Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

bdpu.zp@gmail.com
rector_bdpu@ukr.net
0612891206

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4 Тимчасово переміщений до: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66

Бурназова Віра Володимирівна

Завідувачка кафедри теорії та методики навчання мистецьких дисциплін

Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії і методики навчання мистецьких дисциплін

Подяка Міністерства освіти і науки України (2015)
Почесна грамота Управління освіти і науки Запорізької облдержадміністрації (2011)
Почесна грамота Бердянського державного педагогічного університету (2011)
Грамота міського голови м. Бердянська (2010)
Наукометрика

Google Scholar

VN_5wOYAAAAJ&

Researcher iD

F-1885-2019

Scopus iD

ResearchGate iD

Vera_Burnazova

Біографія

Народилася 31 травня 1968 року в м. Козелець Чернігівської області.

Після закінчення Чернігівського музичного училища ім. Л. М. Ревуцького за спеціалізацією «Фортепіано» (клас викладача Л. В. Євтушенко) з 1986 року по 1990 рік працювала в Козелецькій дитячій музичній школі викладачем по класу фортепіано.

У 1990 році вступила до Бердянського державного педагогічного інституту імені П. Д. Осипенко за спеціальністю «Педагогіка та методика початкового навчання. Музика», який закінчила в 1995 році.

Свій трудовий шлях у Бердянському державному педагогічному університеті Бурназова Віра Володимирівна пройшла від концертмейстера до доцента кафедри музичного виховання, заступника директора факультету психолого-педагогічної освіти та мистецтв з навчально-методичної роботи. З 2022 року очолює кафедру теорії та методики навчання мистецьких дисциплін.

У 2002 – 2006 роках навчалася в аспірантурі Бердянського державного педагогічного університету. У 2010 році захистила кандидатську дисертацію «Методичні засади розвитку виконавської самостійності студентів музично-педагогічних факультетів у процесі інструментальної підготовки» (науковий керівник – Д. Г. Юник, доктор педагогічних наук, професор КНУКіМ).

Бурназова В. В. успішно займається науково-дослідною роботою. Є автором більше 50 наукових праць. Постійно бере участь у всеукраїнських та міжнародних наукових і науково-практичних конференціях, здійснює наукове керівництво дослідженнями магістрантів та аспірантів. У 2012 році видала одноосібну монографію «Виконавська самостійність музикантів-інструменталістів: зміст, структура і методика розвитку».  Є співавтором колективних монографій: «Сучасна професійна підготовка вчителя до викладання мистецьких дисциплін у загальноосвітній школі: проблеми, пошуки, знахідки» (2010), «Розвиток художньо-естетичного світогляду викладачів мистецьких дисциплін на основі інтегративного підходу» (2014), «Розвиток творчого потенціалу майбутніх фахівців мистецьких дисциплін як фактор їх професійної самореалізації» (2019), «Psychological basis of functioning of the structural components of recipients’ memory» (2019), «Actual issues of contemporary art history» (2019), «Management of higher and secondary education» (2020), «Beheer van het hoger en middelbaar onderwijs» (2020).

 

Викладає навчальні дисципліни: «Теорія музики та сольфеджіо», «ПІВП (Основний музичний інструмент (фортепіано))», «Теорія та методика викладання музичного мистецтва дисциплін у закладах вищої освіти», «Методика формування умінь з медіаграмотності на заняттях з інтегрованого курсу “Мистецтво” в НУШ», «Сучасні орієнтири НУШ у викладанні музичного мистецтва», «Методика проведення уроків інтегрованого курсу «Мистецтво» та музичного мистецтва у ЗЗСО із застосуванням англомовного контенту».

 

Наукові публікації

 

2017

 1. Історія світової художньої культури: навч. посіб. [для підготовки здобувачів другого рівня вищої освіти (магістерського) вищ. пед. навч. закладів спеціальності 014 Середня освіта, предметна спеціалізація 014.13 Музичне мистецтво] / Віра Володимирівна Бурназова. – Мелітополь : Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні – 352 с.
 2. Методичні рекомендації до написання курсових робіт для студентів ІІ (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво) / Віра Володимирівна Бурназова. – Мелітополь : Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні – 70 с.
 3. Формування готовності студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти до інструментально-виконавської діяльності у процесі проходження практики в ЗОШ. – Міжнародна науково-практична конференція «Формування особистості в багатоступеневій системі освіти: досвід, реалії, перспективи», Уманський державний педагогічний університет  імені Павла Тичини, м.Умань. – 27-28 вересня 2017 р. – с. 23-27.
 4. Удосконалення інструментально-виконавської підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва на засадах компетентнісного підходу в умовах магістратури. ІX Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційні технології навчання обдарованої молоді», Одеський національний університет імені І.І.Мечникова, м. Одеса – 6–7 грудня 2017 року – с. 11-14.
 5. Удосконалення фахових компетентностей студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти в процесі інструментально-виконавської підготовки. ХV Міжнародні педагогічно-мистецькі читання пам’яті професора О.П. Рудницької з проблеми «Педагогіка мистецтва і мистецтво педагогічної дії», Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, м. Київ, – 6-7 грудня 2017 р. – с. 31-44.
 6. Мистецька освіта в контексті сучасних європейських педагогічних тенденцій. Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція, присвячена 85-річчю заснування Бердянського державного педагогічного університету. Підготовка майбутніх педагогів у контексті стандартизації початкової освіти, м. Бердянськ, – 14 вересня 2017 року – с.17-22.
 7. Формування готовності студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти до інструментально-виконавської діяльності у процесі проходження практики в ЗОШ. – Міжнародна науково-практична конференція «Формування особистості в багатоступеневій системі освіти: досвід, реалії, перспективи», Уманський державний педагогічний університет  імені Павла Тичини, м.Умань. – 27-28 вересня 2017 р. – с.33-37.
 8. Формування готовності молодших школярів  до ознайомлення з інструментальними творами українських композиторів на уроках музичного мистецтва. – Міжвузівський науковий семінар-практикум до 60 річчя факультету початкового навчання. Інтегрований контекст навчання: теорія і практика, Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка, м. Чернігів – 20 жовтня  2017 року.– с. 13-18.
 9. Удосконалення інструментально-виконавської підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва на засадах компетентнісного підходу в умовах магістратури. ІX Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційні технології навчання обдарованої молоді», Одеський національний університет імені І.І.Мечникова, м. Одеса – 6–7 грудня 2017 року.– с. 41-45.
 10. Удосконалення фахових компетентностей студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти в процесі інструментально-виконавської підготовки. ХV Міжнародні педагогічно-мистецькі читання пам’яті професора О.П. Рудницької з проблеми «Педагогіка мистецтва і мистецтво педагогічної дії», Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, м. Київ, – 6-7 грудня 2017 р. – с. 16-19.

 

2018

 1. Підготовка майбутніх учителів музичного мистецтва до формування в молодших школярів з особливими освітніми потребами сприймати музичні твори. Всеукраїнська з міжнародною участю науково-практична конференція “Підготовка сучасного педагога дошкільної та початкової освіти в умовах розбудови нової української школи, м. Херсон, 19-20 квітня 2018р –148-151с
 2. Підготовка майбутнього учителя музичного мистецтва до реалізації інтегрованого підхіду у процесі навчання освітньої галузі “Мистецтво” в початковій школі.Регіональна науково-практична конференція. Південноукраїнський національний педагогічний університет імені к. Д. Ушинського, м. Одеса, – 14-15 травня 2018 р.–с. 15-20.
 3. Формування в молодших школярів творчої компетентності засобами музичного мистецтва. Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція “Нові стратегії розвитку початкової освіти в умовах Євроінтеграції”. Державний вищий навчальний заклад “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”, м. Івано-Франківськ, 16 травня 2018р.– с.22-27.
 4. Культура як визначний чинник у формуванні національної еліти. Всеукраїнська науково-практична конференція. “Ідеї просвітництва в освіті України (ХІХ-ХХ ст.)”. До 100-річчя В.О.Сухомлинського., м. Бердянськ, – 17-18 травня 2018р. – с. 24–28.
 5. Практика застосування музикотерапевтичних технологій на уроках музичного мистецтва в початковій школі. Всеукраїнська науково-практична конференція. «Інновації в початковій освіті: проблеми, перспективи, відповіді на виклики сьогодення». Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, м Полтава, – 23-24 травня 2018 р.– с. 29-33.
 6. Лінгвізація як дієвий засіб формування конкурентноспроможного викладача мистецьких дисциплін. Підготовка майбутніх педагогів у контексті стандартизації початкової освіти: матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції з міжнародною участю. (14 вересня 2018, м. Бердянськ), Бердянськ, 2018. 251 с. URL: https://bdpu.org.ua/wp-content/uploads/2018/10
 7. Модернізація мистецької освіти у процесі євроінтеграції: пошуки та знахідки. Всеукраїнська науково-практична конференція “Сучасна мистецька освіта в Україні: проблеми і перспективи. (11-12 жовтня 2018, м. Київ), Київ, 2018. 211 с.
 8. Popova, O., Koval, L., Horetska, O., Serdiuk, N., & Burnazova, V. (2018). Theoretical and Practical Aspects of Psychological and Pedagogical Support for Children and Adolescents Temporarily Displaced from the Territories of Permanent Residence. Journal of History Culture and Art Research, 7(2), 177-183. doi: http://dx.doi.org/10.7596/taksad.v7i2.1481
 9. Yunyk, D., Yunyk, I., Yunyk, T., Burnazova, V., & Kotova, L. (2018). Memory of Subjects of Communication: The Structural and Functional Components. Journal of History Culture and Art Research, 7(3), 469-479. doi: http://dx.doi.org/10.7596/taksad.v7i3.1707

 

2019

 1. Burnazova, V., Yunyk, D., Yunyk, I., Yunyk, T. & Kotova, L. (2019). Complex Abilities of Communicators and Specificity of Their Formation. Journal of History Culture and Art Research, 8(2), 136-145. doi:http://dx.doi.org/10.7596/taksad.v8i2.2072
 2. Burnazova, V. (2019) Topical issues of higher and secondary education [Collective monograph]. – Saarbrucken, Deutschland / Germany: LAP LAMBERT. Academic Publiching, 277, [2] р.
 3. Бурназова В. В. Виробнича практика зі спеціальності : методичні рекомендації для студентів спеціальності 014 Середня освіта (Музичне мистецтво) другого (магістерського) рівня вищої освіти. Бердянськ, 2019. 73 с.
 4. Бурназова В. В. Аналіз стану професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи в галузі мистецької освіти у Бердянському державному педагогічному університеті. Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Підготовка майбутніх педагогів у контексті стандартизації початкової освіти» (18 вересня 2019, м. Бердянськ). Бердянськ, 2019. С.260-265 URL: https://bdpu.org.ua/wp-content/uploads/2019/11
 5. Бурназова В. В. Інноваційна методична модель інструментальної підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва в аспекті розвитку їх виконавської самостійності. Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Мистецький освітній простір у контексті формування сучасної парадигми освіти» (16-17 квітня 2019, м. Кропивницький). Кропивницький, 2019. 235с., С.45-47.
 6. Бурназова В. В. Впровадження інноваційних технологій у процес підготовки учителів до викладання інтегрованого курсу «Мистецтво» в НУШ. Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Особистісно-професійний розвиток учителя Нової Української Школи: світові освітні практики, український контекст» 6-7 червня 2019, м. Мелітополь). МДПУ імені Богдана Хмельницького, 2019. 217с., С.21-23.
 7. Бурназова В.В. Виконавська самостійність у системі формування професійної компетентності майбутніх фахівців музичного мистецтва. Розвиток творчого потенціалу майбутніх фахівців мистецьких дисциплін як фактор їх професійної самореалізації : колективна монографія / Мартиненко О. В. та ін. ; за ред. А. І. Омельченко. Мелітополь : Видавець ПП Скребейко П. В., 2019. 361 с.
 8. Modern problems of art education and upbringing: history, theory, experience // Collective monograph / Author section – «Psychological basis of functioning of the structural components of recipients’ memory». – Р.255-267. – Saarbrücken : LAP LAMBERT Academic Publishing, 2019. 347, [3] р.
 1. Performance Reliability of Instrumentalists as a Phenomenon of Musical Art // Collective monograph / Author section – «Actual issues of contemporary art history» – P. 77-96. – Saarbrücken : LAP LAMBERT Academic Publishing, 2019. 210, [3] р.

 

2020

 1. Innovative methodological model of instrumental preparation of future teachers of musical art in the aspect of development of their performing independence.  Journal «Sciencerise: Pedagogical education» №1(34)2020, 78, p.8-12.
 2. Burnazova V., Yunyk D., Yunyk I., Yunyk T., Kotova L. Psychological foundations of the functioning of the structural components of the memory of recipients // Management of higher and secondary education: monograph. – Atlanta, GA, USA : Scholar’s Press, 2020. – P. 255-267.
 3. Burnazova V., Yunyk D., Yunyk I., Yunyk T., Kotova L. Fundamentele funcionale componenten van de structuur van de memoria van de bestemming // Beheer van het hoger en middelbaar onderwijs : de collectieve monografie. – GlobeEdit (Nederlands), 2020. – P. 274–287.
 4. Бурназова В.В. Лінгвізація як інноваційний метод засвоєння учнями понятійної системи на уроках музичного мистецтва / Матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Підготовка майбутніх педагогів у контексті стандартизації початкової освіти». Мелітополь : Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2020. 233с., – с.196-199. Режим доступу: https://cutt.ly/8hrHimy  .
 5. Бурназова В.В. Методичний супровід фахового зростання учителів музичного мистецтва в системі формальної, неформальної освіти / Психолого-педагогічний супровід фахового зростання особистості в системі неперервної професійної освіти: матер. Всеукраїнської науково-практичної конференції (26–27 листопада 2020 року., Бердянський державний педагогічний університет). Бердянськ, 2020. 358 с., с225-228. Режим доступу:  https://bdpu.org.ua/wp-content/uploads/2020/12/Materialy_konferentsii_2020.pdf
 6. Burnazova V. Linguization of the educational process – a way to integrate music teachers into the world’s professional, scientific, educational space // Improving living standards: current opportunities and limitationsMonograph. Editors: Wojciech Duczmal, Iryna Ostopolets. Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2020; ISBN 978-83-66567-21-4; pp.594, illus., tabs., bibls. – P. 415-424

 

2021

 1. Бурназова В.В., Кононенко А. Особливості сприймання музичного фольклору учнями з особливими освітніми потребами / Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 13 травня 2021 року. Том 1. Суспільні науки. Бердянськ : БДПУ, 2021. 606 с. С. 232-237.
 2. Бурназова В.В., Йовбак О. ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА / Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 13 травня 2021 року. Том 1. Суспільні науки. Бердянськ : БДПУ, 2021. 606 с. С. 222-224.
 3. Бурназова В.В. Формування виконавської компетентності в умовах сучасного ЗВО: стан, перспективи / Мистецтво та мистецька освіта в сучасному соціокультурному просторі : матеріали І Всеукр. наук.-практ. конф., (3–4 червня 2021 р., м. Бердянськ) / [упоряд. М. М. Погребняк]. Полтава : Сімон, 2021. 228 с. С.9 – 14.
 4. Бурназова В.В. Інструментальна підготовка майбутнього вчителя музичного мистецтва в умовах дистанційного навчання у зво: виклики, перспективи / Психолого-педагогічний супровід фахового зростання особистості в системі неперервної професійної освіти : матеріали II Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції з міжнародною участю (Бердянськ, 25–26.11.2021) / за ред. І. А. Барбашової, Л. Г. Ярощук. Бердянськ : БДПУ, 2021. 456 с. С.431-437 https://bdpu.org.ua/wp-content/uploads/2021/11/Mater_aly-konferents_i-2021-2.pdf

 

2022

 1. Бурназова В.В. Вища мистецько-педагогічна освіта в умовах війни очима студентів БДПУ. Мистецтво та мистецька освіта в сучасному соціокультурному просторі: матер. ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (17-18 листопада 2022 р., м. Бердянськ) / [упоряд. М.М. Погребняк]. Полтава : Сімон, 2022. С. 9-11.
 2. Бурназова В. Функціонування й адаптація процесу інструментальної підготовки здобувачів вищої освіти в умовах дистанційного навчання БДПУ/Всеукраїнська науково-практична конференція «Академік Олег Семенович Тимошенко: педагог, науковець, громадський діяч» 5 грудня 2022, Київ.
 3. Бурназова В. Організація освітнього процесу в умовах тимчасового переміщення БДПУ очима здобувачів вищої освіти мистецько-педагогічної галузі/ІХ Міжнародна науково-практична конференція «Теоретико-методологічні аспекти мистецької освіти: здобутки, проблеми та перспективи». 23-24 листопада 2022 р., Умань.
 4. Бурназова В. Інтеграція музичного мистецтва та англійської мови як провідна тенденція розвитку мистецької освіти України / ІХ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО НАУКОВО- ПРАКТИЧНОГО СЕМІНАРУ «МИСТЕЦЬКА ОСВІТНЯ ГАЛУЗЬ: МЕТОДИКИ, ТЕХНОЛОГІЇ» 22-25 листопада 2022 року, Миколаїв.
 5. Бурназова В., Проценко А. Володимир Івасюк – розстріляне відродження. Збірник тез наукових доповідей здобувачів Бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 10 листопада 2022 року. Том 2. Суспільні науки. Бердянськ : БДПУ, 2022. С.239-242.
 6. Бурназова В., Жук Н. Організація уроків художньо-естетичного циклу за дистанційною формою навчання в умовах воєнного стану. Мистецтво та мистецька освіта в сучасному соціокультурному просторі: матер. ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (17-18 листопада 2022 р., м. Бердянськ) / [упоряд. М.М. Погребняк]. Полтава : Сімон, 2022. С.98-104.
 7. Бурназова В., Вєнєтуліс-Заболотня К. Суть інтегративного підходу в мистецькій освіті. Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету. Суспільні науки. Бердянськ : БДПУ, 2022. С. 206-208.
 8. Бурназова В., Пономаренко Я. Педагогічні умови формування професійно-ціннісних орієнтацій майбутніх учителів музичного мистецтва у процесі вокально-хорової . Збірник тез наукових доповідей здобувачів Бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 10 листопада 2022 року. Том 2. Суспільні науки. Бердянськ : БДПУ, 2022. С.236-239.
 9. Бурназова В., Маслянка О. Упровадження квест-технологій під час вивчення музично-теоретичних дисциплін у ЗВО. Мистецтво та мистецька освіта в сучасному соціокультурному просторі: матер. ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (17-18 листопада 2022 р., м. Бердянськ) / [упоряд. М.М. Погребняк]. Полтава : Сімон, 2022. С.135-139.
 10. Бурназова В., Шостак О. Цифрові технологій у викладанні інтегрованого курсу «Мистецтво» під час дистанційного навчання. Мистецтво та мистецька освіта в сучасному соціокультурному просторі: матер. ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (17-18 листопада 2022 р., м. Бердянськ) / [упоряд. М.М. Погребняк]. Полтава : Сімон, 2022. С.144-149.
 11. Бурназова В., Шостак О. Проблема застосування інформаційно-комп’ютерних технологій в освітньому процесі мистецьких шкіл. Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету. Суспільні науки. Бердянськ : БДПУ, 2022. С. 249-252.
 12. Бурназова В. ОСОБЛИВОСТІ ТА ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ВИКОНАВСЬКИХ УМІНЬ І НАВИЧОК ЗДОБУВАЧІВ-ІНСТРУМЕНТАЛІСТІВ / ХХ Міжнародних педагогічно-мистецьких читань пам’яті професора О.П. Рудницької «Неперервна педагогічна освіта ХХІ століття: досвід, інновації, тенденції». 1 грудня 2022 року м. Київ
 13. Бурназова В., Вєнєтуліс-Заболотня К. Психолого-педагогічні засади підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва до інтегрованого навчання учнів НУШ. Мистецтво та мистецька освіта в сучасному соціокультурному просторі: матер. ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (17-18 листопада 2022 р., м. Бердянськ) / [упоряд. М.М. Погребняк]. Полтава : Сімон, 2022.
 14. Бурназова В., Пономаренко Я. Музичне мистецтво як чинник формування національної ідентичності здобувачів освіти в НУШ. Мистецтво та мистецька освіта в сучасному соціокультурному просторі: матер. ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (17-18 листопада 2022 р., м. Бердянськ) / [упоряд. М.М. Погребняк]. Полтава : Сімон, 2022.

 

2023

 1. Бурназова В. ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА ДО СЦЕНІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ПРОЦЕСІ ІНСТРУМЕНТАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки : зб. наук. пр. Вип. 1. 2023. 436 с., С.210-217 (0,3 д.а.) https://drive.google.com/file/d/1l_xitiPJNdPQ4u0oH9BA5aKBNApRn0v2/view?pli=1
 2. Бурназова В. ГРАНТОВА ПІДТРИМКА ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ : УСПІШНИЙ ДОСВІД УЧАСТІ У МІЖНАРОДНОМУ ПРОЄКТІ, МИСТЕЦТВО І ОСВІТА №2(108) 2023. 64с., С.46-52. (0,3 д.а.) DOI: https://doi.org/10.32405/2308-8885-2023-2(108)-46-52
 3. БУРНАЗОВА Віра. Мистецько-педагогічна освіта в умовах сучасності:виклики, рішення реалізація. / Мистецтво та мистецька освіта в сучасному соціокультурному просторі : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (відкрита для іноземних учасників) (21-22 червня 2023 р., м. Запоріжжя) / [упоряд. В. В. Григор’єва]. Запоріжжя : БДПУ, 2023. 198 с./ С. 9-13.
 4. БУРНАЗОВА Віра, Розгон Марина. Професійне становлення майбутніх учителів музичного мистецтва: компетентнісний підхід. / Мистецтво та мистецька освіта в сучасному соціокультурному просторі : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (відкрита для іноземних учасників) (21-22 червня 2023 р., м. Запоріжжя) / [упоряд. В. В. Григор’єва]. Запоріжжя : БДПУ, 2023. 198 с. / С. 161-165
 5. БУРНАЗОВА Віра, ПОЛІЩУК Катерина. Загальна характеристика видів інтеграції на уроках інтегрованого курсу «Мистецтво» в НУШ. / Мистецтво та мистецька освіта в сучасному соціокультурному просторі : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (відкрита для іноземних учасників) (21-22 червня 2023 р., м. Запоріжжя) / [упоряд. В. В. Григор’єва]. Запоріжжя : БДПУ, 2023. 198 с./ С.156-161.
 6. БУРНАЗОВА Віра, ЄРЕМЕЙЧУК Марія. Вивчення камерно-інструментальних жанрів на уроках мистецтва в НУШ (на прикладі «Маленьких прелюдій» Й.С. Баха). / Мистецтво та мистецька освіта в сучасному соціокультурному просторі : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (відкрита для іноземних учасників) (21-22 червня 2023 р., м. Запоріжжя) / [упоряд. В. В. Григор’єва]. Запоріжжя : БДПУ, 2023. 198 с./ С.126-131.