Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

(06153) 36244
rector@bdpu.org.ua

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4

Гуренко Ольга Іванівна

перший проректор БДПУ, професор

доктор педагогічних наук

Знак “Антон Макаренко” (2009)
Нагрудний знак “Відмінник освіти України” (2005)
Наукометрика

ORCID iD

Google Scholar

Researcher iD

Scopus iD

ResearchGate iD

Біографія

 

Гуренко Ольга Іванівна народилася 6 жовтня 1975 року в селі Благовіщенка Куйбишевського району Запорізької області. У 1997 році закінчила факультет дошкільного виховання Бердянського державного педагогічного інституту імені П.Д. Осипенко (на сьогодні Бердянський державний педагогічний університет). У 2007 році на базі БДПУ здобула другу вищу освіту за спеціальністю “Соціальна педагогіка”.

Після закінчення інституту працювала асистентом, старшим викладачем, доцентом, професором, заступником декана, керівником наукового відділу Бердянського державного педагогічного університету. У 2015 році очолювала кафедру соціальної педагогіки, з вересня 2016 року працює на посаді першого проректора БДПУ.

У 2005 р. Ольга Іванівна успішно захистила кандидатську дисертацію “Формування етнокультурної компетентності студентів педагогічного університету в умовах поліетнічного середовища”, а в 2015 – докторську дисертацію «Теоретичні і методичні засади полікультурної освіти майбутніх соціальних педагогів» за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

Гуренко О.І. є членом спеціалізованої вченої ради К 18.092.01 при Бердянському державному педагогічному університеті, дійсним членом Міжнародної академії гуманізації освіти. З 2013 по 2016 рік була координатором спільного європейського проекту TEMPUS-IV «Підготовка педагогів та освітніх менеджерів до роботи з гетерогенними групами й організаціями». Завдяки зусиллям Ольги Іванівни в рамках проекту було оснащено Компетентнісний центр інклюзивної освіти БДПУ надсучасною оргтехнікою, організовано й проведено низку науково-методичних заходів для працівників університету, фахівців у царині соціально-педагогічної, психологічної роботи та інклюзивної освіти Запорізького регіону.

Ольга Іванівна активно займається науковою роботою. За її редакцією вийшла друком колективна монографія «Професійна підготовка соціального педагога : теоретико-практичний контекст» (2013), збірники наукових статей «Полікультурна освіта в Україні : історія, сучасність, перспективи» (2013), «Багатоманітність культур як педагогічна проблема» (2015).

Основними науковими працями є такі монографії: одноосібні – «Етнокультурна компетентність та її формування у студентів педагогічного університету: технологічний аспект» (2008), «Полікультурна освіта майбутніх соціальних педагогів : теоретико-методичний аспект» (2014), «Polycultural society and social work» (2016), колективні – «Теорія і практика запровадження компетентнісного підходу до навчання історії в школі» (2012) «Професійна підготовка соціального педагога: теоретико-практичний контекст» (2013), «Педагогические условия развития личности: теория и практика» (2013); навчальні посібники, видані з Грифом Міністерства освіти і науки України: «Формування етнокультурної компетентності майбутніх педагогів в умовах поліетнічного середовища» (2007), «Популяризація здорового способу життя серед учнівської молоді» (2009), «Соціально-педагогічна робота в полікультурному суспільстві» (2014).

Ольга Іванівна органічно поєднує адміністративну, викладацьку та наукову роботу. Вона є провідним фахівцем з проблем полікультурної освіти. На високому професійному рівні проводить лекційні заняття, запроваджує новітні педагогічні технології у навчально-виховний процес, активно здійснює соціально-педагогічну роботу в соціумі. Гуренко О.І. плідно співпрацює з міським і районним відділами освіти з питань інклюзивного навчання, з відділом організаційної роботи та внутрішньої політики виконавчого комітету Бердянської міської ради з питань національностей та етнокультур.

З 2003 року Гуренко О.І. керує студентським народознавчим гуртком «Рідний край», результатом діяльності якого є щорічні звітні конференції, постановки вистав за етнокультурними традиціями національних спільнот українського Північного Приазов’я. Ольга Іванівна є ініціатором проведення різних заходів соціального спрямування в університеті й місті Бердянську: соціально-педагогічних квестів, брейн-рингів, флеш-мобів, акцій тощо. Керує студентською науковою роботою. Гуренко О.І. підготувала переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з напрямів «Соціальна педагогіка й корекційна освіта» (2012, 2013), «Актуальні проблеми інклюзивної освіти» (2016).

Ольга Іванівна користується високим авторитетом та повагою серед студентів та викладачів університету.

За сумлінну працю, особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів, плідну науково-педагогічну діяльність нагороджена грамотами ректора БДПУ, міського Голови, Національної академії педагогічних наук, нагрудним знаком “Відмінник освіти України” (2005), знаком “Антон Макаренко” (2009).

 

Телефон: (06153) 35604