Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

bdpu.zp@gmail.com
rector_bdpu@ukr.net

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4 Тимчасово переміщений до: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66

Дудорова Катерина Борисівна

кандидат юридичних наук, доцент

Почесна грамота ЗОДА, 2003 р
Подяка Міністерства освіти і науки України, 2015 р
Подяка міського голови, 2017 р
Грамота Міністерства освіти і науки України, 2018 р.
Наукометрика

Google Scholar

B8yvDzIAAAAJ

Researcher iD

G-8075-2019

Scopus iD

ResearchGate iD

Kateryna_Dudorova

Біографія

 

Народилася 6 серпня 1967 року в м. Бердянську, Запорізької області, Україна.

У 1991 році закінчила Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка, зі спеціальності «Правознавство», присвоєно кваліфікацію «юрист».
З серпня-листопада 1991 року – асистент кафедри теорії і історії держави та права Чернівецького державного університету.
З 1991-1994 роки – аспірантка юридичного факультету Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка.
З 1995-2011 роки – старший викладач, доцент, завідувач кафедри цивільного права та процесу Азовського регіонального інституту управління при Запорізькому державному університеті.

З 2011 року – доцент кафедри галузевих юридичних дисциплін Бердянського інституту державного та муніципального управління Класичного приватного університету.
З 2012 року – член Національної Асоціації адвокатів України, член Запорізької обласної колегії адвокатів (свідоцтво про право зайняття адвокатською діяльністю № 948 від 17 квітня 2012 р.).
У 2013-2017, 2020 роках – працювала у складі журі II (обласного) етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт з правознавства учнів-членів Національного центру «Мала академія наук України».
Працює в Бердянському державному університеті з 2012 року.
З 2012 року – доцент кафедри політології та правознавства.
З 2019 року – доцент кафедри правознавства.

 

Тема дисертаційного дослідження: «Цивільно-правові аспекти регулювання діяльності товарних бірж в Україні». Захист відбувся 31 травня 1995 року у спеціалізованій вченій раді Д.068.18.17 при Київському університеті ім. Т.Г. Шевченка.
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук (диплом: НК № 008193, від 31.05.1995 р., 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право).

Вчене звання: доцент (атестат: ДЦ № 004328, від 18 квітня 2002 р.).

 

Напрями наукового дослідження: захист права власності, інститут правочинів у цивільному праві, проблемні питання спадкових правовідносин, об’єкти права інтелектуальної власності.

У різні роки викладала такі освітні компоненти:

 • Цивільне та сімейне право
 • Цивільне право та цивільний процес
 • Інтелектуальна власність
 • Сімейне право
 • Актуальні питання сучасного українського законодавства

 

Науково-педагогічне стажування:
Запорізький національний університет, 2017 р. Свідоцтво ПК № 00290 (наказ № 794-к від 24.11.2017 р.).

 

E-mail: k.b.dudorova@gmail.com

 

Наукові публікації

2018 рік:

 1.  Дудорова К.Б. Комп’терна програма як суб’єкт права інтелектуальної власності / Азовські правові читання-2018 : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Бердянськ, 17-18 травня 2018 року – Бердянськ: ТОВ Модем-1, 2018. 188с. С. 113-116.
 2. Правознавство: Навч. посіб. для студентів педагогічних спеціальностей / [ К.Б. Дудорова, Н.С. Іванова, Д.В. Каменський, Т.П. Макаренко, Г.М. Линник, В.О. Мирошниченко, А.О. Федчиняк, Ю.М. Фролов ] / За ред. Д.В. Каменського, В.О. Мирошниченка. Київ : Центр учбової літератури, 2018. 288 с.
 3. Дудорова К.Б. Проблемні питання законодавчого регулювання спадкового договору. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції Кальміуські правові читання: «Актуальні проблеми права та шляхи їх вирішення», 10 грудня 2018 р., Маріуполь: ДонДУУ, 2018. С.34-37.

 

2019 рік:

 1.  Дудорова К.Б. Види спадкування у цивільному праві України: проблемні аспекти. Запорізькі правові читання: матеріали Щорічної міжнародної науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 06 травня 2019 року / за заг. ред. Т.О. Коломоєць. Запоріжжя: ЗНУ, 2019. С. 34-37.
 2. Дудорова К.Б. Деякі аспекти цивільно-правового захисту авторських прав на твори, розміщені в мережі Інтернет. «Азовські правові читання»: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф., Бердянськ, 17-18 травня 2019 р. Бердянськ: ТОВ «Модем-1», 2019. С. 56-60.

 

2020 рік:

 1. Дудорова К.Б. Заборона щодо протиправного заволодіння майном підприємства, установи, організації як кримінально-правовий засіб протидії рейдерству (окремі дискусійні аспекти). Доступ до правосуддя в контексті реформи децентралізації в Україні: матер. Загальнонаціонального юридичного форуму (м. Сєвєродонецьк, 13 грудня 2019 р.). Сєвєродонецьк: Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка, 2020. С. 17–27 (у співавторстві з О.О. Дудоровим).
 2. Дудорова К.Б. Незаконне заволодіння транспортним засобом: проблеми кваліфікації та вдосконалення кримінального закону. Юридичний науковий електронний журнал. 2020. № 2. С. 307–315. (у співавторстві з О.О. Дудоровим)
 3. Дудорова К.Б. Момент набуття права власності на нерухоме майно: окремі дискусійні питання. Азовські правові читання: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Бердянськ, 14-15 травня 2020 р. Бердянськ: ТОВ «Модем-1», 2020. С. 26-31.
 4. Dudorova K., Larkin M., Dudorov O., Pyrozhkova Y., Biryukova A. Investigation of crimes committed by members of youth informal groups. Amazonia Investiga. 2020. № 9 (29). P. 282-287. https://www.amazoniainvestiga.info/index.php/amazonia/article/view/1394/1246 (Web of Science)

 

2021 рік:

 1. Дудорова К.Б. Фраудаторні правочини у цивільному праві України. Актуальні проблеми правової науки: матеріали Міжнародного науково-практичного конгресу, м. Запоріжжя, 1-2 жовтня 2021 року / за заг. ред. Т.О. Коломоєць. Запоріжжя: ЗНУ, 2021. С. 109-115.