 36244
rector@bdpu.org.ua

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4

Цибуляк Наталя Юріївна

Наукометрика

Цибуляк Наталя Юріївна

10.06.1986 р.н., м. Бердянськ Запорізької обл.

Кандидат психологічних наук, доцент кафедри прикладної психології та логопедії

У 2010 р. з відзнакою закінчила соціально-педагогічний факультет Бердянського державного педагогічного університету, отримала кваліфікацію «Викладач дошкільної педагогіки та психології, методик дошкільної освіти».

У 2009-2014 рр. навчалася в аспірантурі Бердянського державного педагогічного університету.

У 2014 р. захистила кандидатську дисертацію «Психолого-педагогічні умови розвитку спостережливості майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів у процесі професійної підготовки». Науковий керівник – доктор психологічних наук, професор В. У. Кузьменко. У 2018 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри прикладної психології та логопедії.

Пройшла шлях від вихователя закладу дошкільної освіти (2009 р.), асистента, старшого викладача, до доцента кафедри прикладної психології та логопедії БДПУ. З 2015-2018 рр. – заступник декана факультету дошкільної, спеціальної та соціальної освіти з навчальної роботи (заочної форми навчання).

Старший науковий співробітник наукового проекту (роботи) молодих вчених, що виконується за рахунок коштів загального фонду державного бюджету (фундаментальне дослідження). Тема роботи: Розробка технології оцінювання показників якості та безпеки продуктів нанотехнологій протягом життєвого циклу (2017-2019 рр.).

З 2019 р. – експерт Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (Україна).

Член редакційної колегії фахових наукових збірників «Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Психологічні науки» та «Інсайт: психологічні виміри суспільства».

Сфера наукових інтересів: психологічний супровід професійно-особистісного розвитку педагога, психологія навчальної діяльності дітей дошкільного віку. Авторка 1 одноосібної та 2 колективних монографій, 1 навчально-методичного посібника, 65 наукових статей.

У 2014 р. завершила повний курс навчання фахівців з напрямку «Арт-терапія» за програмою підготовки «Арт-терапія в роботі психолога з дітьми та дорослими». У 2016 р. успішно закінчила базовий теоретико-практичний курс Київського юнгіанського інституту за спеціалізацією «Юнгіанське консультування». У 2016 р. взяла участь у проекті-стажуванні «Інструменти підтримки мобільності науковців у фінансовій перспективі ЄС на 2014-2020 роки» (Фундація Central European Academy Studies and Certifacation (CEASC), вища школа оздоровчої освіти і суспільних наук (WSEZiNS)), м. Лодзь, Польща. учасник програми Intel «Навчання для майбутнього» з ефективного використання інформаційно-комунікаційних технологій при викладанні навчальних предметів.

Учасниця численних навчальних тренінгів, зокрема: «Форматування мозку. Нейрокінезіологія» (2017 р.), «Наративна психологія» (2017 р.), «Школа Толерантності з питань СОГІ» (2018 р.), «Практична нейропсихологія дитячого віку» (2018 р.).

У 2018 р. підтвердила достатньо високий рівень володіння іноземною мовою (IELTS).

Постійно бере участь у Міжнародних і Всеукраїнських науково-практичних конференціях, конгресах, освітніх форумах і фестивалях різного рівня.

Сертифікований арт-терапевт, казкотерапевт, юнгіанський консультант. Член ГО «Південно-східна українська асоціація практичних психологів та арт-терапевтів».

Нагороджена почесними грамотами ректора Бердянського державного педагогічного університету; Департаменту освіти і науки Запорізької облдержадміністрації; дипломом лауреата обласного конкурсу для обдарованої молоді; подякою Міністерства освіти і науки України.