Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

bdpu.zp@gmail.com
rector_bdpu@ukr.net

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4 Тимчасово переміщений до: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66

Наука ІІІ тисячоліття: пошуки, проблеми та перспективи розвитку

Обкладинка

ЗМІСТ

 

БІОЛОГІЧНІ НАУКИ. ЕКОЛОГІЯ

Tulkova Elena Grigorevna, Nikitin Dementy Nikolaevich
Photosynthetic pigments content in the urban habitat herbaceous plants leaves under the aromatic hydrocarbons effect

Головчак Альона Вікторівна, Савосько Василь Миколайович
Флористичний склад та поширення хвойних видів рослин в зелених насадженнях металургійного району міста Кривий Ріг

Домніч Валерій Іванович, Охріменко Світлана Григорівна, Вдовкіна Ольга Олегівна, Домніч Андрій Валерійович
Моніторинг чисельності та щільності диких тварин із родин оленеві та свиневі на території о. Хортиця

Ковтун-Водяницька Світлана Михайлівна
Introduction feasibility agastache rugosa (lamiaceae) in Ukraine

Матіс Євгенія Олегівна, Крот Ольга Петрівна
Аналіз показників оцінки екологічності технологій

 

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ТА ЕКОНОМІКА

 

Барановський Фелікс Володимирович, Дигал Ярослав Володимирович
Гендерний мейнстрімінг як стратегія реалізації політики ґендерної рівності

Загрещенко Ангеліна Олексіївна, Кієвич Олександр Володимирович
Напрямки вдосконалення оподаткування банків Республіки Білорусь

Норік  Лариса Олексіївна, Іщенко Дар’я Олександрівна
Аналіз безробіття серед молоді в Україні

Павленко Віталій Васильович
Взаємодія органів управління і сил цивільного захисту при виникненні надзвичайних ситуацій

Токаренко Олена Іванівна, Сидоренко Віталій Сергійович
Проблематика лояльності персоналу в системі управління

Токаренко Олена Іванівна, Шостак Аліна Вікторівна
Концептуальні засади забезпечення інноваційного розвитку організацій

Хмурова Вікторія Валентинівна, Шолом Анна Олександрівна
Перспективи публічно-приватного партнерства в україні

 

ІСТОРИЧНІ ТА ЮРИДИЧНІ НАУКИ

 

Грабовська Оксана Олександрівна, Вілінський Максим Сергійович
Категорія “експерт” у цивільному судочинстві

Короткий Олексій Вікторович
Арештантські роти цивільного відомства в контексті соціального дисциплінування в Російській імперіЇ

Мамренко Максим Аркадійович
Наполеон – людина, яка змінила світ

Саєнко Дзвенислава-Христина, Велікова Снєжана Івановна
Що відомо україні про Болгарію? (огляд книги “Сестра моя, Софія”)

Черняхівська Олена Михайлівна
Постанова ЦК КПУ від 18 лютого 1967 р. «Про підготовку і видання енциклопедичної літератури в республіці» у контексті змін у реалізації проєкту «Історія міст і сіл Української РСР у 26-ти томах»

Щипанова Ольга Олександрівна, Бжассо Еліна Владиславівна
Право на свободу віросповідання: недоліки правового регулювання та шляхи їх подолання

Яковець Ольга Євгеніївна, Антощак Марина Миколаївна
Українці та тюркські народи: точки взаємовпливу

 

ПЕДАГОГІКА І ПСИХОЛОГІЯ

 

Usatîi Larisa
The importance of pronunciation – a significant pillar in teaching english

Vertegel Viktoriia
Multicultural education and intercultural communication of students in teaching and learning activities

Ачкан Віталій Валентинович, Гребеннікова Вікторія Володимирівна
Деякі аспекти організації  дистанційного навчання математики

Волик Ірина Юріївна
Стратегії розвитку критичного мислення молодших школярів у Новій українській школі

Горобець Олена Вікторівна, Євдокимова Наталля Олексіївна
Здатність до уяви як підгрунтя формування здатності до імагінації психологів-символдраматистів

Данильченко Олександр Анатолійович, Керницький Олександр Михайлович
Концептуальні підходи до формування готовності майбутніх офіцерських кадрів Національної гвардії України до службово-бойової діяльності

Дорошенко Марина Ібрагимівна
Формування моральної свідомості учнів молодших класів

Іванова Ірина Борисівна, Сапарова Нурджемал
Вища освіта країн Центральної Азії кінця ХХ – початку ХХІ століття у статистичних показниках

Колінець Ганна Григорівна
Проблема розвитку творчих здібностей школярів у психології: перспективи експериментальних  досліджень

Мицик Ганна Михайлівна
Використання інтерактивних методів навчання для формування soft skills у  здобувачів спеціальності 016.01  спеціальна освіта (логопедія)

Науменко Інна Андріївна, Гордієнко Тетяна Володимирівна
Нетрадиційні підходи до розв’язання проблеми каліграфічного письма молодших школярів

Савченко Дарина Русланівна, Савченко Людмила Леонідівна
Теоретико-методологічні основи професійного становлення майбутнього педагога

Семенець Лариса Миколаївна, Черняк Олександра Юріївна
Розвиток дослідницьких умінь учнів основної школи (на прикладі проведення лабораторних робіт з фізики)

Степанюк Катерина Іванівна
Портфоліо як засіб оцінювання проєктної діяльності майбутніх учителів початкової школи у ЗВО

Стрельцова Вікторія Юріївна
Development of listening skills in the language training of technical specialists

Тарасова Наталя Володимирівна
Цілепокладання у спорті: структура, задачі, процесуальна розгортка

Тюлю Тетяна Михайлівна, Рашидова Світлана Станіславівна
Екологічна культура здобувачів початкової школи як невід’ємний  компонент Нової української школи

Федорик Вікторія Володимирівна
Комунікативні та організаторські здібності як важлива складова професій типу «людина-людина»

 

СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

 

Косовець Олена Павлівна, Оліневич Сергій Русланович
Особливості використання відеоконференцій Zoom на пк та смартфоні

 

ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ

 

Семчишин Ліда Михайлівна
Важливі аспекти застосування математичних  моделей

 

 

ОСНОВИ ЗДОРОВ’Я. ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ

 

Кононенко Сергій Володимирович, Пелипенко Олександр Васильович
Можливості досягнення функціональної активності верхньої кінцівки після переломів плечової кістки

Лахманюк Тетяна Василівна
Самостійна робота студентів із загально – фізичної підготовки

Мацухова Єлизавета Євгенівна
Визначення фізичної та розумової працезатності студентів

Симонік Михайло Сергійович, Симонік Анастасія Володимирівна
Вплив засобів атлетичної гімнастики на фізичний стан чоловіків з різним типом статури

 

ФІЛОЛОГІЯ І ЖУРНАЛІСТИКА

 

Бітякова Катерина Дмитрівна, Стрюкова Надія Олексіївна
Жанрова специфіка творів малої прози у творчому доробку А. М. Матуте

Боговін Ольга Володимирівна, Козлова Анастасія Олександрівна
Університетський простір у компаративному вимірі: Гемпден-коледж Д. Тартт та «Касталія» А. Левкової

Горячок Інна Владиславівна
Фейк в українських медіа: поняття та типи

Дінець Олена Олександрівна, Радько Ганна Іванівна
Жінка як репрезентація таємниці буття у пізній прозі Валерія Шевчука (на матеріалі повісті «Горбунка Зоя»)

Іванець Тетяна Олександрівна, Дікун Діана Юріївна
Політична реклама як основна складова виборчого процесу

Костромицький Роман Іванович
Постмодерні тенденції в сучасному кінематографі

Ліончук Русана Анатоліївна
Ян Бжехва та його творчість для дітей

Мажара Наталія Сергіївна
Збереження індивідуального стилю автора як складової лінгвостилістики при перекладі творів О. Генрі

Ніколаєнко Ксенія Ігорівна, Філоненко Софія Олегівна
Жити не можна грати: проблема театральності в сімейному житті у романі Сомерсета Моема «Театр»

Христіанінова Раїса Олександрівна, Телятник Вікторія Віталіївна
Складнопідрядні присубстантивно-атрибутивні речення зі сполучним словом де в романі Михайла Стельмаха “Дума про тебе”

Чернишенко Альона Сергіївна, Філоненко Софія Олегівна
Шотландія очима британки: міфологізований світ у романі «Чужоземка» Діани Гебелдон

 

ТЕХНІЧНІ НАУКИ

 

Oscar Gumowski
Thermal analysis of a vertical geothermal exchanger using organic mixtures

Ляхова Тетяна Віталіївна, Кулінка Юлія Сергіївна
До аналізу поняття «гостинність»

Немченко Юрій Владиславович, Кучменко Олександр Миколайович
Шум: методи та прилади для вимірювання

Петруньок Тетяна Броніславівна
Сучасні будівельні технології у навчанні фізики майбутніх фахівців будівництва та цивільної інженерії

Романчук Віталій Сергійович, Юр’єв Андрій Володимирович
Автоматичні системи управління мобільних сонячних енергетичних установок

Скуйбіда Олена Леонідівна
Перспективи використання кольорових сплавів в остеосинтезі

Софронков Олександр Наумович, Костік Володимир Вікторович,  Васильєва Марина Георгіївна, Гриб Катерина Олександрівна
Пористі нікелеві електроди, активовані дрібнодисперсними частинками борида нікелю

 

СОЦІАЛЬНА РОБОТА ТА СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА

 

Гуцуляк Лідія Іллівна
Технології соціальної роботи з жертвами домашнього насильства

Мацейко Наталія Володимирівна
Гендерно-обумовлене насильство: сутнісні межі поняття

Попова Анастасія Сергіївна
Особливості використання медіації у соціальній роботі

Трубник Інна Василівна, Головаченко Ганна Миколаївна, Кобзиста Ганна Вікторівна
Підготовка фахівців із соціального забезпечення до роботи з людьми похилого віку

 

Повний збірник