Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

(06153) 36244
rector@bdpu.org.ua

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4

Гуренко Ольга Іванівна

Наукометрика

06.10.1974 р.н., с. Благовіщенка Куйбишевського району Запорізької області

 

Перший проректор БДПУ (2016 р.), професор кафедри соціальної роботи та інклюзивної освіти (2018 р.).

У 2007 році на базі Бердянського державного педагогічного університету здобула другу вищу освіту за спеціальністю «Соціальна педагогіка».

Після закінчення університету працювала асистентом, старшим викладачем, доцентом, професором, заступником декана, керівником наукового відділу Бердянського державного педагогічного університету. У 2015 році очолювала кафедру соціальної педагогіки, з вересня 2016 року працює на посаді першого проректора БДПУ.

У 2005 р. Ольга Іванівна успішно захистила кандидатську дисертацію «Формування етнокультурної компетентності студентів педагогічного університету в умовах поліетнічного середовища», а в 2015 – докторську дисертацію «Теоретичні і методичні засади полікультурної освіти майбутніх соціальних педагогів» за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

Гуренко Ольга Іванівна є членом спеціалізованої вченої ради К 18.092.01 при Бердянському державному педагогічному університеті, дійсним членом Міжнародної академії гуманізації освіти.

З 2013 по 2016 рік була координатором спільного європейського проекту TEMPUS-IV «Підготовка педагогів та освітніх менеджерів до роботи з гетерогенними групами й організаціями». Завдяки зусиллям Ольги Іванівни в рамках проекту було оснащено Компетентнісний центр інклюзивної освіти БДПУ надсучасною оргтехнікою, організовано й проведено низку науково-методичних заходів для працівників університету, фахівців у царині соціально-педагогічної, психологічної роботи та інклюзивної освіти Запорізького регіону.

Сфера наукових інтересів: професійна підготовка соціальних педагогів і працівників в умовах полікультурного суспільства, особливості запровадження полікультурної й інклюзивної освіти в Україні.

Автор понад 120 наукових публікацій, з яких 6 монографій і 3 навчальні посібники, видані з Грифом Міністерства освіти і науки України, статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus і Web of Science.

З 2005 по 2007 р.р. була стипендіатом Кабінету Міністрів України для молодих учених.

Активно займається розвитком студентської науки у галузях «соціальна педагогіка», «соціальна робота». Науковий керівник студентських наукових робіт – переможців Всеукраїнських конкурсів.

З 2003 року Ольга Іванівна Гуренко керує студентським народознавчим гуртком «Рідний край».

З 2011 року співпрацює з міським і районним відділами освіти з питань інклюзивного навчання, з відділом організаційної роботи та внутрішньої політики виконавчого комітету Бердянської міської ради з питань національностей та етнокультур.

Нагороджена почесними грамотами ректора БДПУ, міського Голови, Національної академії педагогічних наук, Кабінету міністрів України, Міністерства освіти і науки України; знаком «Антон Макаренко»; золотою медаллю у номінації «Інновації у розвитку міжнародної співпраці та презентація національної освіти у світовому та європейському освітньо-науковому просторі» на Шостій Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти-2015».