Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

bdpu.zp@gmail.com
rector_bdpu@ukr.net

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4 Тимчасово переміщений до: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66

Линдіна Євгенія Юріївна

Наукометрика

Линдіна Євгенія Юріївна

04.06.1987 р., м. Бердянськ Запорізької обл.

Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри прикладної психології та логопедії БДПУ, м. Бердянськ.

У 2010 р. з відзнакою закінчила магістратуру Бердянського державного педагогічного університету, здобувши кваліфікацію логопеда, викладача логопедії.

У 2015 р. закінчила навчання в цільовій аспірантурі Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова.

У 2016 р. захистила кандидатську дисертацію «Внесок науково-педагогічної спадщини Є. Ф. Соботович у розвиток вітчизняної логопедії» у спеціалізованій вченій раді Д 26.053.1 Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова зі спеціальності 13.00.03 – корекційна педагогіка (науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент В. В. Тищенко).

У 2017 р. здобула кваліфікацію практичний психолог, закінчивши Бердянський державний педагогічний університет за спеціальністю «Практичний психолог».

Пройшла шлях від вихователя ЗДО № 34 м. Бердянськ (у періоди відпустки основних працівників); асистента, старшого викладача, до доцента кафедри прикладної психології та логопедії БДПУ; 2018, 2019 рр. – заступник відповідального секретаря Приймальної комісії БДПУ.

Сфера наукових інтересів: історико-педагогічні аспекти розвитку спеціальної освіти; риторика та культура мовлення; логопедична діагностика та корекція мовленнєвого розвитку дітей раннього та дошкільного віку. Авторка 1 одноосібної та 1 колективної монографії, 35 наукових статей та упорядник 2 підручників.

Постійно працює над підвищенням професійної майстерності: навчалась у «Школі ораторської майстерності О. І. Болсунова»; у 2017 р. (м. Києв) навчалась за програмою тренінгу «Сенсорна інтеграція дитини з мовленнєвими порушеннями»; у 2017 р. проходила науково-педагогічне стажування в Люблінському науково-технологічному парку та Університеті Марії Кюрі-Склодовської (м. Люблін, Республіка Польша) на тему: «Освіта в галузі педагогіки та психології: перспективні напрями наукових досліджень» за фахом «Педагогічні та психологічні науки».

Учасниця численних Міжнародних і Всеукраїнських науково-практичних конференцій, конгресів, освітніх форумів і семінарів.

Член ГО «Українська асоціація корекційних педагогів».

Нагороджена почесними грамотами та подяками ректора Бердянського державного педагогічного університету; Департаменту освіти і науки Запорізької облдержадміністрації; ректора Камʼянець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка; Департаменту освіти і науки Запорізької облдержадміністрації; Ради молодих учених БДПУ; президента ВГО «Українська асоціація корекційних педагогів».