Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

(06153) 36244
rector@bdpu.org.ua

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4

Горецька Олена Віталіївна

завідувач кафедри психології

кандидат психологічних наук, доцент

Почесна грамота Управління освіти і науки Запорізької облдержадміністрації (2008)
Почесна грамота Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (2012)
Подяка міського голови Бердянська О.А. Бакая (2014)
Нагрудний знак Відмінник освіти (2016)
Наукометрика

Google Scholar

vvcAAAAJ

Researcher iD

E-2794-2019

Scopus iD

ResearchGate iD

Olena_Horetska

Біографія

Горецька Олена Віталіївна (22.01.1973, с. Датта Совгаванського району Хабаровського краю) – кандидат психологічних наук (2010 р.), доцент (2012 р.).

Із 1990 р. по 1994 р. навчалася на факультеті дошкільного виховання Бердянського державного педагогічного інституту імені П. Д. Осипенко, який закінчила з відзнакою, отримавши спеціальність «Педагогіка та психологія дошкільна». У 1999 р. Здобула другу вищу освіту за спеціальністю «Психологія».

Із 1994 р. працює в Бердянському державному педагогічному інституті імені П. Д. Осипенко (нині – університет). У 2009 році захистила кандидатську дисертацію «Психологічні умови оптимізації спілкування батьків з дітьми дошкільного віку» (науковий керівник – кандидат психологічних наук, доцент С. О. Ладивір). Із 2011 року працює на посаді завідувача кафедри психології. У 2012 році присвоєне вчене звання доцента.

Пройшла незалежне професійне навчання за напрямами:«Ізотерапія та психоаналіз, елементи інтерпретації, діагностики, консультування» (2015 р.), «Теоретичні основи сучасної фототерапії. Терапевтична фотографія, фото-арт-терапія, фототерапія» (2015 р.), «Правила та норми впровадження ізотерапії в роботі з клієнтом» (2015 р.), «Техніки фототерапії. Робота з власними фотодокументами клієнта. Фотоколаж та фотоасамбляж» (2015 р.), «Організація діяльності з надання допомоги військовим та ВПО» (2015 р.), «Лікувальна арт-терапія» (2017 р.), «Використання метафоричних асоціативних карт в психологічному консультуванні та терапії. Базові техніки та вправи» (2018 р.), «курс «Я – професіонал в МАК» (2020).

Сфери наукових інтересів: психологія людей похилого віку та психологія сім’ї.

Нагороди: Почесна грамота Управління освіти і науки Запорізької облдержадміністрації (2008), Почесна грамота Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (2012), нагрудний знак Відмінник освіти (2016).

 

Публікації

Монографії та навчальні посібники

 1. Психологічні умови оптимізації батьків з дітьми дошкільного віку : монографія / Олена Горецька. – Донецьк : ЛАНДОН-XXI, 2011. – 168 с.
 2. Горецька О. В. Оптимізація спілкування батьків з дітьми дошкільного віку / О. В. Горецька // Розвиток особистості в сучасному освітньому просторі : колективна монографія / за заг. ред. О. В. Горецької. – Донецьк: ЛАНДОН – ХХІ, 2013. – С. 95–114.
 3. Психологія сім’ї: навчальний посібник для студентів спеціальності «Практична психологія», «Початкова освіта» / Олена Горецька, Наталя Сердюк. – Бердянськ : Видавець Ткачук О.В., 2015. – 216 с.
 4. Психологія у питаннях і відповідях : навчальний посібник для студентів денної та заочної форм навчання спеціальностей 7.03010301 Практична психологія, 7.01010201 Початкова освіта / О.В. Горецька, Л.Р. Кашкарьова, Т.П. Малихіна, І.О. Черезова. – Бердянськ : БДПУ, 2015. – 252 с.
 5. Засоби діагностики навчальних досягнень студентів напряму підготовки 6.030103 Практична психологія / За заг. ред.. О.В. Горецької. – Бердянськ : Видавець Ткачук О.В., 2017. – 416 с.
 6. Геронтопсихологія : навчальний посібник для студентів спеціальності 053 Психологія / Олена Горецька. – Х. : Видавництво Іванченка  І. С., 2017. – 210 с.
 7. Горецька О.В. Побудова життєвих перспектив людьми похилого віку. Трансформація життєвих перспектив особистості : колективна монографія / за заг. ред. Горецької О.В. Х. : Видавництво Іванченка І.С., 2021. С. 140–157.

1996

 1. Проблема навчання і розвитку дитини у наукових працях Л.С. Виготського  / О.В. Дорошенко // Матеріали наук.-практ. конф. [«Питання вікової та педагогічної психології у науковому доробку Л.С .Виготського»] , (Бердянськ, 13-14 берез. 1996 р.). – Бердянськ : БДПІ, 1996. – С. 8–10.

1999

 1. Питання психологічної підготовки вихователів в педагогічній спадщині К.Д. Ушинського / О.В. Дорошенко // Зб. наук. праць Бердянського державного педагогічного інституту ім. П.Д. Осипенко (Педагогічні науки). – Бердянськ : БДПІ, 1999. – № 2. – С. 115–119.

2000

 1. Актуальні аспекти особистісної підготовки майбутніх психологів / О.В. Дорошенко // Зб. наук. праць Бердянського державного педагогічного інституту ім. П.Д. Осипенко (Педагогічні науки). – Бердянськ : БДПІ, 2000. – № 2. – С. 156–163.

2005

 1. Аналіз дитячо-батьківських стосунків як психолого-педагогічна проблема / О.В. Горецька // Зб. наук. праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України / За ред. С.Д. Максименка. – К., 2005. – С. 128–139.
 2. Проблема особистісно орієнтованого спілкування у працях вітчизняних психологів / О.В. Горецька // Зб. наук. праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України / За ред. С.Д. Максименка. – К., 2005. – С. 101–113.

2006

 1. Підходи до типологізації спілкування в сім’ях з дітьми дошкільного віку / О.В. Горецька // Зб. наук. праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України / За ред. С.Д. Максименка. – К., 2006. – С. 69–77.
 2. Стосунки між батьками й дітьми, їх виховний потенціал / О.В. Горецька // Зб. наук. праць Бердянського державного педагогічного університету (Психологічні науки). – Бердянськ : БДПУ, 2006. – № 3. – С. 5–12.

2007

 1. Реалізація особистісно орієнтованого підходу в спілкуванні батьків з дітьми / О.В. Горецька // Зб. наук. праць Бердянського державного педагогічного університету (Психологічні науки). – Бердянськ : БДПУ, 2007. – № 4. – С. 60–67.

2008

 1. Впровадження особистісно орієнтованого підходу у спілкування з дитиною-дошкільником / О.В. Горецька // Актуальні проблеми психології. – Психологія розвитку дошкільника : зб. наук. праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка / За заг. ред. С.Д. Максименка та С.О. Ладивір. – К., 2008. – Т. IV. – С. 27–39.
 2. Упровадження особистісно орієнтованого підходу в родинні стосунки як умова розвитку цілісної особистості дитини / О.В. Горецька // Актуальні проблеми психології. Психологія навчання. Генетична та медична психологія : зб. наук. праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка / За ред. С.Д. Максименка, М.В. Папучі. – К., 2008. – С. 184–188.

2009

 1. Психологічні особливості ставлення батьків до дитини дошкільного віку / О.В. Горецька // Актуальні проблеми практичної психології : зб. наук. праць. – Херсон, 2009. – С. 277–287.
 2. Особливості спілкування батьків з дітьми дошкільного віку  / О.В. Горецька // Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. [«Психолого-педагогічні Демиденківські читання. Навчання, виховання та розвиток»], (Бердянськ, 12-13 берез. 2009 р.). – Бердянськ : 2009. – С. 19–21.
 3. Психологічні умови оптимізації спілкування батьків з дітьми дошкільного віку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : спец. 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія» / О.В. Горецька. – К., 2009. – 20 с.

2010

 1. Оптимізація спілкування батьків з дітьми дошкільного віку / О.В. Горецька // Всеукраїнські психолого-педагогічні Демиденківські читання : матеріали Всеукр. конф. [„Навчання, виховання та розвиток”], (Бердянськ, 12 березня 2010 р.). – Бердянськ: БДПУ, 2010. – С. 13-14.
 2. Оптимізація спілкування батьків з дітьми дошкільного віку / О.В. Горецька // Зб. наук. праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки). – Бердянськ : БДПУ, 2010. – № 3. С. 80–87.
 3. Психологічні умови оптимізації спілкування батьків з дітьми дошкільного віку / О.В. Горецька // Вісник ХНПУ імені Г.С. Сковороди. Психологія – Харьків : ХНПУ, 2010. – Вип. 37. – С. 70–81.

2011

 1. Терпиме ставлення до дитини як умова гармонізації родинних взаємин / О.В. Горецька // Актуальні проблеми психології : зб. наук. праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Житомир : Рута, 2011. – Т. IV. – Вип. 7. – С. 89–101.
 2. Вплив батьківського ставлення на психологічне здоров’я дошкільника / О.В. Горецька // Проблемі загальної та педагогічної психології : зб. наук. праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / за ред. С.Д. Максименка. – К., 2011. – Т. XIII. – Ч. 3. – С. 93–102.
 3. Феномен батьківства і роль батька у вихованні та розвитку дитини / О.В. Горецька // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова.– Серія № 12. (Психологічні науки) : Збірник наукових праць. – К. : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2011. – № 35(59). – С. 90–97.
 4. Психологічні проблеми у батьківсько-дитячих взаєминах і шляхи їх подолання / О.В. Горецька // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. – Т.1. – Вип. 94. (Серія : Психологічні науки). – Чернігів : ЧНПУ, 2011. – С. 116–120.
 5. Ґендерні особливості спілкування батьків з дітьми дошкільного віку / О.В. Горецька // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції [«Розвиток науки психології та педагогіки у сучасних умовах»] (м. Одеса, 28-29 жовтня 2011 року) – С. 98-99.
 6. Вплив родини на стан психологічного здоров’я дитини / О.В. Горецька // Матеріали Всеукраїнських психолого-педагогічних Демиденківських читань [«Навчання, виховання та розвиток»] (м. Бердянськ, 11-12 березня 2011 року). – Бердянськ, 2011. – С. 43–45.

2012

 1. Способи попередження та подолання стресів у родині / О.В. Горецька / Актуальні проблеми збереження психологічного здоров’я підростаючого покоління : матеріали Міжвузівських психолого-педагогічних Демиденківських читань (м. Бердянськ, 23-24 квітня 2012 року). – Бердянськ : БДПУ, 2012. – С.9–12.
 2. Психологічні умови формування терпимого ставлення батьків до дітей / О.В. Горецька / Сучасна педагогіка та психологія: вимоги сьогодення. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, (06 жовтня 2012 року, м. Київ). – Київ : ГО «Київська наукова організація педагогіки та психології», 2012. – С.86–89.
 3. Проблема адаптації людини до старіння / О.В. Горецька / Інтеграційні можливості сучасної психології та шляхи її розвитку. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, (10-12 жовтня 2012 року, м. Запоріжжя). – Запоріжжя: ЗНУ, 2012. – С.13–14.
 4. Специфіка цінностей сучасної української родини /О.В. Горецька/ Розвиток науки психології та педагогіки у сучасних умовах. Збірник тез наукових робіт міжнародної науково-практичної конференції, (м. Львів, 4 серпня 2012 року). – Львів : ГО «Львівська педагогічна спільнота», 2012. – С. 55–58.
 5. Взаємодія родини та дитячих навчальних закладів як умова оптимізації спілкування дорослих з дитиною / О.В. Горецька/ Сім’я як чинник формування особистості дошкільника, учня, студента : матеріали Всеукраїнського науково-методичного семінару, (Умань, 21 лютого 2012 р.) : / [ред. кол. : Ткачук Л.В. (гол. ред.) та інші]. – Умань : ПП Жовтий О.О., 2012. – С. 20–22.

2013

 1. Родина як фактор виникнення нервової анорексії в підлітків / О.В. Горецька / Актуальні проблеми збереження психологічного здоров’я підростаючого покоління : матеріали Всеукраїнських психолого-педагогічних Демиденківських читань (м. Бердянськ, 23-24 квітня 2013 р). – Бердянськ : БДПУ, 2013 – С. 137–139.
 2. Психологічні особливості ставлення батьків до дітей з особливими потребами / О.В. Горецька / Освіта регіону (Політологія. Психологія. Комунікації). – Київ, Університет «Україна». – № 2 (32), 2013 – С. 289–295.
 3. Проблема негативного ставлення до людей похилого віку / О.В. Горецька // Педагогічні та психологічні науки: аналіз сучасності та прогноз майбутнього – Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, (4-6 листопада 2013 року, м. Одеса). – Одеса : ГО «Південна фундація педагогіки», 2013. – С. 8–11.

2014

 1. Особливості переживання втрати близької людини в похилому віці / О. В. Горецька // Матер. Міжнар. наук.-практ. конф. [«Сучасні тенденції та фактори розвитку педагогічних та психологічних наук»], (Київ, 08 лютого 2014 року,). – У 2-х ч. – К. : ГО «Київська наукова організація педагогіки та психології», 2014. – Ч. ІІ. – С. 107–109.
 2. Порівняльний аналіз психологічних особливостей ідентичності підлітків 13-14 років на етапі перебігу кризи / О. В. Горецька, О. А. Краєва // Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського : зб. наук. праць (серія «Психологічні науки») / за наук. ред. С. Д. Максименка, Н. О. Євдокимової. – Миколаїв : МНУ ім. В. О. Сухомлинського, 2014. – Вип. №2.12(103). – С. 57–63.
 3. Дослідження компонентів особистісної, соціальної та фізичної ідентичності підлітків на етапі перебігу кризи / О. В. Горецька, О. А. Краєва // Теоретичні і прикладні проблеми психології : зб. наук. праць. – Луганськ, 2014. – №1 (33). – С. 388–397.
 4. Умови та шляхи оптимізації спілкування батьків із дітьми дошкільного віку / О. В. Горецька // Обдарована дитина. – № 6 (146), 2014. – С. 42–52 (початок).

35.Умови та шляхи оптимізації спілкування батьків із дітьми дошкільного віку / О. В. Горецька // Обдарована дитина. – № 7 (147), 2014. – С. 52–56 (закінчення).

 1. Роль прабатьків у вихованні та розвитку онуків / О. В. Горецька // Матер. Міжнар. наук.-практ. конф. [«Історія та сучасний стан педагогічних та психологічних наук»], (Київ, 07 листопада 2014 року). – К. : ГО «Київська наукова організація педагогіки та психології», 2014. – С. 56–60.

2015

 1. Особливості емоційної сфери людини похилого віку / О.В. Горецька. Сучасні напрями розвитку педагогічних та психологічних наук: Збірник наукових робіт міжнародної науково-практичної конференції (м. Бердянськ, Україна, 30-31 березня 2015 року). – Бердянськ : ГО «Південно-східна українська асоціація практичних психологів та арт-терапевтів», 2015. – С. 12-15.

2016

 1. Горецкая Е.В. Роль семьи в жизни пожилого человека: психологический аспект / Е.В. Горецкая // Управление в социальных и экономических системах : м-лы XXV международной научно-практической конференции, г. Минск, 12 мая 2016 г. / редкол.: Н.В. Суша (предс.) и др. ; Минский инновационный ун-т. – Минск : Минский инновационный университет, 2016. – С. 147–149.
 2. Горецкая О.В. Психологічні особливості життєвих перспектив людей похилого віку / О.В. Горецкая // Zbornik prispevkov z medzinarodna vedecko-praktická konferencіa Realіta a perspektivy vyvoja spoločnosti: socіalne, psyhologіcke a polіtikt aspekty /28-29 oktobra 2016/ Vysoka škola Danubius, Sladkovіčovo, 2016. – C. 70–73.
 3. Горецька О.В. Використання арт-терапевтичних методів у роботі з людьми похилого віку / О.В. Горецька // Conference Proceeding of the 5 th International Scientific Conference Problems and Prospects of Territories’ Socio-Economic Development (April 14-17, 2016, Opole, Poland). – The Academy of Management and Administration in Opole, 2016. – C. 157–160.
 4. Горецька О.В. Якість життя людей похилого віку: психологічний аспект / О.В. Горецька // Conference Proceedings of the International Scientific Internet-Conference Modern Problems of Improve Living Standards in a Globalized World (December 8, 2016, Opole – Berdyansk – Slavyansk), 2016. – рр. 71–76.
 5. Горецька О.В. Використання наративних психотерапевтичних методів у роботі з людьми похилого віку / О.В. Горецька // Актуальні прикладні та практичні проблеми психолого-педагогічної науки : Збірник наукових робіт Міжнародної науково-практичної конференції (м. Бердянськ, Україна, 13-14 лютого 2016 року). – Бердянськ: ГО «Південно-Східна українська асоціація практичних психологів та арт-терапевтів», 2016. – С. 89–92.

2017

 1. Горецька О.В. Психологічні умови формування терпимого ставлення до дітей у майбутніх педагогів / О.В. Горецька // Підготовка майбутніх педагогів у контексті стандартизації початкової освіти : матеріали Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції. – Бердянськ, 2017. – С. 157-161.
 2. Горецька О.В. Вплив адаптаційної стратегії до старіння на уявлення людей похилого віку про власне майбутнє / О.В. Горецька //Матеріали ХХІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації»: Зб. наук. праць. Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 23. – С.172-175.
 3. Горецька О.В. Методи реабілітації та психотерапії у роботі з літніми людьми / О.В. Горецька // Актуальні прикладні та практичні проблеми психолого-педагогічної науки : Збірник наукових робіт ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Бердянськ, Україна, 29-30 листопада 2017 року). – Бердянськ: ГО «Південно-східна українська асоціація практичних психологів та арт-терапевтів», 2017. – С. 111-117.
 4. Горецька О.В. Особистісні зміни у похилому віці / О.В. Горецька // Наука ІІІ тисячоліття : пошуки, проблеми, перспективи розвитку :матеріали І Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (20-21 квітня 2017 року) : збірник тез. – Бердянськ : БДПУ, 2017. – Ч 1. – С. 199-201.
 5. Горецька О.В. Підготовка майбутніх фахівців з фізичної культури до роботи з людьми похилого віку / О.В. Горецька // Актуальні питання впливу довкілля, фізичного виховання та спорту на здоров’я студентської молоді : зб. наук. матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції з нагоди 100-річчя НАН України та 85-річчя Бердянського державного педагогічного університету (Бердянськ, 13–15 вересня 2017 р.) / [гол. ред. С. Г. Кушнірюк]. – Бердянськ : Ф–ОП Ткачук О.В., 2017. – С. 24-26.

2018

 1. Горецька О.В. Особливості ставлення людей похилого віку до себе / О.В. Горецька // Наука ІІІ тисячоліття : пошуки, проблеми, перспективи розвитку : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (25-26 квітня 2018 року) :збірник тез. – Бердянськ : БДПУ, 2018. – Ч. 1.– С. 136–138.
 2. Goretska O.V. Тhe problem of violence against of elderly age people in the family: psychological aspect / O.V. Goretska // Proceedings of 18th International Scientific Conference «Theory and practice». Morrisville, Lulu Press. Inc., 2018. – PP 97–99.
 3. Горецька О.В. Готовність людей похилого віку до вікових змін / О.В. Горецька//Збірник наукових робіт ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Бердянськ, Україна, 7-8 липня 2018 року). – Бердянськ: ГО «Південно-східна українська асоціація практичних психологів та арт-терапевтів», 2018. – С. 9–14.
 4. Горецька О.В. Соціально-психологічна робота з самотніми людьми похилого віку / О.В. Горецька // Nowoczesna nauka: teoria i praktyka: Mater. IІ Międz. Konf. Nauk.-Prakt. / Pod red. S. Gorniaka. – Katowice: Nowa nauka, 2018. – S. 154-160.
 5. Theoretical and Practical Aspects of Psychological and Pedagogical Support for Children and Adolescents Temporarily Displaced from the Territories of Permanent Residence / O. Popova, L. Koval, O. Horetska, N. Serdiuk, V. Burnazova // Journal of History Culture and Art Research, 7(2), 177-183.
 6. Горецька О.В. Розвиток емоційного інтелекту у майбутніх учетилів початкової школи / О.В. Горецька // Підготовка майбутніх педагогів у контексті стандартизації початкової освіти : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції з міжнародною участю. – Бердянськ, 2018. – С. 126-130.
 7. Горецька О.В. Особливості прояву емоційних станів у людей похилого віку / О.В. Горецька // Наукові студії : зб. наук. праць. За матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції «Практична психологія: від фундаментальних досліджень до інновацій» (23 листопада 2018 р.) / [За заг. ред. Е.А. Панасенко]. – Слов’янськ : ТОВ «Видавництво «Друкарський двір», 2018. – Вип. 4. – С. 43-48.

2019

 1.  Навчання, виховання та розвиток у контексті життєвих перспектив особистості: Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції з міжнародною участю (м. Бердянськ, Україна, 25 квітня 2019 року) За заг. ред. О.В. Горецької. Бердянськ: БДПУ, 2019. – 364 с.
 2. Горецька О.В. Розуміння щастя людьми похилого віку. Навчання, виховання та розвиток у контексті життєвих перспектив особистості : Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції з міжнародною участю (м. Бердянськ, Україна, 25 квітня 2019 року) За заг. ред. О.В. Горецької. Бердянськ: БДПУ, 2019. С. 276–282.
 3. Горецька О.В. Пошуково-дослідницька діяльність як умова формування пізнавальної активності молодших школярів. Підготовка майбутніх педагогів у контексті стандартизації початкової освіти : матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції. Бердянськ, 2019. С. 118–224.
 4. Горецька О.В. Онтогенетичний аспект ставлення до людей похилого віку. Сучасний рух науки: Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Дніпро, Україна, 2-3 грудня 2019 року). Бердянськ: БДПУ, 2019. С. 276–282.

2020

 1. Горецька О.В. Особливості подолання стресових ситуацій людьми похилого віку. Organization of scientific research in modern conditions ‘2020: conference proceedings. Seattle: KindleDP, 2020. Р. 458–463.
 2. Горецька О.В. Особливості ставлення людей похилого віку до власного здоров’я. Innowacje w nauce i edukacji: Mater. І Międz. Konf. Nauk.-Prakt. / Pod red. Stanisława Kowalczyka – Gdańsk: Nowa nauka, 2020. – S. 45–50.
 3. Горецька О. В. Психологічні особливості прояву оптимізму в людей похилого віку. Науковий вісник Херсонського державного університету. Збірник наукових праць. Серiя психологiчнi науки. Херсон: Видавничий дім «Гельветика». Випуск 4 (2020). С. 33–40.
 4. Горецька О.В. Оптимізм як умова професійного успіху майбутніх учителів початкової школи. Підготовка майбутніх педагогів у контексті стандартизації початкової освіти : матер. ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції (16 вересня 2020 р., Бердянський державний педагогічний університет) /за ред. проф. Л.Коваль, А.Крамаренко, доц. О.Попової та ін. Мелітополь: Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2020. С. 87–90.
 5. Горецька О.В. Формування герагогічної компетентності в майбутніх педагогів. Психолого-педагогічний супровід фахового зростання особистості в системі неперервної професійної освіти: матер. Всеукраїнської науково-практичної конференції (26–27 листопада 2020 року., Бердянський державний педагогічний університет). Бердянськ, 2020. С. 301–305.

2021

 1. Горецька О.В., Колпакчи О.С. Місце професійних ціннісних орієнтацій в структурі особистості. Габітус : науковий журнал з соціології та психології. Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021. Вип. 28. С. 59–63.
 2. Горецька О.В., Колпакчи О.С. Особливості психологічного захисту людей похилого віку, які мають внутрішні конфлікти. Габітус : науковий журнал з соціології та психології. Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021. Вип. 27. С. 64–72.
 3. Горецька О.В. Інноваційні форми роботи вчителя початкової школи з батьками. Підготовка майбутніх педагогів у контексті впровадження Концепції Нової української школи : матер. V Всеукраїнської науково-практичної конференції (16 вересня 2021 р., Бердянський державний педагогічний університет) /за ред. проф. Л. Коваль, А. Крамаренко, доц. О. Попової та ін. Мелітополь : Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2021. C. 49–53.
 4. Горецька О.В. Стресостійкість як особистісний чинник професійної підготовки майбутніх психологів. Психолого-педагогічний супровід фахового зростання особистості в системі неперервної професійної освіти : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (Бердянськ, 25–26.11.2021) / за ред. І. А. Барбашової, Л. Г. Ярощук. Бердянськ : БДПУ, 2021. С.337–340.
 5. Горецька О.В. Специфіка життєвих перспектив людей похилого віку: психологічний аспект. Траєкторія розвитку життєвих перспектив особистості в умовах сучасного освітнього простору: Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (Бердянський державний педагогічний університет, 30 листопада 2021 року) / За заг. ред. доц. Т. Малихіної. Бердянськ : БДПУ, 2021. С. 179-182.