Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

bdpu.zp@gmail.com
rector_bdpu@ukr.net

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4 Тимчасово переміщений до: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66

Колпакчи Олена Сергіївна

cтарший викладач кафедри психології

Почесна грамота Управління освіти і науки Запорізької облдержадміністрації (2010 р.)
Почесна грамота Міністерства освіти і науки України (2015 р)
Наукометрика

Google Scholar

WphCMAAAA

Researcher iD

E-7132-2019

Scopus iD

ResearchGate iD

Olena_Kolpakchy

Біографія

Колпакчи Олена Сергіївна (27.12.1965, с. Воскресенка Запорізької області).

Старший викладач кафедри психології Бердянського державного педагогічного університету.

У 1986 р. закінчила факультет початкових класів Бердянського державного педагогічного інституту ім. П.Д. Осипенко за спеціальністю «Педагогіка та методика початкового навчання», а в 2008 р. отримала другу вищу освіту за спеціальністю «Практична психологія» в Бердянському державному педагогічному університеті.

Із 2003 р. працює в Бердянському державному педагогічному університеті на посаді начальника відділу кадрів, а з 2005 р. – асистент кафедри психології.

У 2007 р. вступила до аспірантури Бердянського державного педагогічного університету за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія, яку закінчила у 2011 році. Працює над кандидатською дисертацією на тему «Психологічні умови формування етичних цінностей професійної діяльності майбутніх практичних психологів» (науковий керівник – доктор псих. наук, професор Панок В.Г.).

Пройшла незалежне професійне навчання за напрямами: «Підготовка психологів-консультантів» (2012 рр), «Казкотерапія як засіб інтеграції особистості» (2012 р.), «Проективні карти як ігрова технологія в тренінгу та консультуванні» (2012 р)., «проектування стратегії розвитку психологічного забезпечення освіти ХХІ сторіччя» (2012 р.), «Арт-терапія в роботі психолога з дітьми та дорослими» (2012-2014 рр), «Підготовка тренерів психологічних тренінгів» (2013 р.), «Корекція психосоматичних проявів засобами арт-терапії» (2014 р.), «Травма війни» (2014-2015 рр.), «Теоретичні основи сучасної фототерапії. Терапевтична фотографія, фото-арт-терапія, фототерапія» (2015 р.), «Діти і війна: навчання технік зцілення» (2015 р.), «Основи травмофокусованної когнітивно-поведінкової терапії» (2015 р.), «Психологія жіночого емоційного благополуччя» (2015 р.), Метафоричний трансформаційний тренінг «От гусеницы к бабочке» (2015 р.», Сертифікація ведучої психологічної гри «Ліла Чакра» (2015 р.), «Організація діяльності з надання допомоги військовим та ВПО» (2015 р.), «Попередження псттравматичного стресового розладу (ППСР) в Україні» (2016 р.), «Експрес-курс по метафоричним картам» (2016 р.), «Введення в арт-терапію» (2016, 2017 рр.), «АРТ-МАК» (2017 р.),  «Робота з сімейною картою» (2017 р.), «Подружжя. Парність. Відносини» (2017 р.), «Етичні дилеми практичного психолога» (2018 р.),  Тренінг для тренерів «Тренерська Школа з питань СОГІ» (120 год.) м. Буча Київської обл. ( Березень, 2018 р.), Семінар «Етичні дилеми в практиці психолога» (Лютий, 2018), «Співпраця заради реформ в системі охорони психічного здоров’я дітей» (2019), «Консультування під мікроскопом» (2019), «Story that move» (2019), «Створення авторської колоди метафоричних карт. Базові дії» (2020), «МАК-експерт. Ресурси та сили» (2020), «Ефективний МАК-коучинг» (2020), «Психологічна корекція психосоматичних захворювань» (2020), «Психотерапевт 21 сторіччя» (2020), «Актуальні проблеми сучасної психології: шляхи становлення особистості» (2020).

 

Сфера наукових інтересів: етичні цінності психолога.

 

Нагороди: почесна грамота Управління освіти і науки Запорізької облдержадміністрації (2010 р.), почесна грамота Міністерства освіти і науки України (2015 р)

 

Публікації

Монографії та навчальні посібники

 1. Колпакчи О.С. Етичні цінності професійної діяльності майбутніх практичних психологів / О.С. Колпакчи // Розвиток особистості в сучасному освітньому просторі : колективна монографія / за заг. ред. О.В.Горецької. – Донецьк : ЛАНДОН – ХХІ, 2013. – С. 283–298.
 2. Психологія у питаннях і відповідях. Том ІІ : навчальний посібник для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 053 Психологія / Л.Р. Кашкарьова, Т.П. Малихіна, О.В. Карапетрова, О.С. Колпакчи. – Бердянськ : БДПУ, 2016. – 280 с.
 3. Засоби діагностики навчальних досягнень студентів напряму підготовки 6.030103 Практична психологія / За заг. ред.. О.В. Горецької. – Бердянськ : Видавець Ткачук О.В., 2017. – С. 169-180, 193-202, 308-318.
 4. Колпакчи О.С. Арт-терапія: курс лекцій : навчальний посібник / О.С. Колпакчи. – Бердянськ : БДПУ, 2017. – 367 с.

2009

 1. Проблема формування етичних принципів у підготовці практичних психологів / О.С. Колпакчи //Актуальні проблеми психології : зб. наук. праць / ред. С.Д. Максименко. – К. : – 2009. – Т.10, ч. 6. – С. 160–167.
 2. Моральна зрілість і цілісність як основні якості особистості психолога / О.С. Колпакчи // Всеукраїнські психолого-педагогічні Демиденківські читання : матеріали Всеукр. конф. [«Навчання, виховання та розвиток»], (Бердянськ, 12-13 березня 2009р.) / БДПУ. – Бердянськ : БДПУ, 2009 – С. 33–35.
 3. Можливості професійної підготовки у формуванні професійно-етичних цінностей майбутніх психологів / О.С. Колпакчи // Актуальні проблеми психологічної теорії та практики : зб. наук. праць / за ред. кафедри психології ДонНУ. – Макіївка : Макіївський економіко-гуманітарний інститут, 2009. – №16. – С. 173–175.

2010

 1. Структурний підхід до формування етичних цінностей професійної діяльності психолога / О.С. Колпакчи // Актуальні проблеми психології : зб. наук. праць / ред. С.Д. Максименко. – К. : 2010. –Т.10, випуск 13. – С. 476–485.
 2. Проблема формування системи ціннісних орієнтацій майбутніх практичних психологів / О.С. Колпакчи // Вісник післядипломної освіти : зб. наук. праць. – К. : УМО НАПН України, 2010. – Вип. 1 (14), ч. 2. – С. 190–199.
 3. Формування моральної свідомості особистості психолога як проблема професійної підготовки / О.С. Колпакчи // Науковий часопис : зб. наук. праць. – К. : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2010. – Вип. 31 (15), серія 12. – С. 266–272.
 4. Проблема загальнолюдських цінностей у роботі психолога / О.С. Колпакчи // Всеукраїнські психолого-педагогічні Демиденківські читання : матеріали Всеукр.конф. [«Навчання, виховання та розвиток»], (Бердянськ, 12-13 березня 2010 р.) / БДПУ – Бердянськ: БДПУ, 2010 – С. 33–35.
 5. Професійні ціннісні орієнтації як чинник становлення особистості психолога / О.С. Колпакчи // Актуальні проблеми психологічної теорії та практики : зб. наук. праць / за ред. кафедри психології ІПО ІПП УМО. – Донецьк, 2010. – С. 105–107.

2011

 1. Основні етичні принципи в роботі практичного психолога / О.С. Колпакчи // Всеукраїнські психолого-педагогічні Демиденківські читання : матеріали Всеукр. конф. [«Навчання, виховання та розвиток»], (Бердянськ, 11-12 березня 2011р.) / БДПУ. – Бердянськ : БДПУ, 2011 – С. 98–101.
 2. Етичні проблеми в роботі практичного психолога / О.С. Колпакчи // Наука, освіта, суспільство очима молодих : Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих науковців. Частина 1. Психолого-педагогічний напрям. – Рівне : РВВ РДГУ. – 2011. – С. 158–159.
 3. Вплив ціннісних орієнтацій особистості на професійне становлення майбутніх практичних психологів / О.С. Колпакчи // Науковий вісник : зб. наук. праць. – Чернівці : Чернівецький нац. у-т, 2011. – Вип. 570. – С. 53–59.

2012

 1. Психологічне здоров’я практичного психолога як запорука ефективності його професійної діяльності / О.С. Колпакчи // Психолого-педагогічні Демиденківські читання : матеріали конф. [«Актуальні проблеми збереження психологічного здоров’я підростаючого покоління»], (Бердянськ, 23 квітня 2012р.) / БДПУ. – Бердянськ : БДПУ, 2012. – С. 24–26.
 2. Проблема якості підготовки психолога до професійної діяльності / О.С. Колпакчи // Науковий вісник : зб. наук. праць (за матеріалами ІV Міжнародної науково-практичної конференції від 30-31 травня 2012 року). – Частина ІІІ. – Луганськ : вид-во СНУ ім. В. Даля, 2012. – С. 99–102.
 3. Формування моральної свідомості особистості психолога як проблема професійної підготовки / О.С. Колпакчи // Інтеграційні можливості сучасної психології та шляхи її розвитку : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Запоріжжя : ЗНУ., 2012. – С. 34–36.

2013

 1. Професійні ціннісні орієнтації як чинник становлення особистості психолога / О.С. Колпакчи // Вісник Інституту розвитку дитини (додаток) : методичні та практичні матеріали. – Вип. 4. – Київ, 2013. – С. 194–197.
 2. Психологічне здоров’я особистості / О.С. Колпакчи // Всеукраїнські психолого-педагогічні Демиденківські читання : матеріали Всеукр. конф. [«Навчання, виховання та розвиток»], (Бердянськ, 23 квітня 2013 р.). / БДПУ. – Бердянськ : БДПУ, 2013 – С. 12–14.
 3. Етичні стандарти професії психолога / О.С. Колпакчи // Актуальні питання, проблеми та перспективи розвитку гуманітаристики у сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти: зб. наук. праць (за матеріалами VІ Міжнародної науково-практичної конференції від 30-31 травня 2013 року) / за заг. ред. Журби М.А. – Частина ІІІ. – Луганськ : вид-во СНУ ім. В. Даля, 2013. – С.27–29.
 4. Психологическое здоровье практического психолога как залог эффективности его профессиональной деятельности / О.С. Колпакчи // Человек, субъект, личность в современной психологии. Материалы Международной конференции, посвященной 80-летию А.В. Брушлинского. – Том 2. – М. : Изд-во «Институт психологии РАН», 2013. – С. 438–439.
 5. Проблема формирования этических ценностей профессиональной деятельности будущих практических психологов / Колпакчи Е.С. // Журнал ВАК «В мире научных открытий». – Красноярск : Изд-во «Научно-инновационный центр», 2013. – С. 438–439.

2015

 1. Професійна етика як складова моральної самосвідомості майбутніх практичних психологів / Колпакчи О.С. // Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. – Харків : КЦ ФОП Іванової М.А., 2015. – Том ІУ. Психологія розвитку дошкільника. – Випуск 11. – С. 97-105.
 2. Гуманістична місія професії психолога / Колпакчи О.С. // Міждисциплінарні проблеми соціальної роботи: психологічні, соціологічні, правові аспекти: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (20-21 лютого 2015 року, Київ) за ред. Ю.М. Швалба. – Житомир: вид-во ЖДУ імені І. Франка, 2015. – С.40-42.
 3. Психологія посттравматичного стресу / Колпакчи О.С. // Сучасні напрями розвитку педагогічних та психологічних наук: Збірник наукових робіт міжнародної науково-практичної конференції (м. Бердянськ, Україна, 30-31 березня 2015 року). Бердянськ: ГО «Південно-східна українська асоціація практичних психологів та арттерапевтів», 2015. – С. 46-50.
 4. Проблема ціннісних орієнтацій практичного психолога / Колпакчи О.С. // Тенденції розвитку психології та педагогіки: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, Україна, 6-7 листопада 2015 року). – К.: ГО «Київська наукова організація педагогіки та психології», 2015. – С. 120-122.
 5. Етичні заповіді арттерапії в психологічній практиці / Колпакчи О.С. // Психологія і педагогіка на сучасному етапі розвитку наук: актуальні питання теорії і практики : Збірник наукових тез учасників міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, Україна, 18-19 грудня 2015 року ). – Одеса : ГО «Південна фундація педагогіки», 2015. – С. 22-25.
 6. Професійний обов’язок психолога в деонтологічному аспекті / Колпакчи О.С. // Психологія та педагогіка: методика та проблеми практичного застосування: Збірник наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, Україна, 25-26 грудня 2015 року ). – Львів : ГО «Львівська педагогічна спільнота», 2015. – С. 16-19.

2016

 1. Колпакчи О.С Професійна підготовка як складова формування професійно-етичних цінностей майбутніх психологів / О.С. Колпакчи // Zbornik prispevkov z medzinarodna vedecko-praktická konferencіa Realіta a perspektivy vyvoja spoločnosti: socіalne, psyhologіcke a polіtikt aspekty /28-29 oktobra 2016/ Vysoka škola Danubius, Sladkovіčovo, 2016. – C. 88–91.
 2. Колпакчи О.С. Моральна свідомість особистості як основа професійної підготовки психолога / О.С. Колпакчи // International Scientific-Practical Conference Actual questions and problems of development of social sciences: Conference Proceedings, June 28-30, 2016. Kielce: Holy Cross University. – 174–177 p.
 3. Колпакчи О.С. Питання етики в роботі практичного психолога / О.С. Колпакчи // Conference Proceedings of the 5th International Scientific Conference Problems and Prospects of Territories’ Socio-Economic Development (April 14 – 17, 2016, Opole, Poland). The Academy of Management and Administration in Opole, 2016. – рр. 172–174.
 4. Колпакчи О.С. Профессиональные ценностные ориентации как фактор становления личности психолога / Е.С. Колпакчи // Управление в социальных и экономических системах : м-лы XXV международной научно-практической конференции, г. Минск, 12 мая 2016 г. / редкол.: Н.В. Суша (предс.) и др.; Минский инновационный ун-т. – Минск : Минский инновационный университет, 2016. – С. 162–164.
 5. Колпакчи О.С. Посттравматичний стресовий розлад у дітей / О.С. Колпакчи // Актуальні прикладні та практичні проблеми психолого-педагогічної науки : Збірник наукових робіт міжнародної науково-практичної конференції (м. Бердянськ, Україна, 13-14 лютого 2016 року). – Бердянськ : ГО «Південно-східна українська асоціація практичних психологів та арттерапевтів», 2016. – С. 46–50.
 6. Колпакчи О.С. Професійна відповідальність психолога в консультуванні / О.С. Колпакчи // Актуальні питання, проблеми та перспективи розвитку гуманітаристики у сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти : зб. наук. праць (за матеріалами ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції 30–31 травня 2016 року) / за заг. ред. Журби М.А. – Частина ІІІ. – м. Рубіжне: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2016. – С. 57–60.

2017

 1. Колпакчи О.С. Професійні ціннісні орієнтації як чинник становлення особистості професіонала / О.С. Колпакчи // Підготовка майбутніх педагогів у контексті стандартизації початкової освіти : матеріали Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції. – Бердянськ, 2017. – C. 69-73. Колпакчи О.С. Ціннісні орієнтації як чинник становлення особистості психолога / О.С. Колпакчи // Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, теорія, технології: збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської Інтернет-конференції 28 квітня 2017 р. м. Київ ⁄ редкол.: В.В.Сидоренко, М.І.Скрипник, Я.Л.Швень. К.: ЦІППО, 2017. – С.283-284.
 2. Колпакчи О.С. Етичні особливості роботи арт-терапевта / О.С. Колпакчи // Актуальні прикладні та практичні проблеми психолого-педагогічної науки: Збірник наукових робіт міжнародної науково-практичної конференції (м. Бердянськ, Україна, 29-30 листопада 2017 року). – Бердянськ: ГО «Південно-східна українська асоціація практичних психологів та арт-терапевтів», 2017. – С. 98-101.
 3. Колпакчи О.С. Стресогенні фактори міського середовища / О.С. Колпакчи // Збірник матеріалів XIII Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми екологічної психології: життєдіяльність особистості в умовах сучасного міста». – Київ-Маріуполь, 2017. – С. 51-54

2018

 

 1. Kolpakchy O.S. Borders of relations between psyhologic and client / O.S. Kolpakchy // Proceedings of XVIІI International scientific conference «Theory and practice». Morrisville, Lulu Press., 2018. – P. 102-104.
 2. Колпакчи О.С. Ділова культура і етикет в роботі психолога / О.С. Колпакчи // Наука ІІІ тисячоліття : пошуки, проблеми, перспективи розвитку : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (25-26 квітня 2018 року) : збірник тез. – Бердянськ : БДПУ, 2018. – Ч. 1. – С. 183-185.
 3. Колпакчи О.С. Особиста терапія та супервізія як умова професійного розвитку психолога / О.С. Колпакчи // Актуальні прикладні та практичні проблеми психолого-педагогічної науки : Збірник наукових робіт ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Бердянськ, Україна, 7-8 липня 2018 року). – Бердянськ: ГО «Південно-східна українська асоціація практичних психологів та арт-терапевтів», 2018. – С. 84-88
 4. Колпакчи О.С. Особливості психологічного консультування дітей молодшого шкільного віку / О.С. Колпакчи // Підготовка майбутніх педагогів у контексті стандартизації початкової освіти : матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції. – Бердянськ, 2018.

2019

 1. Колпакчи О.С. Професійна етика в консультуванні дітей і підлітків. Навчання, виховання та розвиток у контексті життєвих перспектив особистості : Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції з міжнародною участю (м.Бердянськ, Україна, 25 квітня 2019 року) За заг. ред. О.В. Горецької. Бердянськ: БДПУ, 2019. C. 73-78.
 2. Колпакчи О.С. Науково-теоретичне вивчення проблеми формування етичних цінностей професійної діяльності майбутніх практичних психологів Молодий вчений: [наук. журнал], [ред. кол. О. Скрипченко, А. Юдашкіна, Н. Ковальчук]. Вид-во : ТОВ «Видавничий дім «Гельветика», 2019.  №7(71) липень. C.226-230.

2020

 1. Колпакчи О.С. Професійна підготовка як складова формування професійно-етичних цінностей майбутніх психологів. Професійна соціалізація особистості: персоногенетичний контекст: збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, 14-15 травня 2020 р., Мукачево. ред.кол.: Т.Д.Щербан (гол.ред.) та ін. Мукачево : РВВ МДУ, 2020. с.21-23
 2. Колпакчи О.С. Арт-терапія в роботі з дітьми в умовах школи. Підготовка майбутніх педагогів у контексті стандартизації початкової освіти : матер. ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції (16 вересня 2020 р., Бердянський державний педагогічний університет) за ред. проф. Л.Коваль, А.Крамаренко, доц. О.Попової та ін. Мелітополь: Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2020. с.93-96

2021

 1. Горецька О. В., Колпакчи О.С. Особливості психологічного захисту людей похилого віку, які мають внутрішні конфлікти // Габітус. Науковий журнал з соціології та психології. Одеса: Видавничий дім «Гельветика». Випуск 27 (2021). С. 64–72.
 2. Горецька О. В., Колпакчи О.С. Місце професійних ціннісних орієнтацій в структурі особистості // Габітус. Науковий журнал з соціології та психології. Одеса: Видавничий дім «Гельветика». Випуск 28 (2021). С. 59–63.
 3. Колпакчи О.С. Професійні ціннісні орієнтації як чинник трансформації особистості майбутніх психологів. . Трансформація життєвих перспектив особистості : колективна монографія / за заг. ред. Горецької О.В. Х. : Видавництво Іванченка І.С., 2021. С. 199-216.
 4. Колпакчи О.С. Арт-технології у підготовці фахівців мистецьких дисциплін // Мистецтво та мистецька освіта в сучасному соціокультурному просторі: І всеукраїнська науково-практична конференція. Бердянськ : БДПУ, 3-4 червня 2021 року.
 5. Колпакчи О.С. Вплив арт-терапії на емоційне самопочуття дітей з особливими потребами // Сучасні тенденції та концептуальні напрями розвитку інклюзивних практик: міжнародна науково-практична конференція. Мелітополь : МДПУ, 20-21 квітня 2021р.
 6. Колпакчи О.С. Етичні цінності майбутнього вчителя. Підготовка майбутніх педагогів у контексті впровадження Концепції Нової української школи : матер. V Всеукраїнської науково-практичної конференції (16 вересня 2021 р., Бердянський державний педагогічний університет) /за ред. проф. Л. Коваль, А. Крамаренко, доц. О. Попової та ін. Мелітополь : Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2021. C. 53-56.