Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

bdpu.zp@gmail.com
rector_bdpu@ukr.net

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4 Тимчасово переміщений до: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66

Варбанська Наталія Федорівна

старший лаборант кафедри психології

Наукометрика

Google Scholar

Researcher iD

G-2235-2019

Scopus iD

ResearchGate iD

Біографія

Варбанська Наталія Федорівна (20.02.1996, с. Преслав, Приморський р-н, Запорізька обл.) – старший лаборант кафедри психології.

У 2018 році здобула І (бакалаврський) рівень вищої освіти за напрямом підготовки 6.030103 Практична психологія та отримала кваліфікацію практичного психолога.

Протягом 2018-2019 н.р. здобула ІІ (магістерський) рівень вищої освіти за спеціальністю 013 Початкова освіти (спеціалізація Практична психологія).

З 2018 року працює на посаді старшого лаборанта кафедри психології та на волонтерських засадах в навчальній психолого-консультативній лабораторії.

Сфери наукових інтересів: рефлексивне мислення майбутніх вчителів початкової школи.

Публікації:

2016

  1. Варбанська Н.Ф. Особливості розвитку пам’яті у молодшому шкільному віці / Н.Ф. Варбанська // Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 19 травня 2016 року. Том 2. Гуманітарні науки. – Бердянськ : БДПУ, 2016. — 300 c.

2017

  1. Варбанська Н.Ф. Соціально-психологічні аспекти впливу на людей у процесі спілкування / Н.Ф. Варбанська // Наука ІІІ тисячоліття: пошуки, проблеми, перспективи розвитку : матеріали І Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (20-21 квітня 2017 року) : збірник тез. – Бердянськ : БДПУ, 2017. – Ч.1. – 354 с.

2018

  1. Варбанська Н.Ф. Психологічні фактори становлення статево-рольової ідентичності підлітків / Н.Ф. Варбанська // Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 17 травня 2018 року. – Том Філологічні науки. – Бердянськ : БДПУ, 2018. – 240 с.

2019

  1. Варбанська Н.Ф. Психологічні причини життєвих криз особистості. Збірник тез доповідей ІІ Всеукраїнської Інтернет (он-лайн) конференції для студентів, аспірантів, молодих вчених (21-23 березня 2019 року). Маріуполь, 2019 р. С 19-21
  2. Варбанська Н.Ф. Рефлексивне мислення вчителя як компонент інноваційної діяльності сучасної освіти. Навчання, виховання та розвиток у контексті життєвих перспектив особистості : збірник матеріалів Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. з міжнародною участю, м. Бердянськ, 25 квітня 2019 р. Бердянськ: БДПУ, 2019. С. 20-24

2021

  1. Міжособистісна атракція як чинник успішної взаємодії суб’єктів спілкування. Траєкторія розвитку життєвих перспектив особистості в умовах сучасного освітнього простору: матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, м. Бердянськ, 30 листопада 2021 р. С. 168-171.