Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

bdpu.zp@gmail.com
rector_bdpu@ukr.net

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4 Тимчасово переміщений до: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66

Історія

Випусковою кафедрою, відповідальною за підготовку фахівців спеціальності 053 Психологія першого рівня вищої освіти (бакалавр) є кафедра психології факультету психолого-педагогічної освіти та мистецтв.

Своїм корінням кафедра психології сягає у 1932 рік – рік заснування Бердянського державного педагогічного інституту. У цьому році було створено кафедру педагогіки і психології, організатором і першим завідувачем якої був Прохор Андрійович Ляшенко, з ім’ям якого пов’язана майже вся історія інституту.

Першим фахівцем з психології з науковим ступенем і званням був кандидат педагогічних наук (з психології) доцент Борис Давидович Прайсман, який з 1950 по 1953 р. завідував кафедрою педагогіки і психології. До нього і після нього (аж до 1981 р.) кафедру очолювали лише фахівці з педагогіки.

У 1953 р. до Бердянського педінституту повертається П. А. Ляшенко і знову очолює кафедру. Згодом, з 1959 р., завідування кафедрою він передає колишньому заступникові Наркому освіти республіки доценту Дмитру Євдокимовичу Лоберу, якого на цій посаді у 1966 р. змінює колишній ректор Рівненського педінституту, доцент Іван Григорович Оплаканський, а після його смерті з 1974 по 1976 рр., а пізніше з 1976 по 1977 р. кафедрою завідує доцент Віра Павлівна Перепелиця.

З 1981 р. до 2004 р. завідувачем кафедри педагогіки і психології (а з 2001 року – кафедри психології) був член-кореспондент АПН України, іноземний член Російської академії освіти, член-кореспондент АПН СРСР, доктор психологічних наук, професор Василь Купріянович Демиденко – відомий український психолог і педагог, автор більше 200 наукових праць, серед яких монографії, навчальні посібники, методичні рекомендації, навчальні програми. Під його керівництвом була успішно здійснена психологізація та педагогізація всього навчально-виховного процесу в ВНЗ та було реалізовано ряд проектів комплексних досліджень психолого-педагогічних аспектів підготовки майбутніх учителів.

Під керівництвом Василя Купріяновича Демиденка було створено потужну наукову школу, що дозволило у 2001 році відокремити кафедру психології в самостійну структурну одиницю інституту. Значні наукові досягнення В. К. Демиденка та його наукової школи, які припали на початок 2000 років, дозволили отримати дозвіл в Міністерстві освіти та науки України на відкриття спеціальності «Практична психологія» на факультеті початкової освіти та практичної психології.

Значною подією у житті кафедри психології було відкриття аспірантури у 1992 р., яка за порівняно короткий час підготувала 10 кандидатів психологічних наук. Серед аспірантів були викладачі кафедри, які під керівництвом В. К. Демиденка здійснювали свої наукові дослідження: І. О. Черезова, Т. П. Малихіна, Н. В. Жук, Л. Р. Кашкарьова та успішно захистили кандидатські дисертації. Сьогодні вони, продовжуючи ідеї та набуття наукової школи В. К. Демиденка, готують своїх аспірантів у галузі психології.

З 2005 до 2010 року кафедру очолювала кандидат психологічних наук, доцент І. О. Черезова – учениця В. К. Демиденка, яка у 1997 році під його керівництвом успішно захистила кандидатську дисертацію з проблеми психологічних особливостей писемного мовлення молодших школярів.

З 2011 року завідує кафедрою психології кандидат психологічних наук Горецька Олена Віталіївна.