Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

bdpu.zp@gmail.com
rector_bdpu@ukr.net

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4 Тимчасово переміщений до: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66

Радіонова Марина Сергіївна

Завідувач навчальної психолого-консультативної лабораторії кафедри психології

Асистентка кафедри психології

Почесна грамота департаменту освіти і науки Запорізької облдержадміністрації (2019)
Наукометрика

Google Scholar

Y_Eyu4IAAAAJ

Researcher iD

E-8757-2019

Scopus iD

ResearchGate iD

Maryna_Bogdan

Біографія

Богдан Марина Сергіївна (15.06.1992, смт Чернігівка Запорізької області).

Із 2009 р. по 2014 р. навчалася в Інституті психолого-педагогічної освіти та мистецтв Бердянського державного педагогічного університету, який закінчила з відзнакою, отримавши спеціальності «Практична психологія» та «Початкова освіта».

Із 2014 р. працювала в Бердянському державному педагогічному університеті на посаді старшого лаборанта кафедри психології. Із вересня 2018 р. працює на посаді завідувача навчальної психолого-консультативної лабораторії кафедри психології.

 

Пройшла незалежне професійне навчання за напрямами:

 • «Тренінг самопізнання та самовдосконалення» (2012 р.),
 • «Основи арт-терапії в роботі психолога з дітьми та дорослими» (2012 р.),
 • «Подолання страхів, тривог та фобій методами арт-терапії» (2013 р.),
 • «Корекція психосоматичних проявів засобами арт-терапії» (2014 р.),
 • «Організація діяльності з надання допомоги військовим та ВПО» (2015 р.),
 • «Ізотерапія та психоаналіз, елементи інтерпретації, діагностики, консультування» (2015 р.),
 • «Правила та норми впровадження ізотерапії в роботі з клієнтом» (2015 р.),
 • «Символізм та метафоричність піскових картин. Робота з архетипами. Піскові пейзажі – етапи роботи з пісковими світами.
 • Символічне та енергоінформаційне поле» (2015 р.),
 • «Sand-play (гра з піском) – історія методу та особливості використання у терапевтичній психологічній практиці. Основні напрямки використання» (2015 р.),
 • «Техніки фототерапії. Робота з власними фотодокументами клієнтами. Фотоколаж та фотоасамбляж» (2015 р.),
 • «Теоретичні основи сучасної фототерапії. Терапевтична фотографія, фото-арт-терапія, фототерапія» (2015 р.),
 • «Психологія жіночого емоційного благополуччя» (2015 р.),
  сертифікація ведучого психологічної гри «Спіраль Самопізнання» (2015 р.),
 • «Психотерапевтичний простір. Діагностика особистісних проблем клієнта. Робота з конфліктами. Етапи сеансу піскової терапії. Психотерапевтичні стратегії психологічного консультування дорослих методами піскової психотерапії» (2016 р.),
 • «Попередження посттравматичного стресового розладу (ПТСР) в Україні» (2016 р.),
 • «Вступ до арт-терапії» (2016 р.),
 • «Гудзики в роботі психолога» (2016 р.),
 • «Робота з сімейною картою» (2017 р.)
 • «Використання метафоричних асоціативних карт в психологічному консультуванні та терапії. Базові техніки та вправи» (2018 р.).
 • “Школа толерантності з питань СОГІ” (2018 р.)
 • “Онлайн-марафон з метафоричних карт” (2018)
 • “Онлайн-марафон з метафоричних карт “МАК-експерт” (2019)
 • «Stories that move» (2019)
 • «Менеджмент кризового та екстреного психологічного втручання» (2020 р.)
 • «Психологія сексуальності» (2020)

 

Сфера наукових інтересів: суб’єктивне благополуччя особистості, залежність сучасної молоді від соціальних мереж, психологічні особливості нанесення тілесних модифікацій.

 

Нагороди: почесна грамота департаменту освіти і науки Запорізької облдержадміністрації (2019), грамоти Інституту психолого-педагогічної освіти та мистецтв та Бердянського державного педагогічного університету (2011, 2012, 2013, 2015, 2016 рр.).

 

Публікації:

Монографії та навчальні посібники

 1. Радіонова М. Тренінг особистісного зростання здобувачів вищої освіти : навч.-метод. посіб. / Марина Радіонова. – Mauritius : LAP LAMBERT Academic Publishing, 2019. – 139 с.
 2. Радіонова М.С. Чинники трансформаційних змін особистості здобувачів вищої освіти. Трансформація життєвих перспектив особистості : колективна монографія / за заг. ред. Горецької О.В. Х. : Видавництво Іванченка І.С., 2021.  С.106-139.

 

2011

 1. Роль прабатьків у формуванні особистості дитини / М.С.Богдан // Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 19 травня 2011 року. – Том 2. Гуманітарні науки. – Бердянськ : БДПУ, 2011. – С. 254-255.
 2. Вплив ролі прабатьків на специфіку родинних взаємин / М.С. Богдан // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції студентів і аспірантів «Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень» (10-11 травня 2011 року). – Том 2. – Луцьк : Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2011. – С. 192-193.
 3. Вплив стереотипів на особливості сприймання людини / М.С. Богдан // Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 19 травня 2011 року. – Том 2. Гуманітарні науки. – Бердянськ : БДПУ, 2011. – С. 255-257.

2012

 1. Вплив акцентуації характеру підлітків на переживання стресових ситуацій / М.С. Богдан // Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 19 квітня 2012 року. – Том 2. Гуманітарні науки. – Бердянськ : БДПУ, 2012. – С. 285-287.
 2. Вплив комп’ютерної та Інтернет-залежності на психологічне здоров’я підлітка / М.С.  Богдан // Актуальні проблеми збереження психологічного здоров’я підростаючого покоління: матеріали Міжвузівських психолого-педагогічних Демиденківських читань (м. Бердянськ, 23-24 квітня 2012 р.). – Бердянськ: БДПУ, 2012 – С. 97-99.
 3. Влияние компьютерной и Интернет-зависимости на психологическое здоровье младшего школьника / М.С. Богдан // Сборник трудов пятьдесят пятой научной студенческой конференции Таганрогского государственного педагогического института имени А.П. Чехова. – Гуманитарные науки. – Таганрог: Изд-во Таганрогского государственного педагогического института имени А. П. Чехова, 2012. – С. 86-88.
 4. Почуття агресії та провини у людей, які доглядають психічно хворих родичів / М.С. Богдан // Педагогіка та психологія: досягнення та перспективи: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, Україна, 1 грудня 2012 року). – Київ: ГО «Київська наукова організація педагогіки та психології», 2012. – С. 87-88.

2013

 1. Зміни в «Я-концепції» підлітка у процесі формування почуття дорослості як специфічного вікового новоутворення / М.С. Богдан // Актуальні проблеми психологічної теорії і практики: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (5 квітня 2013 р.) – Донецьк, 2013. – С. 37-41.
 2. Формування почуття дорослості як специфічного новоутворення самосвідомості підлітка / М.С. Богдан // Вісник Інституту розвитку дитини (додаток): Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів і молодих вчених «Дитинство. Освіта. Соціум» (21 лютого 2013 р.) – Випуск 4 – К.: Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, 2013. – С. 46-50.
 3. Формування почуття дорослості як специфічного новоутворення підліткового віку / М.С. Богдан // Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 23 травня 2013 року. – Том 2. Гуманітарні науки. – Бердянськ : БДПУ, 2013. – С. 369-370.
 4. Семья как фактор возникновения психосоматических заболеваний у детей / М.С. Богдан // Сборник трудов пятьдесят шестой научной студенческой конференции Таганрогского государственного педагогического института имени А.П. Чехова. – Гуманитарные науки. – Таганрог : Изд-во Таганрогского государственного педагогического института имени А.П. Чехова, 2013. – Електронний збірник.
 5. Особенности отношений в системе «учитель – ученик» в младшем школьном возрасте / М.С. Богдан // Психология – наука будущего. Материалы V международной конференции молодых ученых / Отв. ред.А.Л. Журавлев, Е.А. Сергиенко, Н.Е. Харламенкова, К.Б. Зуев. – М. : Изд-во «Институт психологии РАН», 2013. – С. 69-70.
 6. Специфіка переживань та почуттів психосоматичних хворих / М.С. Богдан // Специфіка переживань та почуттів психосоматичних хворих / Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання педагогіки та психології : наукові дискусії» (8–9 листопада 2013 р.). – м. Львів, 2013 – С. 6–9.
 7. Специфіка становлення «Я-образу» в Я-концепції підлітка / М.С. Богдан // Міжнародна науково-практична конференція «Нові завдання та напрями педагогіки та психології у ХХІ столітті» (16 листопада 2013 р.). – м. Київ. – С. 103–107.

2014

 1. Психологічні особливості спілкування залежних від соціальних мереж / М.С. Богдан // Психологія і соціологія : проблеми практичного застосування / Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 14-15 березня 2014 року). – Херсон : Видавничий дім «Гельветина», 2014. – С. 25-29.
 2. Типология Интернет-пользователей, склонных к зависимости от социальных сетей / М.С. Богдан // Сборник трудов пятьдесят седьмой научной студенческой конференции Таганрогского государственного педагогического института имени А.П. Чехова. – Гуманитарные науки. – Таганрог: Изд-во Таганрогского государственного педагогического института имени А. П. Чехова, 2014. – Електронний збірник.
 3. Психологічні особливості переживання дитиною втрати близької людини / М.С. Богдан // Пріоритети розвитку педагогічних та психологічних наук у ХХІ столітті : збірник наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції : (18-19 квітня 2014 р., м. Одеса). – Одеса : ГО «Південна фундація педагогіки», 2014. – С. 5-9.
 4. Проблема самотності в підлітковому віці / М.С. Богдан // Матер. Міжнар. наук.-практ. конф. [«Чинники розвитку психологічних та педагогічних наук у ХХІ солітті»], (Одеса, 21-22 листоп. 2014 р.). – Одеса : ГО «Південна фундація педагогіки», 2014. – С. 7–9.
 5. Механізми психологічного захисту як причина виникнення залежності від соціальних мереж / М.С. Богдан // Педагогічні та психологічні науки: аналіз сучасності та прогноз майбутнього : зб. тез міжнар. наук.-практ. конф. : (м. Харків, 12-13 грудня 2014 року). – Харків : Східноукраїнська організація «Центр педагогічних досліджень», 2014. – С. 71–74.

2015

 1. Проблема самотності залежних від соціальних мереж / М.С. Богдан // Сучасні напрями розвитку педагогічних та психологічних наук : зб. наук. роб. міжнар. наук.-практ. Конф. (м. Бердянськ, Україна, 30-31 березня 2015 року). – Бердянськ : ГО «Південно-східна українська асоціація практичних психологів та арт-терапевтів», 2015. – С. 5–8.

2016

 1. Вплив залежності від соціальних мереж на психологічне здоров’я особистості / М.С. Богдан // Актуальні прикладні та практичні проблеми психолого-педагогічної науки : Збірник наукових робіт Міжнародної науково-практичної конференції (м. Бердянськ, Україна, 13–14 лютого 2016 року). – Бердянськ: ГО «Південно-східна українська асоціація практичних психологів та арт-терапевтів», 2016. – С. 6–10.
 2. Особливості використання настільних психологічних ігор у консультативній роботі / М.С. Богдан // Актуальні прикладні та практичні проблеми психолого-педагогічної науки : Збірник наукових робіт Міжнародної науково-практичної конференції (м. Бердянськ, Україна, 13–14 лютого 2016 року). – Бердянськ: ГО «Південно-східна українська асоціація практичних психологів та арт-терапевтів», 2016. – С. 86–90.
 3. Психологические особенности формирования детской обиды на мать / М.С. Богдан // Conference Proceedings of the 5th International Scientific Conference Problems and Prospects of Territories’ Socio-Economic Development (April 14-17, 2016, Opole, Poland). The Academy of Management and Administration in Opole, 2016. – pp. 153–155.
 4. Влияние обидчивости человека на эффективность взаимодействия в обществе / М.С. Богдан // Управление в социальных и экономических системах : м-лы XXV международной научно-практической конференции, г. Минск, 12 мая 2016 г. / редкол.: Н.В. Суша (предс.) и др. ; Минский инновационный ун-т. – Минск : Минский инновационный университет, 2016. – С. 159–160.
 5. Неудовлетворенность качеством жизни как фактор формирования зависимости от социальных сетей / М.С. Богдан // Conference Proceedings of the International Scientific Internet-Conference Modern Problems of Improve Living Standards in a Globalized World (December 8, 2016, Opole – Berdyansk – Slavyansk), 2016. – 442–446 р.

2017

 1. Татуювання як прояв порушення цілісності Я-образу / М.С. Богдан // Наука ІІІ тисячоліття: пошуки, проблеми, перспективи розвитку : матеріали І Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (20-21 квітня 2017 року) : збірник тез. – Бердянськ : БДПУ, 2017. – Ч.1. – С. 191–193.
 2. Суб’єктивне благополуччя міської студентської молоді / М.С. Богдан // Збірник матеріалів XIII Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми екологічної психології: життєдіяльність особистості в умовах сучасного міста». – Київ-Маріуполь, 2017. – С. 16–19.
 3. Вже не дитина – ще не доросла, або Визначаємо почуття дорослості підлітків / М.С. Богдан // Заступник директора школи. – №04 (квітень). – 2017. – С. 54–62.
 4. Документація працівників психологічної служби школи: комар носа не підточить / М.С. Богдан // Заступник директора школи. – №06 (червень). – 2017. – С. 54–65.
 5. Психологічна готовність майбутніх вчителів початкової школи до здійснення професійної діяльності / М.С. Богдан // Підготовка майбутніх педагогів у контексті стандартизації початкової освіти : матеріали Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції. – Бердянськ, 2017. – 153-156.
 6. Психологічні особливості нанесення тілесних модифікацій при переживанні складних життєвих ситуацій / М.С.Богдан // Актуальні проблеми сучасної психології: перспективні та пріоритетні напрями наукових досліджень молодих науковців, 17 листопада 2017 р. : Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції / за ред. Л.А. Онуфрієвої. – Кам’янець-Подільський : Медобори-2006, 2017. – С. 27–30.
 7. Вплив соціальних мереж на формування ціннісного ставлення до себе / М.С.Богдан // Роль освіти у формуванні життєвих цінностей молоді: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів і молодих учених до 95-річчя Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького (8 грудня 2017 р.) / за заг. ред. д. філос. н., проф. Р. Олексенка. – Мелітополь: Видавництво МДПУ імені Богдана Хмельницького, 2017. – С. 41-43.
 8. Проблема самоствердження особистості в просторі соціальних мереж / М.С.Богдан // Актуальні прикладні та практичні проблеми психолого-педагогічної науки : Збірник наукових робіт ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Бердянськ, Україна, 29-30 листопада 2017 року). – Бердянськ: ГО «Південно-східна українська асоціація практичних психологів та арт-терапевтів», 2017. – С. 7-11.

2018

 1. Богдан М.С. Вплив соціальних мереж на навчальну успішність підлітків / М.С. Богдан, В.В. Карацупа // Наука ІІІ тисячоліття : пошуки, проблеми, перспективи розвитку : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (25-26 квітня 2018 року) : збірник тез. – Бердянськ : БДПУ, 2018. – Ч. 1.– С. 108-109.
 2. Bogdan M.S. The psychological mechanisms of forming the independence from social network / M.S.Bogdan // Proceedings of XVIІI International scientific conference «Theory and practice». Morrisville. – Lulu Press., 2018. – Р. 91-92.
 3. Богдан М.С. Вплив суб’єктивного благополуччя особистості на виникнення залежності від соціальних мереж / М.С.Богдан // Актуальні прикладні та практичні проблеми психолого-педагогічної науки : Збірник наукових робіт ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Бердянськ, Україна, 7-8 липня 2018 року). – Бердянськ: ГО «Південно-східна українська асоціація практичних психологів та арт-терапевтів», 2018. – С. 5-9.
 4. Богдан М,С. Формування у майбутніх вчителів початкової школи безумовного цінного ставлення до дитини / М.С. Богдан // Підготовка майбутніх педагогів у контексті стандартизації початкової освіти : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції. – Бердянськ, 2018.
 5. Богдан М.С. Психологічне насильство в сім’ї як фактор формування віктимної поведінки особистості / М.С. Богдан // Актуальні проблеми сучасної психології : перспективні та пріоритетні напрями наукових досліджень молодих науковців, 15 листопада 2018 р. : Матеріали Л.А. Онуфрієвої. – Кам’янець-Подільський : ПП «Медобори-2006», 2018. – С. 22–25.

2019

 1. Богдан М.С. Психологічні детермінанти виникнення та поширення кібербулінгу серед сучасної молоді / М.С. Богдан // Науково-прикладні аспекти сучасної психології в ситуації соціальних змін : збірник тез доповідей ІІ Всеукраїнської Інтернет (он-лайн) конференції для студентів, аспірантів та молодих вчених, 21-23 березня 2019 року. – Маріуполь, 2019. – С. 9-12.
 2. Радіонова М.С. Психологічний супровід особистісного зростання здобувачів вищої освіти / М.С. Радіонова // Суспільні дисципліни як засіб формування цивілізаційної компетентності здобувачів освіти: Матеріали ІI Всеукраїнської заочної науковопрактичної конференції (м. Рівне, 26-27 квітня 2019 р.) / Навчально-науковий інститут економіки та менеджменту НУВГП. – Рівне, 2019. – С. 151-155.
 3. Радіонова М.С. Професійне самовизначення як фактор суб’єктивного благополуччя особистості / М.С. Радіонова // Наука ІІІ тисячоліття : пошуки, проблеми, перспективи розвитку : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (25- 26 квітня 2019 року) : збірник тез. – Бердянськ : БДПУ, 2019. – С. 171-172.
 4. Радіонова М.С. Тренінг особистісного зростання як технологія розвитку гармонійної особистості здобувача освіти / М.С. Радіонова // Навчання, виховання та розвиток у контексті життєвих перспектив особистості : Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції з міжнародною участю (м. Бердянськ, Україна, 25 квітня 2019 року) / За заг. ред. О.В. Горецької. – Бердянськ: БДПУ, 2019. – С. 135-139.
 5. Радіонова М.С. Особистісне зростання як складова професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи / М.С. Радіонова // Підготовка майбутніх педагогіву контексті стандартизаціїпочаткової освіти :и матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (18 вересня 2019 року). – Бердянськ, 2019. – С. 201-206.

2020

 1. Радіонова М.С. Вплив самоізоляції в умовах COVID-19 на психічне здоров’я особистості / Наука ІІІ тисячоліття : пошуки, проблеми, перспективи розвитку : матеріали IV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (22- 23 квітня 2020 року) : збірник тез. Бердянськ : БДПУ, 2020. С. 116-117.

2021

 1. Радіонова М.С. Роль особистісної саморегуляції у фаховій підготовці майбутніх практичних психологів. Траєкторія розвитку життєвих перспектив особистості в умовах сучасного освітнього простору: матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, м. Бердянськ, 30 листопада 2021 р. С. 233-238.