Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

(06153) 36244
rector@bdpu.org.ua

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4

Немченко Сергій Геннадійович

доцент кафедри менеджменту та адміністрування

кандидат педагогічних наук, доцент

Відмінник освіти України (1992)
Почесна грамота МОН України (2009)
Нагрудний знак "За наукові та освітні досягнення" (2015)
Наукометрика

ORCID iD

0000000295657245

Google Scholar

Submyx4AAAAJ

Researcher iD

F48152019

Scopus iD

ResearchGate iD

Sergiy_Nemchenko

Біографія

Народився 2 жовтня 1960 року у  м.Бердянськ.

У 1982 році закінчив Бердянський державний педагогічний інститут ім. О Осипенко за спеціальністю «Загальнотехнічні дисципліни і праця». У 1991 році закінчив Мелітопольський державний педагогічний інститут за спеціальністю «Географія».

З 2001 року працює у Бердянському державному педагогічному інституті.

У 2006 р. захистив кандидатську дисертацію на тему “Педагогічна корекція девіантної поведінки”.

З 2017 року працює на кафедрі менеджменту та адміністрування гуманітарно-економічного факультету.

Нагороджений нагрудним знаком МОН України «За наукові та освітні досягнення», Відмінник освіти України.

Напрям наукового дослідження: рефлексивне управління закладом освіти.

Дисципліни, що викладає: управління закладом освіти, педагогіка вищої школи, освітні управлінські технології, вища освіта та Європейський освітній простір

 

Наукове керівництво (консультування) здобувача, який одержав документ про присудження наукового ступеня: Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Лебідь О.В. «Формування професійної культури майбутнього керівника загальноосвітнього навчального закладу в умовах магістратури», спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти, Спеціалізована вчена рада К 18.092.01, БДПУ – Бердянськ, 2012

 

Член редакційної колегії електронне наукового фахового видання “Адаптивне управління: теорія і практика. Серія Педагогіка.” Видавець: Громадська організація «Школа адаптивного управління соціально-педагогічними системами»

Засновники: Громадська організація «Школа адаптивного управління соціально-педагогічними системами»; Українська інженерно-педагогічна академія.

 

Публікацій у наукових виданнях, включених до переліку фахових видань України

  1. Немченко С.Г. Сутність механізму процесу рефлексії та його структура / С.Г. Немченко // Молодь і ринок. – 2015. – № 1 (120). – С. 63–67
  2. Немченко С.Г Ретроспективний аналіз першого періоду становлення системи професійної підготовки керівників навчальними закладами (організаційно-номенклатурний (1917-1930 рр.)) / С.Г. Немченко // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету.Педагогічні науки: зб. наук. пр.–Вип.1.–Бердянськ, БДПУ, 2015.¬– С.173-179.
  3. Немченко С.Г Ретроспективний аналіз третього періоду становлення системи професійної підготовки керівників навчальними закладами (регламентно-контролюючий (1960-1990 рр.)) / С. Г. Немченко // Молодь і ринок. – 2015. – № 3 (122). – С. 77–84.
  4. Nemchenko S. G. Periodization of the process of formation and development of the system of training of leaders of general educational institutions / S. G. Nemchenko // Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, Budapest : IІІ (24), Issue 48. – 2015. – P. 15–18
  5. Nemchenko Sergiy, Golik O. Scribing” as a method of training of a general educational institution`s future leader to reflexive management Journal Association 1901 “SEPIKE”, Edition 16, Poitiers (France), Frankfurt (Germany), Los Angeles (U.S.) den 31.03.2017, p.- 51-59
  6. Немченко С.Г Ідея провідництва в управлінні вищою освітою [Текст] / І. Богданов, С. Лисаков, С. Немченко, В. Крижко // Вища освіта України. – 2018. – № 1. – С. 11-20.

 

Виданий підручник чи навчальний посібник або монографії

  1. Генеза провідництва в освіті: Колективна монографія/ За заг.ред. проф. І. Богданова. – К.: Освіта України, 2020 – 478 с.
  2. Немченко С.Г. Рефлексивна культура : монографія / С.Г. Немченко, О.Б. Голік – Riga LAP Lamberg Academic Publishing,2018 – 200 c.
  3. Немченко С.Г. Теоретичні і методичні засади підготовки керівника загальноосвітнього навчального закладу до рефлексивного управління у педагогічних університетах: монографія / С.Г.Немченко – Бердянськ: Видавець Ткачук О.В.,2017, – 408 с 4.Немченко С.Г Управління освітою: рефлексивний підхід : Колективна монографія / С. Немченко, О. Голік, О. Старокожко, М. Елькін, І. Шумілова, К. Тільчарова, П. Кошелєв, В. Крижко / За заг. ред. проф. В. В. Крижка. – Бердянськ, Видавець Ткачук О. В., 2016. – 467c.
  4. Немченко С.Г Педагогіка вищої школи: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / С.Г.Немченко, О.Б. Голік, О.В.Лебідь. — Донецьк: ЛАНДОН-ХХІ, 2014. – 534 с.