Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

bdpu.zp@gmail.com
rector_bdpu@ukr.net

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4 Тимчасово переміщений до: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66

Стейкхолдери

21 грудня 2020 року відбулася онлайн-зустріч з фахівцем-практиком з питань організації фінансового планування та бюджетування на виробничому підприємстві Оленою Андріївною Гогунською.

Олена Андріївна є директором з питань фінансово-економічного планування та бюджетування ТОВ «Азовська кабельна компанія». Гостя розповіла про особливості своєї роботи, історію виникнення ТОВ «Азовська кабельна компанія», про важливість фінансового планування та бюджетування. Показала цехи підприємства та розповіла про особливості їх роботи, що виявилось дуже цікавою інформацією для допитливих здобувачів вищої освіти за ОПП «Фінанси, банківська справа та страхування». Виділила галузі, в яких використовується продукція підприємства. Також, Олена Андріївна розповіла про обсяги реалізації продукції та об’єми продукції промисловості, що значно покращило розуміння ОПП «Фінанси, банківська справа та страхування» того, як функціонує підприємство.

Олена Андріївна, як справжній спеціаліст, розповіла про особливості процесів фінансового планування та важливість його застосування у діяльності підприємства. Вона наголосила на тому, що процеси фінансового планування суттєво підвищують ефективність управління фінансами підприємства, попереджаючи про нераціональне використання фінансових ресурсів як на стадії планування, так і на стадії контролю за їх використанням.

Навіть відсутність можливості особистої зустрічі не зіпсувала її корисність. Здобувачі вищої освіти за ОПП «Фінанси, банківська справа та страхування» проявляли величезну цікавість до наданої інформації, що свідчить про їх прагнення до пізнання нового та професіоналізм Олени Андріївни, як спеціаліста та цінного працівника.

 

 

Щиро дякуємо за можливість поспілкуватися з професіоналом своєї справи!

 


 

08 жовтня 2020 року на гуманітарно-економічному факультеті пройшла зустріч з заступником керуючого ТВБВ №10007/0339 АТ «Ощадбанк» Тетяною Кірюшенковою та здобувачами вищої освіти спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» з питань формування депозитних та кредитних ресурсів банку.

Організатори зустрічі: декан гуманітарно-економічного факультету Тамара Макаренко, доценти кафедри економіки, підприємництва та фінансів Світлана Жваненко та Ганна Костенко.

Тетяна Кірюшенкова ознайомила здобувачів вищої освіти з організаційною системою АТ «Ощадбанк», з новими послугами та програмами, розповіла про формування депозитних та кредитних ресурсів банку. Для розвитку банку кредитні та депозитні ресурси мають дуже велике значення, а саме, сприяють зміцненню його фінансового стану та покращують  фінансові результати діяльності в умовах нестабільного економічного середовища.

Банку необхідно постійно підтримувати високий рівень сервісу клієнтів, пропонувати нові депозитні продукти та умови вкладання коштів, щоб утримувати та розширювати існуючу клієнтську базу. Банк повинен швидко реагувати на потреби клієнтів з метою їх залучення, орієнтуючись на міжнародні стандарти, практику діяльності провідних банків світу у сфері розширення банківської діяльності й за рахунок нетрадиційних банківських операцій та послуг.

Керівництво банку запропонувало здобувачам вищої освіти гуманітарно-економічного факультету продовжити співпрацювати, проходити виробничу практику в АТ «Ощадбанк». Наголосили, що АТ «Ощадбанк» потрібні такі наполегливі та активні майбутні фахівці своєї справи.

 

 


 

08 жовтня 2020 року було проведено чергове засідання щодо моніторингу та оновлення освітньо-професійної програми «Фінанси, банківська справа та страхування» зі спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування.

На засіданні були присутні представники науково-педагогічного персоналу гуманітарно-економічного факультету БДПУ, роботодавці, випускники спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» («Фінанси і кредит») та здобувачі вищої освіти ОПП «Фінанси, банківська справа та страхування» зі спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування.

Серед представників науково-педагогічного персоналу, присутніх на засіданні, слід відмітити декана гуманітарно-економічного факультету Макаренко Т. П.; гаранта ОПП (ступінь вищої освіти «бакалавр»), к.е.н., доцента кафедри економіки, підприємництва та фінансів Гриценко М. П.; гаранта ОПП (ступінь вищої освіти «магістр»), к.е.н., доцента кафедри економіки, підприємництва та фінансів Костенко Г. П.; завідувача кафедри економіки, підприємництва та фінансів, професора Захарченко П. В.; доцентів кафедри економіки, підприємництва та фінансів Глазову Я. В., Кіркову Н. П., Жваненко С. А.

У обговоренні реалізації освітнього процесу за ОПП «Фінанси, банківська справа та страхування» активну участь приймали і представники роботодавців, зокрема, Комарова Інна Валентинівна – начальник відділу муніципальних ініціатив, інвестицій та енергоменеджменту виконкому Бердянської міської ради, Кірюшенкова Тетяна Борисівна – заступник керуючого ТВБВ №10007/0339 АТ «ОщадБанк», Копилова Галина Сергіївна – фахівець з питань зайнятості І категорії відділу активної підтримки безробітних Бердянського міськрайонного центру зайнятості, Самодєлов Дмитро Васильович – директор РЦП Бердянської Запорізької регіональної дирекції Акціонерного товариства «Страхова Група «ТАС», а також випускники спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» («Фінанси і кредит») – Васильєва Ірина, яка є кредитним консультантом АТ «Укрсиббанк» (м. Бердянськ), Гогунська Олена – директор з питань фінансово-економічного планування та бюджетування ТОВ «Азовська кабельна компанія», Мухін Віктор – аспірант кафедри економіки, підприємництва та фінансів БДПУ.

Члени робочої групи – викладачі кафедри економіки, підприємництва та фінансів проінформували присутніх щодо організації освітнього процесу за ОПП «Фінанси, банківська справа та страхування» та внесених змінах, які були запропоновані на попередніх засіданнях робочої групи. Було відзначено важливість включення ряду дисциплін, які відображають унікальність ОПП.

У свою чергу, роботодавці, випускники та здобувачі вищої освіти ОПП «Фінанси, банківська справа та страхування» додали корисної інформації щодо удосконалення ОПП та наголосили на необхідності врахування цього у проєкті ОПП.

Проведена плідна робота за участі науково-педагогічного персоналу, роботодавців, випускників та здобувачів вищої освіти надає можливостей підвищення якості освітнього процесу та формуванні висококваліфікованих фахівців у сфері фінансів, банківської справи та страхування, орієнтованих на сучасні потреби ринку.

 

 


 

В умовах становлення національної економіки, активізації інвестиційних й інноваційних зв’язків, розвитку міжнародних зв’язків діяльність страхових компаній набуває все більшого значення у фінансовій системі держави. Основною функцією страхування є забезпечення захисту. Ефективне функціонування страхового ринку є базисом фінансової безпеки.

Поряд з цим, існуючу нестабільність розвитку вітчизняного страхового ринку частково можна пояснити проблемами у діяльності страхових компаній, пов’язаними з низьким рівнем платоспроможності й ліквідності, управління ризиками та корпоративного управління. Це робить вітчизняний страховий ринок непрозорим та неконкурентним.

Одним з визначальних чинників розвитку страхового ринку є наявність висококваліфікованих фахівців у галузі страхування. Тому, сьогодні вкрай важливим є співпраця закладів вищої освіти з представниками страхового ринку. Це надає можливостей з однієї сторони ознайомити здобувачів вищої освіти з сучасним станом та перспективами діяльності страхових компаній, а з іншої сторони – закладам вищої освіти підготувати фахівців, яких потребує на даний час страховий ринок.

Така співпраця налагоджена Бердянським державним педагогічним університетом, зокрема кафедрою економіки, підприємництва та фінансів, з представниками страхових компаній м. Бердянська.

Так, протягом вересня-жовтня 2020 року було проведено ряд практичних занять з дисциплін «Актуарні розрахунки» й «Страхові послуги» к.е.н., доцентом кафедри економіки, підприємництва та фінансів Наталею Кірковою для здобувачів вищої освіти ОПП «Фінанси, банківська справа та страхування». Базою проведення захоплюючих практичних занять стали такі потужні представники вітчизняного страхового ринку на території м. Бердянська, як Акціонерне товариство «Страхова Група «ТАС», Національна акціонерна страхова компанія «Оранта», Приватне акціонерне товариство «Українська акціонерна страхова компанія АСКА». Під час проведення занять здобувачі мали змогу познайомитися на практиці з принципами організації страхового бізнесу, найбільш актуальними видами страхування й перспективами їх розвитку, зі сферою застосування страхових послуг у сучасних реаліях; обчисленням фінансово-економічних показників у страховій справі, побудовою економіко-математичних моделей розрахунків страхових премій, запасів та резервів; фінансовими основами страхової діяльності; значенням маркетингу та реклами у страховому бізнесі.

Отже, спільна робота із стейкхолдерами додала додаткової зацікавленості здобувачам вищої освіти за ОПП «Фінанси, банківська справа та страхування», більшої практичної забарвленості у знаннях.

Особливу вдячність хочемо виразити директору РЦП Бердянської Запорізької регіональної дирекції Акціонерного товариства «Страхова Група «ТАС» – Дмитру Самодєлову, яким під час проведення занять було надано необхідну практичну інформацію щодо особливості процесу страхування на рекреаційних територіях.

 

 


5 жовтня 2020 року відбулася зустріч у рамках діяльності «PROFI-центру» зі здобувачами вищої освіти гуманітарно-економічного факультету (групи с1ФС, с2ФС, 2ФС, 3ФС) з фахівцем з питань зайнятості І категорії відділу активної підтримки безробітних Бердянського міськрайонного центру зайнятості – Галиною КОПИЛОВОЮ.

Організатори семінару: Бердянський міськрайонний центр зайнятості – фахівець з питань зайнятості І категорії відділу активної підтримки безробітних – Галина КОПИЛОВА, декан гуманітарно-економічного факультету – к.і.н., доцент Тамара МАКАРЕНКО, викладачі кафедри економіки, підприємництва та фінансів – к.е.н., доцент Михайло ГРИЦЕНКО, к.е.н., доцент Світлана ЖВАНЕНКО, к.е.н., доцент  Ганна КОСТЕНКО.

Метою заходу стало ознайомлення здобувачів вищої освіти зі станом сучасного ринку праці, мотивації до працевлаштування. Були розглянуті питання щодо проблем, з якими стикаються молоді фахівці при працевлаштуванні на перше робоче місце, питання підвищення впевненості у власних силах при пошуку роботи, визначення особистих професійних цілей, формування навичок ефективної комунікації та самопрезентації, визначені переваги та недоліки спеціалістів без досвіду роботи на ринку праці. Під час спілкування зі здобувачами вищої освіти були надані рекомендації з техніки пошуку роботи, написання резюме та вдалого проходження співбесіди з роботодавцем.

Мова йшла про відпрацювання навичок самопрезентації: складання резюме, як одного з основних інструментів пошуку роботи, та запис відеорезюме – сучасний спосіб презентувати себе.

Під час зустрічі здобувачі вищої освіти охоче розповідали про свої знання, отримані під час навчання, практичні вміння, відпрацьовані в період виробничої практики на підприємствах міста, розповідали про плани на майбутнє та активно дослухались до порад фахівця центру зайнятості. У дружній атмосфері говорили про важливе.

Висловлюємо щиру вдячність організаторам за змістовну і цікаву програму та чекаємо наступної зустрічі!

 

 


27 лютого 2020 року пройшов семінар з начальником відділу муніципальних ініціатив, інвестицій та енергоменеджменту виконкому Бердянської міської ради Комаровою Інною Валентинівною на тему «Місцеве самоврядування та інвестиційні процеси».
Було розглянуто питання наповнення місцевих бюджетів, зокрема шляхом залучення інвестицій. Проаналізовано закордонний досвід та вказані недоліки участі державних органів в інвестиційних процесах України. Зазначено, що визначальною умовою активної інвестиційної діяльності є ступінь інвестиційної привабливості та соціальноекономічного розвитку регіонуДоведено, що наділення регіонів більшою самостійністю та збільшення їх повноважень вимагають від органів місцевого самоврядування більшої відповідальності в сфері реалізації інвестиційних програм. Інна Валентинівна підсумувала, що необхідно бути зацікавленим у розвитку інвестиційних процесів на місцевому рівні, та  запропонувала творчим та небайдужим студентам досліджувати питання інвестиційних процесів з подальшим їх працевлаштуванням для роботи на благо місцевої громади.
По завершенні семінару, інформація з якого виявилась дуже корисною для наших студентів, Інні Валентинівні, як представнику роботодавців від Бердянської міської ради, було запропоновано прийняти участь у двосторонній зустрічі з викладачами кафедри економіки, підприємництва та фінансів з питань обговорення проекту освітньої програми «Фінанси, банківська справа та страхування». Серед представників кафедри обговорення проекту освітньої програми «Фінанси, банківська справа та страхування» здійснювали д.е.н., професор Захарченко П.В. – завідувач кафедри економіки, підприємництва та фінансів, к.е.н., доцент Гриценко М.П., к.е.н., доцент Костенко Г.П.
Наприкінці такої зустрічі були запрошені здобувачі вищої освіти спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» для обговорення нагальних питань щодо подальшого розвитку спеціальності.
Зустріч Комарової І.В. як представника роботодавців від Бердянської міської ради, викладачів кафедри економіки, підприємництва та фінансів, а також здобувачів вищої освіти спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» дала плідні результати при створенні проекту освітньої програми «Фінанси, банківська справа та страхування» з урахуванням інтересів й пропозицій усіх сторін.

 


27.02.2020 року відбулася зустріч зі стейкхолдерами освітньо-професійної програми «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». На зустрічі були присутні: начальник відділу Запоріжжяелектрозбуд м. Бердянська Віталій Криворучко, заступник директора фірми «Дека» м. Бердянськ Віктор Руснак, представники малого бізнесу м.Бердянськ Анастасія та Олег Караджови, представники Міського та районого центру зайнятості Галина Копилова та Анастасія Макарова. Представники кафедри надали інформацію щодо здійснення освітнього процесу для здобувачів вищої освіти за зазначеною ОПП. Стейкхолдери, у свою чергу, висловили свої побажання й пропозиції та окреслили власне бачення майбутнього фахівця у сфері підприємництва, торгівля та біржової діяльності. Співпраця бізнесу, державної служби зайнятості дозволить здійснити підготовку висококваліфікованих фахівців, орієнтованих на сучасні потреби ринку.

25 лютого 2020 року відбулась зустріч робочої групи з випускниками спеціальності з питань обговорення проекту освітньої програми “Фінанси, банківська справа та страхування”.
На засіданні робочої групи були присутні викладачі кафедри економіки, підприємництва та фінансів БДПУ, а саме гарант ОП – к.е.н., доц. Гриценко М.П., зав. кафедри, д.е.н., проф. Захарченко П.В., к.е.н., доц. Костенко Г.П., к.е.н., доц. Кіркова Н.П., к.е.н., доц. Жваненко С.А. та випускники БДПУ, зокрема: директор з питань фінаносо-економічного планування та бюджетування ТОВ “Азовська кабельна компанія” Гогунська О.А., кредитний консультант Укрсиббанк (м. Бердянськ) Васильєва І.В., аспірант кафедри економіки, підприємництва та фінансів Мухін В.С..
Викладачі кафедри були раді зустріти колишніх студентів, які продовжили свій трудовий шлях за отриманою спеціальністю.  При обговоренні проекту освітньої програми «Фінанси, банківська справа та страхування», гості кафедри вносили власні пропозиції щодо організації освітнього процесу з урахуванням викликів сьогодення.
По закінченню засідання викладачі кафедри та випускники з радістю згадували часи сумісного перебування в стінах університету.
Ця зустріч виявилася не тільки корисною, але й приємною.

25 лютого 2020 року відбулась зустріч з фахівцем-практиком з питань організації фінансового планування та бюджетування на виробничому підприємстві, Гогунською Оленою Андріївною. Олена Андріївна є директором з питань фінансово-економічного планування та бюджетування ТОВ “Азовська кабельна компанія”. Гостя розповіла про особливості своєї роботи, про важливість фінансового планування та бюджетування. Вона наголосила, що ці процеси суттєво підвищують ефективність управління фінансами підприємства, попереджаючи про нераціональне використання фінансових ресурсів як на стадії планування, так і на стадії контролю за їх використанням.
Щиро дякуємо за можливість поспілкуватися з професіоналом своєї справи!

Плідна праця робочої групи з моніторингу ОП «Фінанси, банківська справа та страхування»
14 лютого 2020 року  відбулося зустріч зі стейкхолдерами освітньо-професійної програми «Фінанси, банківська справа та страхування» та можливості внесення змін.
На зустрічі  були присутні викладачі кафедри економіки, підприємництва та фінансів БДПУ, а саме гарант ОП – к.е.н., доц. Гриценко М.П., зав. кафедри, д.е.н., проф. Захарченко П.В., к.е.н., доц. Костенко Г.П. та роботодавці, зокрема: начальник відділення м. Бердянська АТ «МетаБанк» Юрченко О.А., заступник керуючого ТВБВ №10007/0339 АТ «ОщадБанк» Кірюшенкова Т.Б., заступник генерального директора з економіки ТОВ «Азовська кабельна компанія» Савушкін Д.І. Викладачі кафедри надали інформацію щодо здійснення освітнього процесу для здобувачів вищої освіти за зазначеною ОП. Роботодавці, у свою чергу, висловили свої побажання й пропозиції та окреслили власне бачення майбутнього фахівця у сфері фінансів, банківської справи та страхування. Така плідна співпраця дозволить здійснити підготовку висококваліфікованих фахівців, орієнтованих на сучасні потреби ринку.
Наприкінці засідання були запрошені студенти спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» для обговорення сучасних тенденцій у формуванні компетентностей майбутнього фахівця, важливості практичної підготовки в освітньому процесі та можливості подальшого працевлаштування.
Проведена зустріч виявилася корисною для усіх її учасників!

 

14 лютого 2020 року заступником генерального директора з економіки ТОВ «Азовська кабельна компанія» Савушкіним Д.І. був проведений семінар на тему «Вплив фінансових результатів на розвиток компанії».
Значення приватного підприємництва та його вплив на соціально-економічні перетворення важко переоцінити. Перш за все, це додаткові надходження до державного бюджету, нові робочі місця, розширення виробництва товарів і послуг як промислового, так і побутового призначення, запровадження ноу-хау та інших досягнень науково-технічного прогресу і, нарешті, – підвищення добробуту населення.
Як відомо, головною метою функціонування будь-якого сучасного господарюючого суб’єкта є отримання позитивного фінансового результату та утримання компанії на плаву, а тому інформація семінару була дуже корисною для наших студентів.
Дякуємо за час, витрачений з користю!


 

13 лютого 2020 року відбулася зустріч студентів з професіоналом-практиком – головним бухгалтером Бердянського прикордонного загону Сливченком Євгеном Олександровичем. Він розповів про особливості функціонування фінансового відділу у бюджетній установі, поділився власним досвідом роботи та звернувся до студентів з пропозицією проходження практики. Почути  виступ людини, яка на власному житті відчула плюси та мінуси роботи в бюджетній установі, виявилося корисним для майбутніх фінансистів. А пропозиція надати практичну допомогу від досвідченої людини завжди заслуговує на повагу.
Дуже вдячні за цікаву  і корисну зустріч!


 

13 вересня 2019 року кафедрою економіки, підприємництва та фінансів у стінах Бердянського державного педагогічного університету була організована зустріч з начальником відділення АТ «МетаБанк» м. Бердянськ Юрченко О.А.
Олена Анатоліївна надала багато корисної інформації щодо питань просування банківських продуктів у сучасних умовах. Сьогодні надзвичайно актуальним є питання розробки новітніх маркетингових заходів просування банківських продуктів, оскільки докризові засади маркетингової діяльності вже не актуальні і не знаходять реального відображення у ситуації, що склалася. Сьогодення вимагає використання маркетингу в Інтернеті, як способу, який дозволяє забезпечити більш тісну та ефективну співпрацю клієнта з банком, а також розширює можливості просування власних продуктів.
Наприкінці зустрічі гостя поділилася власним баченням стратегії щодо просування банківських продуктів у сучасних реаліях, відповіла на всі питання зацікавлених студентів та запропонувала тісне співробітництво з її організацією.
Дякуємо, що знайшли час для зустрічі!


 

У рамках реалізації проекту USAID «Економічна підтримка Східної України»

У рамках реалізації проекту USAID «Економічна підтримка Східної України» були проведені засідання фокус-груп, спрямовані на розроблення заходів з розвитку Північного Приазов’я  та Східної України У засіданні брали участь представники Бердянської міської ради, бізнесових структур міста, інших суб’єктів підприємництва, ЗВО, зокрема НПП кафедри економіки, підприємництва та фінансів БДПУ. Завдяки цьому були визначені сучасні тенденції розвитку Північного Приазов’я  та актуалізації освітніх програм, на основі яких має здійснюватися формування фахівців із високим рівнем професійної підготовленості, зокрема у галузі підприємництва, торгівля та біржової діяльності. Враховуючи результати засідання та інші сприяючі чинники в ОПП «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» зроблено акцент на підготовці.