Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

bdpu.zp@gmail.com
rector_bdpu@ukr.net

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4 Тимчасово переміщений до: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66

Несторенко Тетяна Петрівна

кандидат економічних наук, доцент, visiting professor WST

Наукометрика

ORCID iD

0000000182946235

Google Scholar

pgGwIUYAAAAJ

Researcher iD

E75992019

Scopus iD

57197810762

ResearchGate iD

Tetyana_Nestorenko

Біографія

Закінчила Харківський інженерно-економічний інститут (сучасна назва – Харківський національний економічний університет ім. Семена Кузнеця) за спеціальністю «Організація механізованої обробки економічної інформації». Присвоєна кваліфікація спеціаліста – інженер-економіст.

В 1997 р. рішенням спеціалізованої вченої ради Харківського державного економічного університету на підставі прилюдного захисту дисертації на тему «Оптимізація економічних відносин промислових підприємств та природної монополії (на прикладі підприємства водопостачання)» (1997 р.) присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук зі спеціальності 08.03.02 «Економіко-математичні моделі і методи».

В 2004 р. рішенням Атестаційної колегії МОН України присуджено вчене звання доцента.

Після захисту кандидатської дисертації Тетяна НЕСТОРЕНКО опублікувала 4 статті у журналах, що індексується у НМБД Scopus (з них 2 статті – в Q1), 9 статей в виданнях, що індексуються в НМБД Web of Science, 26 статей у фахових виданнях, 33 статі у інших виданнях, в тому числі і в зарубіжних виданнях (Польща, Словаччина, Чехія, Литва, Білорусь, Іспанія, Росія, Казахстан). Брала участь в понад 85 міжнародних та всеукраїнських конференціях. Співавтор п’ятнадцяти колективних монографій, що видано як в Україні, так і за кордоном. Співредактор 15 колективних монографій, які видано за кордоном.

Член програмної/наукової ради журналів:

Zarządzanie Innowacyjne w Gospodarce i Biznesie (Польща) http://www.ziwgib.ahe.lodz.pl/node/3;

Journal of Modern Economic Research (Словаччина) https://denakyrpublishing.science/index.php/jmer

Актуальні проблеми інноваційної економіки (Україна) http://apie.org.ua/uk/%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0/

Zeszyty Naukowe (Польща) http://wydawnictwo.wst.pl/zeszyty_naukowe/

Natural Science Readings (School of economics and management in public administration, Словаччина) – http://www.vsemvs.sk/portals/0/Subory/Natural%20Science%20Readings%202019navrch.pdf

 

Член програмних/організаційних комітетів щорічних Міжнародних наукових конференцій:

Problems and Prospects of Territories’ Socio-Economic Development (Opole, Polska) – з 2012 р.;

Modern Problems of Management: Economics, Education, Health Care and Pharmacy Development (Opole, Polska) – з 2013 р.;

Modern Problems of Improve Living Standards in a Globalized World, інтернет-конференція (спільний проект Вищої школи управління і адміністрації в Ополє (Польща) та Бердянського державного педагогічного університету й Донбаського державного педагогічного університету (Україна) – проводиться з 2016 р.

Співредактор щорічного збірника наукових статей Vzdelávanie a spoločnos (Прешовський університет в Прешові, Словаччина) та «Освіта і суспільство» (Бердянський державний педагогічний університет, Україна), що видаються з 2016 р.

Під керівництвом Несторенко Т.П. за останні роки понад 45 студентів підготували доповіді та виступили на міжнародних конференціях (Польща, Словаччина) з результатами проведених досліджень.

За 2013-2021 рр. пройшла науково-педагогічне стажування в Економічному університеті в Братиславі (кафедра економічної теорії); у Вищій школі управління і адміністрації в Ополє (економічний факультет); у Вищій технічній школі в Катовіце; Ягелонському університеті (кафедра просторової економіки).

В рамках науково-педагогічного стажування в 2015-2016 н. р. в Економічному університеті в Братиславі читала курс «Макроекономіка» для студентів магістратури в літньому семестрі – 52 год. (англійською мовою).

З 2016 р. – член International Public Relations Center, Української асоціації дослідників освіти.

За активну участі у міжнародній діяльності, за плідну науково-педагогічну діяльність неодноразово нагороджувалася грамотами Ректора Бердянського державного педагогічного університету, Департаменту освіти і науки Запорізької облдержадміністрації, Міністерства освіти і науки України, Вищої школи управління та адміністрації в Ополє (Польща), Вищої технічної школи в Катовіце (Польща).

Коло наукових інтересів – Економіка галузевих ринків, Просторова економіка (Нова економічна географія), Управлінська економіка.

З 2018 р. – працює доцентом на кафедрі економіки, підприємництва та фінансів БДПУ.

 

Член наукових об’єднань ГО «Українська асоціація дослідників освіти», ГО «Інститут дослідження просторового розвитку».

 

Керівник академічного бізнес-інкубатору БДПУ.

 

Статті у виданнях, які індексовані в базах даних Scopus / Web of Science

 1. Nestorenko T., Morkunas M., Peliova J., Volkov A., Balezentis T., Streimkiene D. A New Model for Determining the EOQ under Changing Price Parameters and Reordering Time. Symmetry 2020, 12, 1512. https://www.mdpi.com/2073-8994/12/9/1512 (WoS, Scopus)
 2. Zeng S., Nestorenko O., Nestorenko T., Morkūnas M., Volkov A., Baležentis T., Zhang C. (2019). EOQ for perishable goods: modification of Wilson’s model for food retailers. Technological and Economic Development of Economy, 25(6), 1413-1432. https://doi.org/10.3846/tede.2019.11330 (WoS, Scopus)
 3. Vambol S., Bohdanov I, Vambol V., Suchikova Ya., Kondratenko O., Onyshchenko S., Nestorenko T. Improvement of Electrochemical Supercapacitors by Using Nanostructured Semiconductors. Журнал нано- та електронної фізики, том 10, № 4, 04020(6cc) (2018). http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/70919 (Scopus)
 4. Vambol S., Bohdanov I, Vambol V., Suchikova Ya., Kondratenko O., Nestorenko T., Onyshchenko S. Formation of Filamentary Structures of Oxide on the Surface of Monocrystalline Gallium Arsenide. Журнал нано- та електронної фізики. – Том 9 № 6б 06016 (4сс) (2017) http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/66019 (Scopus)
 5. Nestorenko T., Budnyk V., Dubrovina N., Tokarenko O., Ursakii Yu. Economic Impact of Health Resort Enterprises for the Host City: Case Study from Ukraine. Empowering Actions to Achieve Global Goals: Implications for Economics, Business, Management and Related Disciplines. EDAMBA-2019. Conference Proceedings of International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. 23-24 October 2019, 568, 366-372, the University of Economics in Bratislava, Bratislava. ISBN 978-80-225-4704-8 https://edamba.euba.sk/www_write/files/archive/edamba2019_proceedings.pdf (WoS)
 6. Nestorenko T., Ostenda A., Perelygina L., Ilina Yu. The Impact of Foreign Students on Internationalization of University and on the Economy of a Host City (Case of the Katowice School of Technology). Capacity and resources for sustainable development: the role of economics, business, management and related disciplines. EDAMBA-2018. Conference Proceedings of International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. 17-19 April 2018, 356-366, University of Economics in Bratislava, Bratislava. ISBN 978-80-225-4571-6 https://edamba.euba.sk/www_write/files/archive/edamba2018_proceedings.pdf (WoS)
 7. Ostenda A., Wierzbik-Strońska M., Nestorenko T., Ivanchuk V. Ukrainians in Poland: legal, economic and social aspects (case of Silesian province). In: 18. medzinárodná vedecká konferencia Medzinárodné vzťahy 2017: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. Smolenice 30. november – 1. december 2017, pp. 822-842. https://fmv.euba.sk/www_write/files/veda-vyskum/konferencia-smolenice/2017/Medzin%C3%A1rodn%C3%A9_vz%C5%A5ahy_2017_aktu%C3%A1lne_ot%C3%A1zky_svetovej_ekonomiky_a_politiky.pdf (WoS)
 8. Nestorenko T., Dubrovina N., Peliova J. Local Economic Impact of Domestic and International Students: Case of University of Economics in Bratislava. In: European Financial Systems 2016. Proceedings of the 13th International Scientific Conference, Brno: Masaryk University, 2016, pp. 496-501. ISBN 978-80-210-8308-0, or ISBN 978-80-210-8309-7 http://is.muni.cz/do/econ/sborniky/2016/EFS2016-Proceedings_final_September_19_final.pdf (WoS)
 9. Nestorenko T. The Future Salary of Alumni as a Factor of Youth Migration. In: Open Science and Open Innovation: Opportunities for Economics, Business, Management and Related Disciplines. EDAMBA-2016. Conference Proceedings of International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. 10-12 April 2016, 280-287, University of Economics in Bratislava, Bratislava. ISBN 978-80-225-4261-6, https://edamba.euba.sk/wp-content/uploads/2017/01/edamba2016proceedings.pdf (WoS)
 10. Dubrovina N., Peliova J., Nestorenko A., Nestorenko T. The study of taxation structure by level of government in the EU countries. In: International Relations 2016. Current issues of world economy and politics. Conference proceedings 17th International Scientific Conference Smolenice Castle, 1st – 2nd December 2016, Ekonóm Publishing, 2016. ISBN 978-80-225-4365-1. https://fmv.euba.sk/www_write/files/veda-vyskum/archiv_konferencii/Medzinarodne_vztahy_2016._Aktualne_otazky_svetovej_ekonomiky_a_politiky.pdf (WoS)
 11. Nestorenko T. Future salary in the choice of university (case of Ukraine and Slovakia) In: International Relations 2015. Current issues of world economy and politics. University of Economics in Bratislava, Faculty of International Relations, 2015. Conference proceedings 16th International Scientific Conference, Smolenice Castle, 3th – 4th December 2015, Publishing Ekonóm, 530-538. ISBN 978-80-225-4219-7. https://fmv.euba.sk/www_write/files/dokumenty/veda-vyskum/konferencie/zborniky/Zbornik_Smolenice_2015.pdf (WoS)

 

Основні публікації в інших виданнях (2015-2020 рр.)

 1. Dubrovina N., Azhazha M., Nestorenko T. Analysis of the convergence of main indicators for funding healthcare in the EU countries. International Relations 2020: Current issues of world economy and politics. Proceedings of scientific works from the 21th International Scientific Conference 3rd – 4th December 2020. Publishing Ekonóm, 2020. 174-184. https://fmv.euba.sk/www_write/files/veda-vyskum/konferencia-smolenice/2020/zborn%C3%ADk_19._1._20212.pdf (przesłane do indeksacji do WoS)
 2. Nestorenko T., Popova Yu., Savchenko L., Maksymov S. Adaptation of Wilson’s model for international trade. Journal of Modern Economic Research, 2020, #2, 67-81. https://denakyrpublishing.science/index.php/jmer/article/view/33/31
 3. Azhazha M., Nestorenko T., Peliova J. Trends of international student migration. In: Management and administration in the field of services: selected examples. Opole: The Academy of Administration in Opole. 2020. 126-137. ISBN 978-83-66567-15-3 http://pedagogika.wszia.opole.pl/ebook/11_2020.pdf
 4. Несторенко Т.П. «Економіка суперзірок»: можливості та загрози для сфери освіти. Український журнал прикладної економіки. 2020. Том 5. № 2. С. 8–15. ISSN 2415-8453. DOI: https://doi.org/10.36887/2415-8453-2020-2-1
 5. Несторенко Т., Покуса Т., Макаренко Т., Качмарек Ю. Використання інтегральної оцінки в міжкраїнових порівняннях. Vzdelávanie a spoločnosť V. Medzinárodný nekonferenčný zborník. R. Bernátová, T. Nestorenko (Eds.). Prešovská univerzita v Prešove, Prešov, 2020, 452.
 6. Nestorenko T., Ostenda A. Public Internal Audit: International Scope. Journal of Modern Economic Research, 2019, 1(4), 33-43. https://www.denakyrpublishing.science/index.php/jmer/article/view/20
 7. Nestorenko T., Ostenda A., Wierzbik-Strońska M. University on the local labour market: an example of a Ukrainian university. In: Economic, political and legal issues of international relations 2019, Volume of Scientific Papers, рр.293-299 // https://fmv.euba.sk/www_write/files/veda-vyskum/konferencie-virt/2019/Zborn%C3%ADk_Virt_2019.pdf
 8. Dubrovina N., Siwiec A., Dubrovina V., Nestorenko T. The structure and dynamics of medical personnel in Poland and in the Silesian voivodship: main tendencies and challenges. Zeszyty Naukowe WST. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach, 2019, nr 11, s. 29-44, ISSN: 2082-7016; e-ISSN: 2450-5552 http://www.wydawnictwo.wst.pl/uploads/files/51f168ec04cedb25b23ac568b5840fe7.pdf
 9. Ostenda A., Wierzbik-Strońska M., Nestorenko T. Rynek pracy a branża motoryzacyjna – aspekty społeczne, ekonomiczne i edukacja. In: Vzdelávanie a spoločnosť IV. Medzinárodný nekonferenčný zborník. Editorky: doc. RNDr. Renáta Bernátová, PhD., doc. Tetyana Nestorenko, PhD. 2019. pp.319-225. http://www.pulib.sk/web/pdf/web/viewer.html?file=/web/kniznica/elpub/dokument/Bernatova13/subor/Zbornik.pdf
 10. Ostenda A., Nestorenko T., Yemchenko I. The suburbanization process and quality of life. Third International Scientific Conference ITEMA Recent Advances in Information Technology, Tourism, Economics, Management and Agriculture. ISSN 2683-5991. Conference Proceedings (part of ITEMA conference collection), 2019, 235-240. https://www.itema-conference.com/wp-content/uploads/2020/08/ITEMA_2019-Proceedings.pdf
 11. Suchikova Ya., Nestorenko T., Ostenda A. General Principles of Product and Service Quality Management. Natural Science Readings. Scientific Journal School of Economics and Management in Public Administration. 2019. #1. Volume 1. 69-74. http://www.vsemvs.sk/portals/0/Subory/Natural%20Science%20Readings%202019navrch.pdf
 12. Сичікова Я., Покуса Т., Несторенко Т., Єфименко Ю. Врахування впливу наноматеріалів при оцінюванні якості життя. В: Improving the life quality: view of scientists. Volume of Scientific Papers. The Academy of Management and Administration in Opole, 2019; ISBN 978-83-946765-3-7 (electronic edition). p.629-634. https://www.wszia.opole.pl/oferta-edukacyjna/pedagogika/ebooki/
 13. Сичікова Я., Несторенко Т., Макаренко Т., Покуса Ф. Міжнародне правове регулювання наноматеріалів та продукції на їх основі. В: Improving the life quality: view of scientists. Volume of Scientific Papers. The Academy of Management and Administration in Opole, 2019; ISBN 978-83-946765-3-7 (electronic edition). p.455-460. https://www.wszia.opole.pl/oferta-edukacyjna/pedagogika/ebooki/
 14. Остополець І., Несторенко Т., Остенда А. Наукове, освітнє і культурне співробітництво України і Польщі: потенціал розвитку. В: Improving the life quality: view of scientists. Volume of Scientific Papers. The Academy of Management and Administration in Opole, 2019; ISBN 978-83-946765-3-7 (electronic edition). p.609-614. https://www.wszia.opole.pl/oferta-edukacyjna/pedagogika/ebooki/
 15. Nestorenko T., Tokarenko O., Nestorenko O. Health-resort industry in Ukraine: The underlying causes of changes. Ekonomia – Wroclaw Economic Review 24/4 (2018), Pages (51 – 63). http://ekon.wuwr.pl/preview/-10293
 16. Ostenda A., Nestorenko T. Ekologiczne środki transportu a jakość życia mieszkańców aglomeracji górnośląskiej. Vzdelávanie a spoločnosť III. Renáta Bernátová (ed.), Tetyana Nestorenko (ed.). Prešovska univerzita v Prešove, Slovensko, 2018. http://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Bernatova10
 17. Сичікова Я., Несторенко Т., Остенда А., Філіп С. Підвищення рівня екологічної безпеки та екологічного зростання курортної зони шляхом впровадження альтернативних джерел енергії. В: Conference Proceedings of the International Scientific Conference Economic and Social-Focused Issues of Modern World (October 24 – 25, 2018, Bratislava, Slovak Republic). The School of Economics and Management in Public Administration in Bratislava, 2018; ISBN 978-80-89654-48-2; pp. 424, illus., tabs., bibls. Р.112-119.
 18. Несторенко Т., Макаренко Т., Василенко О. Економіка нічного часу як фактор забезпечення якості життя. Volume of Scientific Papers. The Academy of Management and Administration in Opole, 2018; ISBN 978-83-946765-1-3 (electronic edition); pp.770, illus., tabs., bibls. C.278-283.
 19. Ostenda A., Nestorenko T. Elektromobilność w Polsce – stan bieżący i rozwój specjalizacji na uczelniach wyższych. In: Innovation Technologies in Economy and Society. Scientific editors Tetyana Nestorenko, Magdalena Wierzbik – Strońska, Rafal Jendruś. Monograph 20, WST, 2018, pp. 284-290. ISBN 978-83-952000-1-4. Access from http://www.wydawnictwo.wst.pl/oferta_wydawnicza_oraz_zakup_publikacji/wydawnictwa
 20. Gonda V. Nestorenko T. Celoživotné vzdelávanie v krajinách EÚ a krajinách mimo EÚ v kontexte agendy 2030: príklad Slovenska a Ukrajiny. In: Modern innovative and information technologies in the development of society. Scientific editors Aleksander Ostenda, Tetyana Nestorenko, Katowice, WST, 2018, 12-26. ISBN 978 – 83 – 947093 – 7 – 2 http://www.wydawnictwo.wst.pl/oferta_wydawnicza_oraz_zakup_publikacji/wydawnictwa/
 21. Nestorenko T., Tokarenko O., Nestorenko O. Health-resort complex development as a part of preventive medicine in the context of providing well-being. Ekonomia – Wroclaw Economic Review http://ekon.wuwr.pl [online], 2017 (4), ISSN: 2084-4093 http://ekon.sjol.eu/category. DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4093.23.4.19
 22. Сичікова Я., Несторенко Т. Вплив переміщених вишів та студентів на приймаючі міста: економіко-екологічний аспект. Vzdelávanie a spoločnosť II. Medzinárodný nekonferenčný zborník, Renáta Bernátová (ed.), Tetyana Nestorenko (ed.) Prešovska univerzita v Prešove, Prešov, Slovensko, 2017. http://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Bernatova9/subor/Suchikova_Nestorenko.pdf ISBN 978-80-555-1829-9
 23. Несторенко Т., Макаренко Т., Зубро Т. Доступ до освіти як фактор якості життя: реалізація в Україні цілей сталого розвитку. В: Conference Proceedings of the ІІ International Scientific Internet-Conference Modern Problems of Improve Living Standards in a Globalized World (December 8, 2017, Opole – Berdyansk – Tbilisi – Slovyansk – Kropyvnytsky), 2017; ISBN 978-83-62683-68-0 (Electronic edition); pp.499, illus., tabs., bibls. рр. 53-57.
 24. Abyzova L., Babenko O., Nestorenko T., Reshetova I., Semeniuk M., Shevchenko O. Educational Management in Ukraine: the Place of Displaced Universities. In: Sustainable Development Goals: The 2030 Agenda & Does environmental diplomacy reflect new challenges regarding climate change? Workshop 8.11.2017. University of Economics in Bratislava, Bratislava. https://fmv.euba.sk/www_write/files/veda-vyskum/archiv_konferencii/Ciele_OSN_v_oblasti_udr%C5%BEate%C4%BEn%C3%A9ho_rozvoja__Agenda_2030.pdf
 25. Nestorenko T., Nestorenko O. Spatial Changes in Higher Education (Case of Ukraine after 2014). In: Innovative Education as a Constituent Part of the Smart City / redakcja naukowa Aleksander Ostenda, Tetyana Nestorenko. Series of Monographs Faculty of Architecture, Civil Engineering and Applied Arts Katowice School of Technology; 14. Katowice, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Technicznej, 2017. ISBN 9788394709334
 26. Nestorenko T. Economic Impact of International Students on the Host City: Case of University of Economics in Bratislava. In: Conference Proceedings of 3rd Teaching & Education Conference, the International Institute of Social and Economic Sciences, June 28 – July 1, 2016 in Barcelona, Barcelona, Spain, http://www.iises.net/proceedings/3rd-teaching-education-conference-barcelona/table-of-content/detail?article=economic-impact-of-international-students-on-the-host-city-case-of-university-of-economics-in-bratislava
 27. Boyko V., Dubrovina N., Zamiatin P., Filip S., Gurov A., Nestorenko T., Zamiatin D. The analysis of injuries and mortality dynamics in road accident in regions of the central and Eastern Europe. In: Conference Proceedings of 9th International Scientific Conference Regions Safety, Brno: Karel Englis College, Inc., 21-22.06.2016, pp.52-61. ISBN 978–80–86710–87–7
 28. Nestorenko T. Szkolnictwo wyższe jako czynnik rozwoju gospodarczego w kontekście globalizacji W: Edukacja na rozdrożu. Część 1 „Nauczyciel – uczeń – edukacja”. Redakcja Wojciech Duczmal, Juraj Tej, Łukasz Fiebich. Opole, 2016. ISBN 978-83-62683-76-5. pp.318-323.
 29. Nestorenko T., Shcherba O. Economic and social impact of higher education on society. Technology and art research and topicalities. 2016 / 7. Vilnius College of Technologies and Design. Vilnius, 2016, pp.115-122. ISSN 2029-400X. http://www.vtdko.lt/images/VTDK/Karjeros_centras/Tech_ir_menas/Technologijos%20ir%20menas%202016_7.pdf
 30. Ostenda A., Nestorenko T. Ukrainian national minority in Poland – basic rights. W: Information and Technologies in the Development of Socio-economic Systems. Monograph. Edited by Aleksander Ostenda and Tetyana Nestorenko. Series of monographs Faculty of Architecture, Civil Engineering and Applied Arts, Katowice School of Technology. Monograph 6. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach, Katowice, 2016, 344 p. – pp.15-23. ISBN: 978-83-942093-4-6
 31. Несторенко Т.П., Бордоусов О.В. Ценность высшего образования для индивида. Науковий вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. Науковий журнал. 2015, Т.3. – С.171-174. ISSN 2226-9150.
 32. Nestorenko T., Shcherba O. Cooperation between universities and business in Ukraine: current state and possible ways of development. Technologijos ir menas (Technology and art). Tyrimai ir aktualijos (Research and topicalities). Vilniaus technologiju ir dizaino kolegija (Vilnius college of technologies and design), 2015/6. – Vilnius, 2015, p. 111-116. ISSN 2029-400X