Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

bdpu.zp@gmail.com
rector_bdpu@ukr.net

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4 Тимчасово переміщений до: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66

Про відділ кадрів

Відділ кадрів є структурним підрозділом Бердянського державного педагогічного університету (далі Університет), функціонально підпорядкований ректору. Створюється, реорганізовується та ліквідується за рішенням вченої ради Університету.
Метою діяльності відділу кадрів є планування та організація кадрової політики, діловодства та архівної справи в Університеті, здійснення контролю за якістю й ефективністю кадрової політики, ведення обліку та звітності з кадрових питань, діловодства, архівної справи.
Робота відділу кадрів здійснюється відповідно до плану роботи, який щорічно затверджується вченою радою Університету на початку навчального року.
У своїй діяльності відділ кадрів керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, інших центральних органів виконавчої влади, статутом Університету, колективним договором, правилами внутрішнього трудового розпорядку, та іншими локальними нормативними актами Університету, а також наказами ректора Університету та Положенням про відділ кадрів.
Керівництво відділом кадрів здійснює начальник, який призначається на посаду та звільняється наказом ректора Університету.

Основними завданнями відділу кадрів є:
– реалізації кадрової політики Університету;
– документальне оформлення трудових правовідносин, контроль за його дотриманням працівниками Університету;
– ведення облік робочого часу та здійснення контролю за його використанням;
– облік кадрового складу;
– ведення та зберігання трудових книжок та особових справ працівників;
– організація конкурсного відбору на науково-педагогічні посади;
– ведення війського обліку;
– організація діловодства, архівної справи в Університеті, їх системне вдосконалення;
– ведення обліку управлінської документації Університету;
– організація виготовлення та видачі документів про вищу освіту, студентських квитків та їх дублікатів.