Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

bdpu.zp@gmail.com
rector_bdpu@ukr.net

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4 Тимчасово переміщений до: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66

Жук Наталя Валентинівна

доцент кафедри психології

кандидат психологічних наук

Почесна грамота управління освіти і науки Запорізької облдержадміністрації (2009, 2013 р.р.).
Наукометрика

Google Scholar

6sOGfwgAAAA

Researcher iD

E-7568-2019

Scopus iD

ResearchGate iD

Natalia_Zhuk

Біографія

Жук Наталя Валентинівна (12.12.1959, с. Осипенко Бердянського району Запорізької області) – кандидат психологічних наук (2002 р.), доцент (2006 р.).

Доцент кафедри психології Бердянського державного педагогічного університету.

Після закінчення школи з 1979 року працювала старшою піонерською вожатою, з 1981 року – вчителем початкових класів, одночасно навчаючись в вузі. У 1984 році закінчила факультет підготовки вчителів початкових класів Бердянського педагогічного інституту ім. П.Д. Осипенко. В цьому ж році почала працювати в Бердянському педінституті. У 1993 році вступила до аспірантури Бердянського педагогічного інституту за спеціальністю 19.00.07 – вікова та педагогічна психологія.

У 2001 році захистила кандидатську дисертацію «Формування мотивів природоохоронної діяльності молодших школярів» (науковий керівник – доктор психол. наук, професор, член-кореспондент АПН України В.К. Демиденко). Із 2001 року працює на посаді доцента кафедри психології БГПІ.

У грудні 2006 року присвоєно вчене звання доцента. З цього періоду працює доцентом на кафедрі професійної педагогіки та методики професійного навчання. Із вересня 2011 року працює доцентом на кафедрі психології Інституту психолого-педагогічної освіти та мистецтв.

Пройшла незалежне професійне навчання за напрямами: «Казкотерапія як засіб інтеграції особистості» (2012 р.), «Арт-терапія в роботі психолога з дітьми та дорослими» (2012-2014 р.), «Корекція психосоматичних проявів засобами арт-терапії» (2014 р.), «Sand-play – історія методу та особливості використання у терапевтичній психологічній практиці. Основні напрямки використання» (2015 р.), «Казкотерапія дитячих проблем та аналіз слов’янських казок» (2015 р.), «Психологія жіночого емоційного благополуччя» (2015 р.), «Символізм та метафоричність піскових картин. Робота з архетипами. Піскові пейзажі – етапи роботи з пісковими світами. Символічне та енергоінформаційне поле» (2015 р.), «Організація діяльності з надання допомоги військовим та ВПО» (2015 р.), Київський юнгіанський інститут (кваліфікація «юнгіанський консультант» (2015–2016 рр.), «Ґудзики в роботі психолога» (2016 р.), Робота з сімейною картою (2017 р.), «Використання метафоричних асоціативних карт в психологічному консультуванні та терапії. Базові техніки та вправи» (2018 р.).

Сфера наукових інтересів: професійна мотивація студентів.

Нагороди: почесна грамота управління освіти і науки Запорізької облдержадміністрації (2009, 2013 р.р.).

Публікації

Монографії та навчальні посібники

 1. Жук Н.В. Розвиток «Я-концепції» молодшого школяра в процесі екологічного виховання / Н.В. Жук // Розвиток особистості в сучасному освітньому просторі: колективна монографія / за заг. ред. О.В. Горецької. – Донецьк: ЛАНДОН-ХХІ, 2013. – С. 230–242.
 2. Жук Н. Формирование мотивов природоохранной деятельности младших школьников : монография / Наталия Валентиновна Жук. – Бердянск : ФО-П Ткачук О. В., 2014. – 224 с.
 3. Збірник програм нормативних навчальних дисциплін циклу професійної та практичної підготовки студентів напряму підготовки 6.010102 Початкова освіта, спеціальності 7.01010201, 8.01010201 Початкова освіта / За заг. ред. Л.В. Коваль, Л.В. Чемоніної. – Бердянськ : Видавець Ткачук О.В., 2013. – С. 296–303.
 4. Психологія у питаннях і відповідях. Том І: навчальний посібник для студентів денної та заочної форм навчання спеціальностей 7.03010301 Практична психологія, 7.01010201 Початкова освіта / Колектив авторів за заг. ред. Л.Р. Кашкарьової: Н.В. Жук, Т.П.Малихіна, І.О.Черезова. – Бердянськ: БДПУ, 2016. – 308 с.
 5. Психологія вищої школи / Н.В. Жук // Засоби діагностики навчальних досягнень студентів спеціальності 8.01010201 Початкова освіта / За ред. д. пед. н., проф. Л.В. Коваль, д. пед. н., проф. А.М. Крамаренко, ст. викл. Т.В. Ніковненко. – Бердянськ : Видавець Ткачук О.В., 2016. –С. 125–131.
 6. Засоби діагностики навчальних досягнень студентів напряму підготовки 6.030103 Практична психологія / За заг. ред.. О.В. Горецької. – Бердянськ : Видавець Ткачук О.В., 2017. – С. 33-46, 72-85, 240-253.

2000

 1. Формування «Я-концепції» як засіб становлення екологічної культури молодшого школяра / Н.В. Жук // Збірник наукових праць НПУ ім. Драгоманова. – Київ, 2000. – С. 39–41.

2001

 1. Потреби «Я» як джерело мотивів природохоронної діяльності молодших школярів. / Н.В. Жук // Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка. – Київ, 2001. – С. 27–36.

2004

 1. Особливості ставлення молодшого школяра до самого себе / Н.В. Жук // Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка. – Київ, 2004. – С. 30–37.
 2. Про розвиток самооцінки молодших школярів у процесі учбової діяльності / Н.В. Жук // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету. – Бердянськ : БДПУ, 2004. – С. 5–7.

2005

 1. «Я-концепція» і самореалізація молодшого підлітка / Н.В. Жук // Збірник наукових праць Інституту психології ім. Костюка. – Київ, 2005. – С. 24–29.

2012

 1. Вплив негативних емоцій молодшого школяра на стан його психологічного здоров’я / Н.В. Жук // Актуальні проблеми збереження психологічного здоров’я підростаючого покоління: матеріали міжвузівських психолого-педагогічних Демиденківських читань (м. Бердянськ, Бердянський державний педагогічний університет, 23-24 квітня 2012 року). – Бердянськ : БДПУ, 2012. – С. 12–15.
 2. Позитивна Я-концепція вчителя як умова формування його професійного іміджу / Н.В. Жук // Інтеграційні можливості сучасної психології та шляхи її розвитку : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, Запорізький національний університет, Інститут психології ім. Г.С. Костюка, 10-12 жовтня 2012 року). – Запоріжжя: ЗНУ, 2012. – С. 88–89.
 3. Особистісне здоров’я як складова психічного здоров’я Психология в образовательном пространстве / Н.В. Жук // материалы ежегодной международной научно-практической конференции Ассоциации психологов Донбасса (м. Донецьк, Донецький юридичний інституту МВС України, 17-18 листопада 2012 р.). – Донецьк: ДНУ, 2012. – С. 105–109.
 4. Християнські цінності як основа психологічного здоров’я студентської сім’ї / Н.В. Жук // Християнські цінності в системі освіти: теорія, традиції, практика: матеріали доповідей всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Умань, Уманський державний педагогічний університет ім. Павла Тичини, 5 листопада 2012 р.). – Умань: УДПУ, 2012. – С. 158–166.

2013

10 До питання психологічного здоров’я сучасної студентської сім’ї / Н.В. Жук // «Актуальні проблеми збереження психологічного здоров’я підростаючого покоління» : матеріали Всеукраїнских психолого-педагогічних Демиденківських читань (м. Бердянськ, 23-24 квітня 2013 р). – Бердянськ : БДПУ, 2013 – С. 7–9.

2017

 1. Жук Н.В. Соціально-психологічний тренінг в процесі адаптації студентів до навчання у вищому закладі освіти / Н.В. Жук // Актуальні питання впливу довкілля, фізичного виховання та спорту на здоров’я студентської молоді: зб. наук. матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції з нагоди 100-річчя НАН України та 85-річчя Бердянського державного педагогічного університету (Бердянськ, 13-15 вересня 201 р.) / [гол. ред. С.Г. Кушнірук]. – Бердянськ: Ф-ОП Ткачук О.В., 2017. – С. 29-33.

2019

 1. Жук Н.В. Рефлексивність як професійна компетентність практичного психолога. Науково-прикладні аспекти сучасної психології в ситуації соціальних змін : матеріали IІ Всеукраїнська інтернет-конференції, м. Маріуполь, 21-23 березня 2019 р. С. 30-33