Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

(06153) 36244
rector@bdpu.org.ua

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4

Дисертації, автореферати, відгуки опонентів

Спеціалізована вчена рада К 18.092.02

Інформація про захисти дисертацій

Поліщук Кирило Миколайович, «Поетика Івана Тобілевича (Карпенка-Карого): системний аналіз», 10.01.01 – українська література

Свиридюк Любов Анатоліївна, «Сучасний молодіжний роман в українській, німецькій і російській літературах (на матеріалі творчості Л. Дереша, С. Ушкалова, Б. Лєберта, В. Геррндорфа, Є. Альохіна)», 10.01.05 – порівняльне літературознавство

Нісевич Світлана Іванівна, «Образ художника в дискурсі української та англійської літератур кінця XIX – початку ХХ століття», 10.01.05 – порівняльне літературознавство

Шикиринська Ольга Борисівна, «Інтермедіальна парадигма філософської прози Д. Беньяна і Г. Сковороди», 10.01.05 – порівняльне літературознавство

Крушельницька Олена Ігорівна, «Опозиція свій/чужий в сучасній масовій літературі України та США (на матеріалі романів І. Карпи і Л. Вайсбергер)», 10.01.05 – порівняльне літературознавство

Калашникова Анастасія Вікторівна «Рецепція творчості Лі Цінчжао в Росії та Італії», 10.01.05 – порівняльне літературознавство

Брега Людмила Олександрівна «Гендерна природа психологізму у творах О. Забужко та О. Токарчук» , 10.01.05 – порівняльне літературознавство

Хорольська Тетяна Володимирівна «Поетика художньої прози Івана Білика», 10.01.01 – українська література

Кобилко Наталія Андріївна «Міфологема “дорога” в українському літературному дискурсі (на матеріалі творів химерної прози)», 10.01.01 – українська література

Смаглій Ілона Володимирівна «Авторська свідомість та своєрідність її поетичного вираження в поезії Світлани Йовенко», 10.01.01 – українська література

Федоренко Ольга Борисівна «Тип козака-характерника в художньому світі української романістики другої половини ХХ ст.», 10.01.01 – українська література

Ангеловська Катерина Владиславівна «Романи Т. Гарді “Тесс із роду д’Ербервіллів” і Панаса Мирного “Повія”: парадигма жанрово-стильової типології», 10.01.05 – порівняльне літературознавство

Васильєва Анастасія Миколаївна «Дискурс безумства в англійській та російській прозі 20–40-х років ХІХ століття», 10.01.05 – порівняльне літературознавство

Голуб Дарина Олександрівна «Герой-міф у шпигунському романі: Джеймс Бонд Ієна Флемінга та Штірліц Юліана Семенова», 10.01.05 – порівняльне літературознавство

Дмитрієва Валерія Володимирівна “Художній дискурс казки Шарля Перро про Синю Бороду в літературах Англії, Франції та України”, 10.01.05 – порівняльне літературознавство

Герасименко Юлія Андріївна «Рецепція української історії в західноєвропейській прозі кінця ХХ – початку ХХІ століття», 10.01.05 – порівняльне літературознавство.

Садовська Юлія Володимирівна «“Революційний роман” М. Асуели у контексті російської та мексиканської літературно-малярських традицій 20-х років ХХ століття», 10.01.05 – порівняльне літературознавство.

Писаревська Оксана Вікторівна «Художня концепція людини і світу в поезії Анатолія Перерви», 10.01.01 – українська література.

Шабаль Катерина Сергіївна «Жанрово-стильові особливості сучасного українського політичного роману», 10.01.01 – українська література.

Коротєєва Вікторія Вікторівна «Міфологеми першостихій у поезії В. Стуса та А. Тарковського: типологічний аспект», 10.01.05. – порівняльне літературознавство

Онопрієнко Анастасія Дмитрівна «Мотив “туги життя” (“lennui de vivre”) у поезії французького та російського символізму»10.01.05. – порівняльне літературознавство 

Якимович Вікторія Андріївна «Імагологічний дискурс прози М. Матіос та Д. Рубіної», 10.01.05. – порівняльне літературознавство

Хайруліна Наіля Фаритівна «Художня модель “життя-ярмарок” в українській та англійській літературах: поетика й семіотика», 10.01.05. – порівняльне літературознавство

Чуйко Вікторія Вікторівна «Кінорецепція прози Миколи Хвильового: інтермедіальна трансформація», 10.01.05. – порівняльне літературознавство

Верба Тетяна Юріївна «Жанрово-стильова еволюція української історичної повісті XXI століття про козацтво», 10.01.01 – українська література.

Крюкова Юлія Дмитрівна «“Празький текст” у творчості європейських поетів-модерністів першої половини ХХ століття», 10.01.05. – порівняльне літературознавство