Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

bdpu.zp@gmail.com
rector_bdpu@ukr.net

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4 Тимчасово переміщений до: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66

Леміш Катерина Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент

доцент кафедри менеджменту та адміністрування

Наукометрика

ORCID iD

0000000325875404

Google Scholar

spiQBgwAAAAJ&hl

Researcher iD

E70672019

Scopus iD

ResearchGate iD

Katerina_Lemish

Біографія

 

1995-2000 – навчалася у Азовському регіональному інституті управління при Запорізькому державному університеті.

У 2000 р. закінчила факультет управління АРІУ при ЗДУ й одержала диплом з відзнакою за спеціальністю «Менеджмент організацій» та здобула кваліфікацію «Менеджер».

З 2000 р. працювала на кафедрі «Економіки та менеджменту» Азовського регіонального інституту управління при Запорізькому державному університеті. З 2007 р. працювала на кафедрі «Економіки та менеджменту» у Азовському регіональному інституті управління Запорізького національного технічного університету.

У 2008 році успішно захистила кандидатську дисертацію «Реструктуризація машинобудівних підприємств на основі аутсорсингу» зі спеціальності 08.00.04 Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

У 2011 році присвоєне вчене звання доцента.

З 2012 року працює у Бердянському державному педагогічному університеті.

 

У 2002 р. отримала грант Президента України для проведення дослідження «Використання методології безперервного поліпшення (Continuous improvement) в управлінні підприємством» (свідоцтво №24, Розпорядження Президента України від 12.01.2002 р. №5-2002).

 

Сфера наукових інтересів: методологічні особливості просторового розвитку курортно-туристичних територій.

 

Основні дисципліни: стратегічний менеджмент, міжнародний менеджмент, менеджмент, управлінські рішення на підприємствах ГКТС, стратегічне управління підприємствами ГКТС, маркетинг

 

Інформація про заохочення: грамота Азовського регіонального інституту управління Запорізького національного технічного університету (2008 р.); грамота Запорізького національного технічного університету (2008 р.); грамота Бердянського державного педагогічного університету (2012 р.); Почесна грамота Департаменту освіти і науки Запорізької облдержадміністрації (2016 р.); Подяка Міністерства освіти і науки України (2020 р.)

 

e-mail: lkg1704@gmail.com

 

Наукові публікації:

Леміш К.М. Методичні підходи до визначення на машинобудівних підприємствах передреструктуризаційного стану. Проблеми економіки й управління у промислових регіонах: зб. наук. праць: в 2 т. НАН України, Ін-т економіко-правових досліджень / відп. ред. В.К. Мамутов. Запоріжжя: ЗНТУ, 2008. С. 220-225.

Леміш К.М. Формування програми реструктуризації для машинобудівних підприємств. Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності: Збірник наукових праць. Маріуполь: ПДТУ, 2010. Т 3. С. 188-193.

Леміш К.М. Методика прийняття рішення про використання аутсорсингових технологій. Наукові праці Національного університету харчових технологій. Київ: НУХТ, 2010. № 34. С.61-63.

Леміш К.М. Основи формування механізму реструктуризації промислових підприємств. Економіка і регіон. Науковий вісник Полтавського національного технічного університету ім.. Ю. Кондратюка. Полтава: ПолтНТУ, 2010. № 25-С2 (спеціальний випуск 2). С.111-115.

Леміш К.М. Економічне обгрунтування доцільності впровадження аутсорсингових рішень в програму реструктуризації промислового підприємства. Фінансово-банківські механізми державного управління економікою України: зб. наук. праць ДонДУУ. Донецьк: ДонДУУ, 2010. т. XI. С. 298-305.

Леміш К.М. Визначення змісту та принципів регіонального менеджменту. Науково-виробничий журнал «Держава та регіони». Серія: Економіка та підприємництво Запоріжжя: Класичний приватний університет, 2011. № 3. С. 60-63.

Леміш К.М. Використання аутсорсингу в органах державного управління. Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії: збірник наукових праць. / Гол. Ред.. А.М. Ткаченко; Запоріз. держ. інж. акад.. Запоріжжя: ЗДІА, 2011. Випуск №1. С. 63-67.

Леміш К.М. Управління регіональною економічною системою. Таврійський науковий вісник: Науковий журнал. Херсон: Грінь Д.С., 2011. Вип. 77. С.291-295.

Леміш К.М. Проектування реструктуризації промислових підприємств на основі аутсорсингу. Прометей: регіональний збірник наукових праць з економіки / Донецький економіко-гуманітарний інститут МОНМС України; Інститут економіки промисловості НАН України. Донецьк: Юго-Восток, 2011. Вип. 3 (36). С. 245-249.

Леміш К.М. Підходи до оцінки ефективності регіонального управління. Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. Луганськ, 2012. № 1 (172). С. 108-114.

Леміш К.М. Реструктуризація промислових підприємств на основі аутсорсингу в системі антикризового управління. Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. Луганськ, 2012. № 7 (178). С. 194-199.

Леміш К.М. Субконтрактинг і аутсорсинг як сучасні форми реструктуризації промислових підприємств. Прометей: регіональний збірник наукових праць з економіки / Донецький державний університет управління МОН України; Інститут економіки промисловості НАН України. – Донецьк: Юго-Восток, 2013. Вип. 3 (42). С. 116-119.

Леміш К.М. Упровадження аутсорсингових рішень у процес реструктуризації підприємства. Науково-виробничий журнал «Держава та регіони». Серія: Економіка та підприємництво.– Запоріжжя: Класичний приватний університет, 2014. № 2 (77). С. 106-108

Леміш К.М. Удосконалення управління готельним підприємством на основі інформаційних технологій. Електронне наукове видання «Глобальні та національні проблеми економіки». Випуск №2. Грудень 2014 р. С.592-595. URL: http://www.global-national.in.ua.

Леміш К.М., Нехай Т.І. Інформаційні технології як інструментарій вдосконалення адміністрування санаторно-курортних закладів. Науково-виробничий журнал Сталий розвиток економіки. Хмельницький: Сталий розвиток економіки. 2015. №4. С. 213-218.

Леміш К.М., Осіння О.С. Маркетинг як інструмент підвищення конкурентоспроможності санаторно-курортних підприємств. Електронне наукове видання «Глобальні та національні проблеми економіки». Випуск №8. Листопад 2015 р. С. 483-485. URL: http://www.global-national.in.ua.

Леміш К.М., Токаренко О.І., Черемісіна Т.В. Антикризове планування в системі управління підприємством. Електронне наукове фахове видання «Східна Європа: економіка, бізнес та управління». 2016. №5. С. 155-160. URL: http://easterneurope-ebm.in.ua/index.php/5-2016-ukr

Леміш К.М., Межуєва Ю.О. Соціальні мережі як новий інструмент рекламної діяльності. Науково-виробничий журнал Сталий розвиток економіки. Хмельницький: Сталий розвиток економіки. 2016. №4 (33). С. 141-146.

Леміш К.М., Черемісіна Т.В., Казачковська Г.В., Бабіна Н.І. Зарубіжний досвід практики розвитку «зеленої економіки». Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. 2018. № 4 (44). С. 83–88.

Леміш К.М., Черемісіна Т.В. Специфіка інноваційного менеджменту в туристичній сфері. Науковий журнал Економічний вісник ЗНТУ. 2018. №1. С. 99–104.

Леміш К.М., Гавриш А.Є. Управління стратегічним потенціалом підприємства сфери послуг. Scientific Journal Virtus. 2018. May №24. С.229-233.

Леміш К.М., Черемісіна Т.В., Шемендюк Н.С. Інтернет-маркетинг в туристичній організації. Електронний науково-практичний журнал «Інфраструктура ринку». 2019. №37. С.310-314. URL: http://www.market-infr.od.ua/journals/2019/37_2019_ukr/46.pdf

Леміш К.М., Токаренко О.І., Брезицька Л.Г. Управлiння процесом планування господарської дiяльностi на малих та середнiх пiдприємствах сфери послуг. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: «Економічні науки». 2019. №11. С.39-45. URL: https://doi.org/10.25313/2520-2294-2019-11-5415.

Леміш К.М., Черемісіна Т.В., Буланкіна О.Ю. Удосконалення управління людським капіталом організації. Приазовський економічний вісник. 2019. №6 (17). С.153-15 7. URL: htpp://pev.kpu.zp.ua/vypusk-6-17.

Леміш К.М., Мілка В.К. Механізм формування та розвитку системи управлінського контролю на підприємстві сфери послуг. Міжнародний науковий журнал Науковий огляд. 2019. Том9. №62. С.57-67.

Леміш К.М., Швачко В.А., Бавіна Г.І. Механізм рекламного менеджменту на підприємствах туристичної сфери. Електронний науково-практичний журнал «Інфраструктура ринку». 2020. №49. С. URL: http:www.market-infr.od.ua/uk/49-2020

Леміш К.М., Токаренко О.І., Якимова О.О. Удосконалення системи управління персоналом підприємств сфери послуг. Електронне фахове видання «Приазовський економічний вісник». 2020. №6(23). С. 166-170. URL: http://pev.kpu.zp.ua/vypusk-6-

Леміш К.М., Бабіна Н.І., Швачко В.А. Дослідження тенденцій розвитку міжнародного туризму. Науково-практичний журнал “Проблеми системного підходу в економіці”.  2020. №6 (80). URL: http://bses.in.ua/journals/2020/60_2020

Леміш К.М., Бабіна Н.І., Токаренко О.І. Віртуалізація діяльності підприємств туристичної та готельної сфери. Науковий журнал “Інтелект XXI”.  2020.  №6. URL: http://www.intellect21.nuft.org.ua/index.php/6-2020

Леміш К.М., Захаревич С.В. Регулювання інституту старост в Україні. Регіональна економіка та управління. 2020. №4 (30). С. 59-64

 

Участь у конференціях:

Леміш К.М. Методичні аспекти формування програми реструктуризації машинобудівних підприємств. Проблеми економіки та управління у промислових регіонах: Матеріали всеукраїнської наук. Прак. Конф. 16-17 жовтня 2009 р. Маріуполь: Вид-во ПДТУ, 2009. С. 122-124.

Леміш К.М. Обґрунтування доцільності використання аутсрсингових технологій. Проблеми економіки підприємства в сучасних умовах: Тези доп. VI Між нар. Наук.-прак. Конф.: 13-14 травня 2010 р. Частина 2.. Київ:  НУХТ, 2010. С. 17-18.

Леміш К.М. Побудова ефективної системи управління інформаційною безпекою при аутсорсингу. Актуальные вопросы реформирования экономики. Материалы ІІ Всеукраинской научно-практической конференции. Николаев: НУК, 2010. Том 2. С. 11-12.

Леміш К.М. Форми регіонального менеджменту в умовах регіоналізації та глобалізації. Прометей: регіональний збірник наукових праць з економіки / Донецький економіко-гуманітарний інститут МОНМС України; Інститут економіки промисловості НАН України. Донецьк: ДЕГІ, 2011. Вип. 1 (34). С. 272-273

Леміш К.М. Менеджмент-технології в регіональному управлінні. Организационно-экономические проблемы регионального развития в современных условиях: материалы международной научно-практической конференции молодых ученых, аспирантов и студентов. Симферополь: Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского, 2011. С. 211-212.

Леміш К.М. Розвиток концепцій регіонального менеджменту. Проблеми економіки та управління у промислових регіонах. Матеріали доповідей учасників четвертої міжрегіональної науково-практичної конференції, 27-28 травня 2011 р. / відповід. Ред.. Ґудзь П.В. Запоріжжя: ЗНТУ, 2011. С. 76-77.

Леміш К.М. Забезпечення стійкості регіональної економічної системи. Підприємницька та інноваційна діяльність, наука у вищих начальних закладах: Тези доповідей  міжнародної науково-практичної конференції 6–7 грудня 2011 року, м. Київ. У 2-х ч. Ч. 1. К.: НДЗ “Ресурси”, 2011. С. 49-51.

Леміш К.М. Аутсорсингові відносини в системі державного та регіонального управління. Економіка України: сучасний стан та перспективи розвитку. ХІ Міжнародна науково-практична конференція, (м. Київ, 5 травня 2012 р.). Київ: Аналітичний центр «Нова Економіка», 2012. С. 81-82.

Леміш К.М. Дослідження ефективності регіонального управління. Форми і способи забезпечення сталого розвитку приморських територій. Всеукраїнська науково-практична конференція (м. Бердянськ, 31 травня-2 червня 2012 р.). Бердянськ: БДПУ, 2012. С. 74-76 .

Леміш К.М. Системний підхід до визначення сутності регіонального менеджменту. Стратегія розвитку світової економіки в умовах глобалізації: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 27-28 грудня 2013 р. // Черкаський державний технологічний університет. Черкаси: Видавничий дім «Гельветика», 2013. С. 56-58.

Лемиш К.М. Формирование системы управления рисками внешнеэкономической деятельности предприятия. Проблеми сталого розвитку економік України в умовах інтеграційних процесів: матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (м. Ужгород, 5-6 грудня 2014 р.) / За заг. ред.: М.М. Палінчак, В.П. Приходько. У 2-х частинах. Ужгород: Видавничий дім «Гельветика», 2014. Ч.2. 216 с.

Леміш К.М., Токаренко О.І. Санаторно-курортне лікування як чинник забезпечення якості життя населення. Conference Proceedings of the International Scientific InternetConference Modern Problems of Improve Living Standards in a Globalized World (December 8, 2016, Opole – Berdyansk – Slavyansk), 2016; ISBN 978-83-62683-871 (Electronic edition); р. 51-57.

Леміш К.М. Підходи до антикризового планування на підприємстві. Розвиток соціально-економічних систем у трансформаційних умовах: Матеріали VІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. студентів і молодих учених (м. Бердянськ, 06-07 лютого 2019 р). Бердянськ-Київ: ФОП Халіков Р.Х., 2019. С. 167-168.

 

Монографії:

Леміш К.М. Побудова адаптивної моделі реструктуризації машинобудівних підприємств на основі аутсорсингу. Сучасні технології управління промисловими ринками та підприємствами: Монографія / За ред. проф. П.В. Гудзя, Л.О. Кримської. Запоріжжя : ЗНТУ. 2012. С.182-206.

Леміш К.М. Управління іміджем санаторно-курортних підприємств. Сучасні проблеми прогнозування розвитку складних соціально-економічних систем: Монографія / За ред. О.І. Черняка, П.В. Захарченка. Бердянськ: ФО-П Ткачук О.В., 2014. С.406-417.

Леміш К.М. Аналіз управління іміджем санаторію на основі процесної моделі. Науково-методичні засади управління розвитком економіки курортно-рекреаційних підприємств, ринків, територій : монографія / за ред. проф. М.В. Ґудзь. Бердянськ : БДПУ, 2014. С.151-172.

Леміш К.М. Формування стратегії управління іміджем підприємства. Прикладні аспекти прогнозування розвитку складних соціально-економічних систем: Монографія / За ред. О.І.Черняка, П.В.Захарченка. Бердянськ: Видавець Ткачук О.В., 2015. С.341-349.

Леміш К.М., Швачко В.А. Методологічні основи розробки та реалізації антикризової програми  підприємства. Теоретичні, науково-методичні та прикладні засади ефективності функціонування і розвитку підприємств : [колективна монографія / за заг. ред. д.е.н., проф. А.А. Жигіря]. Бердянськ : БДПУ, 2016. С. 197-223.

Леміш К.М., Черемісіна Т.В. Етапи розробки маркетингового плану курортного міста. Прикладні аспекти прогнозування розвитку складних соціально-економічних систем : монографія / за ред. О.І. Черняка, П.В. Захарченка. Бердянськ : Видавець Ткачук О.В., 2016. С.489-496.

Леміш К.М., Черемісіна Т.В. Інноваційні інструменти управління підприємством в умовах кризи. Актуальні проблеми прогнозування розвитку економіки України: Монографія / За ред. О.І. Черняка, П.В. Захарченка. Бердянськ: Видавець Ткачук О.В., 2017. С.307-314.

Леміш К.М., Черемісіна Т.В. Особливості інноваційного менеджменту та напрями розвитку інновацій у туризмі. Прикладні аспекти прогнозування розвитку економіки України: Монографія / За ред. О.І. Черняка, П.В. Захарченка. Мелітополь: Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2018. С.353-362

Леміш К.М., Бабіна Н.І. Сучасні тенденції професійної підготовки майбутніх фахівців індустрії гостинності країни та регіону. Прикладні аспекти прогнозування розвитку економіки України: Монографія / За ред. О.І. Черняка, П.В. Захарченка. Мелітополь: Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2018. С.329-342.

Леміш К.М., Бабіна Н.І., Черемісіна Т.В. Коворкінг – як інноваційна тенденція удосконалення інфраструктури підприємств готельної індустрії. Актуальні проблеми прогнозування розвитку соціально-економічних систем: Монографія / За ред. О.І. Черняка, П.В. Захарченка. Мелітополь: Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2019. С.330-343.