Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

bdpu.zp@gmail.com
rector_bdpu@ukr.net
0612891206

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4 Тимчасово переміщений до: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66

Гуренко Ольга Іванівна

Перший проректор

Доктор педагогічних наук, професор

Знак “Антон Макаренко” (2009)
Нагрудний знак “Відмінник освіти України” (2005)
Наукометрика

ORCID iD

Olga Hurenko

Google Scholar

Olga Hurenko

h-індекс8

Researcher iD

Olga I Hurenko

Scopus iD

Hurenko Olga

h-індекс2

ResearchGate iD

Біографія

 

Дата народження:

6 жовтня 1975 року

 

Освіта:

 • 11/10/2017 – Атестат професора. Професорка кафедри соціальної роботи та інклюзивної освіти. “Атестаційна колегія, Міністерство освіти і науки України
 • 29/09/2015 – Диплом доктора педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. “Атестаційна колегія, Міністерство освіти і науки України
 • 30/06/2015 – Захист дисертації «Теоретичні і методичні засади полікультурної освіти майбутніх соціальних педагогів» на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук. “Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова
 • 01/12/2012 – 30/06/2015 – Докторантура “Бердянський державний педагогічний університет
 • 03/07/2008 – Атестат доцента. Доцентка кафедри соціальної педагогіки. “Атестаційна колегія, Міністерство освіти і науки України
 • 08/06/2006 – Диплом кандидата педагогічних наук за спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. “Атестаційна колегія, Міністерство освіти і науки України
 • 26/10/2005 – Захист дисертації «Формування етнокультурної компетентності студентів педагогічного університету в умовах поліетнічного середовища» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. “Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди
 • 01/12/1999 – 31/11/2003 – Аспірантура “Бердянський державний педагогічний університет
 • 01/09/2006 – 30/06/2007 – Диплом спеціаліста. Соціальна педагогіка. Соціальний педагог, організатор культурно-дозвіллєвої діяльності в соціумі, вихователь дітей дошкільного віку. “Бердянський державний педагогічний університет
 • 01/09/1992 – 26/06/1997 – Диплом спеціаліста. Педагогіка і психологія (дошкільна). Іноземна мова. Викладач дошкільної педагогіки та психології. Вихователь з правом ведення занять з іноземної мови. “Бердянський державний педагогічний інститут імені П.Д. Осипенко

 

Трудова діяльність:

 • 01/09/2016 –до теперішнього часу Перший проректор. “Бердянський державний педагогічний університет
 • 01/09/2013 – до теперішнього часу Член спеціалізованої вченої ради із захисту докторських і кандидатських дисертацій Д 18.092.01 зі спеціальностей 13.00.02 – теорія і методика навчання (фізика), 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. “Бердянський державний педагогічний університет
 • 01/09/2016 – до теперішнього часу Голова методичної ради університету. “Бердянський державний педагогічний університет
 • 01/09/2016 – до теперішнього часу Професорка кафедри соціальної роботи та інклюзивної освіти. “Бердянський державний педагогічний університет
 • 01/09/2015 – 30/06/2016 – Завідувачка кафедри соціальної педагогіки. “Бердянський державний педагогічний університет
 • 01/09/2015 – 31/08/2016 – Професорка кафедри соціальної педагогіки. “Бердянський державний педагогічний університет”
 • 01/10/2006- 31/08/2015 –Доцент кафедри соціальної роботи. “Бердянський державний педагогічний університет
 • 01/09/2007 – 30/09/2010 – Керівниця наукового відділу. “Бердянський державний педагогічний університет
 • 31/09/2006 – 04/09/2013 – Старший викладач кафедри соціальної педагогіки. “Бердянський державний педагогічний університет
 • 08/09/1997 – 30/06/2000 – Асистентка кафедри теорії та методики дошкільного виховання. “Бердянський державний педагогічний інститут імені П.Д. Осипенко

 

Галузь наукових інтересів:

Професійна підготовка соціальних педагогів і працівників в умовах полікультурного суспільства, особливості запровадження полікультурної й інклюзивної освіти в Україні.

 

Публікації:

Автор 127 публікацій, із них – 115 наукових і 12 – навчально-методичних, серед яких: монографій: 10, навчальних посібників 5, статей у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus 2 і Web of Science 2.

 

Фінансування/гранти:

 • 08-18/11/2021 – Участь у проєкті ERASMUS+ КА107 Академічна мобільність.”Університет Генуї (Італія)
 • 2016 – 2018 Член проєктної команди з реалізації проєкту ERASMUS+ «Система забезпечення якості освіти в Україні: розвиток на основі європейських стандартів та рекомендацій (QUAERE)» “Бердянський державний педагогічний університет
 • 2013 – 2016 Координатор спільного європейського проєкту TEMPUS-IV «Initial and Further Education and Training for Educationalists and Managers in Education in the Field of Diversity» “Бердянський державний педагогічний університет

 

Участь у міжнародних проектах:

 • 06 – 14/04/2021 – «Робота з даними та напрацювання стратегій для посилення академічної доброчесності та якості»
  Американська Рада з міжнародної освіти «Ініціатива академічної доброчесності та якості освіти Академічна доброчесність»
 • 06 – 29/04/2021 – Стажування за темою «Інклюзія та інтернаціоналізація як складові вищої школи» в рамках проєкту «Зміна педагогічних університетів та факультетів у ХХІ столітті» “Університет імені Масарика (м.Брно, Чеська Республіка)
 • 2021 – 2022 – Програма вдосконалення викладання у вищій освіті України. “British Council, (Інститут вищої освіти НАПН України)
 • 07/10/2019 – 30/10/2019 – Project Innovative University and Leadership. Phase V: Interdiciplinarity and Intersectorality, and University Development Strategies. “Warsaw University, Jagiellonian University (Poland)
 • 2018 – Член проєктної команди з реалізації проєкту «Відкритий університет. Процеси інклюзії в університетському середовищі» “Бердянський державний педагогічний університет

 

Підвищення кваліфікації:

 • 2022 – Програма вдосконалення викладання у вищій освіті України. “Інститут вищої освіти НАПН України
 • 7-10/07/2021 – Літня школа «Кращі практики організації міждисциплінарних та міжгалузевих освітніх і освітньо-наукових програм в Україні»
 • 12/05/2021 – Міжнародний семінар «Європейські стандарти якості вищої освіти у контексті проходження міжнародної акредитації»
  (Університет Альфреда Нобеля)
 • 25/05/2021 – Вебінар «Культура взаємодії: як організувати курс з написання дослідницьких робіт» “від Американських Рад з міжнародної освіти
 • 12-13/11/2020 – Міжнародний форум «Людський капітал: Новий порядок денний» “Національне агентство кваліфікацій
 • 19/11/2020 – Peer-to-peer онлайн-консультація з питань впровадження дуальної форми здобуття освіти в університетах-партнерах проєкту USAID «Економічна підтримка Східної України»: досвід “Приазовського державного технічного університету
 • 24/04/2019  – 29/04/2019 – Тест для перевірки базових знань щодо забезпечення якості вищої освіти, проєкт «Формування мережі експертів із забезпечення якості вищої освіти» “Програма підвищення кваліфікації наукових і науково-педагогічних працівників, Інститут вищої освіти Національної академії педагогічних наук України
 • 27/03/2019 – Тренінг з підготовки експертів із забезпечення якості вищої освіти. “Бердянський державний педагогічний університет
 • 22/03/2019 – Тренінг з підготовки експертів із забезпечення якості вищої освіти. “Донецький національний університет імені Василя Стуса
 • 12/11/2018 – 16/11/2018 – Стажування «Відкритий університет. Процеси інклюзії в університетськомусередовищі» “Університет імені Т.Г. Масарика” (Чеська Республіка)
 • 22/05/2017 – 27/05/2017 – Стажування з питань забезпечення якості вищої освіти. “Університет Патри” (Греція)
 • 05/12/2016 – 10/12/2016 – Стажування з питань забезпечення я кості вищої освіти. “Вроцлавський університет” (Польща)
 • 13/09/2016 – 16/09/2016 – Стажування Diversity and Democracy – The Search for Identity in Challenging Times. “Університет Хільдесхайма” (Германія)
 • 21/09/2015 – 23/09/2015 –Стажування Sustainable Strategies for Innovative Models of Diversity at the University “Університет Лінк Кампус” (Італія)
 • 01/07/2015 – 08/07/2015 – Стажування Inclusive Bildung im Internationalen Vergleich “Віденський університет” (Австрія)
 • 02/03/2015 – 05/03/2015 – Стажування Bildungsmanagement in heterogenen Organisationen “Університет Хільдесхайма” (Германія)
 • 13/10/2014 – 17/10/2014 – Стажування Peadagogische Handlungskonzepte zum Umgang mit Heterogenitaet “Віденський університет” (Австрія)
 • 29/09/2014 – 03/10/2014 – Стажування Modulentwicklung im Bereich Diversity Education und Diversity Management unter Beruecksichtigung des Kompetenzansatzes “Бременський університет” (Германія)
 • 04/02/2014 – 08/02/2014 – Стажування Diversity als peadagogische Herausforderung in Schule, Hochschule, Sozialen Einrichtungen und Unternehmen “Університет Хільдесхайма” (Германія)

 

Нагороди та наукові досягнення:

 • 2005-2007 р.р. Стипендіатка Кабінету Міністрів України для молодих учених
 • 2005 р. Нагороджена нагрудним знаком «Відмінник освіти України»
 • 2009 р. Нагороджена знаком «Антон Макаренко»
 • 2010 р. Нагороджена дипломом МОН України за особистий творчий внесок в удосконалення процесу навчання і виховання молоді на ХІІІ Міжнародній виставці навчальних закладів «Сучасна освіта в Україні – 2010».
 • 2013 р. Нагороджена почесним дипломом за активну роботу з упровадження педагогічних інновацій у навчально-виховний процес на Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти» (м. Київ).
 • 2015 р. Отримала Золоту медаль у номінації «Інновації у розвитку міжнародної співпраці та презентація національної освіти у світовому та європейському освітньо- науковому просторі» на Шостій Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти- 2015» (м. Київ).
 • 2017 р. Нагороджена грамотою Кабінету Міністрів України.

 

Контакти:
oi_gurenko@bdpu.org.ua
https://bdpu.org.ua/management-university/Hurenko