Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

bdpu.zp@gmail.com
rector_bdpu@ukr.net

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4 Тимчасово переміщений до: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66

Малихіна Тетяна Петрівна

доцент кафедри психології

кандидат психологічних наук

Почесна грамота Міністерства освіти і науки України (2004 р.)
Нагрудний знак «Відмінник освіти України» (2011 р.)
Нагрудний знак «Василь Сухомлинський» (2017 р.)
Наукометрика

Google Scholar

nVJItT4AAAAJ

Researcher iD

F-2849-2019

Scopus iD

ResearchGate iD

Tatyana_Malykhina

Біографія

Малихіна Тетяна Петрівна (03.03.1962, м. Бердянськ Запорізької області) – кандидат психологічних наук (2002 р.), доцент (2005 р.).

Доцент кафедри психології Бердянського державного педагогічного університету.

У 1984 році закінчила з відзнакою Бердянський державний педагогічний інститут імені П.Д. Осипенко за спеціальністю «Загальнотехнічні дисципліни і праця». Працює в Бердянському державному педагогічному університеті з 1992 р. Із 1994 р. по 1998 р. – аспірант кафедри педагогіки і психології Бердянського державного педагогічного інституту ім. П.Д. Осипенко.

У 2001 р. успішно захистила кандидатську дисертацію на тему «Психологічні умови попередження аморальних вчинків підлітків» (науковий керівник – доктор психол. наук, професор, член-кореспондент АПН України В.К. Демиденко). У 2005 р. присвоєне вчене звання доцента кафедри психології.

Пройшла незалежне професійне навчання за напрямом «Організація діяльності з надання допомоги військовим та ВПО» (2015 р.), «Вступ до юнгівського аналізу» (2017 р.), «Використання метафоричних асоціативних карт в психологічному консультуванні та терапії. Базові техніки та вправи» (2018 р.), онлайн-курс «Психологія сексуальності» (2020).

Сфери наукових інтересів: моральний розвиток особистості, збереження психологічного здоров’я особистості в умовах професійної конкуренції.

Нагороди: почесна грамота Міністерства освіти і науки України (2004 р.), нагрудний знак «Відмінник освіти України» (2011 р.), нагрудний знак «Василь Сухомлинський» (2017 р.).

Під керівництвом Малихіної Т.П. у 2014 р. захищено кандидатську дисертацію Сердюк Н.І. на тему «Психологічні умови формування атракції до однолітків у підлітковому віці».

 

Публікації

Монографії та навчальні посібники

 1. Малихіна Т.П. Попередження аморальних вчинків підлітків: монографія / Т.П. Малихіна. – Бердянськ : БДПУ, 2012. – 167 с.
 2. Малихіна Т.П. Аморальні вчинки підлітків: сутність, характерні особливості та шляхи запобігання /  Розвиток особистості в сучасному освітньому просторі: колективна монографія; за заг. ред. О.В.Горецької. – Бердянськ: БДПУ, 2013. – С 126-142.
 3. Малихіна Т.П.Технологія корекційно-розвивальної роботи з підлітками: навчальний посібник / Малихіна Т.П., Сердюк  Н.І. – Бердянськ : БДПУ, 2015. –132 с.
 4. Психологія у питаннях і відповідях: навчальний посібник для студентів денної та заочної форм навчання спеціальностей 7.03010301Практична психологія, 7.01010201 Початкова освіта. У 3 т. Т. 3. / за заг. ред. О.В.Горецької.– Бердянськ: БДПУ, 2015. – С. 19-75.
 5. Малихіна Т.П. Психологія спорту: навч. посібник / Т.П. Малихіна, Н.І. Сердюк Бердянськ : БДПУ, 2015. – 216 с.
 6. Психологія у питаннях і відповідях. Том І : навчальний посібник для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 053 Психологія / Колектив авторів за заг. ред. Л.Р. Кашкарьової : Н.В. Жук, Л.Р. Кашкарьова, Т.П. Малихіна, І.О. Черезова. – Бердянськ : БДПУ, 2016. – 308 с.
 7. Психологія у питаннях і відповідях. Том ІІ : навчальний посібник для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 053 Психологія / Л.Р. Кашкарьова, Т.П. Малихіна, О.В. Карапетрова, О.С. Колпакчи. – Бердянськ : БДПУ, 2016. – 280 с.
 8. Засоби діагностики навчальних досягнень студентів напряму підготовки 6.030103 Практична психологія / За заг. ред.. О.В. Горецької. – Бердянськ : Видавець Ткачук О.В., 2017. – С. 118-129, 227-239, 357-369.
 9. Наскрізна психологічна практика: навчально-методичний посібник / авт.-уклад.: Малихіна Т.П., Черезова І.О. Бердянськ : БДПУ, 2020. 250с.
 10. Малихіна Т.П. Лабораторний практикум з експериментальної психології : навч.-методич. посіб. Бердянськ : БДПУ, 2021. 98 с.
 11. Малихіна Т.П. Трансформація уявлень студентів-психологів про майбутню професію в процесі фахової підготовки. Трансформація життєвих перспектив особистості : колективна монографія / за заг. ред. Горецької О.В. Х. : Видавництво Іванченка І.С., 2021. С. 177-198.

 

1993

 1. Мотивація аморальних вчинків підлітків як предмет психологічного дослідження / Т.П. Малихіна // Шляхи піднесення ефективності морального виховання учнів : зб. наук. праць Бердянського державного педагогічного інституту ім. П.Д. Осипенко. – Бердянськ : БДПУ, 1993. – С. 24–25.

1994

 1. Про соціальні причини аморальних вчинків підлітків / Т.П. Малихіна // Актуальні питання психолого-педагогічних основ виховання : зб. наук. праць Бердянського державного педагогічного інституту ім. П.Д. Осипенко. – Бердянськ : БДПУ, 1994.– С. 36–38.

1996

 1. Деякі аспекти шкільної психолого-педагогічної діагностики / Т.П. Малихіна // Вісник Тернопільського експериментального інституту педагогічної освіти. – Тернопіль : ТЕІПО, 1996. – С. 67–69.

1999

 1. Деякі питання попередження аморальних вчинків підлітків / Т.П. Малихіна // Зб. наук. праць Бердянського державного педагогічного інституту ім. П.Д. Осипенко (Педагогічні науки). – Бердянськ : БДПУ, 1999. – № 2. – С. 119–132.
 2. Основні принципи і напрямки попередження аморальних вчинків підлітків / Т.П. Малихіна // Навчально-виховний процес у вузі і школі та шляхи його розвитку і удосконалення : зб. наук. праць. – Рівне, 1999. – С. 88–91.
 3. Психолого-педагогічна робота з попередження аморальної поведінки підлітків / Т.П. Малихіна // Рідна школа. – 1999. – № 5. – С. 53–55.

2000

 1. Психологічні аспекти вивчення аморальних вчинків підлітків / Т.П. Малихіна // Проблеми загальної та педагогічної психології : зб. наук. праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка – К. : Інституту психології ім. Г.С. Костюка, 2000. – С. 329–334.
 2. Психологічна характеристика сутності аморального вчинку / Т.П. Малихіна // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного інституту ім. П.Д. Осипенко (Педагогіка та психологія). – Запоріжжя : ВПК «Запоріжжя», 2000. – №4. – С. 56–66.

2001

 1. До питання критеріїв прогнозування поведінки підлітків / Т.П. Малихіна // Рідна школа. –2001. -№1. –С. 43–45.
 2. Психологічні умови попередження аморальних вчинків підлітків : автореферат / Т.П. Малихіна. – К. : ІВЦ Товариства „Знання”, 2001. – 20 с.

2002

 1. Аморальні прояви поведінки підлітків: сутність та шляхи запобігання / Т.П. Малихіна // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки). – Бердянск : БДПУ, 2002. – №2. – С. 89–93.
 2. Попередження аморальних вчинків підлітків у практиці загальноосвітньої школи / Т.П. Малихіна // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки). – Бердянск : БДПУ, 2002. – №4. – С. 133–139.
 3. Проблеми психолого-педагогічної підготовки вчителя сільської школи до роботи з морального виховання учнів / Т.П. Малихіна // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки). – Бердянск : БДПУ, 2002. – №6.– С. 12–17.
 4. Сутність та шляхи запобігання аморальних проявів поведінки підлітків / Т.П. Малихіна // Зб. наук. праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки). – Бердянськ : БДПУ, 2002. – № 5. – С. 19–20.

2003

 1. Робота шкільного психолога з попередження аморальних проявів у поведінці підлітків / Т.П. Малихіна // Зб. наук. праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки). – Бердянськ : БДПУ, 2003. – № 3. – С. 96–103.

2004

 1. Соціально-педагогічний аспект бродяжництва та безпритульності / Т.П. Малихіна // Матеріали Всеукр. наук.-практ конф. [«Психолого-педагогічні Демиденківські читання. Навчання, виховання та розвиток»], (Бердянськ, 10 берез. 2004 р.). – Бердянськ : БДПУ, 2004. – С. 23–25.
 2. Соціально-психологічна адаптація та моральне становлення особистості / Т.П. Малихіна // Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова (Психологія) : зб. наук. праць. – Серія № 12. – К., 2004. – №2 (26). – С. 98–103.
 3. До питання соціально психологічних механізмів бродяжництва та безпритульності / Т.П. Малихіна // Зб. наук. праць Бердянського державного педагогічного університету (Психологічні науки). – Бердянськ : БДПУ, 2004. – № 1. – С. 137–143.

2005

 1. Особистісно-орієнтоване виховання та особливості морального становлення підлітка / Т.П. Малихіна // Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. [«Особистісно-зорієнтований навчально-виховний процес : пошуки та проблеми»], (Бердянськ, 16–17 трав. 2005 р.). – Бердянськ : БДПУ, 2005. – С. 70–71.
 2. Соціально-психологічний аналіз сутності аморального вчинку / Т.П. Малихіна // Українсько-німецькі педагогічні студії : зб. наук. праць учених університету Фрідріха-Александра та Бердянського державного педагогічного університету / За ред. К.О. Баханова. – Бердянськ : БДПУ, 2005. – С. 281–291.
 3. Основні підходи в зарубіжній психології до розуміння механізмів відхилень у моральному розвитку особистості / Т.П. Малихіна // Зб. наук. праць Бердянського державного педагогічного університету (Психологічні науки). – Бердянськ : БДПУ, 2005. – С. 28–35.

2006

 1. Моральне становлення особистості підлітка на сучасному етапі / Т.П. Малихіна // Рідна школа. – 2006. – № 6. – С. 24–26.
 2. Психологічні аспекти оцінювання знань студентів умовах кредитно-модульної системи навчання / Т.П. Малихіна // Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. [«Організація навчально-виховного процесу у вищій школі в світлі входження України в Європейський освітній простір»], (Бердянськ, 16 квіт. 2006 р.). – Бердянськ : БДПУ, 2006. – С. 71–73.
 3. Моральне становлення підлітка як ланка розвитку його життєвої компетентності / Т.П. Малихіна // Зб. наук. праць Бердянського державного педагогічного університету (Психологічні науки). – Бердянськ : БДПУ, 2006. – № 3. – С. 93–98.

2007

 1. До питання психолого-педагогічних засад професійного становлення особистості майбутнього педагога / Т.П. Малихіна // Зб. наук. праць Бердянського державного педагогічного університету (Психологічні науки). – Бердянськ : БДПУ, 2007. – № 2. – С. 28–35.
 2. М.О. Корф про психологічні засади навчального процесу / Т.П. Малихіна // Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. [«Корфівські педагогічні читання»], (Бердянськ, 12-13 лист. 2007 р.). – Бердянськ : БДПУ, 2007. – С. 44‑47.

2008

 1. Психологічний супровід виховного процесу в школі / Т.П. Малихіна // Науковий вісник Бердянського державного педагогічного університету (Гуманітарні науки). – Бердянськ : БДПУ, 2008. – № 1. – С. 45–49.
 2. Украинские свадебные традиции как фактор социального воспитания личности / Т.П. Малыхина, А.А. Малыхин, В.В. Ткач // Вестник Таганрогского государственного педагогического института (Гуманитарные науки). – Таганрог : ТГПИ, 2008. – С. 219–227.

2009

 1. Зміст кар’єрних орієнтацій студентів педагогічних ВНЗ як важливий чинник здійснення успішної професійної кар’єри / Т.П. Малихіна // Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. [«Психолого-педагогічні Демиденківські читання. Навчання, виховання та розвиток»], (Бердянськ, 12-13 березня 2009 р.). Бердянськ : БДПУ, 2009. – С. 43–45.
 2. Психологическая характеристика спортивного коллектива / Т.П. Малыхина // Украинско-российские педагогические студии. – Бердянськ–Невинномысск–Таганрог, 2009. – С. 268–272.
 3. Психологическая подготовка спортсменов высокого класса к международным соревнованиям / Т.П. Малыхина // Вестник Таганрогского государственного педагогического института (Гуманитарные науки). – Таганрог : ТГПИ, 2009. – С. 327–331.
 4. Психологічні засади навчально-виховного процесу в початковій школі у спадщині М. О.Корфа / Т.П. Малихіна // Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. [«ІІ Корфівські педагогічні читання»], (Бердянськ, 12–13 листопада 2008 р.). – Бердянськ : БДПУ, 2009. – С. 31–33.

2010

 1. Деякі аспекти професійного становлення майбутніх практичних психологів. Всеукраїнські психолого-педагогічні Демиденківські читання / Т.П. Малихіна // Матеріали Всеукр. конф. [„Навчання, виховання та розвиток”], (Бердянськ, 12 березня 2010 р.). – Бердянськ : БДПУ, 2010. – С. 32.
 2. Параметри психологічного віку студентів психологів / Т.П. Малихіна // ІІ Міжнародна науково-практична конференція [«Здорове довкілля–здорове життя»], – (Бердянськ, 16-19 червня 2010 р.) – Бердянськ: БДПУ, 2010. – С. 124–126.
 3. Депривація особистості. Німецько-українські педагогічні студії / Т.П. Малихіна // Збірник наукових праць учених університету Фрідріха-Александра (Ерлангєн-Нюрнберг) та Бердянського державного педагогічного університету (Бердянськ, Україна) / за ред. К.О. Баханова. – Донецьк : Юго-Восток, 2010. — С. 146–150.
 4. Параметри психологічного віку студентів психологів Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Здорове довкілля-здорова нація». – Бердянськ : БДПУ, 2010. – С.124–126.
 5. Особливості синдрому емоційного вигорання у студентів-психологів з різними кар’єрними орієнтаціями / Т.П. Малихіна // Актуальні проблеми психологічної теорії і практики : Матеріали щорічної науково-практичної конференції Асоціації психологів Донбасу з міжнародною участю (м.Донецьк, 27 листопада 2010р.) – Донецьк, 2010. – С.136–139.

2011

 1. Особливості перебігу синдрому емоційного вигорання у працівників зайнятих у системах «людина-людина», «людина-знакова система» / Т.П. Малихіна // Тези доповідей всеукраїнських психолого-педагогічних Демиденківських читаннях «Навчання, виховання та розвиток» – Бердянськ : БДПУ, 2011. – С. 119–122.
 2. Удосконалення організації навчальної роботи студентів в умовах кредитно-модульної організації навчального процесу у ВНЗ / Т.П. Малихіна // Новітні технології підготовки фахівців вищої школи в сучасних умовах / Т.П. Малихіна // Збірник наукових праць : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Горлівка, 2011. – С.14–17.
 3. Сутність та психопрофілактика бродяжництва та безпритульності / Т.П. Малихіна // Актуальні проблеми юридичної та експериментальної психології: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м.Макіївка, 22,23 квітня 2011 року) – Макіївка : МЕГІ, 2011. – С. 101–106.
 4. Синдром вигорання у працівників зайнятих в системі «людина-людина» / Т.П. Малихіна // Актуальні проблеми педагогіки та психології : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м.Львів, Україна, 7-8 жовтня 2011р.) : у 2-х частинах. – ч.1. – Львів : Львівська педагогічна спільнота, 2011. – С. 35–37.
 5. Робота шкільного психолога з попередження адиктивної поведінки підлітків / Т.П. Малихіна // Психологическое здоровье и благополучие нации : проблемы, реалии и перспективы : материалы международной научно-практической конференции (г.Донецк, 25-26 ноября 2011.) – Донецк, 2011. – С.209–211.

2012

 1. Проблема співвідношення хронологічного та психологічного віку студентів-психологів / Т.П. Малихіна // Сучасні тенденції в педагогіці та психології : новий погляд : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, Україна 30-31 березня 2012). – Одеса : ГО «Південна фундація педагогіки», 2012. – С. 14–16.
 2. Роль Г.І. Челпанова у розвитку експериментальної психології / Т.П. Малихіна // Г.І. Челпанов і його роль у розвитку психологічної освіти і науки слов’янських держав : Зб. доповідей : матеріали міжнародної конференції (20-21 квітня 2012 р.). – Маріуполь : ДВНЗ «Приазов. держ. техн. ун-т», 2012. – С.104–107.
 3. Професійний стрес як чинник емоційного вигорання особистості / Т.П. Малихіна // Актуальні проблеми збереження психологічного здоров’я підростаючого покоління : Матеріали Міжвузівських психолого-педагогічних Демиденківських читань (м. Бердянськ, 23-24 квітня 2012 р.). – Бердянськ : БДПУ, 2012. – С. 72–75.
 4. Проблема психологічного супроводу виховання підлітків в сучасній школі / Т.П. Малихіна // Актуальні питання, проблеми та перспективи розвитку гуманітаристики у сучасному інформаційному просторі : національний та інтернаціональний аспекти : зб. наукових праць / за. заг. ред. к. філос. н. Журби М.А. – Частина ІІІ. – Луганськ : вид-во СНУ ім. В. Даля, 2012. – С. 105–108.
 5. Депривація як чинник делінквентної та кримінальної поведінки особистості / Т.П. Малихіна // Збірка статей за матеріалами ІІ міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми юридичної та екстремальної психології» (10 травня 2012 року) / За заг. ред. та упоряд. проф. В.М. Синельникава, В.Е. Луньова. – Макіївка : МЕП, 2012 – С. 78–82.
 6. Гендерні відмінності модедювання життєвого шляху в юнацькому віці / Т.П. Малихіна // Інтеграційні можливості сучасної психології та шляхи її розвитку : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (10-12 жовтня 2012 року, м. Запоріжжя). – Запоріжжя : ЗНУ, 2012. – С. 189.

2013

 1. Психофізіологічні основи організації професійної діяльності педагога / Т.П. Малихіна // Актуальні проблеми збереження психологічного здоров’я підростаючого покоління : матеріали Всеукраїнських психолого-педагогічних Демиденківських читань (м. Бердянськ, 23-24 квітня 2013 р.). – Бердянськ : БДПУ, 2012. – С. 60-63.
 2. Соціально-психологічний феномен лідерства та керування в спорті / Т.П. Малихіна // Актуальні питання впливу довкілля, фізичного виховання та спорту на здоров’я студентської молоді : матеріали Всеукр. наук. конф. / гол. ред. С.Г. Кушнірюк. – Бердянськ : Видавець Ткачук С.В., 2013. – С. 42–45.
 3. Сутність та специфіка розвитку творчих здібностей у майбутніх вчителів / Т.П. Малихіна // Науково-дослідна робота в системі підготовки фахівців-педагогів у природничій та технологічній галузях : матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Бердянськ : БДПУ, 2013. – С. 122–124.
 4. Орієнтація студентів-магістрантів на успіх у професійній кар’єрі / Т.П. Малихіна // Качество жизни : потенциал и перспективы психологической науки и практики : материалы Международной научно-практической конференции (г.Донецк, 30 ноября 2013.). – Донецк, 2013.
 5. Професійний стрес як чинник емоційного вигорання в професії педагога / Т.П. Малихіна // Нові завдання та напрями педагогіки та психології у XXІ столітті : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, Україна, 16 листопада 2013 року) – К. : ГО «Київська наукова організація педагогіки та психології», 2013. – С. 46–48.

2014

 1. Моделювання життєвого шляху в ранній юності: гендерний аспект / Т.П. Малихіна // Актуальні проблеми науки та освіти : зб. матер. XVI підсумкової науково-практичної конференції викладачів МДУ / за аг. Ред. К.В. Балабанова. – Маріуполь : МДУ, 2014. – С. 60–63.
 2. Суб’єктивне переживання підлітками відчуття щастя / Т.П. Малихіна // Чинники розвитку педагогічних та психологічних наук у ХХІ столітті : зб. наук. робіт учасників міжнар. наук.-практ. конф. (Одеса, 22-23 серп. 2014 р.). – Одеса : ГО «Південна фундація педагогіки», 2014. – С. 14–18.
 3. Психологічне здоров’я молодшого школяра : сутність та характерні особливості / Т.П. Малихіна // Початкова школа. – 2014. – №9. – С 49–52.
 4. Аморальні вчинки підлітків : сутність, характерні особливості та шляхи запобігання / Т.П. Малихіна // Практична психологія та соціальна робота. – 2014. – №5 – С. 12–23.

2015

 1. Психологічне здоров’я молодшого школяра: фактори ризику / Т.П. Малихіна // Актуальні проблеми науки та освіти: Збірник матеріалів ХVІI підсумкової науково-практичної конференції викладачів МДУ / За заг. ред. К.В. Балабанова. – Маріуполь : МДУ, 2015. –С. 306–308.
 2. Особливості синдрому емоційного вигорання у студентів на різних етапах навчання у ВНЗ / Т.П. Малихіна // Актуальні питання впливу довкілля, фізичного виховання та спорту на здоров’я студентської молоді : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. / гол. ред.. С.Г. Кушнірюк – Бердянськ : Видавець Ткачук О.В., 2015. – 180 с.
 3. Психологічні засади організації науково-дослідної роботи студентської молоді / Т.П. Малихіна // Науково-дослідна робота в системі підготовки фахівців-педагогів у природничій, технологічній та економічній галузях: матер. V Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю. – Бердянськ : БДПУ, 2015. – 196 с.

2016

 1. Малихіна Т.П. Емоційне вигорання студентів як фактор впливу на якість їх життя / Т.П. Малихіна // Conference Proceedings of the International Scientific Internet-Conference Modern Problems of Improve Living Standards in a Globalized World (December 8, 2016, Opole – Berdyansk – Slavyansk), 2016. – 116–120 р.
 2. Малыхина Т.П. Самоэффективность и мотивация получения профессии / Т.П. Малыхина // Управление в социальных и экономических системах : м-лы XXV международной научно-практической конференции, г. Минск, 12 мая 2016 г. / редкол.: Н.В. Суша (предс.) и др. ; Минский инновационный ун-т. – Минск : Минский инновационный университет, 2016. – С. 154–155.
 3. Малихіна Т.П. Психологічні особливості прояву синдрому емоційного вигорання у педагогічних працівників / Т.П. Малихіна // Освіта і суспільство. Міжнародний збірник наукових праць. – Бердянський державний педагогічний університет, 2016. – С. 382–392.
 4. Малихіна Т.П. Психологічні засади підвищення самоефективності / Т.П. Малихіна // Актуальні проблеми науки та освіти : Збірник матеріалів ХVІIІ підсумкової науково-практичної конференції викладачів МДУ / За заг. ред. К.В. Балабанова. – Маріуполь : МДУ, 2016. – С. 143–145.

2017

 1. Малихіна Т.П. Кар’єрна спрямованість студентів-психологів / Т.П. Малихіна // Актуальні, прикладні та практичні проблеми психолого-педагогічної науки: Збірник наукових робіт ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Бердянськ, Україна, 29-30 листопада 2017 року). – Бердянськ: ГО «Південно-східна українська асоціація практичних психологів та арт-терапевтів», 2017. – С.53-57.
 2. Малихіна Т.П. Психологічні аспекти стресостійкості вчителя в умовах сучасної міської школи / Т.П. Малихіна // Збірник матеріалів XIII Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми екологічної психології: життєдіяльність особистості в умовах сучасного міста». – Київ-Маріуполь, 20017. – С.69-73.
 3. Малихіна Т.П. Психологічні умови формування успішної особистості в молодшому шкільному віці / Т.П. Малихіна // Наука ІІІ тисячоліття: пошуки, проблеми, перспективи розвитку : матеріали І Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (20-21 квітня 2017 року) : збірник тез. – Бердянськ : БДПУ, 2017. – Ч.1. – С. 222-223.
 4. Малихіна Т.П. Роль тренера в психологічній підготовці спортсменів до змагань різного рівня / Т.П. Малихіна // Актуальні питання впливу довкілля, фізичного виховання та спорту на здоров’я студентської молоді : зб. наук. матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції з нагоди 100-річчя НАН України та 85річчя Бердянського державного педагогічного університету (Бердянськ, 13–15 вересня 2017 р.) / [гол. ред. С. Г. Кушнірюк]. – Бердянськ : Ф–ОП Ткачук О.В., 2017. – С. 47-49 Малихіна Т.П. Психологічні аспекти стресостійкості вчителя початкової школи / Т.П.Малихіна // Підготовка майбутніх педагогів у контексті стандартизації початкової освіти : матеріали Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції. – Бердянськ, 2017. – С. 170-175.

 2018

 1. Малихіна Т.П. Уявлення студентів-психологів про свою майбутню професію / Т.П. Малихіна // Наука ІІІ тисячоліття: пошуки, проблеми, перспективи розвитку : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (25-26 квітня 2018 року) : збірник тез. – Бердянськ : БДПУ, 2018. – Ч.1. – С. 216-218 0,1
 2. Малихіна Т.П. Дослідження уявлення студентів-психологів про свою майбутню професію / Т.П. Малихіна // Актуальні прикладні та практичні проблеми психолого-педагогічної науки : Збірник наукових робіт ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Бердянськ, Україна, 7-8 липня 2018 року). – Бердянськ: ГО «Південно-східна українська асоціація практичних психологів та арт-терапевтів», 2018. – С. 41-47
 1. Малихіна Т.П. Уявлення про щастя у дітей молодшого шкільного віку / Т.П. Малихіна // Підготовка майбутніх педагогів у контексті стандартизації початкової освіти : матеріали Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції. – Бердянськ, 2018.
 2. Малихіна Т.П. Особливості уявлень студентів-психологів про свою майбутню професію в процесі професійної підготовки/ Т.П. Малихіна // Інтеграційні можливості сучасної психології та шляхи її розвитку: матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції м. Запоріжжя, Україна 18 – 19 жовтня 2018 р.

2019

 1. Малихіна Т.П. До питання життєвої перспективи особистості студента. Навчання, виховання та розвиток у контексті життєвих перспектив особистості : збірник матеріалів Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. з міжнародною участю, м. Бердянськ, 25 квітня 2019 р. Бердянськ: БДПУ, 2019.. С. 310-315.
 2. Малихіна Тетяна. Уявлення батьків молодших школярів про дитяче щастя.  Підготовка майбутніх педагогів у контексті стандартизації початкової освіти: матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, м. Бердянськ, Україна, 18 вересня 2019 р.   Бердянськ: БДПУ,  2019 . С. 232-336
 3. Малихіна Тетяна. Дослідження уявлення студентів-психологів про свою майбутню професію в процесі професійної підготовки. Науково-прикладні аспекти сучасної психології в ситуації соціальних змін : матеріали IІ Всеукраїнська інтернет-конференції, м. Маріуполь, 21-23 березня 2019 р. С. 313-318
 4. Малихіна Т.П., Устік А.М. Психологічний супровід формування успішної особистості молодшого школяра в умовах нової української школи. Навчання, виховання та розвиток у контексті життєвих перспектив  особистості : збірник матеріалів Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. з міжнародною участю, м. Бердянськ, 25 квітня 2019 р. Бердянськ: БДПУ,  2019. С. 251-256
 5. Малихіна Т.П., Конюхова А.М. Психологічні особливості впливу батьківського ставлення на формування саморегуляції поведінки дошкільників… Навчання, виховання та розвиток у контексті життєвих перспектив  особистості : збірник матеріалів Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. з міжнародною участю, м. Бердянськ, 25 квітня 2019 р. Бердянськ: БДПУ,  2019. С. 291-296.
 6. Малихіна Т.П., Міріленко О.Л. Вплив соціальної фрустрованності особистості на рівень сформованості мотиву влади у засуджених. Навчання, виховання та розвиток у контексті життєвих перспектив  особистості : збірник матеріалів Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. з міжнародною участю, м. Бердянськ, 25 квітня 2019 р. Бердянськ: БДПУ,  2019. С. 320-325.
 7. Малихіна Т.П., Байкенич І. О. Психологічні особливості міжособистісних стосунків підлітків, що залишилися без піклування батьків. Навчання, виховання та розвиток у контексті життєвих перспектив  особистості : збірник матеріалів Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. з міжнародною участю, м. Бердянськ, 25 квітня 2019 р. Бердянськ: БДПУ,  2019. С. 260- 265.
 8. Tatiana Malykhina, Olga Frolova,  Lyudmila Kashkaryova, Olga Serbova «Comparative analysis of the emotional intelligence development of adolescents with different levels of psychological competence»  “Journal of History Culture and Art Research”, P. 68-78

2020

 1. Малихіна Тетяна. Щастя в структурі психологічного здоров’я молодшого школяра . Підготовка майбутніх педагогів у контексті стандартизації початкової освіти: матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, м. Бердянськ, 16 вересня 2020р.  /за ред. проф. Л.Коваль, А.Крамаренко, доц. О.Попової та ін. Мелітополь: Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2020. С. 96-100
 2. Малихіна Тетяна. Психолого-педагогічний супровід процесу планування професійної кар’єри студентів-психологів. Психолого-педагогічний супровід фахового зростання особистості в системі неперервної професійної освіти: матер. Всеукраїнської науковопрактичної конференції м. Бердянськ, 26–27 листопада 2020 р. Бердянськ: БДПУ, 2020. С. 307-310.

2021

 1. Малихіна Тетяна. Особливості кар’єрних орієнтацій майбутніх вчителів початкової школи Підготовка майбутніх педагогів у контексті впровадження Концепції Нової української школи : матер. V Всеукраїнської науково-практичної конференції (16 вересня 2021 р., Бердянський державний педагогічний університет) /за ред. проф. Л.Коваль, А.Крамаренко, доц. О. Попової та ін. Мелітополь: Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2021 С. 64-68
 2. Малихіна Тетяна. Взаємозв’язок самоефективності та життєвої перспективи молоді. Сучасні тенденції організації життєвого простору особистості: матеріали IІІ Всеукраїнська інтернет-конференції, м. Маріуполь, 25 листопада 2021 р.
 3. Малихіна Тетяна. До питання психолого-педагогічного супроводу процесу формування життєвої перспективи особистості. Психолого-педагогічний супровід фахового зростання особистості в системі неперервної професійної освіти: матеріали ІІ Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції, м. Бердянськ, 25–26 листопада 2021 року.
 4. Малихіна Т.П. Проблема формування уявлень про свою майбутню професію у студентів-психологів в контексті життєвої перспективи. Траєкторія розвитку життєвих перспектив особистості в умовах сучасного освітнього простору: матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, м. Бердянськ, 30 листопада 2021 р. С. 139-142.