Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

bdpu.zp@gmail.com
rector_bdpu@ukr.net
0612891206

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4 Тимчасово переміщений до: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66

 Чемоніна Лада В’ячеславівна

Доцентка кафедри початкової освіти

Кандидатка педагогічних наук

Наукометрика

Google Scholar

FxlGuqEAAAAJ

Researcher iD

E-4027-2019

Scopus iD

ResearchGate iD

Lada_Chemonina

Біографія

Народилася 25 липня 1973 р. у м. Бердянськ Запорізької області. У 1996 р. закінчила з відзнакою факультет української та слов’янської філології Бердянського державного педагогічного інституту імені П. Д. Осипенко за спеціальністю «Українська мова і література». Стаж роботи в закладі загальної середньої освіти – три роки.

Із 1993 р. працює в Бердянському державному педагогічному університеті. Пройшла шлях від секретарки факультету підготовки вчителів початкових класів до доцентки кафедри початкової освіти.

У 2002–2005 рр. навчалася в аспірантурі Бердянського державного педагогічного університету.

У 2009 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Наступність і перспективність вивчення словотвору української мови в початкових і середніх класах загальноосвітньої школи» за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика навчання української мови.

Доцентка кафедри початкової освіти з 2014 року.

Із квітня 2022 року виконує обов’язки завідувачки кафедри початкової освіти.

 

Нагороджена грамотами: Бердянського державного педагогічного університету за сумлінне виконання своїх професійних обов’язків (2005 р., 2008 р.) та з нагоди святкування 50-річчя факультету початкової освіти та практичної психології (2009 р.); грамотою обласної адміністрації за досягнення в галузі науки (2009 р.).; подякою Міністерства освіти і науки країни за багаторічну сумлінну працю, високий особистий внесок підготовку висококваліфікованих спеціалістів та плідну науково-педагогічну діяльність (2018 р.).

 

Наукові публікації:

 

2012 рік

 1. Основні шляхи підготовки майбутніх  учителів початкової школи  до здійснення ґендерного підходу у вихованні учнів / Л. В. Чемоніна // Матеріали восьмої Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції [«Соціум. Наука. Культура»], (Київ, 24–26 січня 2012 р.). – Київ, 2012. – Ч. 2. – С. 61–63.
 2. Шляхи підготовки майбутніх учителів початкової школи до застосування сучасних педагогічних технологій у процесі викладання української мови / Л. В. Чемоніна //Матеріали восьмої Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції [«Сучасна наука в мережі INTERNET»], (Київ, 24–26 лютого 2012 р.). – Київ, 2012. – Ч. 2. – С. 61–63.
 3. Використання сучасних педагогічних технологій як засіб підготовки майбутніх учителів початкової школи до професійної діяльності / Л. В. Чемоніна // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції [«Сучасні тенденції в педагогіці і психології : новий погляд»], (Одеса, 30–31 березня 2012 р.). – Одеса : ГО «Південна фундація педагогіки», 2012. – Ч. 2. – С. 66–67.
 4. Підготовка майбутніх учителів початкової школи до застосування сучасних педагогічних технологій у процесі викладання української мови / Л. В. Чемоніна // Науковий вісник Південноукраїнського Національного педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського. – Одеса : ПНПУ ім. К. Д. Ушинського, 2012 . – № 3. – С. 193–199.
 5. Теоретичні засади підготовки майбутніх учителів початкової школи до здійснення ґендерного підходу у трудовому вихованні учнів / Л. В. Чемоніна // Науковий вісник Південноукраїнського Національного педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського. – Одеса : ПНПУ ім. К. Д. Ушинського, 2012 . – № 4. – С. 257–263.
 6. Наступність і перспективність вивчення словотвору української мови в початковій та основній школі : монографія / Лада Чемоніна. – Бердянськ : БДПУ, 2012. – 156 с.
 7. Особливості використання комп’ютера у процесі викладання української мови в початковій школі / Л. В. Чемоніна // Матеріали міжнародної наукової конференції [«Наука. Теорія і практика»], (Познань, 29–31 жовтня 2012 р.). – Познань, 2012. – Ч. 2. – С. 108–110. – 464.

 

2013 рік

 1. Чемоніна Л. В. Роль дидактичної гри у формуванні мовно-мовленнєвої компетентності учнів початкової школи / Л. В. Чемоніна // Матеріали міжнар. науково-практ. конф. [«Перспективи розвитку наукових досліджень у 21 столітті»], (Краков (Польща), 28–30 січня 2013 р.). –  Краков, 2013. – Т. 2. –  С. 45–48.
 2. Чемоніна Л. В. Наступність і перспективність – основна умова безперервного навчання мови школярів / Л. В. Чемоніна // Матеріали міжнар. науково-практ. конф. [«Перспективи розвитку наукових досліджень у ХХІ столітті»], (Щецин (Польща), 27–28 лютого 2013 р.). –  Щецин, 2013. – Т. 2. –  С. 59–61.
 3. Чемоніна Л. В. Особливості формування поняття «закінчення слова» в учнів початкової школи / Л. В. Чемоніна // Матеріали міжнар. науково-практ. конф. [«Наук – от теории к практике»], (Сопот (Польща),  29–31 березня 2013 р.). –  Сопот, 2013. – Ч. 3/3. –  С. 104–107.
 4. Чемоніна Л. В. Розвиток критичного мислення початкової школи на уроках рідної мови та літературного читання / Л. В. Чемоніна // Матеріали міжнар. науково-практ. конф. [«Актуальные вопросы в современной науке»], (Варшава (Польща), 28–30 червня 2013 р.). –  Варшава, 2013. – Ч. 3/2. –  С. 79–82.
 5. Чемоніна Л. В. Підготовка майбутнього вчителя початкової школи до здійснення безперервної мовної освіти учнів ЗНЗ  / Л. В. Чемоніна // Матеріали VІІ міжнар. науково-практ. конф. [«Наука й освіта : історія, тенденції, перспективи»], (Донецьк, 15–17 вересня 2013 р.) / Науковий журнал «Аспект» № 16. –  Донецк : ООО «Цифровая типография», 2013. – Т. 1. –  С. 29–31.
 6. Чемоніна Л. В. Сучасні технології навчання освітньої галузі «Мови і літератури» в початковій школі / Л. В. Чемоніна // Збірник навчальних програм професійно-орієнтованих дисциплін напряму підготовки 6.010102 Початкова освіта, спеціальностей 7.01010201, 8.01010201 Початкова освіта / За заг. ред. Л. В. Коваль, Л. В. Чемоніної. – Бердянськ : Видавець Ткачук О. В., 2013. – С. 239–248.
 7. Чемоніна Л. В. Сучасні підходи до формування поняття «споріднені слова» в учнів початкової школи / Л. В. Чемоніна // Матер. міжнар. наук.-практ. конф. [«Наукові дослідження сучасності»], (Катовіце, 29–31 жовтня 2013 р.). – Катовіце, 2013. – Ч. 3/3. – С. 79–82.
 8. Чемоніна Л. В. Розвиток критичного мислення учнів початкової школи на уроках української (рідної) мови та читання / Л. В. Чемоніна // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки). – Бердянськ : БДПУ, 2013. – № 3. – С. 155–160.
 9. Чемоніна Л. В. Ігрові технології навчання мови і літературного читання в початковій школі / Л. В. Чемоніна // Матер. міжнар. наук.-практ. конф. [«Наука й освіта ХХІ століття: теорія, практика, інновації»], (Ополе, 29–30 листопада 2013 р.). – Ополе, 2013. – Ч. 3/3. – С. 44–46.

 

2014 рік

 1. Чемоніна Л. В. Шляхи підготовки майбутніх учителів початкової школи до формування в учнів морфемно-словотворчих умінь і навичок / Л. В. Чемоніна // Матер. міжнар. наук.-практ. конф. [«Сучасна наука. Нові перспективи»], (Бидгощ, 30–31 січня 2014 р.). – Бидгощ, 2014. – Ч. 3/2. – С. 88–91.
 2. Чемоніна Л. В. Сучасні підходи до формування в молодших школярів уявлень про префікси і суфікси / Л. В. Чемоніна // Матер. міжнар. наук.-практ. конф. [«Сучасні тенденції в науці й освіті»], (Ольштин, 27–28 лютого 2014 р.). – Ольштин, 2014. – Ч. 3/2. – С. 62–64.
 3. Чемоніна Л. В. Роль вправ у формуванні в учнів початкової школи умінь і навичок з теми «Будова слова» / Л. В. Чемоніна // Матер. міжнар. наук.-практ. конф. [«Актуальні наукові дослідження: від теорії до практики»], (Бєлосток, 30–31 березня 2014 р.). – Бєлосток, 2014. – Ч. 3/2. – С. 80–82.
 4. Чемоніна Л. В. Сучасні підходи до розвитку критичного мислення молодших школярів на уроках мови і літературного читання (фаза рефлексії) / Л. В. Чемоніна // Матер. міжнар. наук.-практ. конф. [«Актуальні наукові проблеми: розгляд, вирішення, практика»], (Вроцлав, 29–30 червня 2014 р.). – Вроцлав, 2014. – Ч. 3. – С. 151–153.
 5. Чемоніна Л. В. Сучасні підходи до формування в учнів початкової школи словотворчих умінь і навичок / Л. В. Чемоніна // Матер. міжнар. наук.-практ. конф. [«Наука сьогодні: теорія, методологія, практика, проблематика»], (Сопот, 30–31 липня 2014 р.). – Сопот, 2014. – Ч. 3/2. – С. 78–80.

 

2015 рік

 1. Чемоніна Л. В. Розвиток критичного мислення молодших школярів на уроках мови і літературного читання (фаза евокації) / Л. В. Чемоніна // Матер. міжнар. наук.-практ. конф. [«Педагогіка.Сучасна наука. Новий погляд»], (Вроцлав, 30–31 січня 2015 р.). – Вроцлав, 2015. – Ч. 2. – С. 105–106.
 2. Чемоніна Л. В. Основні шляхи підготовки майбутніх учителів початкової школи до здійснення безперервної мовної освіти учнів / Л. В. Чемоніна // Матер. ХІ міжнар. наук.-практ. конф. [«Педагогіка. Наукові пропозиції»], (Сопот, 27–28 лютого 2015 р.). – Сопот, 2015. – Ч. 2. – С. 103–105.
 3. Чемоніна Л. В. Інтегративний підхід як засіб підвищення результативності процесу навчання молодших школярів на уроках мови і літературного читання / Л. В. Чемоніна // Матер. ХІ міжнар. наук.-практ. конф. [«Дні науки – 2015»], (Прага, 27 березня 2015 р. –05квітня 2015 р.). – Прага, 2015. –С. 44–45.
 4. Чемоніна Л. В. Комп’ютерні дидактичні ігри  як засіб навчання учнів початкової школи мови / Л. В. Чемоніна // Матер. ХІ міжнар. наук.-практ. конф. [«Ключові питання в сучасній науці – 2015»], (Софія, 17–25квітня 2015 р.). – Софія: «Бял ГРАД-БГ» ООД, 2015. – Т. 11. – С. 151–153.
 5. Чемоніна Л. В. Сучасніпідходи до формування в учнівпочатковоїшколисловотворчихумінь і навичок / Л. В. Чемоніна // Матер. міжнар. наук.-практ. конф. [«Наука сьогодні: теорія, методологія, практика, проблематика»], (Лодзь, 29–30квітня 2015 р.). – Лодзь, 2015. – Ч. 2. – С. 78–80.
 6. Чемоніна Л. В. Сучасні технології навчання освітньої галузі «Мови і літератури» в початковій школі : практичний курс / Л. В. Чемоніна. – Бердянськ : Видавець Ткачук О. В., 2015. – 160 с.
 7. Чемоніна Л. В. Особливості формування технологічної грамотності майбутніх учителів початкової школи засобами інтерактивних технологій  (на прикладі навчальної дисципліни «Сучасні технології навчання освітньої галузі «Мови і літератури» в початковій школі») / Л. В. Чемоніна // Матер. міжнар. наук.-практ. конф. [«Педагогіка.Наука вчора, сьогодні, завтра»], (Варшава, 30–31травня 2015 р.). – Варшава, 2015. – Ч. 3/2. – С. 91–92.
 8. Чемоніна Л. В. Особливості розвитку критичного мислення майбутніх учителів початкової школи(на прикладі навчальної дисципліни «Сучасні технології навчання освітньої галузі «Мови і літератури» в початковій школі»)/ Л. В. Чемоніна // Матер. ІІ міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. [«Підготовка конкурентоспроможного фахівця дошкільної та початкової освіти: реалії та перспектики»], (Луцьк, 25–26 червня 2015 р.). – Луцьк, 2015.– С. 137–139.
 9. Чемоніна Л. В. Дидактичні основи підготовки майбутніх учителів початкової школи до забезпечення безперервності освіти учнів / Л.В.Чемоніна // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. / [редкол.: Т. І. Сущенко та ін.]. – Запоріжжя : КПУ, 2015. – Вип. 44 (97). – С. 403 – 409.

 

2016 рік

 1. 31. Чемоніна Л. В. Особливості формування навичок письма в ліворуких першокласників / Л. В. Чемоніна // Матер. міжнар. наук.-практ. конф. [«Педагогіка. Наука вчора, сьогодні, завтра»], (Варшава, 28 лютого 2016 р.). – Варшава, 2016. – Ч. 2. – С. 74–75.
 2. Чемоніна Л. В. Особливості навчання молодших школярів на уроках мови і літературного читання засобами кооперації та парної роботи / Л. В. Чемоніна // Матер. міжнар. наук.-практ. конф. [«Педагогіка. Наука вчора, сьогодні, завтра. Актуальні наукові проблеми. Розгляд, вирішення, практика»], (Гданськ, 30–31 березня 2016 р.). – Гданськ, 2016. – Ч. 3. – С. 77–79.
 3. Чемоніна Л. В. Навчальні програми як засіб реалізації принципів наступності і перспективності у формуванні морфемно-словотворчих умінь і навичок в дітей дошкільного та молодшого шкільного віку / Л. В. Чемоніна // Матер. міжнарод. наук.-практ. конф., присв. 160-річчю від дня народження С. Ф. Русової [«Педагогічні ідеї Софії Русової у контексті сучасної освіти»], (Чернігів, 18–19 лютого 2016 р.) / Чернігівський нац. пед. ун-т імені Т. Г. Шевченка. – Чернігів : Видавництво «Десна Поліграф», 2016. – С. 214–216.
 4. Чемоніна Л. В. Соціальне виховання як інновація в мовній і літературній освіті учнів початкової школи / Л. В. Чемоніна // Матер. міжнарод. наук.-практ. конф. [«Інноваційні технології в організації виховної роботи у початковій школі»], (Умань, 10 лютого 2016 р.) / Уманський держ. пед. ун-т. – Умань, 2016. – С. 105–107.
 5. Чемоніна Л. В. Робота в парах як стратегічний напрям у навчанні молодших школярів на уроках мови і літературного читання / Л. В. Чемоніна //  Матер. міжнарод. наук.-практ. конф. [«Розвиток наукової та інноваційної діяльності в освіті: здобутки, проблеми, перспективи»], (Умань, 13–14 жовтня 2016 р.) / Уманський держ. пед. ун-т. – Умань, 2016. – С. 177–179.
 6. Чемоніна Л. В. Особливості формування навичок письма в ліворуких першокласників / Л. В. Чемоніна // Матер. міжнарод наук.-практ. конф. [«Педагогіка. Наука вчора, сьогодні, завтра»], (Варшава, 28 лютого 2016 р.). – Варшава, 2016. –  Ч. 3/1. – С. 107–109.
 7. Чемоніна Л. В. Особливості навчання молодших школярів на уроках мови і літературного читання засобами кооперації та парної роботи / Л. В. Чемоніна // Матер. міжнарод наук.-практ. конф. [«Педагогіка. Наука вчора, сьогодні, завтра. Актуальні наукові проблеми. Розгляд, рішення, практика»], (Гданськ, 30–31 березня 2016 р.). – Гданськ, 2016. – С. 82–84.
 8. Чемоніна Л. В. Урок з комп’ютерною підтримкою як форма навчання молодших школярів мови / Л. В. Чемоніна // Матер. міжнарод наук.-практ. конф. [«Сучасні тенденції в науці й освіті»], (Краків, 30–31 жовтня 2016 р.). – Краків, 2016. – Ч. 3/2. – С. 96–98.
 9. Чемоніна Л. В. Сучасні технології навчання освітньої галузі «Мови і літератури» в початковій школі : навч. посіб. / Л. В. Чемоніна. – Бердянськ : Видавець Ткачук О. В., 2016. – 212 с.

 

2017 рік

 1. Чемоніна Л. В. Роль текстів у формуванні компетентностей молодших школярів на уроках мови / Л. В. Чемоніна // Матер. міжнарод наук.-практ. конф. [«Педагогіка. Сучасні проблеми і перспективи розвитку»], (Варшава, 30–31 січня 2017 р.). – Варшава, 2017. – С. 54–55.
 2. Чемоніна Л. В. Роль дидактичних ігор на уроках української мови в початковій школі / Л. В. Чемоніна // Матер. міжнарод наук.-практ. конф. [«Сучасні фундаментальні і прикладні дослідження»], (Сопот, 29–30 квітня 2017 р.). – Сопот, 2017. – С. 39–40.
 3. Чемоніна Л. В. Технологізація як засіб повноцінної фахової підготовки майбутнього вчителя початкової школи / Л. В. Чемоніна // Матер. І всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. [«Наука ІІІ тисячоліття: пошуки, проблеми, перспективи розвитку»], (Бердянськ, 20–21 квітня 2017 р.). – Бердянськ, 2017. – С. 206–207.
 4. Чемоніна Л. В. Використання дидактичних ігор на уроках мови / Чемоніна Л. В. // Учитель початкової школи. – 2017. – № 7. – С. 26–29.

 

2018 рік

 1. Чемоніна Л. В. Артпедагогічні технології як інновація в організації освітнього процесу в сучасному ЗНЗ / Л. В. Чемоніна // Матер. між народ. наук.-практ. конф. [«Science, Research, Development Pedagogy»], (Берлін, 30 січня 2018 р.). – Берлін, 2018. – С. 148–150.
 2. Чемоніна Л. В. Роль артпедагогічних технологій у формуванні компетентностей молодших школярів на уроках літературного читання / Л. В. Чемоніна // Матер. міжнарод наук.-практ. конф. [«Science, Research, Development Pedagogy, #3»], (Роттердам, 30–31 березня 2018 р.). – Роттердам, 2018. – С. 39–40.
 3. Чемоніна Л. В. Арт-педагогічні технології як засіб формування мовно-літературної компетентності учнів початкової школи. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія:. Педагогічні науки: зб. наук. праць. Вип. 3. Бердянськ: БДПУ, 2018. С. 105–117.

 

2019 рік

 1. Чемоніна Л. В. Арт-педагогічні технології як засіб формування мовно-літературної компетентності учнів початкової школи. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія:. Педагогічні науки: зб. наук. праць. Вип. 3. Бердянськ: БДПУ, 2018. С. 105-117.
 2. Чемоніна Л. В. Технологія нейролінгвістичного програмування як засіб формування компетентностей молодших школярів на уроках літературного читання. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. пр. / [редкол.: А.В. Сущенко (голов. ред.) та ін.]. Запоріжжя : КПУ, 2019. Вип. 62. С. 138–143. Т. 1.
 3. Чемоніна Л. В. Створення ситуації успіху на уроках української мови і літературного читання в початковій школі засобами сучасних технологій навчання. Молодий вчений. № 3 (67). Херсон, 2019. С. 105–109.
 4. Чемоніна Л. В. Особливості розвитку мовлення учнів початкової школи засобами мультимедіа. Молодий вчений. № 4 (68). Херсон, 2019. С. 77–82.
 5. Чемоніна Л. В. Морфемний аналіз і словотвір: пропедевтика в початковій школі. Учитель початкової школи. 2019. № 10. С.18–21.
 6. Chemonina L. Tools for Electronic Language Pedagogy in the Training System of a Future Primary School Teacher / Maria Mykhailivna Hreb, Nataliya Hrona, Оlena Kulyk, Liudmyla Ovsiienko, Lada Chemonina. Journal of History Culture and Art Research. 2019. № 8(4). P. 186-196. URL: http://kutaksam.karabuk.edu.tr/index.php/ilk/index

 

2020 рік

 1. Чемоніна Л. В. Інтрерактивне відео як засіб навчання молодших школярів в умовах дистанційної освіти.  Science,  Research, Development: # 27:  матеріали міжнарод. наук.-практ. конф.,   м. Краків, 30–31 березня 2020 р. Краків. 2020. С. 125–126.
 2. Чемоніна Л. В. Мультфільми як мультимедійний засіб розвитку зв’язного мовлення учнів початкової школи. Science, Research, Development: # 28: матеріали міжнарод. наук.-практ. конф.; Баку, 29–30 квітня 2020 р. Краків. 2020. С. 34–35.
 3. Чемоніна Л. Coogle Classroom як засіб здійснення електронного дистанційного навчання студентів закладів вищої освіти. Підготовка майбутніх педагогів у контексті стандартизації початкової освіти : матер. ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції (16 вересня 2020 р., Бердянський державний педагогічний університет) /за ред. проф. Л.Коваль, А.Крамаренко, доц. О. Попової та ін. Мелітополь: Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2020. С. 76–77.
 4. Чемоніна Л. Підвищення якості процесу підготовки майбутніх учителів початкової школи до здійснення безперервної мовної освіти учнів. Підвищення якості професійної підготовки майбутніх фахівців початкової освіти: колективна монографія / за заг. ред.: проф. ЛюдмилаКОВАЛЬ, АллаКРАМАРЕНКО. Мелітополь, 2020. 368 с.
 5. Chemonina L., Lesyk A. Peculiarities of formation of the communicative competence of first-graders with an impairmentof the phonation speech (on the example of stuttering) in the process of learning the sound system of the Ukrainian language. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школі: зб. наук. пр. / [редкол.: А.В. Сущенко (голов. ред.) та ін.]. Запоріжжя : КПУ, 2020. Вип. 73. Т. 1. С. 155–159.

 

2021 рік

 1. Чемоніна Л. В., Лесик А. С. Арт-педагогічні технології як засіб формування творчого самовираження учнів початкової школи у процесі позашкільної освіти. Молодь і ринок. 2021. № 1/187. С. 114–119.
 2. Чемоніна Л. В. Цифрова грамотність як складник фахової компетентності майбутніх учителів початкової школи Психолого-педагогічний супровід фахового зростання особистості в системі неперервної професійної освіти: матеріали II Всеукраїнської науковопрактичної інтернет-конференції з міжнародною участю (Бердянськ, 25–26.11.2021) / за ред. І. А. Барбашової,  Л. Г. Ярощук. Бердянськ : БДПУ, 2021. С. 288–289.
 3. Чемоніна Л. В. Особливості підготовки медіаграмотного вчителя початкової школи в закладі вищої освіти Підготовка майбутніх педагогів у контексті впровадження Концепції Нової української школи : матер. V Всеукраїнської науково-практичної конференції (16 вересня 2021 р., Бердянський державний педагогічний університет) /за ред. проф. Л.Коваль, А.Крамаренко, доц. О. Попової та ін. Мелітополь: Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2021. С. 78-82.

 

2022 рік

 1. Чемоніна Л. В. Медіаграмотність майбутніх учителів початкової школи: практичний аспект. Молодь і ринок. 2022. № 3-4/201-202. С. 87-92.
 2. Чемоніна Л. В. LEGO як інструмент компетентнісного навчання учнів початкової школи на уроках української мови та читання. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія:. Педагогічні науки: зб. наук. праць. Вип. 1. Бердянськ: БДПУ, 2022. С. 406-415.
 3. Чемоніна Л. В. Основи медіаосвіти та медіаграмотності майбутніх учителів початкової школи. Бердянськ,. 2022. Електронний посібник.
 4. Чемоніна Л. В. Особливості формування морфемно-словотвірних компетенцій здобувачів початкової освіти (на прикладі ігрових технологій і технологій розвитку критичного мислення). Молодь і ринок. 2022. № 6/204. С.77-82.
 5. Чемоніна Л. В. Soft skills – універсальні компетентності сучасного учня початкової школи // Нові педагогічні виміри професійного розвитку майбутніх учителів: сучасні реалії та виклики: матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (Бердянськ, 15.11.2022). Бердянськ: БДПУ. С.207-209.

 

2023 рік

 1. Чемоніна Л. Особливості створення благополучного освітнього середовища для здобувачів вищої освіти. Нові педагогічні виміри професійного розвитку майбутніх учителі: сучасні реалії та виклики: матер. Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (15 листопада 2023 р., Бердянський державний педагогічний університет) / за ред. проф. Л. Коваль, доц. Л. Чемоніна та ін. Бердянськ, 2023.
 2. Chemonina L., Karabin O., Salyga N., Mykhalchenko N., Kondratiuk S. (2023). Theoretical and methodological aspects of designing the content of pedagogical education. Synesis (ISSN 1984-6754), 15(3), 347–359. URL : https://seer.ucp.br/seer/index.php/synesis/article/view/2627
 3. Чемоніна Л. В. Особливості застосування арт-педагогічних технологій на уроках мови і читання в початковій школі. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія:. Педагогічні науки: зб. наук. праць. Вип. 3. Бердянськ: БДПУ, 2023. С. 340-349.