Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

bdpu.zp@gmail.com
rector_bdpu@ukr.net
0612891206

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4 Тимчасово переміщений до: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66

Дудукалова Олександра Сергіївна

старший викладач кафедри економіки, підприємництва та фінансів

кандидатка педагогічних наук

Наукометрика

Google Scholar

YqE–SMAAAAJ&hl

Контактна інформація

Електронна скринька: a.duducalova@gmail.com

 

Біографія

Дудукалова Олександра Сергіївна, народилася 15 січня 1991 року. Місце народження – м. Бердянськ, Запорізька обл., Україна.

У 2008 році з відзнакою закінчила ЗОШ № 2 (м. Бердянськ).

З 2008 року по 2012-й рік навчалась на факультеті економіки та управління Бердянського державного педагогічного університету та отримала диплом бакалавра з відзнакою за спеціальністю «Професійна освіта. Економіка підприємств, маркетинг і менеджмент» та здобула кваліфікацію – викладач практичного навчання в галузі економіки, комерції та управління.

У 2014 році з відзнакою закінчила магістратуру Бердянського державного педагогічного університету за спеціальністю «Професійна освіта (економіка)» та здобула кваліфікацію «Педагог-інженер, дослідник. Економіст-менеджер».

З грудня 2014 року навчалася в цільовій аспірантурі Бердянського державного педагогічного університету денної форми навчання за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

Трудову діяльність розпочала у 2014 році у ДНЗ «Бердянський машинобудівний професійний ліцей» викладачем економіки. З грудня 2014 року по червень 2015 року – працювала старшим викладачем кафедри економіки підприємства та економічної теорії Бердянського державного педагогічного університету; з вересня 2015 року по червень 2016 року – асистент кафедри економіки підприємства та економічної теорії Бердянського державного педагогічного університету (за сумісництвом).

З 2020 року працювала асистентом кафедри економіки, підприємництва та фінансів.

У 2020 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Формування готовності майбутніх інженерів-педагогів економічного профілю до професійної діяльності», за спеціальністю 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти. Науковий керівник – Кривильова Олена Анатоліївна, доктор педагогічних наук, доцент.

З жовтня 2021 року працює на посаді старшого викладача кафедри економіки, підприємництва та фінансів.

 

Список наукових праць

 1. Дудукалова О. С. Методологічні підходи формування готовності майбутніх інженерів-педагогів економічного профілю до професійної діяльності. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки : зб. наук. пр. Бердянськ : БДПУ, 2020. Вип. 1. С. 248–257.
 2. Дудукалова О. С. Модель формування готовності майбутніх інженерів-педагогів економічного профілю. Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology. Budapest, 2020. VIII (88), Issue: 220. P.13–16.
 3. Дудукалова О. С. Діагностика сформованості когнітивного компонента готовності майбутніх інженерів-педагогів економічного профілю до професійної діяльності. Розвиток сучасної науки та освіти: реалії,проблеми якості, інновації : матеріали міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., м. Мелітополь, 27–29 травня 2020 р. Мелітополь : ТДАТУ, 2020. С. 159–164.
 4. Дудукалова О. С. Перевірка сформованості діяльнісного компонента готовності майбутніх інженерів-педагогів економічного профілю до професійної діяльності. Актуальні питання науки : матеріали І міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., м. Бердянськ, 30 квіт. 2020 р. Бердянськ : БДПУ, 2020. С. 108–110.
 5. Дудукалова О. С. Моніторинг сформованості мотиваційного компонента готовності майбутніх інженерів-педагогів економічного профілю до професійної діяльності. Міжнародні наукові дослідження: інтеграція науки та практики як механізм ефективного розвитку : матеріали ІІ міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 24–25 квіт. 2020 р. Київ : ГО «Інститут інноваційної освіти», 2020. С. 23–27.
 6. Дудукалова О. С. Етапи формування готовності майбутніх інженерів-педагогів економічного профілю до професійної діяльності. Сучасні виклики та проблеми освіти : матеріали XLIII міжнар. інтернет-конф., м. Луцьк, 20 квіт. 2020р. Луцьк : Наука та практика, 2020. С 19–23.
 7. Дудукалова О. С. Психолого-педагогічні умови формування готовності майбутніх інженерів-педагогів економічного профілю до професійної діяльності. Традиційні та інноваційні підходи до наукових досліджень : матеріали міжнар. наук. конф., м. Луцьк, 10 квіт. 2020 р. Луцьк : Міжнародний центр наукових досліджень, 2020. С. 82–87.
 8. Дудукалова О. С. Сучасні вимоги до професійної діяльності майбутніх інженерів-педагогів економічного профілю. Актуальні проблеми педагогічної освіти: новації, досвід та перспективи : матеріали І всеукр. наук.-практ. конф., м. Запоріжжя, 10 квіт. 2020 р. Запоріжжя : АА Тандем, 2020. С. 36–39.
 9. Дудукалова О. С. Роль когнітивного компоненту у структурі готовності майбутніх інженерів-педагогів економічного профілю до професійної діяльності. Фундаментальні та прикладні наукові дослідження: актуальні питання, досягнення та інновації : матеріали І міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., м. Бердянськ, 27 берез. 2020 р. Бердянськ : БДПУ, 2020. С. 78–81.
 10. Дудукалова О.С. Взаємозв’язок готовності до професійної діяльності та інтегральної компетентності майбутніх інженерів-педагогів економічного профілю. Вітчизняна наука: теорія і практика : матеріали IX всеукр. наук.-практ. конф., м. Харків, 13–14 берез. 2020 р., Харків : НП «ЦНТ», 2020. С. 27–30.
 11. Дудукалова О. С. Підготовка майбутніх фахівців економічного профілю в умовах євроінтеграції. Науково-дослідна робота в системі підготовки фахівців-педагогів у природничій, технологічній і комп’ютерній галузях : матеріали VІІ міжнар. наук.-практ. конф., м. Бердянськ, 19–20 вер. 2019 р. Бердянськ : БДПУ, 2019. С. 327–328.