Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

bdpu.zp@gmail.com
rector_bdpu@ukr.net

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4 Тимчасово переміщений до: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66

Макаренко Тамара Петрівна

Кандидат історичних наук, доцент

Грамота Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
Грамота мера м. Бердянська
Нагрудний знак «Відмінник освіти України» (2015 р.)
Медаль «За вагомий внесок в розвиток міста», 2016 р.
Почесна грамота обласної профспілки, 2017 р.
Грамота Верховної Ради України, 2019 р.
Наукометрика

Google Scholar

VO41MW0AAAAJ&hl

Researcher iD

G-4798-2019

Scopus iD

ResearchGate iD

Gk-HMzo03P

Біографія

 

Народилася 04 лютого 1964 року в с. Монастирище Ічнянського району Чернігівської області, Україна.
У 1987 році закінчила Київський державний університет імені Тараса Шевченка, отримала диплом спеціаліста зі спеціальності «Історія», присвоєно кваліфікацію «історик, викладач історії та суспільствознавства».
У 2016 році закінчила Бердянський державний педагогічний університет, отримала диплом бакалавра зі спеціальності «Правознавство», присвоєно кваліфікацію «бакалавр права».
Працює в Бердянському державному університеті з 1987 року.
З 2015 року – декан соціально-гуманітарного факультету.
З 2016 року – декан гуманітарно-економічного факультету.

 

Тема дисертаційного дослідження: «Політика Української Центральної Ради щодо національних меншин (березень 1917 – квітень 1918 рр.)». Захист відбувся 5 грудня 2008 року у Спеціалізованій раді Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук (ДК №051072 від 28.04.2009, 07.00.01 – Історія України).
Вчене звання: доцент (12 Дц № 037170 від 17.01.2014).
Напрями наукового дослідження: історія держави і права України, історія Української революціїї (1917-1921 рр.), національні меншини, національна політика.

 

У різні роки викладала такі освітні компоненти:

 • Історія держави і права України
 • Історія держави і права зарубіжних країн
 • Історія політичних та правових вчень
 • Історія міжнародних відносин
 • Актуальні проблеми сучасної європейської інтеграції

 

Науково-педагогічне стажування:

 • Innovative teaching and methods in higher education of Poland and in the EU countries. Pzewotsk, Республіка Польща. – серпень 2018 року.
  Сертифікат № IFC-WSSG/ 2018 – 154
 • Інновації в освіті. Інноваційні технології викладання фахових дисциплін . Катовіце, Республіка Польша. – 10 травня -29 вересня 2021 року.

 

E-mail: tamara_makarenko@ukr.net

 

Наукові публікації:

 

2017 рік:

 1. Несторенко Т.П., Макаренко Т.П., Зубро Т. Доступ до освіти як фактор якості життя: реалізація в Україні цілей сталого розвитку// Conference Proceedings of the II International Scientific Internet- Conference Modern Problems of Improve Living Standards in a Glibalized World (December 8,2017, Opole-Berdyansk-Tbilisi-Slovyansk-Kropyvnytsky), 2017; ISBN – pp. 53-57.

 

2018 рік:

 1. Правознавство: Навч.  посіб.  для  студентів  педагогічних  спеціальностей / [ К.Б. Дудорова, Н.С. Іванова, Д.В. Каменський, Т.П. Макаренко, Г.М.  Линник, В.О. Мирошниченко, А.О. Федчиняк, Ю.М. Фролов ] / За ред. Д.В. Каменського, В.О. Мирошниченка. – К. : Центр учбової літератури, 2018. – 288 с.
 2. Несторенко Т., Макаренко Т., Остенда А., Сичікова Я. Економіка нічного часу: потенціал для курортного міста // Conference Proceedings of the 6th International Scientific Conference Modern Problems of Management: Economics, Education, Health Care and Pharmacy (October 16 – 19, 2018, Opole, Poland). The Academy of Management and Administration in Opole, 2018; ISBN 978-83-946765-1-3 (Paper); pp. 116, illus., tabs., bibls. – Р.45-48.
 3. Nestorenko T., Makarenko T., Sventytska K. The economic effect of the university on the city’s economy // Conference Proceedings of the 7th International Scientific Conference Problems and Prospects of Territories’ Socio-Economic Development (April 4 – 7, 2018, Opole, Poland). The Academy of Management and Administration in Opole, 2018; ISBN 978-83-62683-25-3; pp. 345, рр.42-44.
 4. Несторенко Т., Макаренко Т., Василенко О. Економіка нічного часу як фактор забезпечення якості життя // Volume of Scientific Papers Actual problems of improve living standards in a globalized world. http://www.wszia.opole.pl/oferta-edukacyjna/pedagogika/ebooki/
 5. Макаренко Т.П. Політико-правові аспекти формування державної етнополітики в Україні у 1917 – 1921 рр. / Азовські правові читання – 2018 : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м.Бердянськ, 17-18 травня 2018 року – Бердянськ: ТОВ Модем-1, 2018. – 188с. – С. 35-39.

 

2019 рік:

 1. Сичікова Я.О., Несторенко Т.П., Макаренко Т.П., Покуса Т. Управління якістю продукції як основа для конкурентоспроможності держави // Conference Proceedings of the 2nd International Scientific Conference Economic and SocialFocused Issues of Modern World (October 16 – 17, 2019, Bratislava, Slovak Republic). The School of Economics and Management in Public Administration in Bratislava, 2019; ISBN 978-80-89654-59-8; pp. 394, illus., tabs., bibls., 222-226. http://www.vsemvs.sk/portals/0/Subory/Conference%20Proceedings_VSEMvs_October_2019_final.pdf
 2. Сичікова Я., Несторенко Т., Макаренко Т., Покуса Ф. Міжнародне правове регулювання наноматеріалів та продукції на їх основі // Improving the life quality: view of scientists. Volume of Scientific Papers. The Academy of Management and Administration in Opole, 2019; ISBN 978-83–946765-3-7 (electronic edition).

 

2020 рік:

 1. Несторенко Т., Покуса Т., Макаренко Т., Качмарек Ю. Використання інтегральної оцінки в міжкраїнових порівняннях // Vzdelávanie a spoločnosť V. Medzinárodný nekonferenčný zborník. R. Bernátová, T. Nestorenko (Eds.). Prešovská univerzita v Prešove, Prešov, 2020, 7 с. http://www.pulib.sk/web/pdf/web/viewer.html?file=/web/kniznica/elpub/dokument/Bernatova14/subor/978055524382.pdf
 2. Mikhail Larkin, Alina Biryukova, Tamara Makarenko, Natalia Ivanova, Artur Fedchyniak Topical Mistakes during Investigation of Crimes Committed by Youth Informal Groups Members. Cuestiones Рoliticas. 2020. Vol. 38, № 66. P. 396-405. https://produccioncientificaluz.org/index.php/cuestiones/article/view/34334/36188 (Web of Science)

 

2021рік:

  1. Pidgorodynskyi V, Kamensky D., Bolokan I., Makarenko T., Samilo H. Smuggling or violation of customs rules: actual questions of application of administrative and criminal liability. Cuestiones políticas. 2021. Vol. 39, №70. Р. 800-814. https://doi.org/10.46398/cuestpol.3970.48 (Web of Science)
  2. Makarenko T., Filonenko V., Vira Dubrovina V. The use of innovations and digital technologies in new approaches to human resource management. Digital Transformation of Society: Theoretical and Applied Approaches. Monograph. Wierzbik-Strońska M., Nestorenko O. (eds.), 2021. Р. 359-369.
  3. Digital transformation of society: theoretical and applied approaches // Series of monographs Faculty of Architecture, Civil Engineering and Applied Arts University of Technology, Katowice. Monograph 46. Katowice, 2021. 662 p. Розділ 3.12. с. 359-369.
  4. Т.П. Макаренко, В.О. Мирошниченко Історія політичних та правових вчень: навчальний посібник для здобувачів вищої освіти. Бердянськ, БДПУ, 2021. 300 с. // Рекомендовано до друку як навчальний посібник рішенням Вченої ради Бердянського державного педагогічного університету (протокол № 10 від 01.06.2021)

 

2022рік:

 1. Макаренко Т.П., Гура В., Несторенко Т. П. Дослідження категорії «освітня послуга»: міждисциплінарний підхід. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки : збірник наукових праць. Вип.2. Бердянськ, 2022. С. 91-104.
  Makarenko T. Fedchyniak A., Danylevskyi A., Nazymko Y., Kuleshov O. Military administrations as an element of national security under international and Ukrainian legislation. Cuestiones Políticas. 2022. Vol. 40, № 74. P. 328-346.
  Makarenko T., Vozniuk, A., Hruha M., Botnarenko I., Bryskovska O. Electoral corruption in ukraine and other countries: illegal technologies of bribing voters. Questiones Politicas. 2022.

 

Сертифікат