Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

bdpu.zp@gmail.com
rector_bdpu@ukr.net

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4 Тимчасово переміщений до: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66

Навчання

Графік захисту звітів з практики у першому півріччі 2021-2022 н. р.

Графік захисту курсових робіт у першому півріччі 2021-2022 н. р.

Графік захисту курсових робіт у другому півріччі 2021-2022 н. р.

Графік захисту звітів з практики у другому півріччі 2021-2022 н. р.

 

Кафедра здійснює  підготовку студентів з галузі знань:

Перший ступінь вищої освіти (бакалаврат):

05 Соціальні та поведінкові науки, спеціальність 051 Економіка.

Академічна кваліфікація: бакалавр з економіки.

Професійна кваліфікація: економіст.

07 Управління та адміністрування, спеціальність 072 Фінанси, банківська справа та страхування.

Академічна кваліфікація: бакалавр з фінансів, банківської справи та страхування.

Професійна кваліфікація: економіст, фахівець з фінансів та банківської справи.

 

Другий ступінь вищої освіти (магістратура):

05 Соціальні та поведінкові науки, спеціальність 051 Економіка.

Академічна кваліфікація: магістр з економіки.

Професійна кваліфікація: економіст.

07 Управління та адміністрування, спеціальність 072 Фінанси, банківська справа та страхування.

Академічна кваліфікація: магістр з фінансів, банківської справи та страхування.

Професійна кваліфікація: економіст, професіонал в галузі фінансів та банківської справи.

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Академічна кваліфікація: магістр з економіки.

Професійна кваліфікація: фахівець в галузі підприємництва та торгівлі.

 

Третій рівень, доктор філософії з економіки (аспірантура):

Спеціальність 051 Економіка

Спеціалізація: Національна економіка

 

Дисципліни, які  викладаються:

Актуарні розрахунки;

Аналіз банківської діяльності;

Аналіз інвестиційних проектів;

Антикризова політика підприємства;

Аудит;

Банківська система;

Бухгалтерський облік;

Бюджетна система;

Бюджетування;

Глобальна економіка;

Гроші та кредит;

Економіка галузевих ринків;

Економіка Північного Приазов’я;

Економіка підприємства;

Економіка праці та соціально-трудові відносини;

Економіка та організація інноваційної діяльності;

Економіко-математичне моделювання;

Економічна діагностика;

Економічна компаративістика;

Економічна теорія;

Економічна теорія і історія економіки

Економічне обґрунтування інвестиційних рішень

Економічне управління підприємством

Економічний аналіз

Інвестування

Інституційна економіка

Інтелектуальний бізнес

Історія економіки та економічної думки

Кон’юктура товарного ринку

Конкурентоспроможність підприємства

Контролінг

Логістика

Макроаналіз

Макроекономіка

Макроекономічні показники та оподаткування діяльності підприємства

Методологія наукового дослідження

Міжнародна економіка

Міжнародна торгівля в контексті національних підприємств

Міжнародні стратегії економічного розвитку

Міжнародні фінанси

Мікроекономіка

Мікроекономічний аналіз

Моделювання фінансових процесів курортно-рекреаційних систем

Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків

Організація виробництва

Організація підприємницької діяльності

Основи економічної безпеки

Основи наукових досліджень

Основи підприємництва

Оцінка господарського комплексу у підприємництві

Оцінка ефективності діяльності підприємства

Оцінка ефективності підприємства

Підприємництво в сфері послуг

Підприємництво у глобальному просторі

Планування і контроль на підприємстві

Податкова система;

Потенціал і розвиток підприємства

Прогнозування підприємницької діяльності

Проектний аналіз

Регіональна економіка

Світове господарство та міжнародні економічні відносини

Системи технологій промисловості

Соціальна відповідальність

Соціальне підприємництво

Стандартизація та сертифікація продукції

Статистика

Стратегія підприємства

Страхування

Товарно-інноваційна політика підприємства

Управління витратами

Управління проектами

Управління товарними запасами

Фінанси;

Фінанси підприємств;

Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва

Фінансовий аналіз

Фінансовий менеджмент

PR-технології у підприємстві