Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

(06153) 36244
rector@bdpu.org.ua

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4

Федорик Вікторія Володимирівна

асистент кафедри психології

Наукометрика

Google Scholar

0000-0001-7023-1902

Researcher iD

E-2270-2019

Scopus iD

ResearchGate iD

Viktoriia_Fedoryk

БІОГРАФІЯ

Народилася 6 липня 1989 р. у с. Орли Покровського району Дніпропетровської області.

У 2010 році з відзнакою закінчила Бердянський державний педагогічний університет і отримала базову вищу освіту за напрямом підготовки «Педагогічна освіта» та здобула кваліфікацію бакалавра, практичного психолога.

У 2011 році отримала диплом спеціаліста з відзнакою та здобула кваліфікацію практичного психолога в закладах освіти, організатора початкової освіти, вчителя початкової школи.

Із лютого 2010 р. по серпень 2011 р. поєднувала навчання у БДПУ з роботою на посаді секретаря Інституту психолого-педагогічної освіти та мистецтв Бердянського державного педагогічного університету.

У грудні 2010 року було призначено академічну стипендію Кабінету Міністрів України (розпорядження від 15 грудня 2010 р. № 2254-р).

В жовтні 2011 року вступила до аспірантури Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія.

В грудні цього ж року була переведена до аспірантури Бердянського державного педагогічного університету за тією ж спеціальністю, яку закінчила у 2014 році. Працює над кандидатською дисертацією «Мотивація самовиховання у молодших школярів» (науковий керівник – кандидат психологічних наук, доцент Олена Віталіївна Горецька).

Із вересня 2014 р. працює асистентом кафедри психології.

Пройшла незалежне професійне навчання за напрямами:

 • «Корекція психосоматичних проявів засобами арт-терапії» (2014 р.);
 • «Ізотерапія та психоаналіз, елементи інтерпретації, діагностики, консультування» (2015 р.);
 • «Правила та норми впровадження ізотерапії в роботі з клієнтом» (2015 р.);
 • «Техніки фототерапії. Робота з власними фотодокументами клієнта. Фотоколаж та фотоасамбляж» (2015 р.);
 • «Вступ до арт-терапії» (2016 р.);
 • сертифікація ведучого психологічної гри «Дороги перемен» з використанням метафоричних асоціативних карт (2016 р.);
 • «Цілісний науково-педагогічний процес у вищій школі» (2016 р.);
 • «Ґудзики в роботі психолога» (2017 р.);
 • «Використання метафоричних асоціативних карт в психологічному консультуванні та терапії. Базові техніки та вправи» (2018 р.).
 • «МАК-експерт» (2019)
 • «Сімейне консультування для починаючих» (2019)
 • «МАК в коучингу» (2019)
 • «МАК-експерт. Сім’я. Діти» (2019)
 • «Role of science and education in sustainable development» (2020
 • «Science of the 3rd millennium: searches, problems, of development» (2020)
 • «Робота психолога в умовах глобальних змін» (2020)
 • «Головні метрики сучасної науки. Scopus ta Web of Science» (2020)
 • «Арт-терапія для себе та клієнтів» (2020)
 • «Дитяче консультування від А до Я» (2020)

 

Сфери наукових інтересів: процес самовиховання в молодшому шкільному віці, арт-терапія в роботі з дітьми та дорослими.

 

Нагороджена грамотами Бердянського державного педагогічного університету (2009 р., 2010 р.).

 

Наукові публікації:

2008

 1. Підготовка вчителя фізичної культури до формування культури здоров’я учнів / В.В.Чубенко // Зб. тез наук. доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету. – Бердянськ, 2008. – С. 188–190.

2009

 1. Формування гуманних якостей у молодших школярів як педагогічна проблема / В.В. Чубенко // Матер. Міжнар. наук.-практ. конф. [«Здобуття, проблеми та перспективи педагогічної науки та практики в умовах інноваційної перебудови української національної освіти»]. – Умань, 2009. – С. 89–91.
 2. Гуманізація освіти: педагогічний аспект толерантності / В.В. Чубенко // Матер. Всеукр. наук.-практ. конф. [«Толерантність міжособистісних відносин учнівської і студентської молоді»]. – Бердянськ, 2009. – С. 29–30.
 3. Розвиток творчого потенціалу молодших школярів у процесі навчально-виховної діяльності / В.В. Чубенко // Зб. тез наук. доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету. – Бердянськ, 2009. – С. 72–74.
 4. Особливості використання техніки бісероплетіння на уроках трудового навчання: технічної і художньої праці в початковій школі / В.В. Чубенко // Зб. тез наук. доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету. – Бердянськ, 2009. – С. 110–112.

2010

 1. Теоретико-методологічні проблеми когнітивної психології / В.В. Чубенко // Зб. тез наук. доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету. – Бердянськ, 2010. – С. 40–42.
 2. Формування творчої особистості молодшого школяра в педагогічній спадщині В. Сухомлинського / В.В. Чубенко // Зб. тез наук. доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету. – Бердянськ, 2010. – С. 106–108.
 3. Бісероплетіння в контексті національного виховання та культури / В.В. Чубенко // Зб. тез наук. доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету. – Бердянськ, 2010. – С. 109–111.

2012

 1. Специфіка процесу самовиховання у молодших школярів / В.В. Федорик // Матер. Міжвуз. психолого-педагогічних Демиденківських читань [«Актуальні проблеми збереження психологічного здоров’я підростаючого покоління»], (Бердянськ, 23-24 квітня 2012 р.). – Бердянськ : БДПУ, 2012. – С. 118–120.
 2. Влияние родителей на процесс самовоспитания младших школьников / В.В. Федорик // Матер. ІІІ Междунар. науч.-практ. конф. [«Психология и педагогика в системе гуманитарного знания»], (Москва, 26-27 июня 2012 г.). – М. : Спецкнига, 2012. – С. 162–165.
 3. Проблема мотивації самовиховання у вітчизняній та зарубіжній психологічній науці / В.В. Федорик // Матер. Міжнар. наук.-практ. конф. [«Теоретичні дослідження в психології та педагогіці»], (Одеса, 28 липня 2012 р.). – Одеса : Південна фундація педагогіки, 2012. – С. 47–50.
 4. Теоретичне обґрунтування процесу самовиховання у психологічних дослідженнях / В.В. Федорик // Зб. тез наук. робіт Міжнар. наук.-практ. конф. [«Розвиток науки психології та педагогіки у сучасних умовах»], (Львів, 4 серпня 2012 р.). – Львів : Львівська педагогічна спільнота, 2012. – С. 38–40.
 5. Молодший школяр як суб’єкт соціалізації / В.В. Федорик // Зб. тез наук. робіт Міжнар. наук.-практ. конф. [«Педагогіка та психологія: наука, освіта, інновації»], (Львів, 14-15 грудня 2012 р.). – Львів : Львівська педагогічна спільнота, 2012. – С. 36–38.

2013

 1. Роль вольових якостей у розвитку самовиховання молодших школярів / В.В. Федорик // Матер. Міжнар. наук.-практ. конф. [«Проблеми та перспективи педагогіки і психології у сучасному суспільстві»], (Київ, 26 січня 2013 р.). – К. : Київська наукова організація педагогіки та психології, 2013. – С. 122–124.
 2. Формування адекватної самооцінки як запорука психологічного здоров’я молодших школярів / В.В. Федорик // Матер. Всеукр. психолого-педагогічних Демиденківських читань [«Актуальні проблеми збереження психологічного здоров’я підростаючого покоління»], (Бердянськ, 23-24 квітня 2013 р.). – Бердянськ : БДПУ, 2013. – С. 49–51.
 3. Роль ідеалу у розвитку самовиховання молодших школярів / В.В. Федорик // Зб. наук. робіт міжнар. наук.-практ. конф. [«Тенденції розвитку педагогіки та психології в ХХІ столітті»], (Одеса, 6-7 грудня 2013 р.). – Одеса : Південна фундація педагогіки, 2013. – С. 28–30.
 4. Дослідження психологічних особливостей особистості, що впливають на самовиховання молодших школярів / В.В. Федорик // Актуальні проблеми психології : Зб. наук. праць Інституту психології імені Г.С. Костюка. – К., 2013. – Том. 11. – Психологія особистості. Психологічна допомога особистості. – Вип. 7. – Частина 2. – Ніжин. : ПП Лисенко М.М., 2013. – С. 452–462.
 5. Розуміння дорослими значення самовиховання молодших школярів / В.В. Федорик // Актуальні проблеми психології : Зб. наук. праць Інституту психології імені Г.С. Костюка. – К., 2013. – Т. 11. – Психологія особистості. Психологічна допомога особистості. – Вип. 8. – Ч. 2. – С. 450–460.

2014

 1. Роль саморегуляції у самовихованні молодшого школяра / В.В. Федорик // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Григорія Сковороди» : Тематичний випуск [«Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання»]. – К. : Генозис, 2014. – Додаток 4 до Вип. 31, Т. І (9). – С. 277–285.
 2. Целеустремленность в младшем школьном возрасте как одно из решающих условий успешного самовоспитания / В.В. Федорик // В мире научных открытий (Социально-гуманитарные науки). – Красноярск. : Научно-инновационный центр, 2014. – № 3.3.(51). – С. 1626–1633.

2019

 1. Федорик В.В. Розвиток самоповаги як детермінанта самовиховання молодших школярів / В.В. Федорик // Зб. матер. Всеукр. науково-практичної інтернет-конференції з міжнародною участю [«Навчання, виховання та розвиток у контексті життєвих перспектив особистості»], (м. Бердянськ, 25 квітня 2019 р.). – Бердянськ: БДПУ, 2019. – С. 153–157.
 2. Федорик В.В. Розвиток позитивних якостей дитини молодшого шкільного віку як важлива складова самовиховання / В.В. Федорик // ІІІ Всеукр. науково-практична інтернет-конференція [«Підготовка майбутніх педагогів у контексті стандартизації початкової освіти»], (м. Бердянськ, 18 вересня 2019 р.). – Бердянськ: БДПУ, 2019. – С. 250–253.

2020

 1. 23. Федорик В.В. Особливості ставлення молодших школярів до моральних норм поведінки: порівняльний аналіз. SCIENCE OF THE 3RD MILLENNIUM: SEARCHES, PROBLEMS, PROSPECTS OF DEVELOPMENT, April, 22-23, 2020 : Proceedings of the IV International research and practice Internet conference. Berdyansk, 2020. С. 128–129.
 2. FedorykV. Formation of motivation for self-education of the child in the context of the problem of sustainable development. The role of science in society sustainable development : Monograph 34. Katowice : Publishing House of Katowice School of Technology, 2020. Part 2, 2.4. P.129–135