Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

(06153) 36244
rector@bdpu.org.ua

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4

Гриценко Михайло Павлович

Доцент

Кандидат економічних наук

Наукометрика

ORCID iD

0000000223026997

Google Scholar

Researcher iD

E84892019

Scopus iD

ResearchGate iD

Біографія

Гриценко Михайло Павлович (17.04.1956 р. с. Воздвиженка, Михайлівського р-ну, Приморського краю)  – кандидат економічніх наук (1990 р.), доцент (2013 р.).

У   1978   році закінчив  економічний факультет  Полтавського  сільськогосподарського  інституту і одержав диплом зі спеціальності «Економіка і організація сільського господарства». У 1983 році без відриву від виробництва закінчив Полтавський кооперативний інститут і одержав диплом зі спеціальності «Економіка торгівлі».

З 1980 по 1985 роки працював на посадах ст. лаборанта кафедри бухгалтерського обліку і машинної обробки інформації, інженера кафедри бухгалтерського обліку і машинної обробки інформації, асистента кафедри бухгалтерського обліку, асистента кафедри економіки сільського господарства Сумської філії Харківського сільськогосподарського  інституту ім. В.В.Докучаєва .

З вересня 1985 по серпень 1988 року Гриценко М.П.  навчався в аспірантурі Харківського сільськогосподарського інституту. У 1990 році успішно захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 08.00.05 – Економіка, організація, планування в галузях народного господарства, Тема роботи  – «Вдосконалення розміщення і спеціалізації сільськогосподарського виробництва (на прикладі Сумської області)».  Науковий керівник – проректор з наукової роботи Харківського сільськогосподарського інституту к.екон. н., професор В. Й. Шіян.

Після закінчення аспірантури  працював у Сумському сільськогосподарському інституті на посадах ст. викладача, доцента кафедри сільського господарства.  У 1993 році перейшов на роботу в Сумський физико – технологічний інститут, де пропрацював до вересня 1994 року на посаді ст. викладача кафедри прикладної математики. У 1994 – 1998 роках працював на керівних посадах  у комерційних структурах м. Суми.

У вересні 1998 року Гриценко М.П. перейшов на  роботу до Сумського національного  аграрного університету, де протягом 1998 – 2003 років працював на посадах доцента кафедри статистики, заст. декана економічного факультету, декана юридичного факультету.

З  2003 року  Гриценко М.П. обіймав посаду доцента кафедри фінансів   в Азовському регіональному інституті управління  (м. Бердянськ), у 2009 році був призначений завідувачем кафедри фінансів АРІУ ЗНТУ.

З березня 2012 року в зв’язку з приєднанням АРІУ ЗНТУ до Бердянського державного педагогічного університету Гриценко М.П. працює на посаді доцента кафедри фінансів і кредиту БДПУ.

З  2017 р. – доцент кафедри економіки та фінансів.

Сфера наукових інтересів: моделювання фінінсово-економічної  діяльності підприємств курортно-рекреаційної сфери.

За багаторічну сумлінну працю, плідну педагогічну  діяльність  Гриценко М.П. нагороджений почесними грамотами Сумського національного аграрного університету, Азовського регіонального інституту Управління, Бердянського державного педагогічного університету, Управління освіти і науки Запорізької облдержадміністрації.  У 2016 році діяльність М.П.Гриценко відзначена подякою Міністерства освіти і науки України.

Гриценко Михайло Павлович є автором та співавтором 78 наукових публікацій, в тому числі 4-х навчальних посібників, 8 колективних монографій, 53 наукових статей.

З 2018 року працює на посаді доцента кафедри економіки, підприємництва та фінансів.

Підвищення кваліфікації

  1. Полтавський університет економіки і торгівлі. Міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації та перепідготовки спеціалістів.

Свідоцтво про підвищення кваліфікації: 12 ЧПК № 939046.

Тема: «Методика викладання дисциплін у вищій школі», 04.12.2015 р.

  1. Національна металургійна академія України, м. Дніпро, кафедра фінансів.

Тема: «Новітні методологічні підходи до викладання дисципліни «Ринок фінансових послуг», 10.09.2018 р.-28.02.2019 р.

  1. Сумський національний аграрний университет, м.Суми.кафедра фінансів, банківської справи та страхування, Тема «Вивчення сучасних шдходів до викладання фахових і спеціальних фінансових дисциплін, розширення та набуття нових компетенцій в педагогічній і науковій діяльності», 09.06.2020 р. – 15.07.2020 р., довідка №1921 від 25.08 2020 р

 

Список наукових праць

  1. Гриценко М.П. Аналіз величини чистих актиів як засіб прогнозування платоспроможності підприємства Стаття The 10th International conference ―Science and society: (March 15, 2019) Accent Graphics Communications & Publishing, Hamilton, Canada. 2019. 471 p. С. – 216 – 227

 

  1. Гриценко М.П, Каткова Т.І Застосування рейтингової оцінки для визначення рівня інвестиційної привабливості закладів курортно-рекреаційної сфери. Монографія. «Актуальні проблеми прогнозування розвитку соціально-економічних систем» [монографія] / За ред. О.І. Черняка, П.В. Захарченка. – Бердянськ : Видавець Видавничий будинок  Мелітопольскої міської друкарні, 2019. – 456 с., – 12с.

 

  1. Hrytsenko M., Katkova T. Use of gravitational models for  spatial systems studying Collective monograph.  Organizational-economic mechanism of management innovative development of economic entities; collective monograph/ Higher school of Social and economic in Przeworsk, Poland; WSSG, 2019, – Vol.2- 400p., P.103 – 113

 

  1. Hrytsenko M.,Litvynenko I. Determining the level of investment attraction of resort and recreation sphere institutions with the help of rating assessment .Article : The 3th International conference ― Perspectives of world science and education (November 27-29, 2019, Osaka, Japan)  (Прийнято до друку. Публикація до 15 грудня 2019 року)

 

  1. Гриценко М., Литвиненко. І Шляхи вирішення земельного питання в Україні. Improving the Life Quality: View of Scientists. Volume of Scientific Papers. The Academy of Management and Administration in Opole, 2019; ISBN 978-83- 946765-3-7 (electronic edition); pp. 660, illus., tabs., bibls.

 

Наукові публікації  (включені до наукометричних баз, Scopus, Web of Science Core Collection)

Mikhail Gritsenko, Pavel Zakharchenko, Natalya Kirkova. Models for Forecasting Systemic Transformations in the Economy of Resort-Recreational Sphere. Scopus, MPSESM-W 2020 http://ceur-ws.org/Vol-2649/