Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

bdpu.zp@gmail.com
rector_bdpu@ukr.net

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4 Тимчасово переміщений до: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66

Бузова Олена Дмитрівна

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії і методики навчання мистецьких дисциплін

Знак «Відмінник освіти України» (2015)
Грамота МОН України (2012)
Почесна грамота управління освіти і науки Запорізької облдержадміністрації (2007)
Наукометрика

Google Scholar

20WqUZwAAAAJ

Researcher iD

Scopus iD

ResearchGate iD

Біографія

Народилася 26 травня 1967 року в селі Носовка Чернігівської області. У 1988 р. закінчила Кіровоградський державний музично-педагогічний інститут імені О. С. Пушкіна.

З 1988 по 1996 роки працювала в Бердянському педагогічному інституті викладачем кафедри теорії музики та музичних інструментів, викладала такі дисципліни, як «Основний музичний інструмент», «Диригування», «Додатковий музичний інструмент», «Вокал», «Методика музичного виховання», «Історія музичного мистецтва»; була керівником вокального ансамблю та в 1995 – 1996 рр. виконувала обов`язки керівника фольклорного народного ансамблю «Хуртовина».

З 1996 по 2000 рр. навчалась в аспірантурі НПУ імені М. П. Драгоманова. З 2001 р. – старший викладач кафедри музичного виховання. У 2004 році успішно захистила кандидатську дисертацію   «Поліхудожнє виховання як засіб удосконалення музичної підготовки майбутнього вчителя музики» (науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор НПУ імені М. П. Драгоманова Падалка Галина Микитівна) та отримала диплом кандидата педагогічних наук.

З 2009 року – доцент кафедри музичного виховання. Викладає дисципліни: «Історія зарубіжної музики», «Хорове диригування», «Хорознавство та хорове аранжування», «Методика викладання диригенсько-хорових дисциплін з практикумом у ВНЗ» та ін.

У 2012 р. видала одноосібну монографію «Удосконалення фахової підготовки майбутнього вчителя музики засобами поліхудожнього виховання». Є співавтором колективних монографій: «Сучасна професійна підготовка вчителя до викладання мистецьких дисциплін у загальноосвітній школі: проблеми, пошуки, знахідки» (2010), «Розвиток художньо-естетичного світогляду викладачів мистецьких дисциплін на основі інтегративного підходу» (2014).

Керівник народного фольклорного ансамблю «Золотий гомін».

 

Наукові публікації

2012

 1. Бузова О. Д. Удосконалення фахової підготовки майбутніх учителів музики засобами поліхудожнього виховання : монографія / Олена Бузова. – Бердянськ : БДПУ, 2012. – 168 с.
 2. Бузова О. Д. Історія зарубіжної музики. Хорознавство / Олена Бузова // Збірник навчальних програм професійно-орієнтованих дисциплін напряму підготовки 6.020204 «Музичне мистецтво». – Бердянськ : БДПУ, 2012. – С. 6 – 32; 290 – 299.

2013

 1. Бузова О.Д. Основні принципи поліхудожнього виховання майбутнього вчителя музики / О. Д. Бузова // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки, спеціальний випуск). – Бердянськ : Видавець Ткачук О.В., 2013. – С. 38 – 44.
 2. Бузова О. Д. Поліхудожнє виховання у світлі сучасних психологічних досліджень / О. Д. Бузова // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 14 (19) / Теорія та методика мистецької освіти : зб. наук. праць. – К. : НПУ, 2013. – С. 159 – 163.
 3. Бузова О.Д. Критерії якості підготовки майбутніх учителів музики з предметів диригентсько-хорового циклу / О.Д. Бузова // Збірник наукових праць I міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Підготовка конкурентоспроможного фахівця дошкільних та початкової освіти: реалії й перспектива. – Луцьк, 2013. – С.123 – 129.

2014

 1. Бузова О.Д. Історія зарубіжної музики. Хорознавство / Олена Бузова // Засоби діагностики навчальних досягнень студентів напряму підготовки 6.020204 Музичне мистецтво / за. ред. І. В. Дубінець. – Бердянськ : Видавець Ткачук О. В., 2014. – С.131 – 149.
 2. Бузова О. Д. Поліхудожня спрямованість виховання майбутніх учителів музики засобами українського балету / Олена Бузова // Розвиток художньо-естетичного світогляду викладачів мистецьких дисциплін на основі інтегративного підходу : монографія / О. М. Отич, С. О. Соломаха, І. В. Дубінець та ін. – Бердянськ : Видавець Ткачук О. В., 2014. – С. 185–194.

2016

 1. Бузова О.Д. Синтез мистецтв як фактор формування естетичного ставлення майбутніх вчителів-хореографів / О.Д. Бузова // Зб. наукових праць. БДПУ (Педагогічні науки). – Бердянськ: БДПУ, 2016. – №1. – С.17 – 24.
 2. Бузова О.Д. Синтез мистецтв у змісті музичної підготовки майбутніх учителів музики / О.Д. Бузова // Збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної  конференції «Мистецький освітній простір у контексті формування сучасної парадигми освіти». – Кропивницький, 2016. – С.77 – 85.

2017

 1. Бузова О.Д. Синтез мистецтв у місті фахової підготовки майбутніх учителів музики» / О.Д.Бузова // IМіжнародна науково-практична конференція «Мистецький освітній простір у контексті  сучасної парадигми освіти». – м.Кропивницький. – Вип.155. – 2017. – С.41-46.
 2. Бузова О.Д. Комплексна взаємодія мистецтв як фактор удосконалення фахової підготовки майбутніх учителів музики» / О.Д.Бузова // II Міжнародна науково-практична конференція «Мистецький освітній простір у контексті сучасної парадигми освіти» – м. Кропивницький, 13-14 грудня 2017. – С.88 – 93.

2019

 1. Бузова О.Д. Емоційно-образні паралелі в різних видах мистецтва як фактор активізації естетичного ставлення майбутнього вчителя музичного мистецтва.  Розвиток творчого потенціалу майбутніх фахівців мистецьких дисциплін  як фактор їх професійної самореалізації : колективна монографія / Мартиненко О. В. та ін. ; за ред. А. І. Омельченко. Мелітополь : Видавець ПП Скребейко П. В., 2019. С 88-98.

2020

 1. Бузова О.Д. Формування музично-професійної ідентичності майбутніх учителів музичного мистецтва на комунікаційній основі. Modern engineering and innovative technologies.Karlsruhe 2020. Part 5.Isse № 13. – 86-94с.
 2. Бузова О.Д. Формування професійно-особистісних якостей майбутніх учителів музики. Підготовка майбутніх педагогів у контексті стандартизації початкової освіти : матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції (16 вересня 2020 р., Бердянський державний педагогічний університет). Мелітополь: Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2020. С. 192-196.

2021

 1. Бузова О.Д. Бояр О.С. Формування професійно – особистісних якостей майбутніх учителів музики засобами комплексної взаємодії мистецтв. Наукові записки /Ред.кол. В.Ф.Черкасов, В.В.Радул, Н.С.Савченко та ін. Випуск 195. Серія: Педагогічні науки. Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В.Вінниченка, 2021. С. 60 – 66.
 1. БУЗОВА Олена. Підготовка майбутніх фахівців вокально-естрадного співу / Психолого-педагогічний супровід фахового зростання особистості в системі неперервної професійної освіти : матеріали II Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції з міжнародною участю (Бердянськ, 25–26.11.2021) / за ред. І. А. Барбашової, Л. Г. Ярощук. Бердянськ : БДПУ, 2021. 456 с. С.139-141.