Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

bdpu.zp@gmail.com
rector_bdpu@ukr.net

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4 Тимчасово переміщений до: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66

Спеціалізована вчена рада К 18.092.02

Спеціалізована вчена рада К 18.092.02

 

Уперше в Бердянському державному педагогічному університеті рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України (наказ № 261 від 06.03.2015 р.) було створено спеціалізовану вчену раду К 18.092.02 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальностями:

10.01.01 – українська література;

10.01.05 – порівняльне літературознавство.

Відкрито раду було в такому складі:

голова ради – докт. філол. наук, проф., В.А. Зарва;

заступник голови ради – докт. філол. наук, проф. С.О. Філоненко,

учений секретар – канд. філол.наук, доц. С.С. Журавльова;

Наказом МОН України № 515 від 16.05.2016 розпочато другу каденцію роботи ради, а наказом № 1218 від 07.11.2018 р. – третю і продовжено термін повноважень спеціалізованої вченої ради К 18.092.02 до 31.12.2020 р.

Після першої каденції у складі спецради відбулися зміни: у зв’язку з відпусткою по догляду за дитиною Журавльової С.С. обов’язки вченого секретаря почала виконувати доцент Александрова Г.О., а замість доцентів С.І. Лущій і І.О.Янченко було запрошено докт. філол. наук, проф. Т. В. Гребенюк (Запорізький державний медичний університет) і доцента Н.А. Городнюк (Маріупольський державний університет), яка в 2018 році успішно захистила дисертацію в КНУ імені Тараса Шевченка і отримала диплом доктора філологічних наук. На початку роботи третьої каденції до складу ради замість В. М. Школи, яка готується до захисту докторської дисертації, було введено доктора філологічних наук, завідувача кафедри іноземних мов і методики викладання Н. Ю. Панову.

Протягом двох каденцій у спеціалізованій вченій раді К 18.092.02 було захищено 27 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук, зокрема 7 зі спеціальності 10.01.01 – українська література і 20 зі спеціальності 10.01.05 – порівняльне літературознавство.

Плідна робота спеціалізованої вченої ради К 18.092.02 сприяє підвищенню рівня підготовки фахівців вищої кваліфікації для системи освіти України й подальшому розвиткові освітньої галузі. За період роботи ради успішно захистили кандидатські дисертації 6 здобувачів Бердянського державного педагогічного університету:

  1. Богданова Ольга Іванівна. Тема: «“Міський текст” у прозі М. Хвильового та А. Дьобліна». Науковий керівник – доктор філологічних наук, професор Зарва Вікторія Анатоліївна.
  2. Давиденко Іван Олександрович. Тема: «Інтерпретація образу Публія Овідія Назона в польській, австрійській та українській літературах другої половини ХХ століття». Науковий керівник – доктор філологічних наук, професор Зарва Вікторія Анатоліївна.
  3. Комісаренко Катерина Юріївна. Тема: «фантастична проза братів аркадія і бориса стругацьких та олеся бердника: порівняльна типологія і поетика». Науковий керівник – доктор філологічних наук, професор Новик Ольга Петрівна.
  4. Прядко Юлія Павлівна. Тема: «Творчість С. Довлатова в американському літературознавстві: проблеми рецепції». Науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент Співак Ірина Едуардівна.
  5. Васильєва Анастасія Миколаївна. Тема: «Дискурс безумства в англійській та російській прозі 20–40-х років ХІХ століття». Науковий керівник – доктор філологічних наук, професор Зарва Вікторія Анатоліївна.
  6. Хорольська Тетяна Володимирівна. Тема: «Поетика художньої прози Івана Білика». Науковий керівник – доктор філологічних наук, професор Новик Ольга Петрівна.

Крім аспірантів нашого університету в раді успішно захистили кандидатські дисертації здобувачі провідних вузів України:

Тернопільського національного педагогічного університет імені Володимира Гнатюка (Бартіш Світлана Володимирівна, 2015; Крушельницька Олена Ігорівна, 2016, науковий керівник – Лабащук Оксана Василівна; Свиридюк Любов Анатоліївна, 2016, науковий керівник – Чуловський Богдан Стефанович),

Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (Венгринович Наталія Романівна, Турчанська Олена Сергіївна, 2015, науковий керівник – Яцків Наталія Яремівна; Чура Юлія Олександрівна, 2015, Нісевич Світлана Іванівна, 2016, керівник – Девдюк Іванна Василівна),

Запорізького національного університету (Закутна Ілона Олександрівна, 2015, науковий керівник – Шевченко Віталій Федорович; Томченко Марина Анатоліївна, 2015, науковий керівник – Костецька Любов Олександрівна),

Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка (Майстренко Людмила Володимирівна, 2015, науковий керівник – Набитович Ігор Йосипович),

Одеського національного університету імені І. І. Мечникова (Штельмухова Юлія Василівна, 2015, Дмитрієва Валерія Володимирівна, 2018, науковий керівник – Силантьєва Валентина Іванівна),

Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського (Ангеловська Катерина Владиславівна, 2017, науковий керівник – Гуменний Микола Хомич),

Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара (Брега Людмила Олександрівна, 2016, науковий керівник – Калашникова Ольга Леонідівна; Голуб Дарина Олександрівна, 2018, науковий керівник – Нарівська Валентина Данилівна; Калашникова Анастасія Вікторівна, 2016, науковий керівник – Гусєв Віктор Андрійович; Смаглій Ілона Володимирівна, 2017, науковий керівник – Заверталюк Нінель Іванівна),

Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка (Поліщук Кирило Миколайович, 2016, науковий керівник – Клочек Григорій Дмитрович),

Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка (Кобилко Наталія Андріївна, 2017, науковий керівник – Кириленко Надія Іванівна),

Ізмаїльського державного гуманітарного університету (Шикиринська Ольга Борисівна, 2016, науковий керівник – Шевчук Тетяна Сергіївна),

Криворізького державного педагогічного університету (Федоренко Ольга Борисівна, 2017, науковий керівник – Козлов Анатолій Васильович).

Жодного зауваження за період роботи спецради отримано не було. Робота спеціалізованої вченої ради триває. У березні планується захист трьох кандидатських дисертацій: з Одеського національного  університету імені І. І. Мечникова (науковий керівник – проф. Силантьєва Валентина Іванівна), Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди (науковий керівник – проф. Ушкалов Леонід Володимирович) БДПУ (Науковий керівник – проф. Харлан Ольга Дмитрівна).