Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

bdpu.zp@gmail.com
rector_bdpu@ukr.net

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4 Тимчасово переміщений до: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66

Баханов Костянтин Олексійович

Доктор педагогічних наук, професор

Нагрудний знак «Відмінник народної освіти УРСР» (1991 р.)
Нагрудний знак «Відмінник освіти України» (1998 р.)
Нагрудний знак «Петро Могила» (2006 р.)
Грамота Міністерства освіти України (1999 р.)
Грамота Міністерства освіти і науки України, Запорізької обласної державної адміністрації (2005 р.)
Медаллю Академії педагогічних наук України «Ушинський К.Д.» (2010 р.) за особистий вагомий внесок у розвиток шкільної та вищої історичної і педагогічної науки України, підготовку висококваліфікованих спеціалістів
Грамота Верховної Ради України, 2013 р.
Медаль Академії педагогічних наук України «Ушинський К.Д,» (2014 р.)
Наукометрика

Google Scholar

i1GEye0AAAAJ

Researcher iD

G-6282-2019

Scopus iD

ResearchGate iD

Біографія

Народився 8 лютого 1960 року у м. Мединь Калузької області.

У 1983 р. закінчив Дніпропетровський державний університет, історичний факультет.

Тема кандидатської дисертації: «Лабораторно-практичні роботи з гуманітарних предметів як засіб розвитку пізнавальної активності старшокласників» (1993 р.).

Тема докторської дисертації: “Теоретико-методичні засади трансформації сучасної шкільної історичної освіти” (2007 р.).

Нагороджений нагрудними знаками: «Відмінник народної освіти УРСР» (1991 р.), «Відмінник освіти України» (1998 р.), «Петро Могила» (2006 р.); грамотами Міністерства освіти України (1999 р.), Міністерства освіти і науки України, Запорізької обласної державної адміністрації (2005 р.); медаллю Академії педагогічних наук України «Ушинський К.Д.» (2010 р.) за особистий вагомий внесок у розвиток шкільної та вищої історичної і педагогічної науки України, підготовку висококваліфікованих спеціалістів.

З 2017 року працює на посаді професора кафедри правознавства гуманітарно-економічного факультету Бердянського державного педагогічного університету.

Керівництво аспірантами. Баханов К.О. є науковим керівником дисертаційних досліджень Барнінець О.В. «Ігри як засіб формування предметних умінь учнів 7-8 класів у навчанні історії» (2014); Гриценко А.П. «Формування у старшикласників уміння використовувати інформаційні ресурси у процесі навчання всесвітньої історії» (2015) та ін.

Докторські дисертаційні дослідження.

Під керівництвом К. Баханова захистили докторські дисертації О. Гуренко «Теоретичні і методичні засади полікультурної освіти майбутніх соціальних педагогів» (2015), Н.Вєнцева «Розвиток вищої історичної педагогічної освіти України у першій половині ХХ століття»; кандидатські дисертації Н. Вєнцева «Дискусія як засіб мотивації навчальної діяльності учнів 7-8 класів на уроках історії», В. Нищета «Метод проектів як засіб формування життєвих компетентностей старшокласників в процесі навчання українознавчих предметів», Д. Десятов «Методика використання пізнавальних завдань із застосуванням наочності у навчанні історії Стародавнього світу», В. Мирошниченко «Методика застосування проектної технології у процесі навчання історії в 10-му класі», А. Федчиняк «Методичні засади вивчення історії повсякденності в 8-9 класах загальноосвітніх шкіл», О. Мокрогуз «Методика застосування мультимедійних презентацій у навчанні історії старшокласників», О. Барнінець «Ігри як засіб формування предметних умінь  учнів7–8 класів у навчанні історії», А. Гриценко «Формування у старшокласників умінь використовувати інформаційні ресурси у процесі навчання всесвітньої історії».

У різні роки викладав такі дисципліни:

 • Методологія правових досліджень
  ● Основи наукових досліджень
  ●  Історія держави і права України
  ●  Моніторинг якості освіти
  ●  Людина політика і право

Публікації

2016 рік:                          

 1. Баханов К.О. Учитель року – 2016. Історія. Про проблеми та загальні тенденції сучасної практики навчання історії в школі / К.О. Баханов // Історія і суспільствознавство в школах України – 2016.- №5. – С.2-16
 2. Баханов К.О. Учитель року – 2016. Історія. Про проблеми та загальні тенденції сучасної практики навчання історії в школі. Закінчення. / К.О. Баханов // Історія і суспільствознавство в школах України – 2016.- №12. – С.2-9
 3. Баханов К.О. Учитель року – 2016. Історія: Internet-ресурс учителя / К.О. Баханов // Історія і правознавство. – 2016. – №19-21. – С.2-14
 4. Баханов К.О. Учитель року – 2016. історія: Майстер-клас / К.О. Баханов // Історія і правознавство. – 2016. – №22-23. – С.27-39

 

2017 рік:

 1. Баханов К.О. Запровадження компетентнісного підходу до навчання історії в школі. Частна 1. / К.О. Баханов. Х. : Вид. гр. Основа, 2017. – 123
 2. Баханов К.О. Запровадження компетентнісного підходу до навчання історії в школі. Частна 2. / К.О. Баханов. Х. : Вид. гр. Основа, 2017. – 125
 3. Баханов К.О. Конкурс «Учитель року. Історія»: проблеми і тенденції / К.О. Баханов. Х. : Вид. гр. Основа, 2017. – 108 с.
 4. Баханов К.О. Історія України. Всесвітня історія. 10–11 класи. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів / К. Баханов, М. Мудрий, Г. Байкеніч // Історія і суспільствознавство в школах України. – 2017. – №11–12. – С.2–25
 5. Баханов К.О. Історія: Україна і світ. 10–11 класи. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів / К. Баханов, М. Мудрий, Г. Байкеніч // Історія і суспільствознавство в школах України. – 2017. – №11–12. – С.26–44
 6. Баханов К.О. Міркування в соціальних мережах щодо оновлення програм з історії / К. Баханов, Л. Гриневич // Історія і суспільствознавство в школах України. – 2017. – №4. – С.5

 

2018 рік:

 1. Баханов К.О. Формування предметних компетентностей засобами проектного навчання / К.О. Баханов, В.О. Мирошниченко. Х. : Вид. гр. Основа, 2018. – 128 с.
 2. Баханов К.О. Проблема імпорту західних теорій на прикладі запровадження цивілізаційного підходу до шкільної історичної освіти в Україні / К.О. Баханов // Українська історична наука в сучасній освіті та інформаційному просторі. – Вінниця, 2018 – с.304-323
 3. Баханов К.О. Проблема дослідження історичних джерел у шкільній освітній практиці ХХ століття: організаційно-технологічний аспект / К.О.Баханов // Історичні джерела в українському інформаційному та освітньому просторі: верифікація та інтерпретація. – Вінниця, 2018 – с. 292-345

 

 

Email: k_bahanov@i.ua