Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

bdpu.zp@gmail.com
rector_bdpu@ukr.net

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4 Тимчасово переміщений до: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66

Павленко Руслан Валентинович

Старший викладач кафедри теорії та методики навчання мистецьких дисциплін

(12 серпня 1988 р., м. Марганець Дніпропетровської обл.) – старший викладач кафедри теорії та методики навчання мистецьких дисциплін факультету психолого-педагогічної освіти та мистецтв, фахівець в галузі професійної підготовки майбутніх хореографів, керівник танцювального гуртка у закладі позашкільної освіти, член громадської організації «Асоціація випускників-хореографів Бердянського державного педагогічного університету».

Почесна грамота департаменту освіти і науки Запорізької облдержадміністрації. Наказ Департаменту від 25.04.2018 року № 293.
Почесна грамота Запорізького обласного комітету Профспілки працівників освіти і науки України. Постанова президії №П-41-8 від 23.04.2019 року.
Почесна грамота міського голови м. Бердянськ 2019 рік.
Наукометрика

ORCID iD

0000000285165837

Google Scholar

Sfu85EAAAAAJ

Researcher iD

Scopus iD

ResearchGate iD

Біографія

 

Народився 12 серпня 1988 року в місті Марганець Дніпропетровської області.

У 2004 році здобув базову загальну середню освіту в ЗЗСО № 10 м. Марганець Дніпропетровської області.
У 2008 році закінчив Дніпропетровське училище культури, отримавши атестат про повну загальну середню освіту, диплом молодшого спеціаліста з присвоєнням кваліфікації керівника аматорського танцювального колективу, артиста ансамблю народного танцю. У цьому ж році розпочав свою трудову діяльність на посаді педагога-хореографа з класичного та народно-сценічного танцю в зразковому хореографічному ансамблі «Браво» м.Марганець (керівники Тетяна і Володимир Беліч).
У 2012 році закінчив Бердянський державний педагогічний університет, отримавши диплом бакалавра з присвоєнням кваліфікації вчителя хореографії.
У 2013 році закінчив Бердянський державний педагогічний університет, отримавши повну вишу освіту, диплом спеціаліста з «відзнакою» з присвоєнням кваліфікації вчителя хореографії та художньої культури. У цьому ж році вступив до магістратури Бердянського державного педагогічного університету. Будучи студентом-магістрантом, прийнятий на посаду викладача кафедри мистецьких дисциплін та методик їх навчання до Бердянського державного педагогічного університету. У 2014 році отримав диплом магістра з відзнакою з присвоєнням кваліфікації викладача народно-сценічного танцю, вчителя хореографії.
У 2017 році закінчив Рівненський державний гуманітарний університет, отримавши диплом спеціаліста з присвоєнням професійної кваліфікації: балетмейстер, викладач, артист.

 

Павленко Руслан Валентинович викладає наступні дисципліни хореографічного циклу: «Теорія і методика навчання/викладання народно-сценічного танцю», «Теорія і практика виконання народно-сценічного танцю», «Методика викладання народно-сценічного танцю в ЗВО з практикумом», окремі теми з ОК «Мистецтво балетмейстера» і «Композиція і постановка танцю».

 

Руслан Павленко є керівником студентського ансамблю народного танцю «Калина», який має звання «Народний аматорський колектив профспілок України» та є учасником Міжнародних і Всеукраїнських конкурсів і фестивалів, міських та обласних концертних заходів. Також Руслан Валентинович керує творчо-пошуковою групою «Лабораторія народного танцю», досліджує питання танцювальних культур різних народів світу, причини та шляхи осучаснення народної хореографії тощо. Має досвід роботи з дитячим хореографічним колективом. Працює з 2013 року в Бердянському Центрі дитячої та юнацької творчості ім. Є. М. Руднєвої на посаді керівника гуртка зразкового народного ансамблю естрадного танцю «МарЛен».

 

Наукові публікації

 

2016

 1. Павленко Р.В. Вплив народно-сценічної хореографії на художньо-естетичний розвиток молоді // Матеріали конференції «Творчі пошуки в галузі мистецтва та художньої освіти: традиції, сучасність та перспективи». Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут культури і мистецтв, Кафедра хореографії (22 квітня 2016).
 2. Павленко Р.В. Залучення студентів педагогічних вузів до здорового способу життя засобами хореографії // International Scientific and Practical Internet-Conference «Modern problems of improve living standards in a globalized world». Opole, Berdyansk, Slavyansk, 2016. –  287-291c.
 3. Павленко Р.В. Етапи професійного становлення студентів-хореографів // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Становлення і розвиток педагогіки» (м. Івано-Франківськ, 23-24 грудня 2016). – Херсон: Видавничій дім «Гельветика», 2016. – 99-102 с.

 

2017

 1. Павленко Р.В. Основні способи стилізації народного танцю // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції «Підготовка майбутніх педагогів у контексті стандартизації початкової освіти». Бердянський державний педагогічний університет (14 вересня 2017 року).
 2. Павленко Р.В. Формування педагогічної майстерності майбутніх керівників колективів народного танцю в процесі фахової підготовки хореографів // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Проблеми та перспективи розвитку хореографічного мистецтва» (3 листопада 2017).
 3. Павленко Р.В. Розвиток пізнавальної активності студентів-першокурсників на заняттях з народно-сценічного танцю // Матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції «Художні практики та мистецька освіта у кроскультурному просторі сучасності» (м. Полтава, 29-31 березня, 2017). – Полтава: Видавництво «Симон», 2017. – 174-177 с.
 4. Павленко Р.В. «Теорія і методика народно-сценічного танцю» як засіб формування професійних компетенцій майбутнього вчителя хореографії у ВНЗ // Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Наука ІІІ тисячоліття: пошуки, проблеми, перспективи розвитку». Бердянський державний педагогічний університет ( 20-21 квітня 2017).
 5. Павленко Р.В. Теорія і методика народно-сценічного танцю: [Навчально-методичний посібник для студентів першого курсу напрямку підготовки 6.020202 Хореографія] / Руслан Валентинович Павленко. – Бердянськ, 2017. –148 с.

 

2018

 1. Павленко Р.В., Отришко К. Роль видатних діячів хореографічного мистецтва України у національно-патріотичному вихованні сучасної молоді // Матеріали Збірнику тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету (17 травня 2018).
 2. Павленко Р.В. Вирішення виховних завдань у роботі з дітьми дошкільного та молодшого шкільного віку засобами хореографії // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Еколого-валеологічне виховання дітей дошкільного та молодшого шкільного віку в сучасному освітньому просторі». Сумський державний педагогічний університет (29-30 березня 2018).
 3. Павленко Р.В. Характерні особливості форм російського народно-сценічного таецю // Матеріали  ІV Міжнародної науково-практичної конференції: «Проблеми та перспективи розвитку освіти». Південноукраїнський національний педагогічний університет (22-23 червня 2018).
 4. Теорія і методика хореографії у питаннях і відповідях: навчальний посібник для студентів спеціальності Хореографія / колектив авторів за заг. ред. О.В. Мартиненко: Р.В. Павленко – Мелітополь: ПП Скребейко П.В., 2018. – 170-180 с.
 5. Павленко Р.В. Розвиток пізнавальної активності майбутніх учителів хореографії на заняттях з народно-сценічного танцю // Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції з міжнародною участю «Підготовка майбутніх педагогів у контексті стандартизації початкової освіти». Бердянський державний педагогічний університет, 2018. – 239-242 с.

 

2019

 1. Павленко Р.В. Plikers як інноваційний засіб діагностики успішності навчання студентів у ЗВО // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Мистецтво танцю і хореографічна освіта: досвід, тенденції, перспективи». Київський університет імені Бориса Грінченка (25-26 квітня 2019).
 2. Павленко Р.В., Коваленко Л.М. Хореографія як засіб розвитку уяви та фантазії дітей дошкільного віку // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Наука ІІІ тисячоліття: пошуки, проблеми, перспективи розвитку». Бердянський державний педагогічний університет, 2019. – 165-166 с.
 3. Павленко Р.В. Формування вербальної компетентності студентів на прикладі дисципліни «Теорія і методика народно-сценічного танцю» // Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Підготовка майбутніх педагогів у контексті стандартизації початкової освіти ». Бердянський державний педагогічний університет, 2019. – 292-297 с.
 4. Павленко Р.В. Інноваційні засоби контролю самостійної роботи майбутніх учителів хореографії на прикладі дисципліни «Теорія і методика народно-сценічного танцю» / колективна монографія: Розвиток творчого потенціалу майбутніх фахівців мистецьких дисциплін як фактор їх професійної самореалізації за ред. А. І. Омельченко. Мелітополь: Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2019. – 343-355 с.

 

2020

 1. Павленко Р.В. Інноваційні засоби контролю знань студентів у закладах вищої освіти // Матеріали ХХV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Інноваційні досягнення науки та освіти». Херсон, 15 січня 2020 р. – Ч.3. – Дніпро: ГО «НОК», 2020 – 26-29 с.

 

2021

 1. Павленко Р.В. До проблем теоретичних основ народно-сценічного танцю // Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції «Мистецтво та мистецька освіта в сучасному соціокультурному просторі». Полтава: Сімон, 2021. 87-90 с.
 2. Павленко Р.В., Марфіян К.М. Особливості творчого методу Павла ВІРСЬКОГО // Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції «Мистецтво та мистецька освіта в сучасному соціокультурному просторі». Полтава: Сімон, 2021. 71-73 с.
 3. Павленко Р.В., Козубенко М.О. Особливості композиційної побудови народно-сценічного танцю Білорусі // Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції «Мистецтво та мистецька освіта в сучасному соціокультурному просторі». Полтава: Сімон, 2021. 68-70 с.

 

2022

 1. Павленко Р.В. Захар Микитович Сизоненко: біографія, творчий шлях, спадщина. РScientific Collection «InterConf», (99): with the Proceedings of the 4th International Scientific and Practical Conference «International scientific discussion: problems, tasks and prospects» (February 19-20, 2022). Brighton, Great Britain: A.C.M. Webb Publishing Co Ltd., 2022. 491-497 p.
 2. Мартиненко О.В., Павленко Р. В., Ільїн Д. В. Оновлення змісту викладання народно-сценічного танцю в закладах вищої освіти України Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки : зб. наук. пр. Вип. 2. Бердянськ : БДПУ, 2022. С. 252-263.
 3. Мартиненко О., Павленко Р., Смолка О. Танцювальна скарбничка Запорізького краю: навч.-метод. посіб. з відеоматеріалами / за заг. ред. О. Мартиненко. Бердянськ: Бердянський державний педагогічний університет, 2022. 163 с.

 

 

 

 

 

Нагороди