Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

bdpu.zp@gmail.com
rector_bdpu@ukr.net

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4 Тимчасово переміщений до: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66

Кафедра психології

 

 

Кафедра психології є одним з підрозділів Факультету психолого-педагогічної освіти та мистецтв Бердянського державного педагогічного університету.

Своїми витоками вона сягає у 1932 рік, коли був заснований педагогічний інститут і створена кафедра педагогіки і психології.

З 1981р. по 2004 р. кафедрою керував член-кореспондент АПН України, іноземний член Російської Академії освіти, доктор психологічних наук, професор Василь Купріянович Демиденко – відомий український психолог і педагог, автор більше 200 наукових праць.

У вересні 2001 року на базі кафедри педагогіки і психології було створено дві самостійні структурні одиниці: кафедра психології та кафедра педагогіки. З 2011 року кафедру психології очолює кандидат психологічних наук, доцент Горецька Олена Віталіївна.

 

Кафедра постійно дбає про роботу всіх її членів над підвищенням наукового рівня та педагогічної майстерності. Форми цієї роботи найрізноманітніші: наукові дослідження; широка участь у роботі міжнародних, всеукраїнських, міжвузівських та внутрівузівських науково-практичних конференцій; робота кафедральних науково-методичних семінарів; вивчення досвіду роботи викладачів інших ЗВО, взаємовідвідування занять; проходження стажування тощо. Систематично розробляються перспективні плани підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу кафедри, а також викладачі кафедри систематично проходять незалежне професійне навчання (навчальні програми, семінари, тренінги, майстер-класи, фестивалі, участь у проектах).

20–22 жовтня 2015 року кафедра психології брала участь у сьомому Міжнародному форумі «Інноватика в сучасній освіті – 2015» в номінації «Психологічна допомога постраждалим в АТО та їх сім’ям» та була нагороджена дипломом лауреата конкурсу І ступеня.

Для покращення якості знань студентів та викладачів кафедра психології щорічно запрошує до спільної праці викладачів інших ВНЗ України, котрі проводять для всіх бажаючих методичні семінари, майстер-класи й тренінги, на яких не лише опрацьовують особистісні проблеми учасників, а й знайомлять їх з новим діагностичним матеріалом, напрямами роботи практичного психолога, шляхами подолання проблем сучасного суспільства тощо.

Кафедра психології активно співпрацює з Рівненським державним гуманітарним університетом, Маріупольським державним університетом, Криворізьким факультетом Запорізького національного університету МОН України та Мінським інноваційним університетом.

Кафедра психології є активним учасником Фестивалю науки, який щорічно проходить у БДПУ в квітні-травні. Під керівництвом викладачів кафедри готуються наукові доповіді з актуальних проблем психології, студенти презентують свої розробки та захищають кваліфікаційні роботи, проводяться відкриті заняття, майстер-класи, випуски стіннівок з психологічної тематики. Доброю традицією стало проведення інтелектуальної психологічної гри «Що? Де? Коли?», в якій беруть участь студенти різних курсів та учні старших класів ЗОШ м. Бердянська.

Традиційно кожного року в рамках Тижня психології кафедра психології організовує науково-методичні семінари, майстер-класи, тренінги, на яких викладачі кафедри діляться досвідом, новітніми шляхами вирішення психологічних проблем, новими методами діагностичної та корекційної роботи тощо. Прикладом такої традиції став Регіональний фестиваль практичної психології та арт-терапії «Психологічний калейдоскоп», на якому тренерами виступають не тільки викладачі кафедри, а й студенти старших курсів. Також для студентів спеціальності 053 Психологія щорічно організовуються інтерактивні заходи: посвята в психологи, психологічні квести, експрес-діагностики тощо.

Вже другий рік поспіль, викладачі кафедри психології разом зі студентами беруть участь у Всеукраїнському фестивалі практичної психології та арт-терапії «АРТ-ДИВОСВІТ», де виступають як тренерами, так й учасниками.

У 2012 році була відкрита навчальна психолого-консультативна лабораторія, основними завданнями якої є:

 • організація та здійснення психолого-педагогічних досліджень навчально-виховного процесу, суб’єктів освітнього простору;
 • сприяння повноцінному розвитку особистості на кожному віковому етапі, створення умов для формування у них мотивації до самовиховання і саморозвитку;
 • психолого-педагогічне супроводження педагогічної діяльності;
 • забезпечення індивідуального підходу до кожного учасника навчально-виховного процесу на основі його психолого-педагогічного вивчення;
 • профілактика та корекція відхилень інтелектуального і психофізичного розвитку студентів;
  створення умов для формування досвіду наукової та науково-практичної діяльності обдарованих студентів.

Види діяльності лабораторії:

 • навчання – забезпечення умов для проведення практичних занять за курсами та спецкурсами навчального процесу напряму «Психологія», застосування набутих знань на практиці в процесі вивчення базових психологічних дисциплін та написанні курсових, кваліфікаційних та магістерських робіт;
 • діагностування – психологічне обстеження як окремих студентів, так і колективів; моніторинг змісту й умов індивідуального розвитку студентів, визначення причин, ускладнень їх розвитку та навчання;
 • корегування – здійснення психолого-педагогічних заходів з метою усунення відхилень у психофізичному та інтелектуальному розвитку та поведінці, схильності до залежностей і правопорушень, подолання різних форм девіантної поведінки, формування соціально корисної життєвої перспективи;
 • реабілітація – надання психолого-педагогічної допомоги студентам, які перебувають у кризових ситуаціях (постраждали від соціальних, техногенних, природних катастроф, перенесли тяжкі хвороби, стреси, переселення, зазнали насильства тощо), з метою адаптації до умов навчання і життєдіяльності;
 • профілактика – своєчасне попередження відхилень у психофізичному розвитку та становленні особистості, міжособистісних стосунках, запобігання конфліктних ситуацій у навчально-виховному процесі.

 

Щорічно навчальна психолого-консультативна лабораторія проводить тренінг командоутворення, який побудований на основі мотузкового курсу. Це активний тренінг, спрямований на покращення навичок взаємодії команди, командоутворення, згуртування команди та підвищення командного духу начальна психолого-консультативна.

Також традицією стало проведення психологічних кінолекторіїв для студентів університету. На таких зустрічах учасники переглядають фільми з певної психологічної проблематики, зміст яких є суттєво значимим у їх житті; обговорюють актуальні питання, що висвітлені у стрічці; розвивають критичне мислення, комунікативні та професійні навички, поширюють власний кругозір та збагачують його новими знаннями.

 

 

Поштова адреса: 71100 м. Бердянськ,
вул. Горького, 19.
Аудиторія 5Б 316.
Електор. пошта: psuxolog2014bdpu@gmail.com, fppom.psychology@bdpu.org.ua
Facebook:
https://www.facebook.com/psyhohlogyBDPU/

Instagram: https://www.instagram.com/psy.kaf.bdpu/?igshid=3slh38nfhcei