Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

bdpu.zp@gmail.com
rector_bdpu@ukr.net

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4 Тимчасово переміщений до: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66

Федчиняк Артур Олександрович

кандидат педагогічних наук, доцент

Почесна грамота управління освіти і науки ЗОДА, 2012 р
Подяка Міністерства освіти і науки України, 2015 р.
Почесна грамота Профспілки працівників науки України, 2016 р.
Наукометрика

Google Scholar

b8NyOqUAAAAJ&h

Researcher iD

T-8781-2018

Scopus iD

ResearchGate iD

Біографія

Федчиняк Артур Олександрович народився у 8 серпня 1983 р. у с. Луначарське Бердянського району. У 2001 вступив у Бердянський державний педагогічний університет на соціально-гуманітарний факультет за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Історія», який закінчив з відзнакою у 2006 році.

У 2007 закінчив з відзнакою магістратуру зі спеціальності «Управління навчальним закладом», «Педагогіка і методика середньої освіти. Історія» соціально-гуманітарного факультету Бердянського державного педагогічного університету.

У 2007 році вступив до аспірантури Бердянського державного педагогічного університету за напрямом 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. Захистив дисертацію на тему «Методичні засади вивчення історії повсякденності у 8-9 класах загальноосвітньої школи» (науковий керівник д. пед.наук, професор Баханов К.О.).

У 2011 р. успішно захистив кандидатську дисертацію «Методичні засади вивчення історії повсякденності в 8-9 класах загальноосвітніх шкіл» у спеціалізованій вченій раді К 26.452.03 при Інституті педагогіки НАПН України й одержав диплом кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.02 – теорія та методика навчання (історія та суспільствознавчі дисципліни).

З 2007 по 2010 р. працював асистентом кафедри методики навчання історії та загальної дидактики. З 2010 р. був прийнятий на посаду старшого викладача кафедри всесвітньої історії правознавства та методики викладання історії.

У 2011 р. переведений на посаду старшого викладача кафедри політології та правознавства. З 2012 р. перебуває на посаді доцента кафедри педагогіки вищої школи, управління навчальним закладом та методики викладання суспільствознавчих дисциплін (за сумісництвом).

Напрям наукової діяльності: вивчення історії повсякденності в школі.

 

 У різні роки викладав такі дисципліни:

 • Конституційне право України
  ● Муніципальне право
  ●  Міжнародний арбітраж
  ●  Права і свободи людина та громадянина
  ●  Правознавство

 

Email: artur.fedchinyak.83@mail.ru

 

Наукові публікації

2016 рік:

 1. Федчиняк А.О. Правова освіта в системі освіти України // «Азовські правові читання – 2015»: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Бердянськ, 15-16 травня 2015 р. – Бердянськ: ТОВ «Модем-1», 2015. – С. 38–41.

 

2017 рік:

 1. Федчиняк А.О., Мирошниченко В.О., Правова освіта: понятійно-категоріальний аналіз // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки: зб. наук. пр. – Вип.1. – Бердянськ : БДПУ, 2017. – 268с. – С. 43-49.
 2. Федчиняк А.О., Вєнцева Н.О. Актуалізація досвіду вищої історичної педагогічної освіти України 20-30 рр. ХХ століття в сучасних умовах // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки: зб. наук. пр. – Вип 2. Бердянськ. – БДПУ, 2017. – 336 с. – С.11-16.

 

2018 рік:

 1. Правознавство: Навч.  посіб.  для  студентів  педагогічних  спеціальностей / [ К.Б. Дудорова, Н.С. Іванова, Д.В. Каменський, Т.П. Макаренко, Г.М.  Линник, В.О. Мирошниченко, А.О. Федчиняк, Ю.М. Фролов ] / За ред. Д.В. Каменського, В.О. Мирошниченка. – К. : Центр учбової літератури, 2018. – 288 с.

 

2019 рік:

 1.  Федчиняк А.О. Правова освіта ВНЗ в Україні у ХХІ ст. Кальміуські правові читання: «Актуальні проблеми держави та права» : збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції, 10 грудня 2019 р., Маріуполь: ДонДУУ, 2019.

 

2020 рік:

 1. Федчиняк А. Організація вищої історичної педагогічної школи України в роки Другої світової війни. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки : зб. наук. пр. Бердянськ : БДПУ. 2020. Вип.1. C.104-110.
 2. Mikhail Larkin, Alina Biryukova, Tamara Makarenko, Natalia Ivanova, Artur Fedchyniak Topical Mistakes during Investigation of Crimes Committed by Youth Informal Groups Members. Cuestiones Рoliticas. 2020. Vol. 38, № 66. P. 396-405. https://produccioncientificaluz.org/index.php/cuestiones/article/view/34334/36188 (Web of Science)