Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

bdpu.zp@gmail.com
rector_bdpu@ukr.net

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4 Тимчасово переміщений до: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66

Кідалов Валерій Віталійович

завідувач кафедри фізики та методики навчання фізики

доктор фізико-математичних наук, професор

Наукометрика

ORCID iD

0000000251281880

Google Scholar

OvXSbYAAAAJ

Researcher iD

Scopus iD

6603759585

ResearchGate iD

Біографія

Народився 5 травня 1960 р. в м. Бердянськ Запорізької області.

У 1982 р. закінчив Донецький державний університет.Спеціальність:Фізик.

Кваліфікація:Фізик. Викладач (диплом ІВ-1 №171619 від 30 травня 1982 р.)

В 1994 році захистив кандидатську дисертацію “Власні дефекти у сполуках А2В6 отримані методом радикало-променевої епітаксії” за спеціальністю 01.04.10 – фізика напівпровідників і діелектриків. Захист відбувся у Одеському державному університеті ім. І.І. Мечникова.

У 2006 році захистив в Одеському державному університеті ім. І. І. Мечникова докторську дисертацію “Гетероструктури на основі монокристалічних та поруватих сполук А2В6 та А3В5” за спеціальністю 01.04.10 – фізика напівпровідників і діелектриків.

Кідалов Валерій Віталійович працює в Бердянському державному педагогічному інституті ім. П.Д. Осипенко з серпня 1984 року.

Валерій Віталійович є лауреатом стипендії Кабінету Міністрів України для молодих учених (рішення колегії Міністерства освіти і науки України від 24.04.03 р., протокол 5/6-13 та постанова Комітету з Державних премій України у галузі науки і техніки від 23.06.03 р. №2). За багаторічну сумлінну працю, успіхи у науково-педагогічній та виховній роботі Кідалов В.В. нагороджений знаком „Відмінник освіти України” (посвідчення №71784 від 08.04.05.).

У 1996 році отримав звання „Соросівського доцента”.

З 1997 року є керівником держбюджетних тем, які фінансувались Міністерством освіти і науки України та державним фондом фундаментальних досліджень:

1. “Гетеропереходи на основі сполук A2B6, одержаних методом радикало-променевої епітаксії”.

2. “Ультрафіолетові лазери на основі нанопористого GaAs”.

3. “Радикало-променева гетеруюча епітаксія – новий метод в технології напівпровідникових приладних структур на основі багатокомпонентних А3В5- сполук”

З 1999 року працює завідувачем кафедри фізики Бердянського державного педагогічного університету.

У 2000 році під керівництвом Кідалова В.В. при кафедрі фізики була створена спільна з інститутом фізики напівпровідників імені В.Є. Лашкарева лабораторія оптоелектроніки.

У 2007 під його керівництвом був створений науково-дослідного інститут “Нанотехнологій та системної інженерії”.

Має патенти України та міжнародний патент.

Під його керівництвом була створена наукова школа “Гетеропереходи на основі поруватих сполук А3В5, отримані методом радикало-променевої епітаксії”.

В 2013 році отримав знання «Народний діяч науки і техніки».

Наукові інтереси

Розробка технології отримання квантово-розмірних структур та наноструктурованих матеріалів та дослідження їх властивостей

Проектування та розробка фізичного обладнання для навчальних закладів