Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

bdpu.zp@gmail.com
rector_bdpu@ukr.net
0612891206
+380960007749

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4 Тимчасово переміщений до: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66

Задворна Олена Василівна

старший викладач

Наукометрика

ORCID iD

0000000326374687

Google Scholar

Researcher iD

E76202019

Scopus iD

authid

ResearchGate iD

Olena_Zadvorna

Біографія

10.09.1969 р.

Освіта:

Запорізький машинобудівний інститут ім. В.Я.Чубаря, 1991, спеціальність: Електропривід та автоматизація пром. устаткування, кваліфікація: інженер-електрик

Запорізький державний університет, 1997, спеціальність: Менеджмент у виробничій сфері, кваліфікація: менеджер-економіст

З 1997 р. працювала заступником декана з навчальної роботи підприємницького факультету Бердянського інституту підприємництва та викладачем на кафедрі менеджменту.

На кафедрі економіки та менеджменту БДПІ працювала з 2000р.

З 2003 р. працювала заступником декана з навчальної роботи економічного факультету БДПУ, а також старшим викладачем кафедри менеджменту.

З 2012 року працює старшим викладачем кафедри економіки підприємства та економічної теорії.

У різні роки викладала такі дисципліни: Сучасні економічні теорії, Історія економіки та економічної думки, Організація виробництва, Організація праці, Економіка праці та соціально-трудові відносини, Мікроекономіка.

З 2018 року працює на посаді старшого викладача кафедри економіки, підприємництва та фінансів.

Підвищення кваліфікації

Національна академія педагогічних наук України Державний вищий навчальний заклад «Університет менеджменту освіти» Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти.

Свідоцтво про підвищення кваліфікації: СП № 35830447/2551-16.

Тема: «Методика викладання економічних дисциплін для студентів ВНЗ та можливості використання інноваційних методів навчання», 17.11.2016 р.

Список наукових праць

1.Механизмы организации оппортунистического поведения субъектов рыночных отношений. VII Midzynarodowej naukowi –praktycznej konferencji «Europejska nauka XXI powieka – 2011» 07-15 maja 2011roku. Volume 9. Ekonomiczne nauki. Panstwowyzarzad. Przemysl. Naukaistudia – 2011.
2.Эволюция накопления капитала или экономические возможности наших потомков. VII Midzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji «Naukowa myslinformacyjnej powieki – 2012» 07-15 marca 2012 roku. Volume 9. Ekonomiczn enauki. Przemysl. Naukaistudia – 2012.
3. Задворна О.В. / Навчальний посібник  до самостійної роботи студентів з дисципліни мікроекономіка. Тести // Бердянський державний педагогічний університет, Бердянськ. – 2014, – 241с.
4. Задворна О. В. Ефективне функціонування підприємств національної економіки та їх збалансований розвиток  / Монографія / Теоретичні, науково-методичні та прикладні засади ефективності функціонування і розвитку підприємств: [колективна монографія / за заг.ред. д.е.н., проф. А. А. Жигіря]. – Бердянськ : Видавець Ткачук О. В., 2016. – 420 с.
5. Задворна О. В. Фактори підвищення ефективності функціонування підприємства / Монографія / Теоретичні, науково-методичні та прикладні засади ефективності функціонування і розвитку підприємств: [колективна монографія / за заг.ред. д.е.н., проф. А. А. Жигіря]. – Бердянськ : Видавець Ткачук О. В., 2016. – 420 с.

  1. Задворна О.В. Обгрунтування прийняття управлінських рішень за різних умов сучасного ринку. Актуальні проблемипрогнозування розвитку соціально-економічних систем: Монографія / за ред. О.І.Черняка, П.В. Захарченка. – Мелітополь: Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні  2019. – 456с., Англ. мова, польськ. мова, рос. мова, укр.мова.