Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

bdpu.zp@gmail.com
rector_bdpu@ukr.net
0612891206

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4 Тимчасово переміщений до: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66

Лопатіна Ганна Олександрівна

кандидат педагогічних наук, доцент

Candidate of Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Грамоти ректора Бердянського державного педагогічного університету (2011, 2013, 2015 рр.)
Грамоти Департаменту освіти і науки Запорізької облдержадміністрації (2013, 2016 рр.)
Подяка Міністерства освіти і науки України (2017 р.)
«Грамота Міністерства освіти і науки України (2022 р.)»
Наукометрика

Google Scholar

Hanna Lopatina

h-індекс5

Publons

AAB-7858-2020

h-індекс2

Scopus iD

57200145628

h-індекс1

ResearchGate iD

Hanna_Lopatina

Біографія

У 2005 р. з відзнакою закінчила соціально-педагогічний факультет Бердянського державного педагогічного університету за спеціальністю «Дефектологія», отримала кваліфікацію «Логопед. Викладач логопедії».

У 2012 р. захистила кандидатську дисертацію «Методика навчання діалогічного мовлення дітей молодшого дошкільного віку». Науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор Н. В. Гавриш.

У 2017 р. здобула кваліфікацію «Практичний психолог» за спеціальністю «Практична психологія»; успішно закінчила базовий теоретико-практичний курс Київського юнгіанського інституту за спеціалізацією «Юнгіанське консультування».

Сертифікований майстер логопедичного масажу.

Сертифікований юнгіанський консультант.

Член ГО «Українська асоціація корекційних педагогів».

Член ГО «Академія педагогічного зростання».

 

Трудова діяльність:

2005 – 2006 рр. – вчитель-логопед ДНЗ № 4 м. Енергодар.

2006 – 2009 рр. – асистент кафедри логопедії БДПУ.

2009 – 2012 рр. – старший викладач кафедри логопедії БДПУ.

2012 – 2014 рр. – старший викладач кафедри прикладної психології та логопедії БДПУ.

З 2014 р. – доцент кафедри прикладної психології та логопедії БДПУ.

2016 – 2019 рр. – заступник декана факультету дошкільної, спеціальної та соціальної освіти з наукової роботи та міжнародної діяльності БДПУ.

2017-2019 рр. – провідний науковий співробітник наукової роботи молодих вчених, що виконується за рахунок коштів загального фонду державного бюджету (фундаментальне дослідження).

З 2019 р. – експерт Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (Україна); член редакційної колегії наукового збірника «Вісник Запорізького національного університету: педагогічні науки».

 

Сфера наукових інтересів:

Інклюзивна компетентність науково-педагогічного працівника закладу вищої освіти. Мовний та мовленнєвий розвиток в умовах онто- та дизонтогенезу.

 

Підвищення викладацької майстерності:

2016 – Підвищення кваліфікації та лінгвістична практика (Софійський університет «Св. Климент Охридський»); Проєкт-стажування (Фундація Central European Academy Studies and Certifacation (CEASC), вища школа оздоровчої освіти і суспільних наук (WSEZiNS)) м. Лодзь, Польща «Інструменти підтримки мобільності науковців у фінансовій перспективі ЄС на 2014-2020 роки»).

2018 – Теоретико-практичний курс КЮІ за спеціалізацією «Юнгіанське консультування» 2016-2018 рр.; Практична нейропсихологія дитячого віку (цикл семінарів).

2020 – Інтенсив з сучасних підходів та методів у викладанні: фасилітація, тренінг, коучинг»; Програма підвищення педагогічної кваліфікації Антикризовий національний онлайн-EdCamp 2020: Школа зараз і у «Світі після»; Програма підвищення педагогічної кваліфікації «Онлайн-толока EdCamp Ukraine: для розуму і серця. #1 Підсумки навчального року і завдання на літо»; Програма підвищення педагогічної кваліфікації «Онлайн-толока EdCamp Ukraine: для розуму і серця. #2 Перезавантаження: зміст і форма»; ІІ Всеукраїнська літня школа «Ексклюзивний Inclusive»; Онлайн практикум «Інтернаціоналізація закладів освіти як обов’язкова передумова успішної грантової діяльності»; IV Кампус. Програма підвищення кваліфікації викладачів «Розвиток компетентнісного підходу у навчанні та викладанні»; Онлайн-тренінг «Конструктивне узгодження у викладацькій діяльності: від ідеї до реалізації»; Захід з підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників ЗВО «Освітній десант. Онлайн»; Захід з підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників «Діджиталізація та цифрові інструменти у вищій освіті»;

2021 – The course “Inclusion and Internationalization in Higher Education” within the framework of project “Transformation of Faculties of Education and Pedagogical Universities for XXI. century”; Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників Ars Docendi; Практикум «Інструменти фасилітації для проведення ефективних навчальних заходів в онлайн форматі» (CEASC); Організація дистанційного навчання в закладах освіти з використанням навчальної платформи Moodle;

 

Навчальні тренінги

2016 – VII Зимова психологічна школа Ю. Швалба; Психотерапевтичні стратегії психологічного консультування дорослих методами піскової психотерапії;

2017 – Форматування мозку;

2018 – Школа Толерантності з питань СОГІ;

2019 – воркшоп «Інклюзивний освітній простір: психолого-педагогічний супровід дітей з особливими освітніми потребами в умовах закладу загальної середньої освіти»;

2020 – Морфофункціональні основи дитячої нейропсихології; Охриплість голосу: причини виникнення та профілактика; Методика формування мовленнєвої активності у дітей з РАС; Нейропсихологічна готовність до школи дитини з особливими освітніми потребами; Сенсорно-інтегративні засоби в кабінеті логопеда; Навчальні сервіси на допомогу вчителю-логопеду; Подолання тривожності у дітей із труднощами в навчанні засобами арт-терапії; Як перевести онлайн лекцію, семінар, лабораторну роботу: практичні поради; Іспит онлайн: практичні поради; Нейропсихологія труднощів у навчання дітей із ООП; Поточне оцінювання: як виставити оцінки 200+ студентам і вижити; Логопедичний масаж. Сладання індивідуальних корекційних схем роботи логопеда і масажиста-реабілітолога при мовних порушеннях; Розвиток програм турботи про психічне здоров’я дітей та молоді в школах: огляд міжнародного досвіду і рекомендованих практик; Закономерности речевого развития в онтогенезе; Service Learning: чому навчання варто робити суспільно-орієнтованим?; Нейропсихологічний підхід у корекції зв’язного мовлення; На шляху якісного дошкілля; Акредитація: як підготуватися та уникнути помилок?;

2021 – Захист 2021: місія не/можлива?; Коли хороші студенти ухвалюють хибні рішення: чому студенти обманюють; Сенсорна інтеграція в роботі логопеда, педагога, психолога; Досконалість викладання і навчання у вищій освіті; Тайм-менеджмент: де і як знайти час на науку?; Логографічні, логомоторні та реципрокні ігри та вправи як ефективні методи при корекції звуковимови; День дівчат в ІКТ; Інтернаціоналізація вищої освіти: поєднуємо глобальне та локальне; Культура взаємодії: як організувати курс з написання дослідницьких робіт; Тренінг з питань гендерної рівності; Асистивні технології для інклюзії. Альтернативна і додаткова комунікація; Напрями роботи з дітьми з ООП щодо розвитку комунікації; Система опитування стейкхолдерів у ЗВО. Аналіз результатів та прийняття рішень; Академічна доброчесність і підготовка навчально- методичних матеріалів; Спартанці науки; Порядок акредитації кваліфікаційних центрів; Класний менеджмент як стратегія створення дружнього та розвивального інклюзивного освітнього середовища

 

Учасниця численних міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференцій, конгресів, освітніх форумів і фестивалів.

 

Нагороди:

Грамоти ректора Бердянського державного педагогічного університету (2011, 2013, 2015 рр.); грамоти Департаменту освіти і науки Запорізької облдержадміністрації (2013, 2016 рр.); подяка Міністерства освіти і науки України (2017 р.).

Авторка одноосібної та колективних монографій, навчального посібника, наукових статей, зокрема публікацій у періодичних виданнях, включених до наукометричних баз Scopus та Web of Science.

 

Викладає дисципліни:

  • Логопедія
  • Сучасні психокорекційні технології порушень мовленнєвого розвитку
  • Логопедичний масаж та гімнастика
  • Сенсорна інтеграція в корекційній роботі з дітьми з особливими освітніми потребами

 

Адреса електронної пошти: lopatina.hanna29@gmail.com