Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

(06153) 36244
rector@bdpu.org.ua

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4

Кідалова Марина Миколаївна

доцент кафедри психології

кандидат психологічних наук

Почесна грамота Управління освіти і науки Запорізької облдержадміністрації (2009 р.)
Подяка голови Запорізької обласної державної адміністрації В.О. Баранова (2014 р.)
Наукометрика

Google Scholar

2MyM8vIAAAAJ

Researcher iD

G-2520-2019

Scopus iD

ResearchGate iD

Marina_Kidalova

Біографія

Кідалова Марина Миколаївна (30.06.1968, м. Джанкой Автономної республіки Крим) – кандидат психологічних наук (2013 р.).

Доцент кафедри психології Бердянського державного педагогічного університету.

Із 1983 по 1987 рр. навчалася у Маріїнському педагогічному училищі Кемеровської області за спеціальністю «Викладання в початкових класах загальноосвітньої школи». Із 1987 р. по 1991 р. навчалася у Бердянському державному педагогічному інституті ім. П.Д. Осипенко за спеціальністю «Педагогіка і методика початкового навчання». Після закінчення навчання у БДПІ у 1991 р. почала працювати інструктором з фізкультури у дитсадку № 27 м. Бердянська. Із 2005 року працює в БДПУ. Із 2006 р. по 2011 р. навчалася в аспірантурі Бердянського педінституту за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія.

У 2008 р. отримала другу вищу освіту за спеціальністю «Практична психологія» та здобула кваліфікацію практичного психолога в закладах освіти, вчителя початкових класів, організатора початкового навчання.

У 2013 році захистила кандидатську дисертацію «Психологічні особливості емоційних бар’єрів у підлітковому віці» (науковий керівник – доктор психологічних наук, професор П.В. Лушин).

Пройшла незалежне професійне навчання за напрямами: «Організація діяльності з надання допомоги військовим та ВПО» (2015 р.), «Побудова системи ефективних продаж» (2016 р.), «Лікувальна арт-терапія» (2017 р.).

Сфери наукових інтересів: фасилітація емоційного розвитку особистості та соціально-психологічний супровід незахищених верств населення.

Нагороди: почесна грамота Управління освіти і науки Запорізької облдержадміністрації (2009 р.), подяка голови Запорізької обласної державної адміністрації В.О. Баранова (2014 р.).

Публікації

Монографії та навчальні посібники

 1. Кідалова М.М. Психологічний зміст емоційних бар’рів у підлітковому віці / М.М. Кідалова // Розвиток особистості в сучасному освітньому просторі : колективна монографія / за заг. ред. О.В.Горецької. – Донецьк : ЛАНДОН – ХХІ, 2013. – С. 157–171.
 2. Засоби діагностики навчальних досягнень студентів напряму підготовки 6.030103 практична психологія / За заг. ред. О.В. Горецької. – Бердянськ : Видавець Ткачук О.В., 2017. – 416 с.

2007

 1. Проблема психологічних бар’єрів: теоретичний аналіз поняття / М.М. Кідалова // Зб. наук. праць Бердянського державного педагогічного університету (Психологічні науки). – Бердянськ : БДПУ, 2007. – №4. – С. 44–53.

2008

 1. Емоційний бар’єр: до визначення феномену і перспектив роботи з ним у віковому аспекті / М. Кідалова // Психологічні перспективи. – Випуск 11. Редакційно-видавничий відділ «Вежа» Волинського національного університету ім. Л.Українки. – Луцьк, 2008. – С. 145–155.
 2. Преодоление эмоциональных барьеров в общении у подростков / М.Н. Кидалова // Психологічні проблеми адаптації особистості до змінюваних умов життєдіяльності : Тези доповідей всеукраїнської науково-практичної конференції (13-14 листопада 2008 р., Дніпропетровськ). – Д. : ДНУ, 2008. – С. 87–88.
 3. Емоційні бар’єри підлітків / М.М. Кідалова // Всеукраїнські психолого-педагогічні Демиденківські читання «Навчання, виховання та розвиток»: Тези доповідей, Бердянськ, 12-13 березня 2009р. . – Бердянськ: БДПУ, 2009. – С. 30–32.
 4. Проблема емоційних бар’єрів підлітків у наукових психологічних дослідженнях / М.М. Кідалова // Наука і навчальний процес: Тези доповідей IX звітної науково-практичної конференції Винницького соціально-економічного інституту університету «Україна», Винниця, 7-8  квітня 2009 р. – С. 19–21.

2009

 1. Емоційні бар’єри підлітків / М.М. Кідалова // Всеукраїнські психолого-педагогічні Демиденківські читання «Навчання, виховання та розвиток» : тези доповідей, Бердянськ, 12–13 березня 2009 р. – Бердянськ : БДПУ, 2009. – С. 30–32.
 2. Проблема емоційних бар’єрів підлітків у наукових психологічних дослідженнях / М.М. Кідалова // Наука і навчальний процес : тези доповідей IX звітної науково-практичної конференції Винницького соціально-економічного інституту університету «Україна». – Вінниця, 7–8 квітня 2009 р. – С. 19–21.
 3. Психологічний зміст емоційних бар’єрів у ситуації розвитку підлітка / М.М. Кідалова // Вісник післядипломної освіти / Ун – т менедж. освіти НАПН України : редкол. О. Л. Онуфрієва та ін. – К., – 2005 – Випуск 13. / голов. ред. В. В. Олійник. – Київ : Геопринт, 2009. – Ч. 2. (психологія). – С. 151–157.

2010

 1. Психологічні особливості змісту емоційних бар’єрів підлітків / М.М. Кідалова // Всеукраїнські психолого-педагогічні Демиденківські читання «Навчання, виховання та розвиток» : тези доповідей. – Бердянськ, 12 березня 2010 р. – Бердянськ : БДПУ, 2010. – С. 21–23.
 2. Психологические особенности проявления эмоциональных барьеров подростков / М.Н. Кидалова // Актуальні проблеми психологічної теорії та практики : матеріали щорічної науково-практичної конференції Асоціації психологів Донбасу з міжнародною участю (м. Донецьк, 27 листопада 2010 р.) ; за ред. Кафедри психології ІПО ІПП УМО (м. Донецьк). – Донецьк. – 2010, С. 102–104.

2011

 1. Емоційні бар’єри підлітків : психологічні особливості прояву / М.М. Кідалова // Всеукраїнські психолого-педагогічні Демиденківські читання «Навчання, виховання та розвиток» : тези доповідей. – Бердянськ, 11–12 березня 2011 р. – Бердянськ : БДПУ, 2011. – С. 93–96.
 2. Влияние интегративных характеристик эмоциональной сферы на выраженность эмоциональных барьеров подростков / М. Н. Кидалова // Вісник післядипломної освіти / Ун – т менедж. освіти НАПН України : редкол. О. Л. Онуфрієва та ін. – К., – 2005 – Випуск 3 (16). / голов. ред.. В. В. Олійник. – Київ : Геопринт, 2011. – С. 293–299.
 3. Вплив інтегративних характеристик емоційної сфери на вираженість емоційних бар’єрів підлітків / М.М. Кідалова // Збірник наукових праць : Педагогіка та психологія. Вип. 569. – Чернівці : Чернівецький нац. у-т, 2011, с. 78 – 88.
 4. Факторна структура емоційних бар’єрів спілкування підлітків // М.Н. Кидалова // Практична психологія та соціальна робота. – 2011. – № 10. – С. 49 – 55.

2012

 1. Фасилітація емоційного розвитку як умова організації роботи з емоційними бар’єрами підлітків / М.М. Кідалова // Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми практичної психології» (26 – 27 квітня 2012 року, м. Херсон, Херсонський державний університет). – Херсон, 2012.

2013

 1. Психологічні особливості емоційних бар’єрів у підлітковому віці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психолог. наук : 19.00.07 / М.М. Кідалова. – Київ. 2013. – 20.
 2. Психологические особенности эмоциональных барьеров в подростковом возрасте : дис. канд. психол. наук : 19.00.07 «Педагогическая и возрастная психология» / Марина Николаевна Кидалова. – Киев, 2013. – 248 с.

2015

 1. Психолого-педагогічні перспективи роботи з емоційними бар’єрами у ситуації розвитку підлітка / М.М. Кідалова // Ключові питання наукових досліджень у сфері педагогіки та психології у ХХІ ст. : збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 30-31 січня 2015 року). – Львів : ГО «Львівська педагогічна спільнота», 2015. – С. 24–26.
 2. Фасилітативний супровід емоційних бар’єрів у підлітковому віці як умова збереження психологічного здоров’я / М.М. Кідалова // Психологія: реальність і перспективи : збірник наукових праць РДГУ. – випуск 4. – Рівне : РДГУ, 2015. – С. 118–124.
 3. Фасилитация эмоционального развития: гуманистические и директивные перспективы работы с эмоциональными барьерами подростков / М.Н. Кидалова // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія № 12. – Психологічні науки [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://psy-school.co.ua/index.php/konferentsiia/sektsiia-1
 4. Фасилитация преодоления эмоциональных барьеров как условие формирования здоровьесберегающих стратегий поведения подростка / М.Н. Кидалова // Социальная психология здоровья и современные информационные технологии : сб. научных статей I межд. науч.-практ. конференции, Брест, 14-15 апреля 2015 г. : в 2 ч. / Брест. гос. ун-т им. А.С. Пушкина ; под общ. ред. Е.И. Медведской. – Брест : БрГУ, 2015. – Ч.2. – С. 197–208.

2016

 1. Кидалова М.Н. Специфика проявления эмоциональных барьеров общения студенческой молодёжи / М.Н. Кидалова, Я.А. Хлепитько // Управление в социальных и экономических системах : м-лы XXV международной научно-практической конференции, г. Минск, 12 мая 2016 г. / редкол.: Н.В. Суша (предс.) и др. ; Минский инновационный ун-т. – Минск : Минский инновационный университет, 2016. – С. 152–154.

2017

 1. Кідалова М. М. Емоційні бар’єри студентів ВНЗ: психологічні особливості прояву в умовах адаптаційного періоду / М. М. Кідалова // Психологія: реальність і перспективи: збірник наукових праць Рівненського державного гуманітарного університету. Вип. 8 / упоряд. Р.В. Павелків, Н. В. Корчакова; ред. кол. : Р.В. Павелків, В.І. Безлюдна, Н.В. Корчакова. – Рівне : РДГУ, 2017. – С. 105–110.
 2. Кідалова М. М. Проблематика емоційних бар’єрів студентів-першокурсників у роботі викладача ВНЗ / М. М. Кідалова // Економіко-правові та соціально-психологічні аспекти розвитку малого і середнього бізнесу : Збірник наукових праць. // Наук. редактори: С.В. Діденко, Т.П. Трибрат. – Херсон: 2017. – С. 227 – 241.
 3. Кідалова М. Особливості прояву емоційних бар’єрів студентів під час адаптаційного періоду навчання у ВНЗ / М. Кідалова, К. Білич // Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії : м-ли ХXХVІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, м. Переяслав-Хмельницький, 29 – 30 квітня 2017 р. / ВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://conferences.neasmo.org.ua/ : http://conferences.neasmo.org.ua/uk/art/3711 /
 4. Кідалова М. М. Фасилітація особистісних змін першокурсників у закладах вищої освіти як екологічна умова формування здоров’язберігаючих стратегій поведінки в адаптаційний період навчання / М. М. Кідалова // Актуальні питання впливу довкілля, фізичного виховання та спорту на здоров’я студентської молоді : зб. наук. матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції з нагоди 100-річчя НАН України та 85- річчя Бердянського державного педагогічного університету (Бердянськ, 13–15 вересня 2017 р.) / [гол. ред. С. Г. Кушнірюк]. – Бердянськ: Ф–ОП Ткачук О.В., 2017. – С. 137–146.

2018

 1. Kidalova M.M. Emotional barriers of student young people : psychological features of display in the conditions of adaptation period / M.M. Kidalova // Proceedings of XХVІ Internationa lscientific conference «New trends in the scientific world‖». Science initiative «Universum». Morrisville, Lulu Press., 2018. PP. 119 – 124.

2019

 1. Maryna Kidalova. Features of emotional development facilitation of student youth at the initial stage of professional establishment. Mechanisms for Ensuring Sustainable Development of Society. Edited by Tetyana Nestorenko and Aleksander Ostenda. Monograph # 29. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Technicznej Katowice, 2019. – С. 97- 108. (ISBN: 978-83-955125-4-4)
 2. Кідалова М.М., Капітонова О.В. Теоретичні аспекти проблеми становлення самосвідомості підлітків, що переживають почуття самотності. Навчання, виховання та розвиток у контексті життєвих перспектив особистості : Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції з міжнародною участю (м. Бердянськ, Україна, 25 квітня 2019 року) За заг. ред. О.В. Горецької. Бердянськ: БДПУ, 2019. С. 65 – 72.