Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

bdpu.zp@gmail.com
rector_bdpu@ukr.net

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4 Тимчасово переміщений до: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66

Каменський Дмитро Васильович

Завідувач кафедри правознавства

Доктор юридичних наук, професор

Подяка Міністерства освіти і науки України 2018 р.
Почесна грамота департаменту освіти і науки ЗОДА, 2015 р.
Подяка міського голови, 2017 р.
Наукометрика

Google Scholar

Dmitriy Kamensky

Researcher iD

Scopus iD

57193728534

ResearchGate iD

Біографія

 

Народився 14 квітня 1983 року в м. Тбілісі, Грузія.
У 2004 році закінчив з відзнакою Запорізький інститут державного та муніципального управління зі спеціальності «Правознавство», присвоєно кваліфікацію «юрист».
У 2009 році закінчив юридичний факультет Джорджтаунського університету в м. Вашингтон (США), отримав ступінь магістра з податкового права.
У 2013 році закінчив Класичний приватний університет у м. Запоріжжі, отримав диплом магістра зі спеціальності «Адміністративний менеджмент», присвоєно кваліфікацію «менеджер (управитель) з адміністративної діяльності».
У 2014 році присвоєне вчене звання доцента кафедри кримінального права (атестат: 12ДЦ № 039158, від 26 червня 2014 р.).
У 2015-2016 роках здійснював комплексне наукове дослідження проблем відповідальності за економічні злочини в Школі права університету Стетсона (м. Галфпорт, штат Флорида, США) на підставі гранту, наданого Програмою академічних обмінів імені Фулбрайта.
У 2017, 2019 роках викладав спецкурс «Вступ до порівняльного кримінального права» для американських студентів-правників у Школі права університету Стетсона (м. Галфпорт, штат Флорида, США).

Теми дисертаційних досліджень:
У 2010 році захистив кандидатську дисертацію в Академії адвокатури України (м. Київ), здобувши ступінь кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право (диплом: ДК № 060173, від 1 липня 2010 р.). Тема дисертації: «Кримінальна відповідальність за податкові злочини за федеральним законодавством США».
У 2020 році захистив докторську дисертацію в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, здобувши ступінь доктора юридичних наук зі спеціальності 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право (диплом: ДД № 010563, від 26 листопада 2020 р.). Тема дисертації: «Кримінально-правова охорона економічних відносин у США та Україні: компаративістське дослідження».

 

Напрями наукового дослідження: відповідальність за економічні кримінальні правопорушення, порівняльне кримінальне право, проблеми відповідальності за екологічні делікти, заходи кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб.

 

Основні етапи науково-педагогічної діяльності:
У 2004-2008 роках – асистент кафедри кримінального права Азовського регіонального інституту управління.
У 2009-2011 роках – старший викладач кафедри галузевих юридичних дисциплін АРІУ ЗНТУ.
У 2009-2014 роках – науковий співробітник науково-дослідної лабораторії актуальних проблем кримінального законодавства України та кримінолого-соціологічних досліджень Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка.
З 2007 року – координатор міжнародної громадської організації «Центру міжнародних правових досліджень» (м. Зальцбург, Австрія) в Україні.
З 2014 року – завідувач кафедри правознавства Бердянського державного педагогічного університету.
З 2018 року – Експерт з правових питань, Громадська організація «ПРОЛІСОК-БЕРДЯНСЬК».

 

У різні роки викладав такі освітні компоненти:

 • Кримінальне право (Загальна і Особлива частини)
 • Кримінальний процес
 • Економічна злочинність в Україні та США
 • Проблеми протидії економічній злочинності
 • Теорія кваліфікації злочинів
 • Порівняльне правознавство
 • Злочини у сфері економічної та службової діяльності

 

Науково-педагогічне стажування:

 • Школа права Стетсонського університету (США, м. Галфпорт, Флорида). Лист від Програми академічних обмінів ім. Фулбрайта в Україні від 26 березня по 5 квітня 2019 р., тема: “Введення в порівняльне кримінальне право”.
 • Школа права Стетсонського університету, (США, м. Галфпорт, Флорида). Лист від Програми академічних обмінів ім. Фулбрайта в Україні від 12 серпня 2015 р., тема: «Проблеми кримінальної відповідальності за економічні злочини за законодавством України та США».
 • Центр міжнародних правових досліджень, Австрія, м. Зальцбург. Сертифікат б/н, дата видачі: від 16 березня 2013 р.

 

E-mail: dm.kamensky@gmail.com

 

Наукові публікації

 

2017 рік:

 1. Каменський Д.В. Кримінальна відповідальність за порушення конкурентного законодавства в Україні та Сполучених Штатах Америки: деякі спостереження. Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». 2017. Том XIX. С. 152-160.
 2. Дудоров О. О., Каменський Д. В. Кримінально-правова оцінка заволодіння чужим майном шляхом застосування до потерпілого шкідливих для здоров’я людини речовин: про що свідчить досвід США? Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. 2017. № 4. С. 68-81.

 

2018 рік:

 1. Правознавство: Навч. посіб. для студентів педагогічних спеціальностей / К.Б. Дудорова, Н.С. Іванова, Д.В. Каменський, Т.П. Макаренко, Г.М. Линник, В.О. Мирошниченко, А.О. Федчиняк, Ю.М. Фролов / За ред. к.ю.н., доц. Каменського Д.В. Київ : Центр учбової літератури, 2018. 282с.
 2. Sullivan; D. Kamensky; J.D. Makholm “Gas Wars in UkraineIllustrate Europe’s Vulnerability to Russian Energy Dominance” TDM 7 (2018).
 3. Каменський Д.В. Федеральний акт «RICO»: американський прагматизм проти організованої економічної злочинності. «Азовські правові читання – 2018»: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Бердянськ, 17-18 травня 2018 р. Бердянськ: ТОВ «Модем-1», 2018. С. 157-163.

 

2019 рік:

 1. Каменський Д.В. Чи може економічний ризик бути підставою звільнення від кримінальної відповідальності? «Азовські правові читання»: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м.Бердянськ, 17-18 травня 2019 р. Бердянськ: ТОВ «Модем-1», С. 91-95.
 2. Каменський Д.В. Концептуальні ознаки економічної злочинності в Україні та США: у пошуках спільного та відмінного. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Правові проблеми сучасності: теорія та практика», 28 березня 2019 р., Маріуполь: ДонДУУ, 2019. С. 10-15.
 3. Dudorov O.O., Kamensky D.V. Criminal liability for corruption offenses in Ukraine: some latest developments // The institutionalisation of public relations in the fight against corruption: the experience of countries of Eastern and Western legal traditions (universal theoretical framework for relevant anti-corruption law of Ukraine) : Collective monograph. Volume 1. Tallinn: Izdevniecība “Baltija Publishing”, 2019. 432 p. (P. 247–272).
 4. Каменский, Д. В. О сущности понятия «мошенничество» в сфере экономических правоотношений. Борьба с преступностью: теория и практика : тезисы докладов VІI Международной научно-практической конференции (Могилев, 5 апреля 2019 года) / Министерство внутренних дел Республики Беларусь, учреждение образования «Могилевский институт Министерства внутренних дел Республики Беларусь» ; редкол.: Ю. П. Шкаплеров (отв. ред.) [и др.]. Могилев : Могилев. институт МВД, 2019. С. 40-43.
 5. Каменський Д., Дудоров О. Спеціальне розслідування виборів Президента США: від інавгурації до імпічменту один крок? Юридичний вісник України. № 32. 9-15 серпня. С. 12–13; № 33. 16-22 серпня. С. 14-15.

 

2020 рік:

 1. Каменський Д. У розвиток дискусії про вдосконалення механізму кримінально-правової охорони національної економіки в умовах глобалізації. Юридичний вісник. № 5. С. 105-113. doi: https://doi.org/10.32837/yuv.v0i5.2008.
 2. Каменський Д.В. Методологічні особливості порівняльних кримінально-правових досліджень: здобутки української та американської доктрини. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. № 44. С. 108–112. doi: https://doi.org/10.32841/2307-1745.2020.44.23.
 3. Каменський Д.В. Практичні нюанси юридичного перекладу в галузі порівняльного кримінального права (на прикладі праць українських та американських компаративістів). Порівняльно-аналітичне право. № 4. С. 615–621. URL: http://pap-journal.in.ua/wp-content/uploads/2020/08/PAP-4_2020.pdf.
 4. Каменський Д.В. Щодо кримінально-правової охорони банківської системи: компаративістський аналіз. Юридичний науковий електронний журнал. № 9. С. 295–299. URL: http://www.lsej.org.ua/9_2020/74.pdf DOI https://doi.org/10.32782/2524-0374/2020-9/72.
 5. Каменський Д.В. Укладання угод про визнання винуватості у вчиненні економічних правопорушень: вітчизняний та американський підходи. Вісник ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка. Вип. 4 (92). С. 152–166.
 6. Каменський Д.В. Про доцільність порівняльних кримінально-правових досліджень (на прикладі України та США). Запорізькі правові читання: матеріали Щорічної міжнародної науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 19–20 травня 2020 року / за заг. ред. Т.О. Коломоєць. Запоріжжя: ЗНУ, 2020. С. 83-85.
 7. Дудоров О.О., Каменський Д.В., Титаренко С.С. Антирейдерський потенціал кримінально-правової заборони щодо протидії законній господарській діяльності (заплутаний шлях вітчизняного законодавця). «Азовські правові читання»: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Бердянськ, 14-15 травня 2020 р. Бердянськ: ТОВ «Модем-1», 2020. С. 9–25.
 8. Каменський Д.В. Звільнення організацій від кримінальної відповідальності на підставі правовідновлювальних програм: досвід США і перспективи для України. «Актуальні питання кримінального права, кримінології та судочинства»: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 165-річниці з дня народження професора Л.С. Білогриць-Котляревського. Київ: ДУІТ, 2020. С. 35-39.
 9. Каменський Д.В. Механізми звільнення корпорацій від кримінальної відповідальності за порушення антимонопольного законодавства: порівняльно-правовий аспект. Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. 2020. № 4 (117). С. 69-75.
 10. Каменський Д.В. Економічна злочинність і світова коронакриза: нові виклики для глобалізації. Науковий вісник Запорізького національного університету. 2020. № 4. Том 2. С. 181-186.

 

2021 рік:

 1. Дудоров О.О., Каменський Д.В., Титаренко С.С. Кримінально-правова оцінка зловживань державних реєстраторів у контексті протидії рейдерству. Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. 2021. № 1 (118). С. 118–130.
 2. Дудоров О.О., Каменський Д.В., Титаренко С.С. Стаття 205-1 Кримінального кодексу України як антирейдерська заборона: проблеми тлумачення, застосування і вдосконалення. Вісник ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка. 2021. Вип. 1 (93). С. 116-135.
 3. Каменський Д.В. До питання про бланкетний спосіб конструювання кримінально-правових заборон (на прикладі норм розділу VII Особливої частини КК України). Юридична Україна. № 1. С. 20-27.
 4. Каменський Д.В. «Податкова амністія» у правовій державі: зарубіжний досвід, вітчизняні перспективи. Вісник Пенітенціарної асоціації України. 2021. № 2. С. 5-16.
 5. Каменський Д.В. Про зміст ознаки суспільної небезпеки в складах кримінальних правопорушень у сфері економіки. Juris Europensis Scientia. Випуск 1. Національний університет «Одеська юридична академія», 2021. С. 123-127.
 6. Каменський Д.В. Вітчизняна та американська модель санкцій за кримінальні правопорушення в сфері економіки: критичний погляд компаративіста. Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України: Збірник наукових статей. Вип. 55. Івано-Франківськ : ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 2021. С. 142-158.
 7. Pidgorodynskyi V, Kamensky D., Bolokan I., Makarenko T., Samilo H. Smuggling or violation of customs rules: actual questions of application of administrative and criminal liability. Cuestiones políticas. 2021. Vol. 39, №70. Р. 800-814. https://doi.org/10.46398/cuestpol.3970.48 (Web of Science)
 8. Kamensky D., Minchenko R., Lutsyuk P., Kolodin A., & Shamota O. Civil and criminal liability in the field of transport relations: the impact of the Covid-19 pandemic. Amazonia Investiga. 2021. № 10 (40). P. 212-221. https://amazoniainvestiga.info/index.php/amazonia/article/view/1613/1686 (Web of Science)
 9. Kamensky D., Movchan R., Vozniuk A., Burak M., Areshonkov V. Criminal law counteraction to land pollution in the EU countries: searching for the optimal model. Amazonia Investiga. 2021. Vol. 10(42), P. 15-23. https://doi.org/10.34069/AI/2021.42.06.2 (Web of Science)
 10. Kamensky D., Vozniuk А., Dudorov O., Movchan R., Andrushko A. Unconstitutionality of criminal liability for filing inaccurate information in Ukraine: сritical legal analyses. Questiones Politicas. 2021. № 69. P. 133-145. https://doi.org/10.46398/cuestpol.3969.07 (Web of Science)
 11. Kamensky D. Globalization, COVID-19 Pandemic and White Collar Crime: A New Threatening Combination. The Lawyer Quarterly. 2021, 4(11), Р. 625-640. (Scopus)
 12. Каменський Д.В. До питання про доцільність рекриміналізації «товарної контрабанди». Актуальні проблеми кримінального права, процесу, криміналістики та оперативно-розшукової діяльності : тези ІV Всеукр. Наук.-практ. конф. (Хмельницький, 26 лютого 2021 р). Хмельницький: Вид-во НАДПСУ, 2021. С. 98-101.
 13. Каменський Д.В. До питання про юридичний зміст інституту кримінальних проступків. Реформування кримінального законодавства крізь призму історичного надбання: матеріали міжвідом. наук.-практ. круглого столу (Київ, 18 берез. 2021 р.). Київ: Нац. акад. внутр. справ, 2021. С. 127-131.
 14. Каменський Д.В. До питання про співвідношення понять «економічні злочини» та «економічна злочинність». Злочинність і протидія їй в умовах сингулярності: тенденції та інновації : зб. тез доп. наук.-практ. конф., присвяч. пам’яті члена Правління Кримінологічної асоціації України, професора Тетяни Андріївни Денисової (м. Харків, 16 квіт. 2021 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. Справ, Кримінол. асоц. України. Харків: ХНУВС, 2021. С. 70–72.
 15. Каменський Д.В. Шахрайство в бізнесі або деякі питання відповідальності за економічні кримінальні правопорушення, вчинені шляхом обману або зловживання довірою. «Азовські правові читання-2021»: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Бердянськ, 21-22 травня 2021 р. Бердянськ: ТОВ «Модем-1», 2021. С. 67-73.
 16. Каменський Д.В. Декриміналізація фіктивного підприємства: сумнівний крок законодавця в контексті створення бюро економічної безпеки України. «Захист економіки від впливу організованої злочинності»: матеріали панельної дискусії V Харківський міжнародний юридичний форум. 20 вересня Харків, 2021. С. 121-125.
 17. Каменський Д.В. Доктрина колективної свідомості і практика притягнення до кримінальної відповідальності за економічні злочини в США. «Актуальні питання та перспективи розвитку кримінального права, кримінології та судочинства», присвяченої 186-річниці з дня народження професора Чезаре Ломброзо: Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. Київ: ДУІТ, 2021. С. 24–27.
 18. Каменський Д.В.«Податкова амністія» у правовій державі: зарубіжний досвід, вітчизняні перспективи. Вісник Пенітенціарної асоціації України. 2021. № 2. С. 5–16. DOI: 10.34015/2523-4552.2021.2.01
 19. Каменський Д.В. Провокація кримінального правопорушення: порівняльно-правовий аспект. Вісник Пенітенціарної асоціації України. 2021. № 4. С. 22–34. DOI: https://doi.org/10.34015/2523-4552.2021.4.02
 20. Каменський Д.В., Титаренко С.С. До питання про необхідність реформування розділу VII Особливої частини КК (про відповідальність за економічні кримінальні правопорушення). Пам’яті професорів П.С. Матишевського та С.С. Яценка: 1. Збірка тез доповідей учасників науково-практичного круглого столу «Особлива частина кримінального права України: наукова спадщина професора П.С. Матишевського та сучасність» (3 грудня 2021 року)/ упоряд. А.А. Стрижевська, К.П. Задоя. Київ, 2021. C. 25-30.

 

2022 рік:

 1. Dudorov, O.O., &Kamensky, D.V. (2022).Liability for white-collar crimes in Ukraine: Theoretical and enforcement issues. Law Journal of the National Academy of Internal Affairs, 12(1), 33-40.
 2. Каменський Д.В. Стартап, гроші, суд присяжних: кейс «Theranos» або шахрайство в «Кремнієвій долині». Юридичний вісник України. 2022. № 1-2. 1-21 січня. С. 18-19.
 3. Дудоров О.О., Каменський Д.В. Істотна шкода як криміноутворювальна ознака незаконного зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом: проблеми тлумачення і вдосконалення кримінального закону. Вісник ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка. 2022. Вип.1 (97). С. 31-49.
 4. Kamensky D., Movchan R., Vozniuk, A., Koval I., Golovko, O. Criminal and legal protection of land resources in Ukraine and Latin America: comparative legal analysis. Amazonia Investiga, 11(51), 328-336. https://doi.org/10.34069/AI/2022.51.03.33
 5. Kamensky D. Movchan R., Dudorov O., Vozniuk A., Babanina V. Criminal liability for illegal mining: analysis of legislative novelties. Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu. 2022. № 5. P. 116-121. https://doi.org/10.33271/nvngu/2022-5/116
 6. Каменський Д.В. Вознюк А.А., Маніпулювання на енергетичному ринку: актуальні питання кримінальної відповідальності. Юридичний науковий електронний журнал. 2022. № 8. С. 392-396.
 7. Каменський Д.В. Санкції Європейського Союзу як дієвий інструмент підтримки України: економікоправовий аспект. Amparo. 2022. Спецвипуск. Том 1. С. 112-118.
 8. Каменський Д., Вознюк А. Відповідальність за ухилення від накладених санкційних обмежень в європейському та американському кримінальному праві: сучасний аспект. Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 2022. № 3. С. 14-22.