Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

bdpu.zp@gmail.com
rector_bdpu@ukr.net
0612891206

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4 Тимчасово переміщений до: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66

Кафедра психології

Кафедра психології є одним з підрозділів Факультету психолого-педагогічної освіти та мистецтв Бердянського державного педагогічного університету.

 

Своїми витоками вона сягає у 1932 рік, коли був заснований педагогічний інститут і створена кафедра педагогіки і психології.
З 1981р. по 2004 р. кафедрою керував член-кореспондент АПН України, доктор психологічних наук, професор Василь Купріянович Демиденко – відомий український психолог і педагог, автор більше 200 наукових праць.

 

У вересні 2001 року на базі кафедри педагогіки і психології було створено дві самостійні структурні одиниці: кафедра психології та кафедра педагогіки.

 

Кафедра постійно дбає про роботу всіх її членів над підвищенням наукового рівня та педагогічної майстерності. Форми цієї роботи найрізноманітніші: наукові дослідження; широка участь у роботі міжнародних, всеукраїнських, міжвузівських та внутрівузівських науково-практичних конференцій; робота кафедральних науково-методичних семінарів; вивчення досвіду роботи викладачів інших ЗВО, взаємовідвідування занять; проходження стажування тощо. Систематично розробляються перспективні плани підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу кафедри, а також викладачі кафедри систематично проходять незалежне професійне навчання (навчальні програми, семінари, тренінги, майстер-класи, фестивалі, участь у проектах).

 

20–22 жовтня 2015 року кафедра психології брала участь у сьомому Міжнародному форумі «Інноватика в сучасній освіті – 2015» в номінації «Психологічна допомога постраждалим в АТО та їх сім’ям» та була нагороджена дипломом лауреата конкурсу І ступеня.

 

Для покращення якості знань студентів та викладачів кафедра психології щорічно запрошує до спільної праці викладачів інших ВНЗ України, котрі проводять для всіх бажаючих методичні семінари, майстер-класи й тренінги, на яких не лише опрацьовують особистісні проблеми учасників, а й знайомлять їх з новим діагностичним матеріалом, напрямами роботи практичного психолога, шляхами подолання проблем сучасного суспільства тощо.

 

Кафедра психології активно співпрацює з Рівненським державним гуманітарним університетом, Маріупольським державним університетом, Криворізьким факультетом Запорізького національного університету МОН України та Мінським інноваційним університетом.

 

Кафедра психології є активним учасником Фестивалю науки, який щорічно проходить у БДПУ в квітні-травні. Під керівництвом викладачів кафедри готуються наукові доповіді з актуальних проблем психології, студенти презентують свої розробки та захищають кваліфікаційні роботи, проводяться відкриті заняття, майстер-класи, випуски стіннівок з психологічної тематики. Доброю традицією стало проведення інтелектуальної психологічної гри «Що? Де? Коли?», в якій беруть участь студенти різних курсів та учні старших класів ЗОШ м. Бердянська.

 

Традиційно кожного року в рамках Тижня психології кафедра психології організовує науково-методичні семінари, майстер-класи, тренінги, на яких викладачі кафедри діляться досвідом, новітніми шляхами вирішення психологічних проблем, новими методами діагностичної та корекційної роботи тощо. Прикладом такої традиції став Регіональний фестиваль практичної психології та арт-терапії «Психологічний калейдоскоп», на якому тренерами виступають не тільки викладачі кафедри, а й студенти старших курсів. Також для студентів спеціальності 053 Психологія щорічно організовуються інтерактивні заходи: посвята в психологи, психологічні квести, експрес-діагностики тощо.

 

Вже другий рік поспіль, викладачі кафедри психології разом зі студентами беруть участь у Всеукраїнському фестивалі практичної психології та арт-терапії «АРТ-ДИВОСВІТ», де виступають як тренерами, так й учасниками.

У 2012 році була відкрита навчальна психолого-консультативна лабораторія, основними завданнями якої є:

 • організація та здійснення психолого-педагогічних досліджень навчально-виховного процесу, суб’єктів освітнього простору;
 • сприяння повноцінному розвитку особистості на кожному віковому етапі, створення умов для формування у них мотивації до самовиховання і саморозвитку;
 • психолого-педагогічне супроводження педагогічної діяльності;
 • забезпечення індивідуального підходу до кожного учасника навчально-виховного процесу на основі його психолого-педагогічного вивчення;
 • профілактика та корекція відхилень інтелектуального і психофізичного розвитку студентів;
  створення умов для формування досвіду наукової та науково-практичної діяльності обдарованих студентів.

 

Види діяльності лабораторії:

 • навчання – забезпечення умов для проведення практичних занять за курсами та спецкурсами навчального процесу напряму «Психологія», застосування набутих знань на практиці в процесі вивчення базових психологічних дисциплін та написанні курсових, кваліфікаційних та магістерських робіт;
 • діагностування – психологічне обстеження як окремих студентів, так і колективів; моніторинг змісту й умов індивідуального розвитку студентів, визначення причин, ускладнень їх розвитку та навчання;
 • корегування – здійснення психолого-педагогічних заходів з метою усунення відхилень у психофізичному та інтелектуальному розвитку та поведінці, схильності до залежностей і правопорушень, подолання різних форм девіантної поведінки, формування соціально корисної життєвої перспективи;
 • реабілітація – надання психолого-педагогічної допомоги студентам, які перебувають у кризових ситуаціях (постраждали від соціальних, техногенних, природних катастроф, перенесли тяжкі хвороби, стреси, переселення, зазнали насильства тощо), з метою адаптації до умов навчання і життєдіяльності;
 • профілактика – своєчасне попередження відхилень у психофізичному розвитку та становленні особистості, міжособистісних стосунках, запобігання конфліктних ситуацій у навчально-виховному процесі.

 

Щорічно навчальна психолого-консультативна лабораторія проводить тренінг командоутворення, який побудований на основі мотузкового курсу. Це активний тренінг, спрямований на покращення навичок взаємодії команди, командоутворення, згуртування команди та підвищення командного духу начальна психолого-консультативна.

 

Також традицією стало проведення психологічних кінолекторіїв для студентів університету. На таких зустрічах учасники переглядають фільми з певної психологічної проблематики, зміст яких є суттєво значимим у їх житті; обговорюють актуальні питання, що висвітлені у стрічці; розвивають критичне мислення, комунікативні та професійні навички, поширюють власний кругозір та збагачують його новими знаннями.

 

 

Адреса: 71100, вул. Горького, 19 м. Бердянськ, Запорізька область

Університет тимчасово переміщений до: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66.

Е-mail: psuxolog2014bdpu@gmail.com | laborant.kafedrapsychology@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/psyhohlogyBDPU/

Instagram: https://www.instagram.com/kafedra_psychology_bdpu