Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

bdpu.zp@gmail.com
rector_bdpu@ukr.net

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4 Тимчасово переміщений до: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66

Співак Ірина Едуардівна

доцент кафедри української та зарубіжної літератури і порівняльного літературознавства

кандидат філологічних наук

Нагрудний знак «Відмінник освіти України» (2011 р.)
Нагрудний знак «Василь Сухомлинський» (наказ №120к від 14.04.2015 р.)
Почесна грамота Міністерства освіти і науки України (25 вересня 2006 р.)
Почесна грамота управління освіти і науки Запорізької облдержадміністрації (22 вересня 2005 р.)
Почесна грамота Президії Запорізького обкому профспілки працівників освіти і науки України (грудень 2010 р.)
Почесна грамота Бердянського державного педагогічного університету (21 травня 2009 р.)
Почесна грамота Бердянського державного педагогічного університету (18 травня 2007 р.)
Наукометрика

ORCID iD

0000000254927501

Google Scholar

works&gmla=AJsN

Researcher iD

E42122019

Scopus iD

ResearchGate iD

gDegcDUzWL6raCOQ

Біографія

Народилася 5 грудня 1960 р. у місті Костянтинівка Донецької області. У 1985 р. закінчила філологічний факультет Донецького державного університету за спеціальністю «Російська мова і література». Десять років працювала в СШ № 4 м. Бердянська вчителем вищої кваліфікаційної категорії, має звання «старший вчитель».

З 1995 р. – старший викладач Бердянського державного педагогічного інституту ім. П. Д. Осипенко.

У 2004 р. закінчила аспірантуру Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова зі спеціальності 10.01.01 – українська література.

20 квітня 2007 р. захистила кандидатську дисертацію у Херсонському державному університеті. Тема дисертації «Повісті Бориса Харчука. Проблеми поетики» (науковий керівник – доктор філологічних наук, професор В.Ф. Погребенник). У листопаді 2010 р. отримала вчене звання доцента.

З вересня 2014 р. по серпень 2016 р. – завідувач кафедри зарубіжної літератури та теорії літератури БДПУ.

Викладає навчальні дисципліни:  «Методика викладання російської літератури у вищій школі», «Новітня російська література», «Література російського зарубіжжя»

Список наукових праць

 1. Спивак И. Э. К изучению темы «А.Куприн и Украина» в курсе истории русской литературы / И. Э. Спивак // Актуальні проблеми слов’янської філології : [міжвуз. зб. наук. ст.]. – К.–Бердянськ, 1997. – Вип. 3: Лінгвістика і літературознавство. – С. 179–184.
 2. Співак І. Е. Повість Б.Харчука «Мертвий час» : деякі аспекти поетики / І. Е. Співак // Актуальні проблеми слов’янської філології : [міжвуз. зб. наук. ст.]. – К. : Знання України, 2000. – Вип. 5: Лінгвістика і літературознавство. – С. 229–233.
 3. Співак І. Е. Художній світ повісті Б.Харчука «Соломонія» / І. Е. Співак // Актуальні проблеми слов’янської філології : [міжвуз. зб. наук. ст.]. – К. : Знання України, 2001. – Вип. 6: Лінгвістика і літературознавство. – С. 237–241.
 4. Співак І. Е. Психологізм як засіб типізації в повісті Б.Харчука «Теплий попіл» / І. Е. Співак // Актуальні проблеми слов’янської філології : [міжвуз. зб. наук. ст.]. – К. : Знання України, 2003. – Вип. 8: Лінгвістика і літературознавство. – С. 255–262.
 5. Співак І. Е. Осмислення конання як гуманізуючої сили у повісті Б.Харчука «Вишневі ночі» / І. Е. Співак // Українська мова та література. – 2004. – №38. – С. 8–11.
 6. Співак І. Е. Повість Б.Харчука «Світова верба» як зразок модифікації епічного жанру / І. Е. Співак // Вісник Черкаського університету. – Черкаси, 2005. – Вип. 67. – С. 68–73.
 7. Співак І. Е. Програми державного екзамену з методик викладання української та зарубіжної літератур для студентів спеціальності 6.030500 «Українська література» / [Т. Е. Ларіна, О. П. Новик, І. Е. Співак]. – Бердянськ : БДПУ, 2006. – 35 с.
 8. Співак І. Е. Методика викладання літератури (української, російської та зарубіжної) : контрольні роботи : методичні розробки / [Т.Е. Ларіна, О. П. Новик, І. Е. Співак]. – Бердянськ : БДПУ, 2006. – 39 с.
 9. Співак І. Е. Програма педагогічної практики з літератури та методичні рекомендації до її виконання / [Т.Е. Ларіна, О. П. Новик, І. Е. Співак]. – Бердянськ : БДПУ, 2006. – 37 с.
 10. Співак І. Е. Шкільний курс літератури та методика його викладання (контрольні роботи та методичні рекомендації до їх виконання) : робочі матеріали / [Т. Е. Ларіна, О. П. Новик, І. Е. Співак]. – Бердянськ : БДПУ, 2007. – 80 с.
 11. Співак І. Е. Художній світ повісті Б. Харчука «Коляда» / І.Е. Співак // Актуальні проблеми слов’янської філології : міжвуз. зб. наук. ст. / [відп. ред. В. А. Зарва]. – Ніжин : ТОВ «Видавництво «Аспект-Поліграф», 2008. – Вип. ХVІІІ: Лінгвістика і літературознавство. – С. 469–475.
 12. Співак І. Е. Програма державного екзамену з навчальної дисципліни «Методика викладання зарубіжної літератури» для спеціальності 6.030500 «Українська мова та література», «Мова і література (російська, англійська або німецька)» / І. Е. Співак. – Бердянськ : БДПУ, 2008.–24 с.
 13. Співак І. Е. Функціональні особливості ретроспекції у повістях Б. Харчука «De Profundis» і «Мертвий час» / І. Е. Співак // Актуальні проблеми слов’янської філології : міжвуз. зб. наук. ст. / [відп. ред. В. А. Зарва]. – К. : Освіта України, 2008. – Вип. ХІХ: Лінгвістика і літературознавство. – С. 182–190.
 14. Співак І. Е. Проблема розпаду патріархального роду : психологічний вимір (за повістю Б. Харчука «Онук») / І. Е. Співак // Слово і Час. – 2008. – № 2. – С. 56–62.
 15. Співак І. Е. Екзистенційна проблематика воєнної прози Б. Харчука : специфіка естетичного втілення (на матеріалі повісті «Палагна») / І. Е. Співак // Актуальні проблеми іноземної філології : Лінгвістика та літературознавство : міжвуз. зб. наук. ст. / [відп. ред. В. А. Зарва]. – К. : Освіта України, 2008. – Вип. ІІ. – С. 202–207.
 16. Співак І. Е. Проблема зради у повісті Бориса Харчука «Панкрац і Юдка» / І. Е. Співак // Українська мова та література. – 2008. – № 22–24. – С. 43–45.
 17. Співак І. Е. Повісті Бориса Харчука. Проблеми поетики : [монографія] / І.Е. Співак. – Донецьк : ТОВ «Юго-Восток, Лтд», 2008. – 180 с.
 18. Співак І. Е. Метаісторія козацького подвигу в повісті-легенді Бориса Харчука «Ой Морозе-Морозенку» / І.Е. Співак // Особливості української історичної прози ХХ століття : колективна монографія / [Г. О. Александрова, М. М. Богданова, Ю. О. Мельникова, І. Е. Співак ; автор передмови і науковий редактор Ю. І. Ковалів]. – Донецьк : «Юго-Восток, Лтд», 2008. – С. 197–210.
 19. Співак І. Е. Презентація НДІ слов’янознавства і компаративістики / І. Е. Співак // Науково-дослідний інститут слов’янознавства і компаративістики : результати за рік існування. – К. : Освіта України, 2008. – С. 19–57.
 20. Спивак И. Э. История русской литературы (конец ХIХ – начало ХХ вв.) : [учеб. пособие] / И. Э. Спивак. – Бердянск: БГПУ, 2010. – 142 с.
 21. Співак І. Е. Рецепція міфу про світове дерево у повісті Б. Харчука «Світова верба» / І. Е.Співак // Актуальні проблеми філології: мовознавство, літературознавство, методика викладання філологічних дисциплін : зб. наук. статей / [за заг. ред. д. пед. н., професора Соколової І. В.]. – Маріуполь, 2010. – Т.П. Літературознавство. Методика викладання філологічних дисциплін. – С. 200–204.
 22. Співак І. Е. Наукові читання «А. П. Чехов : погляд із ХХІ століття» : до 150-річчя від дня народження А. П. Чехова (1860–1904) : [програма] / І. Е. Співак. – Бердянськ : БДПУ, 2010. – 10 с.
 23. Тит. Рец. Діяльність Інституту філології та соціальних комунікацій Бердянського державного педагогічного університету (2009–2010 навчальний рік) / [В. А. Зарва (відп. ред.), С. М. Глазова, В. Ф. Дороз, Ю. О. Мельникова, Н. В. Павлик, А. М. Сердюк, І. Е. Співак, І. В. Шиманович, О. Б.Ярова]. – Донецьк : Вид-во «Ноулідж» (донецьке відділення), 2010. – Ч. І. – 340 с.
 24. Співак І. Е. Курсові роботи з літератури (української, російської, зарубіжної та методики їх викладання) : методичні рекомендації до написання та оформлення / [укл. Костромицький Р.І., Ларіна Т. Е., Співак І. Е.]. – Бердянськ : БДПУ, 2010. – 60 с.
 25. SpivakI. Posicionamiento y construcción de autojustificación en historias de vida / Victoria Pérez, Irina Spivak // Los discursos de la rupture y el conflicto. – Puebla, Pue. Mexico. – 2010. – P. 89–90.
 26. Спивак И. Э. Поэтика названия повести Б. Харчука «Вишневые ночи» // Современная славистика и научное наследие С. Б. Бернштейна : тезисы докладов / [главный редактор Журавлев А. Ф.]. – Москва, 2011. – С. 386–387.
 27. Spivak I. Las páginas ucranianas de la vida y de la creación de Aleksandr Kuprín / Irina Spivak ; [traducido por Victoria V. Pérez] // Graffylia. – 2010. – Número 11-12. – P. 175–179.
 28. Співак І. Міфопоетичний світ повісті Бориса Харчука «Коляда» / І. Співак // Дивослово. – 2012. – №2. – С. 52–56.
 29. Співак І. Їхня «письменницька сила – в надзвичайно живому відчутті безкінечної широти Всесвіту». Компаративний аналіз поезій П. Тичини та В. Вітмена / О. Нюкало, І. Співак // Зарубіжна література. – 2012. – №11. – С. 21–26.
 30. Співак І. Особливості естетичного осмислення легенди про Морозенка в повісті Б.Харчука «Ой Морозе-Морозенку» / Ірина Співак // Зб. навук. арт. VІІІ Міжнар. навук. канф. «Славянскія літаратуры ў кантэксце сусветнай», прысвечанай 125-годдзю з дня нараджэння Янкі Купалы і Якуба Коласа. – Мінск : БДУ, 2012. – С. 122–127.
 31. Співак І. Психологія зради в повісті Б.Харчука «Панкрац і Юдка» / Ірина Співак // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Філологічні науки. – 2014. – Вип. 2. – С. 126–131.
 32. СпівакІ. Методичні рекомендації до написання випускних робіт спеціаліста та магістра для студентів-філологів / Лариса Алєксєєва, Ганна Вусик, Ірина Співак. – 2-ге вид., випр. й доповн. – Бердянськ : БДПУ, 2014. – 110 с.
 33. СпівакІ. Програма педагогічної практики з літератури (української, російської, світової) / Ірина Співак, Ольга Харіна. – Бердянськ : БДПУ, 2014. – 103 с.
 34. Співак І. Підзаголовок як паратекстуальний елемент повісті Б. Харчука «Світова верба» / Ірина Співак   // У тридев’ятому царстві: феномен казки в літературі, фольклорі і медіа : матеріали Міжнародної наукової конференції (25–26 вересня 2014 р) : збірник тез / [ред.-упоряд. С. С. Журавльова]. – Бердянськ, 2014. – С. 124–126.
 35. СпивакИ. Изучение творчества А. И. Куприна в 10–11-х классах филологического профиля школ с русским языком обучения / Ирина Спивак // Мова і соціум : етнокультурний аспект : матеріали V Міжнародної наукової конференції молодих учених, (м. Бердянськ, 17–18 вересня 2015 р.) : збірник тез / [гол. ред. О. П. Колінько]. – Бердянськ : БДПУ, 2015. – С. 112–114.
 36. Співак І. Час як доля і вибір у повісті Б. Харчука «Мертвий час» / Ірина Співак / «”Над берегами вічної ріки” : темпоральний вимір літератури» : матеріали Міжнародної наукової конференції (м. Бердянськ, 24–25 вересня 2015 р.) : збірник тез / [ред.-упоряд. С. С. Журавльова]. – Бердянськ : Видавець Ткачук О.В., 2015. – С. 147–149.
 37. СпивакИ. Литература русского зарубежья : [учеб. пособие для студентов-филологов] / Ирина Спивак. – Бердянск : БГПУ, 2014. – 80 с.
 38. СпівакІ. Програма навчальної та виробничої (педагогічної) практики з літератури (української, російської, зарубіжної) для студентів-філологів / Ірина Співак, Ольга Харіна. – 2-ге вид., випр. й доповн. – Бердянськ : Видавець Ткачук О. В., 2015. – 158 с.
 39. СпівакІ. Психологізм і міфопоетичність як стильові ознаки повістей Б. Харчука / Ірина Співак // Інтерпретація художнього твору : автор – текст – контекст / [упоряд. С. О. Філоненко ; авт. передм. О. Г. Астаф’єв]. – Бердянськ : ФО-П Ткачук О. В., 2015. – С. 41–64.
 40. Співак І. Е. Мільйон історій в шкільній програмі : вивчення пригодницьких жанрів у курсі «Зарубіжна література» / І. Е. Співак // «Мільйон історій» : поетика пригод у літературі та медіа : [зб. наук. матеріалів конференції (Бердянськ, 22 – 23 вересня 2016 р.)] / [гол. ред. О. П. Новик]. – Бердянськ : БДПУ, 2016. – С. 151–153.
 41. Спивак И. Методические основы изучения творчества И.Анненского на уроках литературы в школах с русским языком обучения / Ирина Спивак // Мова і соціум : етнокультурний аспект : матеріали VІ Міжнародної наукової конференції молодих учених, (м. Бердянськ, 20–21 жовтня 2016 р.) : [збірник тез] / [гол. ред. О. П. Колінько]. – Бердянськ : БДПУ, 2016. – С. 131–135.
 42. Співак І. Твори болгарського казкаря Ангела Каралійчева на уроках позакласного читання в курсі «Зарубіжна література» / Ірина Співак // Матеріали V Міжнародного науково-методичного семінару з болгарської мови, літератури, культури та історії (м. Бердянськ, 19–20 травня 2016 р.) : [збірник тез] / [відп. ред О. П. Колінько]. – Бердянськ : БДПУ, 2016. – С. 138–140.
 43. Співак І. «Я часу дух, дух міри і простору…» (ідейно-тематична спорідненість поезій «Не Зевс, не Пан…» П. Тичини та «Пісня про себе» В. Вітмена) / О. Нюкало, І. Співак //Зарубіжна література в школах України. – 2017. – № 4. – С. 5–9.
 44. Спивак И. Э. Изучение творчества И. А. Бунина на уроках литературы в 11 классе в школах с русским языком обучения / И. Э. Спивак // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Філологічні науки: [зб. наук. ст. ] / [ гол. ред. В. А. Зарва]. – Бердянськ : БДПУ, 2017. – Вип. ХІІІ. – С. 90–96.
 45. SpivakI. Metaistoriya of cossack exploit in the story of B. Kharchuka «Ouch Moroze-Morozenku» [Електронний ресурс] / Irina Spivak. – Режим доступу : http: // ri-urbanhistory org.ua/projects/429-the-Sixth International Symposium from multidisciplinary Study of Memory «Discourse of memory in the days of oblivion».
 46. Співак І. Вивчення творів Дж.Р. Р. Толкіна на уроках позакласного читання / І. Е. Співак // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Філологічні науки : [зб. наук. ст.] / [гол. ред В. А. Зарва]. – Мелітополь : Видавничий будинок ММД, 2018. – Вип. XVII. – С. 208–214.