Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

bdpu.zp@gmail.com
rector_bdpu@ukr.net

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4 Тимчасово переміщений до: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66

Історія

Кафедра утворена в 2018 році шляхом об’єднання кафедри економіки та фінансів та кафедри економіки підприємства та економічної теорії.

Завідувач кафедри – академік Академії економічних наук України, доктор економічних наук, професор Захарченко Павло Васильович.

Історія кафедри економіки та фінансів бере свій початок з 2000 років ХХ ст., коли в Азовському регіональному інституті управління «АРІУ» функціонували дві окремі кафедри – «Економічна кібернетика» та «Фінанси і кредит». У зв’язку з реорганізацією АРІУ і переходом у структуру БДПУ у 2012 році  кафедра увійшла в склад кафедр факультету економіки і управління та отримала нову назву кафедри «Економічної кібернетики і фінансів». З 2017 року  кафедра отримала нову назву «Економіки та фінансів». Завідувач кафедри – доктор економічних наук, професор, академік Академії економічних наук України Захарченко Павло Васильович.

Історія кафедри економіки підприємства та економічної теорії розпочинається з 1932 року, з часу створення педагогічного інституту. На той час вона мала назву «Кафедра історичних і економічних дисциплін», об’єднувала всіх викладачів історичних, економічних та філософських дисциплін. У такому вигляді вона проіснувала аж до грудня 1985 року, доки на її базі не було організовано три суспільнознавчі кафедри: історії, філософії та політичної економії. Враховуючи нагальну потребу щодо підготовки фахівців у галузі економіки підприємств,  відповідно рішення Вченої ради університету з 2003 був створений  економічний факультет. З дня заснування факультету в його структурі функціонує кафедра економіки підприємства З 01.03.2012 р. кафедра входить до складу факультету економіки та управління під назвою «Економіки підприємства та економічної теорії» під керівництвом доктора економічних наук, професора Саєнка Григорія Васильовича, з травня 2012 р. кафедру очолював доктор економічних наук, доцент Саєнко Владислав Григорович. З 2014 р. по 2016 р. кафедру економіки підприємства та економіної теорії очолювала кандидат економічних наук, доцент Сидорченко Тетяна Федорівна. З 2016-2018 року завідувач кафедри – доктор економічних наук, професор Жигірь Анатолій Анатолійович  .

З 2018 року завідувач кафедри економіки, підприємництва та фінансів – академік Академії економічних наук України, доктор економічних наук, професор Захарченко Павло Васильович