Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

bdpu.zp@gmail.com
rector_bdpu@ukr.net

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4 Тимчасово переміщений до: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66

Навчання

Графік захисту практик та курсових Денна форма навчання 2021-2022

Графік захисту практик та курсових Заочна форма навчання 2021-2022

 

ОПП «Управління закладом освіти»,

спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки

(перелік освітніх компонент)

Філософія освіти

Методологія науково-педагогічних досліджень

Менеджмент в освіті

Управління закладом освіти

Провідництво в освіті

Педагогічні теорії та парадигми освітніх систем

Іноземна мова за професійним спрямуванням

Методика викладання у ЗВО

Моделювання професійної діяльності фахівця в галузі освіти

 

Перелік навчальних дисциплін кафедри:

Адміністративний менеджмент

Аналіз господарської діяльності підприємств ГКТС

Вища освіта та Європейський освітній простір

Державне та регіональне управління

Економіка і фінанси підприємств

Економіка підприємства

Економічна теорія: мікро- та макроекономіка

Зовнішньоекономічна діяльність

Інноваційний менеджмент

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

Інформаційні системи в менеджменті

Інфраструктура туристичного ринку

Історія освітнього менеджменту

Історія розвитку світового туризму

Історія України

Історія української культури

Комунікативний менеджмент

Корпоративна соціальна відповідальність

Країнознавство

Кроскультурний менеджмент

Маркетинг

Маркетинг Інфраструктура туристичного ринку

Менеджмент

Менеджмент в освіті

Менеджмент організацій

Методологія наукового дослідження

Методологія науково-педагогічних досліджень

Міжнародний діловий етикет

Міжнародний туризм

Моніторинг якості освіти

Облік і аудит

Операційний менеджмент

Організація та управління підприємствами ГКТС

Організація турів та транстурів

Освітні управлінські технології

Освітня політика

Основи академічного письма

Основи наукових досліджень

Основи туристичного обслуговування

Основи управлінського консультування

Офісний менеджмент

Педагогіка вищої школи

Педагогічні теорії та парадигми освітніх систем

Правові основи функціонування підприємств ГКТС

Провідництво в освіті

Просторовий розвиток туристичних територій

Реклама в туризмі

Самоменеджмент

Сервіс в туризмі та гостинності

Соціальна відповідальність управління освітою

Стандартизація та сертифікація

Статистичні методи в менеджменті ГКТС

Стратегічне управління

Стратегічне управління підприємствами ГКТС

Стратегічний менеджмент

Сучасні інформаційні технології

Сучасні освітні та управлінські парадигми

Сучасні управлінські технології

Теорія організації

Теорія провідництва в освіті

Техніка та технологія галузі

Українська мова (за професійним спрямуванням)

Управління закладом освіти

Управління змінами та викликами

Управління інноваціями

Управління персоналом

Управління персоналом підприємств ГКТС

Управління проєктами

Управління та ділове адміністрування в галузі

Управління туристичними дестинаціями

Управління якістю освіти

Управлінська деонтологія

Управлінські рішення на підприємствах ГКТС

Філософія

Філософія освіти

Фінанси, гроші та кредит

Фінансовий менеджмент