Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

bdpu.zp@gmail.com
rector_bdpu@ukr.net

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4 Тимчасово переміщений до: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66

Федчиняк Артур Олександрович

кандидат педагогічних наук, доцент

Почесна грамота управління освіти і науки ЗОДА, 2012 р
Подяка Міністерства освіти і науки України, 2015 р.
Почесна грамота Профспілки працівників науки України, 2016 р.
Наукометрика

Google Scholar

b8NyOqUAAAAJ&h

Researcher iD

T-8781-2018

Scopus iD

ResearchGate iD

Біографія

Народився 8 серпня 1983 року в селі Луначарське Бердянського району Запорізької області,Україна.
У 2007 році закінчив Бердянський державний педагогічний університет, з двох спеціальностей: «Педагогіка і методика середньої освіти. Історія», присвоєно кваліфікацію «Викладач історії вищого навчального закладу» та «Управління навчальним закладом», присвоєно кваліфікацію «Керівник навчального закладу».
У 2017 році закінчив Бердянський державний педагогічний університет, зі спеціальності «Правознавство», присвоєно кваліфікацію «Бакалавр права».

З 2007 по 2010 рік – аспірант Бердянського державного педагогічного університету.
Працює в Бердянському державному університеті з 2007 року.

З 2007 року – асистент кафедри методики навчання історії та загальної дидактики.
З 2010 року – старший викладач кафедри всесвітньої історії правознавства та методики викладання історії.
З 2011 року – старший викладач кафедри політології та правознавства.
З 2012 року перебуває (за сумісництвом) на посаді доцента кафедри педагогіки вищої школи, управління навчальним закладом та методики викладання суспільствознавчих дисциплін.
З 2015 року – доцент кафедри правознавства.

 

Тема дисертаційного дослідження: «Методичні засади вивчення історії повсякденності в 8-9 класах загальноосвітніх шкіл». Захист відбувся у вересні 2011 року у Спеціалізованій вченій раді К 26.452.03 при Інституті педагогіки НАПН України.
Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук (диплом: ДК № 003605, від 19 січня 2012 р. 13.00.02 – теорія та методика навчання (історія та суспільствознавчі дисципліни).
Вчене звання: доцент (атестат: 12ДЦ №037171, від 17 січня 2014 р.).

 

Напрями наукового дослідження: правова освіта у ВНЗ.

 

У різні роки викладав такі освітні компоненти:

 • Конституційне право України
 • Муніципальне право
 • Міжнародний захист прав людини
 • Міжнародний арбітраж
 • Права і свободи людина та громадянина
 • Правознавство
 • Теорія держави і права

 

Науково-педагогічне стажування:

Сумський державний університет. Кафедра фундаментальної юриспруденції та конституційного права. Свідоцтво про підвищення кваліфікації СС №05408289 / 2688-20. Тема: Правова освіта: понятійно-категоріальний аналіз. 04.12.2020 р.

 

E-mail: fedchinyak.83@gmail.com

 

Наукові публікації:

 

2017 рік:

 1. Федчиняк А.О., Мирошниченко В.О., Правова освіта: понятійно-категоріальний аналіз. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки: зб. наук. пр. Вип.1. Бердянськ : БДПУ, 2017. 268с. С. 43-49.
 2. Федчиняк А.О., Вєнцева Н.О. Актуалізація досвіду вищої історичної педагогічної освіти України 20-30 рр. ХХ століття в сучасних умовах. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки: зб. наук. пр. Вип 2. Бердянськ. БДПУ, 2017. 336 с. С.11-16.

 

2018 рік:

 1. Правознавство: Навч. посіб. для студентів педагогічних спеціальностей / [ К.Б. Дудорова, Н.С. Іванова, Д.В. Каменський, Т.П. Макаренко, Г.М. Линник, В.О. Мирошниченко, А.О. Федчиняк, Ю.М. Фролов ] / За ред. Д.В. Каменського, В.О. Мирошниченка. Київ : Центр учбової літератури, 2018. 288 с.

 

2019 рік:

 1. Федчиняк А.О. Правова освіта ВНЗ в Україні у ХХІ ст. Кальміуські правові читання: «Актуальні проблеми держави та права» : збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції, 10 грудня 2019 р., Маріуполь: ДонДУУ, 2019.

 

2020 рік:

 1. Федчиняк А. Організація вищої історичної педагогічної школи України в роки Другої світової війни. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки : зб. наук. пр. Бердянськ : БДПУ. 2020. Вип.1. C.104-110.
 2. Mikhail Larkin, Alina Biryukova, Tamara Makarenko, Natalia Ivanova, Artur Fedchyniak Topical Mistakes during Investigation of Crimes Committed by Youth Informal Groups Members. Cuestiones Рoliticas. 2020. Vol. 38, № 66. P. 396-405. https://produccioncientificaluz.org/index.php/cuestiones/article/view/34334/36188 (Web of Science)

 

2022 рік:

 1. Fedchyniak A., Danylevskyi A., Nazymko Y., Kuleshov O.,Makarenko T. Military administrations as an element of national security under international and Ukrainian legislation. Cuestiones Políticas. 2022. Vol. 40, № 74. P. 328-346.