Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

bdpu.zp@gmail.com
rector_bdpu@ukr.net

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4 Тимчасово переміщений до: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66

Новини кафедри початкової освіти: частина І

ДИСТАНЦІЙНІ КУРСИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ЯК СКЛАДОВА МОДЕРНІЗАЦІЇ НУШ

 

Організація роботи курсів підвищення кваліфікації учителів є одним із напрямів діяльності викладачів катедри початкової освіти факультету психолого-педагогічної освіти та мистецтв щодо імплементації в освітній процес ключової реформи Міністерства освіти і науки України «Нова українська школа». Відповідно горизонтальна траєкторія розвитку в системі «викладач ЗВО – вчитель початкової школи» передбачає взаємообмін досвідом, роботу над підвищенням ефективності освітнього процесу сучасної початкової школи. Зазначимо, що не дивлячись на карантинні обмеження,  викладачі на курсах працюють в он-лайн режимі, створюючи необхідні умови дистанційного навчання для вчителів.

Так, згідно плану курсів для вчителів ЗЗСО щодо впровадження Концепції «Нова українська школа» 03 лютого ц. р. професоркою катедри початкової освіти Людмилою Коваль було розглянуто сучасний урок математики за різними методичними системами.

Учителі початкової школи мали можливість відпрацювати кожен етап уроку, з урахуванням основних тенденцій його оновлення, а саме: своєрідне зняття «предметних бар’єрів» між дисциплінами різних циклів, унаслідок чого урок стає інтегрованим; використання «активних» методів навчання, що дозволяють залучати здобувачів початкової освіти у процес активної освітньої діяльності; «суб’єкт-суб’єктна» взаємодія учнів, діалогічність уроку, можливість прояву власної позиції тощо; технологізація уроку як у вузькому значенні – використання інформаційних технологій, так і в широкому – застосування різних освітніх технологій: навчальної взаємодії; поетапного засвоєння учнями навчального матеріалу; формування загальнонавчальних умінь і навичок; диференційованого навчання, ігрової освітньої діяльності тощо.

Доцентка Тетяна Ніконенко 04 лютого ц. р. провела ряд практичних занять, де висвітлила особливості математичної освітньої галузі в умовах Нової української школи. Під час яких учителі мали змогу познайомитися з новими методами та формами роботи на уроках математики в початковій школі, зокрема технологією «Рахункові палички Кюізенера», особливостями роботи з геобордом (математичним планшетом) та ротаційною моделлю «Щоденні 3».

Також під час заняття практично опрацювали цікавий та сучасний метод «Fishbone», унаочнена графічна схема, що представлена у вигляді риб’ячого скелета. Найефективніше використовувати цю стратегію на уроках узагальнення та систематизації знань. Адже, здобувачі початкової освіти вже володіють матеріалом і залишається лише систематизувати й закріпити інформацію. Учасники мали змогу самостійно створити таку схему, визначити проблеми, етапи розв’язання та кінцевий результат. Такий метод створює можливість ефективно організовувати як індивідуальну, так і групову роботу, сприяє розвитку критичного мислення, візуалізує взаємозв’язки між причинами та наслідками.

Окрім того, було зроблено акцент на формувальному оцінюванні як однієї з умов ефективної реалізації реформування українського освітнього простору. Наразі вчителі усвідомили значущість впровадження такого оцінювання в освітній процес і вбачають позитивний результат.

Доцентка катедри психології Ольга Фролова під час он-лайн занять 07 лютого ц. р. на тему «Основи ґудзикової терапії» ознайомила слухачів з напрямком арт-терапії – ґудзикова терапія, учасники конференції розглянули ґудзики як інструмент для розвитку дрібної моторики, пам’яті, уваги, уяви. Опрацювали вправи для розвитку емоційного інтелекту, мовлення, комунікації.

Відгуки учасниць заняття:

Олена Баталова: «Дуже цікава техніка роботи з гудзиками. Спробую з своїми дітьми вправу “подарунок”;

Ольга Жилкіна: «Дякую за цікаву інформацію. Дуже сподобалась техніка арт-терапії з гудзиками. Обов’язково додам до своєї педагогічної копілки»;

Інна Дьяченко:«Дякую. Багатогранна методика. І простір для методичної фантазії».

Також у початковій школі домінуюча роль належить активній художній діяльності й творчому самовираженню здобувачів початкової освіти у сфері мистецтва. Основними завданнями освітньої галузі «Мистецтво» в початковій школі є пробудження в учнів інтересів до мистецтва, залучення до художньо-творчої діяльності. Значущим механізмом модернізації мистецької освітньої галузі сьогодні є просування інновацій у викладанні предметів мистецтва в ЗЗСО. Пошук нових ідей, нових шляхів спонукає звернути увагу на використання у практиці викладання мистецтва інноваційних технологій. На курсах підвищення кваліфікації учителів початкової школи 08 лютого ц. р. ст. викл. Ольга Качерова познайомила фахівців з новими техніками арт-терапевтичного, абстрактного та нетрадиційного виду живопису.

Секретами щодо успішного формування у здобувачів початкової освіти ключових і галузевих компетентностей на уроках мови і читання цього ж дня ділилася із курсантами-вчителями доцентка катедри початкової освіти Лада ЧЕМОНІНА. Упродовж двох лекцій викладачка ознайомила фахівців із сучасними технологіями навчання предметів мовно-літературної освітньої галузі, зокрема LEGO інструментарієм і арт-педагогічними технологіями, провела SMART зарядку та майстер-класи щодо практичного застосування інноваційних стратегій. Так, учителі початкової школи через командну роботу з’ясовували можливі варіанти вивчення нового матеріалу, формування галузевих і ключових компетентностей за допомогою методики компетентнісного навчання «Шість цеглинок», особливості використання арт-педагогічних стратегій «Пісочна терапія», 3d-інсталяція, колажування, фото/відео оправдання, флешмоб, перфоманс тощо на різних етапах сучасного уроку мови і читання.

Доценткою катедри початкової освіти Катериною Степанюк 9 лютого ц. р. було проведено он-лайн лекції для вчителів початкової школи. Слухачам було представлено особливості організації освітнього середовища Нової української школи з урахуванням психофізіологічних особливостей здобувачів початкової освіти та особливості впровадження курсу «Дизайн і технології» в початковій школі. В інтерактивній формі вчителі ознайомилися із методичними засадами інтегрованого курсу «Дизайн і технології», зокрема із особливостями роботи за посібниками у контексті варіативності змісту технологічної освітньої галузі. Слухачі мали змогу змоделювати власне бачення організації освітнього середовища в НУШ за допомогою вправи «Вежа», а також спробували себе у ролі модельерів одягу.

Зазначимо, що досвід роботи з інтерактивними вправами «Вежа» та «Модельєри» дозволяє додати до власної методичної скарбнички учителів початкової школи вправи з формування критичного мислення та предметно-перетворювальної компетентності здобувачів початкової освіти у контексті реалізації технологічної освітньої галузі НУШ.

10 лютого, працюючи з учителями, професорка Алла Крамаренко розкрила такі теми: «Інтегрований курс «Я досліджую світ»: концептуальні виміри», «Дослідницька діяльність здобувачів початкової освіти». Слухачі мали можливість ознайомитися із авторськими розробками до курсу «Я досліджую світ» щодо формування еколого орієнтованої особистості учня початкової ланки освіти. Всі практичні завдання мали апробацію на всеукраїнському рівні та представлені в журналі «Учитель початкової школи». Також учителі початкової школи отримали базові розробки з виготовлення lapbookа (курс «Я досліджую світ»), поповнивши таким чином власні методичні скарбнички.

 

 

 

Завідувачка кабінету НУШ,

кандидатка педагогічних наук,

доцентка катедри початкової освіти

Тетяна НІКОНЕНКО

 


 

У НОВИЙ РІК ІЗ ЦІКАВИМИ ПАРТНЕРАМИ

 

«Грудень і січень – дивовижні зимові місяці, наповнені теплими і приємними зустрічами, а також цікавими новими знайомствами» – саме так характеризують цей період декан факультету психолого-педагогічної освіти та мистецтв професорка, докторка педагогічних наук Людмила Коваль, завідувачка кафедри початкової освіти професорка, докторка педагогічних наук Алла Крамаренко та доцентка названого вище структурного підрозділу, кандидатка педагогічних наук Лада Чемоніна. Це й не дивно: у рамках співпраці Бердянського державного педагогічного університету із фондом The LEGO Foundation напередодні новорічних свят розпочався другий етап імплементації спецкурсу «Діяльнісний підхід у початковій школі» для студентів ІІ рівня вищої освіти спеціальності 013 «Початкова освіта».
Виконуючи положення Меморандуму про взаєморозуміння між Міністерством науки і освіти України та The LEGO Foundation, що передбачають упровадження ігрових і діяльнісних методів навчання в закладах дошкільної, загальної середньої, вищої та післядипломної педагогічної освіти з метою досягнення системних і стійких змін в освіті, керівниця освітнього проєкту The LEGO Foundation Оксана Рома та регіональні тренери організували серію тренінгів для викладачів ЗВО України.
Під час онлайн-зустрічей учасники (з боку нашого закладу – Лада Чемоніна) мали можливість обговорити шляхи підготовки майбутніх учителів початкової школи щодо впровадження діяльнісного підходу в освітній процесі ЗЗСО, ознайомитись із досвідом колег, які викладали названий вище спецкурс у І півріччі 2021-2022 н.р., взяти участь у різноманітних ігрових ситуаціях, набути досвіду роботи за методикою «Шість цеглинок». З метою створення умов реального освітнього середовища кожен учасник заздалегідь отримав дидактичний матеріал, що складався із конструкторських наборів «Шість цеглинок» і «LEGO SYSTEM», а також збірок методичних порад.
Наразі Лада Чемоніна працює на методичним забезпеченням спецкурсу «Діяльнісний підхід у початковій школі» та чекає на індивідуальні зустрічі з регіональним тренером Оленою Черевичною, які відбудуться на наступному тижні.

 

За матеріалами кафедри початкової освіти

 


 

ПРОФОРІЄНТАЦІЙНА РОБОТА: НОВИЙ ФОРМАТ

 

Сьогодення діяльності викладачів кафедри початкової освіти наповнене різноманітними важливими аспектами, одним із яких є профорієнтаційна робота. Так, на минулому тижні доцентка зазначеного вище структурного підрозділу БДПУ Лада Чемоніна організувала дві зустрічі в онлайн форматі на платформі Zoom з учнями Бердянської спеціалізованої школи І–ІІІ ступенів із поглибленим вивченням іноземних мов № 16.
На першу зустріч 01 грудня 2021 року було запрошено здобувачів освіти, які навчаються в 10-х класах. Для цього контингенту потенційних абітурієнтів викладачка підготувала заочну екскурсію, під час якої презентувала Бердянський державний педагогічний університет, проінформувала десятикласників щодо подальших можливостей і життєвих перспектив за умови отримання ними педагогічної професії, зокрема вчителя початкової школи. Кінцевою нотою цього заходу став перегляд відеоролика про вибір майбутньої професії, знятого студентами 4 курсу ФППОМ.
Учні 11-х класів БСШ № 16 стали учасниками другої зустрічі, що відбулася 02 грудня 2021 року. Спілкуючись із цим контингентом школярів, Лада Чемоніна проінформувала їх щодо особливостей проведення вступної кампанії, ознайомила із розмаїттям факультетів і спеціальностей, за якими здійснюється набір студентів у Бердянському державному педагогічному університеті, зосередивши увагу на спеціальностях факультету психолого-педагогічної освіти і мистецтв. Доцентка відповіла на ряд запитань, поставлених майбутніми абітурієнтами, щодо можливостей подальшого працевлаштування, особливостей студентського життя та мобільності здобувачів вищої освіти. Із метою активізації професійного самовизначення одинадцятикласникам було запропоновано переглянути відеоролик-мотиватор, знятий студентами 4 курсу ФППОМ.

 

02 грудня 2021 року доценткою кафедри початкової освіти Катериною Степанюк було проведено он-лайн зустріч із випускниками ЗОШ № 7 м. Бердянськ. Майбутні абітурієнти та їхні батьки ознайомилися з умовами прийому на навчання для здобуття вищої освіти у 2022 році, датами проведення пробного ЗНО основної сесії ЗНО, особливостями навчання за освітньою програмою 013 Початкова освіта на першому рівні вищої освіти та отримали відповіді щодо термінів вступної кампанії 2022.

Наприкінці грудня 2021 року в Бердянській багатопрофільній гімназії №2 випускники зацікавлено слухали інформацію про особливості вступної кампанії 2022 року від старшої викладачки Марини Нестеренко. Найбільше питань у учасників зустрічі виникало щодо механізму роботи системи пріоритетності заяв: як правильно визначити пріоритет, чи можна його змінити, як відбувається розподіл бюджетних місць тощо. Важливим завданням нашої співробітниці було пояснення майбутнім абітурієнтам, як збільшити свої шанси потрапити на бюджетну форму навчання. Зважаючи на це, М. Нестеренко було презентовано переваги педагогічних освітніх програмам БДПУ, зокрема “Початкова освіта”. Як позитивний фактор доцільно відмітити активну участь в обговоренні ключових моментів директорки закладу Наталії Данилової та класної керівниці Олени Троян, що свідчить про значну зацікавленість адміністрації ЗЗСО в успішному майбутньому своїх учнів.

 

Напередодні новорічних свят старша викладачка кафедри початкової освіти Крістіна Петрик провела профорієнтаційний захід для учнів Більмацького опорного закладу ЗСО І-ІІІ ступенів Кам’янської селищної ради Пологівського району Запорізької області. Через карантинні обмеження зустріч із здобувачами освіти випускних класів закладу пройшла в онлайн-форматі. Учасників заходу було детально проінформовано про умови вступу на факультет психолого-педагогічної освіти та мистецтв Бердянського державного педагогічного університету та висвітлено основні переваги навчання на спеціальності 013 Початкова освіта.

 

Зустрічі з майбутніми абітурієнтами завжди допомагають викладачам нашого закладу розставити акценти щодо інтересів сучасного покоління старшокласників, визначити подальші перспективні лінії роботи і факультету, й університету в цілому.

 

 

За матеріалами кафедри початкової освіти

 


 

Мистецький відеопроєкт – сучасна альтернатива традиційному складанню екзаменів

 

Мистецтво різних стилів, епох і цивілізацій часом здається нам мовчазним, але кожен твір – чи архітектурний об’єкт, чи скульптура, чи картина, приховують купу таємниць. У зв’язку з поширенням коронавірусної інфекції, аналіз досвіду зарубіжних країн спонукає змінювати організаційні онлайн-форми проведення екзаменів у закладах вищої освіти. Виклики сучасного суспільства вимагають докорінних змін у викладанні мистецьких предметів.
Так, упродовж навчального семестру здобувачі першого рівня вищої освіти 3-го курсу спеціальності 013 Початкова освіта факультету психолого-педагогічної освіти та мистецтв БДПУ (декан – проф. Людмила КОВАЛЬ) під керівництвом старшої викладачки Ольги КАЧЕРОВОЇ вивчали курс художнього напряму «Історія образотворчого мистецтва». У процесі навчання студенти вчилися споглядати на класичне мистецтво очима сучасників, таким чином переосмислюючи те, що відбувається у мистецтві сьогодні. Програма була побудована за новою моделлю: завдяки онлайн-платформам здобувачі мали можливість вільно орієнтуватися у жанрах і стилях мистецтва, за характерними рисами і манерою виконання впізнавати митців, зчитувати закладені ними у твори історії і послання. Віртуальні екскурсії помітно відрізняли традиційне викладання історії мистецтва та передбачало проведення екзамену в незвичному форматі – створенні відеопроєкту. В основу цього відеопроєкту закладена ідея відображення минулого крізь призму сучасності. Розповідь над якою потрібно замислитись і поринути у світ мистецтва. Адже більше немає необхідності писати згідно з канонами, художники прагнуть самовираження, їхня фантазія дає поштовх до зародження нових стилів та напрямків.
Ми маємо навчитися розуміти мистецтво минулого, аби вміти бачити його у сьогоденні.

 

Мистецький відеопроєкт – сучасна альтернатива традиційному складанню екзаменів.

Дивитися за посиланням: https://www.instagram.com/tv/CYWICVLBZVv/?utm_medium=copy_link

 

За матеріалами катедри початкової освіти

 


 

Новорічний проєкт «Різдвяні історії» на катедрі початкової освіти

 

Історія новорічних свят приховує дуже багато таємниць…
Так, здобувачі першого рівня вищої освіти, 41ПО групи, факультету психолого-педагогічної освіти та мистецтв БДПУ (керівниця – старша викладачка Ольга КАЧЕРОВА) спробували розгадати одну з них. Вони створили власний новорічний проєкт «Різдвяні історії» у якому розповіли про стародавні святкові традиції. Історія новорічної ялинки дуже давня і бере початок від гунів, однак першими справжні різдвяні ялинки почали встановлювати у Страсбурзі на території сучасної Франції. Сталося це не так давно – лише в ХVІІ столітті. Новорічні кулі на ялинці символізують райські яблука, чи знали Ви про це? Чи замислювалися Ви, звідки на Заході виникла традиція підвішувати біля каміну панчохи на Різдво? Так-так, цей звичай давній, і пов’язаний зі Святим Миколаєм. За легендою, цей добродій підкинув родині бідняка через димар три мішечки золота, а вони й закотилися в черевички, що сохли біля каміна. Ось так!
Тож бажаємо і Вам: хай здійсняться дива, майбутній рік принесе стільки радощів, скільки днів у році, а кожен день дарує посмішку та частинку добра. Хай усе, що Ви планували, обов’язково збудеться; що хотіли розпочати – розпочнеться, а що хотіли завершити – логічного завершиться!

 

Дивитися за посиланням: https://bdpu.org.ua/wp-content/uploads/2022/01/lv_0_20211217105125.mp4

 

За матеріалами катедри початкової освіти

 

 


 

Слова вдячності від магістрів

 

Багато поколінь студентів та викладачів створювали історію нашої Альма – матер. Українська вища школа послідовно інтегрується в єдину Європейську освіту. Велика кількість магістрів отримали довічний статус – Випускник Бердянського державного педагогічного університету. Зірковий випуск 2021 року – це ще одна яскрава сторінка нашої історії. Прощання з університетом – урочиста та сумна хвилина, попереду складна, але, сподіваємось, щаслива та світла дорога в Велике життя!
Хочемо висловити слова подяки ректору БДПУ, професору Ігорю Богданову, який створює всі умови для отримання професійних компетентностей, голові профспілкового комітету БДПУ Віталію Лолі, який завжди підтримує талановитих студентів і всім викладачам факультету психолого-педагогічної освіти та мистецтв за високий професіоналізм та компетентність, доброзичливість, терпіння, готовність відповідати на будь-які питання своїх студентів. Сподіваємося, що багаторічний досвід і щира відданість своїй справі сприятимуть подальшому розвитку духовного та інтелектуального рівня наступного покоління студентів. Нехай ніколи не вичерпується доброта і мудрість у ваших серцях!
Ваша робота – це приклад ентузіазму та самовідданності! Ви майстерно заряджаєте позитивним настроєм на успішні досягнення в освітній діяльності!
Підтвердженням цього є результати, які демонструють студенти спеціальності 013 Початкова освіта. Ми щиро дякуємо за Вашупрацю та бажаємо нових професійних досягнень!
Особливу вдячність висловлюємо декану факультету, докторці педагогічних наук, професорці, заслуженій працівниці освіти і науки України Людмилі Коваль, за її високий професіоналізм, за турботу й увагу до студентів. Її інтелігентність, батьківська та материнська мудрість додає сили і впевненості.
Хочемо звернутися до здобувачів вищої освітиБердянського державного педагогічного університету:«Хлопці та дівчатка, вам дуже пощастило навчатися у талановитих, розумних та добрих людей. Цінуйте їхню працю, бережіть їх, не скупіться на добрі слова та вчинки. Ви обрали гідний навчальний заклад, успіхів вам у професійному становленні!»

 

Зірковий випуск 2021 

 

 

 

Марина СТЕЛЬМАХ, магістрантка

факультету психолого-педагогічної освіти та мистецтв,

спеціальності 013 Початкова освіта

 


 

Неформальна освіта – крок до професійного зростання викладачів катедри початкової освіти

 

Для сучасного викладача ЗВО, який бажає йти в ногу з часом, ідея безперервної освіти допомагає вирішити проблему самовдосконалення. Сучасна наука розвивається настільки швидко, що часто професійні знання, здобуті в процесі підготовки, вже за кілька років стають застарілими та потребують оновлення.

Однією зі складових освітнього процесу на катедрі початкової освіти факультету психолого-педагогічної освіти та мистецтв (декан – докторка педагогічних наук, професорка Людмила Коваль, завідувачка – докторка педагогічних наук, професорка Алла Крамаренко) є неформальна освіта.

Катедра початкової освіти взяла активну участь у міжнародному онлайн-семінарі «Педагогическое образование 21 века: новые вызовы и решения» на платформі SKLAD (10.11.2021–01.12.2021 р.), за результатами якого кожен викладач отримав сертифікати.

Серед наукових здобутків катедри початкової освіти слід назвати проведення V Всеукраїнської науково-практична інтернет-конференції «Підготовка майбутніх педагогів у контексті впровадження концепції Нової української школи» (16 вересня 2021 р.). Її організація свідчить про тісний зв’язок з провідними ЗВО України: вже 5 років поспіль співорганізаторами цього заходу є Інститут педагогіки Академії педагогічних наук України, Херсонський державний університет, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Чернігівський державний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка, Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка.

Окрім того, колектив катедри взяв участь у роботі 3 конференцій нашого факультету: ІІ Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції з міжнародною участю «Психолого-педагогічний супровід фахового зростання особистості в системі неперервної професійної освіти» (25–26 листопада 2021 р.), Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції «Траєкторія розвитку життєвих перспектив особистості в умовах сучасного освітнього простору» (30 листопада 2021 р.), І Всеукраїнській науково-практичній «Мистецтво та мистецька освіта в сучасному соціокультурному просторі» (3–4 червня 2021 р.). Викладачі катедри підготували якісні виступи, які збагатили новими науковими ідеями кожну з конференцій.

Активну участь у роботі різноманітних конференцій, тренінгів і майстер-класів, тематика яких висвітлює інноваційні підходи до підготовки майбутніх фахівців у галузі початкової освіти, особливості організації освітнього процесу в Новій українській школі брала кандидатка педагогічних наук, доцентка катедри початкової освіти Лада Чемоніна. Уміло використовуючи набуті знання й уміння, на лекційних і практичних заняттях викладачка ознайомлює студентів із сучасними освітніми тенденціями, успішно формує фахові компетентності здобувачів вищої освіти зі спеціальності 013 Початкова освіта, створює умови для їхнього професійного зростання та зацікавлює майбутніх учителів початкової школи у здобутті неформальної освіти.

Кандидатка педагогічних наук, доцентка кафедри початкової освіти Ольга Попова для підвищення свого професійного рівня брала участь у конференціях різного рівня, відвідала тренінги, про що свідчать відповідні сертифікати.

Так, кандидатка педагогічних наук, доцентка катедри початкової освіти Катерина Степанюк підвищила кваліфікацію та взяла участь у таких заходах: міжнародна конференція «Наукова освіта: традиція та сучасність» (28.10.2021); тренінг для викладачів закладів вищої освіти «Цифрові інструменти для організації групової роботи студентів в умовах змішаного навчання» (на базі Центру викладацької майстерності «ArsDocendi» БДПУ) (25–29 жовтня 2021 р.); вебінар «Інтегрований курс мистецтва в школі: від рекомендацій до практики реалізації» (19.11.2021); ІІ всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція з міжнародною участю «Психолого-педагогічний супровід фахового зростання особистості в системі неперервної професійної освіти» 25–26 листопада 2021 року.

Кандидатка педагогічних наук, доцентка катедри початкової освіти Олена Малицька взяла участь у вебінарі компанії Clarivait «Хижацькі видання: розпізнати і не припуститися помилки» та отримала сертифікат.

Наукова школа докторки педагогічних наук, професорки Людмили Коваль (кандидатка педагогічних наук, доцентка Тетяна Ніконенко, кандидатки педагогічних наук, старші викладачки Марина Нестеренко, Крістіна Петрик) на чолі з керівницею долучилися до онлайн-проєкту видавництва «РАНОК» «Інтерактивна школа творчого вчителя»: осіння сесія вебінарів «НУШ як книга сучасного шкільного життя: пишемо розділи 1–5 разом» (17–25 листопада 2021 р.), за результатами якого отримали сертифікати.

З цією ж метою кандидатка педагогічних наук, доцентка Тетяна Ніконенко на сайті Всеосвіта пройшла програму підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників «Особливості організації формувального оцінювання в 3–4 класах НУШ» за напрямами «Предметне навчання», «НУШ», «Практичні прийоми», успішно склала тестування з опрацьованих тем та отримала сертифікат.

Старша викладачка Марина Нестеренко спрямовує власний професійний розвиток засобами неформальної освіти згідно зі своїм профілем. Коло її наукових інтересів складають особливості вивчення інформатичної освітньої галузі в початковій школі та використання сучасних цифрових технологій у роботі вчителя. Так, у рамках участі в проєкті USAID «Економічна підтримка Східної України», Марина Миколаївна успішно завершила базовий курс з відеомонтажу в Adobe Premiere Pro. Змістовним також було навчання за програмою підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників від ARS Docendi Бердянського державного педагогічного університету, модуль «Діджиталізація викладання та навчання у вищій школі». Популярним джерелом отримання знань про нові цифрові технології в освіті є Національна онлайн-платформа для розвитку цифрової грамотності «Дія», на якому викладачкою пройдено курс для тренерів з цифрової освіти.

Задля підвищення рівня професійної компетентності кандидатка педагогічних наук, старша викладачка Крістіна Петрик успішно пройшла онлайн-курс «Ефективне використання онлайн-ресурсів для навчання англійської мови», взяла участь в інтернет-конференції «Сучасні тенденції у викладанні англійської мови» та вебінарах «Розвиток навичок ХХІ століття на уроках англійської мови за допомогою онлайн-сервісів Jamboard та WordWall» «Модерний pick up уроків англійської мови – територія НУШ» і по завершенню роботи отримала сертифікати.

Старша викладачка Ольга Качерова пройшла та завершила курси «Персональна ефективність», «SCORM Критичне мислення і інформаційна культура», «Інтегрований курс «Мистецтво»: теоретико-прикладний аспект» й отримала практичні і теоретичні знання та навички.

Реагуючи на виклики сьогодення, колектив катедри постійно знаходиться в творчому пошуку та обговорює перспективи на майбутнє.

 

        

За матеріалами кафедри початкової освіти

 


 

ВДАЛИЙ СТАРТ ПРОФЕСІЙНОГО ЖИТТЯ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ ТА ПРАКТИЧНИХ ПСИХОЛОГІВ

 

З 30.11.2021 р. по 15.12.2021 р. на факультеті психолого-педагогічної освіти та мистецтв ((декан – професорка Людмила Коваль) відбулася підсумкова атестація здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 013 Початкова освіта денної та заочної форм навчання в онлайн форматі.

Екзаменаційна комісія у складі канд. пед. наук, доц. Тетяни Ніконенко (голова), д. п. н., проф.: Алли Крамаренко, Лариси Лісіної, Ірини Барбашової; канд. пед. наук, доц.: Ольги Попової, Лади Чемоніної, Олени Малицької, Катерини Степанюк; канд. психол. наук, доц.: Олени Горецької, Тетяни Малихіної, Ольги Фролової, Ірини Черезової та секретаря канд. пед. наук, ст. викл. Крістіни Петрик відзначила високий рівень підготовки майбутніх фахівців.

У професійній підготовці вчителя початкової школи теорія і практика мають бути невіддільними. Тому, поряд із з’ясуванням знань теоретичного матеріалу, в зміст комплексного кваліфікаційного іспиту як зі спеціальності так й зі спеціалізації на освітньому ступені «магістр» вводилася й практична складова, тобто виконання завдань, різноманітних вправ, що забезпечують особистісно-орієнтований, диференційований, комплексний і технологічний підходи до професійної підготовки фахівців в галузі початкової освіти.

Аналіз перебігу та кінцевих результатів підсумкової атестації дає вагомі підстави стверджувати, що освітній процес на кафедрах факультету психолого-педагогічної освіти та мистецтв Бердянського державного педагогічного університету забезпечується на належному фаховому рівні, а випускники денної та заочної форми навчання цілком заслуговують на присвоєння відповідних кваліфікацій.

Щиро вітаємо здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 013 Початкова освіта денної та заочної форм навчання з успішним складанням підсумкової атестації та бажаємо їм нових звершень та вдало реалізуватись в професії.

 

 

За матеріалами катедри початкової освіти

 


 

Зірковий випуск магістрів ОПП «Початкова освіта» на факультеті психолого-педагогічної освіти та мистецтв

 

15 грудня 2021 року на факультеті психолого-педагогічної освіти та мистецтв  Бердянського державного педагогічного університету  відбулося урочистя з нагоди вручення дипломів здобувачам другого (магістерського) рівня освітньо-професійної програми 013 Початкова освіта.

Звертаючись до випускників, деканка факультету, докторка педагогічних наук, професорка, заслужена працівниця освіти і науки України Людмила Коваль  привітала їх з успішним складанням підсумкової атестації й побажала щасливої долі кожному, творчих злетів на вчительській ниві, яку вони свідомо обрали. Людмила Вікторівна запевнила, що це зірковий випуск магістрів: молодих та креативних педагогів. Більша частина з них уже долучаються до розбудови Нової української школи у різних школах нашого міста та регіону. А факультет психолого-педагогічної освіти та мистецтв  отримує схвальні відгуки від стейкхолдерів про підготовку фахівців за ОПП «Початкова освіта».

До привітань долучилася кураторка групи, доцентка катедри початкової освіти Тетяна Ніконенко , яка побажала всім випускникам не спинятися на досягнутому, а впевнено йти до нових звершень у професійному та особистому житті.

Виступ Олександра Евіна та Олександри Назаренко зробили атмосферу свята незабутньою, подарували святковий настрій.

Пролунав останній університетський дзвоник для наших випускників, але колектив викладачів катедри початкової освіти впевнений, що магістри ОПП «Початкова освіта» стануть справжніми майстрами, відданими вчительській справі, а значить напишуть ще не одну славну сторінку в історії факультету психолого-педагогічної освіти та мистецтв Бердянського державного педагогічного університету .

 

 

 

За матеріалами катедри початкової освіти

 


 

Від пошуку креативних ідей до їх успішної реалізації

 

У Бердянському державному педагогічному університеті на платформі «Є ідея!» проходив студентський інтенсив, ініціаторами якого виступили студентський клуб та випускники. До участі долучилися й здобувачки першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 2-го курсу 21ПО групи Вікторія ЧОРНА (спеціальність 013 Початкова освіта) та 23ММ групи Олександра ШОСТАК (спеціальність 014 Середня освіта. Музичне мистецтво) факультету психолого-педагогічної освіти та мистецтв Бердянського державного педагогічного університету (декан – проф. Людмила КОВАЛЬ, куратори академічних груп –ст. викл. Крістіна ПЕТРИК та доц. Вікторія ГРИГОР’ЄВА). Їхні проєкти отримали перемогу й кошти на реалізацію в межах університету.

Так, Вікторія ЧОРНА запропонувала проєкт «Студентський HUB або кімната психологічного розвантаження», метою якого було забезпечення комфортних умов для ефективної освітньої діяльності, зміцнення здоров’я та розвитку особистості, трудового і морального виховання здобувачів вищої освіти. Окрім психологічного розвантаження, таке приміщення сприятиме невимушеному спілкуванню, обговоренню позанавчальних питань, матиме значний потенціал для проведення культурно-дозвіллєвих заходів. На думку авторки проєкту, саме студентський HUB стане епіцентром народження свіжих ідей, плідної праці, саморозвитку та відпочинку здобувачів вищої освіти.

Олександра ШОСТАК поділилася ідеєю щодо проведення «Профорієнтаційного інтенсиву» на факультеті психолого-педагогічної освіти та мистецтв БДПУ із застосування дієвого досвіду лабораторії НУШ та навчальної психолого-консультативної лабораторії, а також танцювальних класів та аудиторій для індивідуальних занять студентів спеціальності 014 Середня освіта. Музичне мистецтво. Цей захід передбачає участь потенційних абітурієнтів та їх батьків задля формування об’єктивної думки щодо вибору майбутньої професії, зокрема й спеціальностей, які пропонує факультет ППОМ.

Вітаємо переможців проєктів та бажаємо творчого натхнення й подальших успіхів і нових звершень.

 

 

 

 

За матеріалами катедри початкової освіти

 

 


 

Новорічний челендж від катедри початкової освіти

 

13 грудня здобувачі першого рівня вищої освіти ОПП «Початкова освіта» під керівництвом доцентки катедри початкової освіти Катерини Степанюк розпочали челендж «Час новорічної казки починається із новорічних прикрас». Слід зазначити, що ідея виготовлення ялинкових прикрас виникла під час вибору тем індивідуальних творчих проєктів у межах освітньої компоненти «Методика навчання технологічної освітньої галузі в початковій школі». Такий підхід до індивідуальної роботи дозволяє сформувати здатність свідомо обирати траєкторію власного творчого розвитку, поєднувати різні матеріали у процесі проєктно-технологічної діяльності, реалізовувати потенціал здобувачів вищої освіти як майбутніх учителів початкової школи.

Короткий відеоролик з виготовлення різних ялинкових прикрас розміщено на сторінках у соціальних мережах:  https://www.instagram.com/tv/CXbw65kKVUB/?utm_source=ig_web_copy_link

Катедра початкової освіти запрошує усіх, хто бажає долучитися до челенджу та створити казкову атмосферу власноруч!

 

 

За матеріалами катедри початкової освіти

 


 

ЗАХИСТ КУРСОВИХ РОБІТ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ «ПОЧАТКОВА ОСВІТА» ПЕРШОГО  (БАКАЛАВРСЬКОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ

 

10 грудня 2021 року на платформі Zoom відбувся захист курсових робіт  здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти ОПП «Початкова освіта».

Протягом семестру керівницями курсових робіт, викладачками катедри початкової освіти проф. Аллою КРАМАРЕНКО, доц. Катериною СТЕПАНЮК та Тетяною НІКОНЕНКО були проведені консультації щодо обговорення питань написання курсових робіт в умовах Нової української школи, академічної доброчесності та перевірки досліджень здобувачів на наявність плагіату.

Слід зазначити, що кафедрою початкової освіти було оновлено тематику курсових робіт з урахуванням сучасних методів організації освітнього процесу в НУШ. Зокрема, здобувачів першого рівня вищої освіти ОПП «Початкова освіта» для дослідження обрали такі теми: «Цеглинки Lego як ефективний засіб формування конструктивних умінь здобувачів початкової освіти», «Особливості творчого розвитку здобувачів початкової освіти засобами STEM», «Розвиток естетичних емоцій у молодших школярів засобами сучасної художньої культури» тощо.

Здобувачі у своїх виступах зазначили, що у процесі проходження практики та підготовки курсових робіт, дотримувалися нових форм та методів організації освітнього процесу в Новій українській школі. Це дозволило їм на достатньому рівні провести експериментальні дослідження та представити оригінальні розробки з методик освітніх галузей початкової школи.

Згідно з положеннями «Про академічну доброчесність у Бердянському державному педагогічному університеті» та «Про виявлення та запобігання академічного плагіату у Бердянському державному педагогічному університеті» унікальність курсових робіт перевіряється за допомогою безкоштовних сервісів, наприклад:  Etxt Antiplagiat, Advego Plagiatus та має становити не менше 70%. Скріни перевірки додавалися до текстів курсових робіт під час захисту та складала 80 % і вище.

За бажанням, здобувачі мали змогу перевірити курсову роботу на унікальність за допомогою сервісу Strikeplagiarism, з яким  Бердянський державний педагогічний університет співпрацює з 2020 року. Він дозволяє перевіряти текст на антиплагіат за різними пошуковим модулям, що містяться в її базі даних і отримати  детальний звіт подібності.

Отже, катедра початкової освіти активно втілює принципи академічної доброчесності у підготовці майбутніх учителів початкової школи, а результати захисту курсових робіт свідчать про достатній рівень здатності до проведення досліджень та впровадження їх результатів в освітній процес Нової української школи.

 

 

 

За матеріалами катедри початкової освіти

 


 

Зустріч зі стейкхолдерами

 

Для того, щоб здійснити якісну підготовку майбутніх учителів початкової школи першого (бакалаврського) другого (магістерського) рівня, слід постійно вдосконалювати освітньо-професійні програми, вивчати думки науково-педагогічних працівників, здобувачів вищої освіти та роботодавців. Декан факультету психолого-педагогічної освіти та мистецтв, докторка педагогічних наук, професорка Людмила Вікторівна КОВАЛЬ і заступниця декана з наукової роботи та міжнародної діяльності, доцентка кафедри початкової освіти Ольга Іванівна ПОПОВА 8 грудня відвідали ЗЗСО №6 м. Бердянська, поспілкувалися з його директоркою Оленою Миколаївною ІЗОТОВОЮ. 9 грудня така зустріч відбулася з директоркою ЗЗСО №3 м. Бердянська Оленою Олександрівною ОНИЩЕНКО, оскільки в цій школі працює переважна більшість випускників спеціальності «Початкова освіта», які мають усі необхідні для сучасного вчителя компетентності, готові вдосконалюватися. У цьому закладі освіти сформована потужна команда педагогів початкової ланки– випускників факультету різних поколінь. Сподіваємося, що наступного року теж матимемо абітурієнтів з цієї школи, які повернуться незабаром до рідної школи й стануть кращими першими вчителями сучасної української школи.

 

 

За матеріалами деканату

факультету психолого-педагогічної освіти та мистецтв

 


 

Педагогічна освіта 21 століття: нові виклики та рішення

Викладачі кафедри початкової освіти (професор Людмила КОВАЛЬ, доценти Ольга ПОПОВА, Тетяна НІКОНЕНКО, старші викладачки Марина НЕСТЕРЕНКО, Крістіна ПЕТРИК) брали участь у Міжнародному онлайн-семінарі «Педагогічна освіта 21 століття: нові виклики та рішення» з10 листопада по 1 грудня 2021 р., організованому на освітній платформі SKLAD. 16 міжнародних експертів з різних країн (Сінгапур, Фінляндія, Канада, США, Китай, Нідерланди, Естонія, Білорусь, Великобританія, Австралія, Південна Корея) протягом 12 онлайн-зустрічей ділилися досвідом щодо системи підготовки педагогів у закладах вищої освіти, підвищення кваліфікації вчителів загалом і початкової школи зокрема, неперервність педагогічної освіти, наявність і вдосконалення професійних стандартів, форми практичної підготовки вчителів, методи формування softskills, створення освітньо-професійних програм, рівні неперервної педагогічної освіти, соціальної підтримки вчителів, професійної сертифікації тощо. Доповідачами були провідні науково-педагогічні працівники закладів вищої освіти, які презентували традиції держави і власні напрацювання щодо підготовки фахівців педагогічної галузі.

Досить цікавою була інформація про результати відбору мотивованих  абітурієнтів на педагогічні спеціальності, що надзвичайно актуально для вітчизняних закладів вищої освіти, які готують майбутніх учителів.

Організатори сприяли ефективній комунікації всіх учасників, яких на час час зустрічей було зареєстровано в межах 700 осіб з різних країн, надавали можливість долучатися до обговорень різноманітних проблем, презентованих спікерами й доповідачами. Саме такі форми в умовах сучасних карантинних обмежень сприяють обміну досвідом, підвищенню професійної майстерності викладачів.

 

 

За матеріалами кафедри початкової освіти

 


 

До роковин світлої пам’яті Олександри Яківни Савченко

 

Минув рік, як від нас пішла у вічність Олександра Яківна Савченко, яка була віцепрезидентом Національної академії педагогічних наук України, головною науковою співробітницею відділу початкової освіти Інституту педагогіки НАПН України, академіком-засновником Національної академії педагогічних наук України, докторкою педагогічних наук, професоркою, заслуженою працівницею освіти України, почесною професоркою багатьох закладів вищої освіти України, авторкою майже 700 наукових праць, фахівчинею в галузі загальної педагогіки і дидактики початкової школи. Олександра Яківна підготувала 15 докторів і 32 кандидатів наук з педагогіки, серед яких дві докторки педагогічних наук нашого університету – Людмила Вікторівна КОВАЛЬ і Ірина Анатоліївна БАРБАШОВА.

Уже пройшло Різдво, Великдень, перший День учителя – і все без неї. Безумовно, життя продовжується, та ми, її учні, стали сиротами, а наші наукові плани, конференції, статті, книжки тепер позбавлені інноваційних поглядів Олександри Яківни, її мудрого слова. Не знаю, як кому, а мені здається, що ми розгублені, що не можемо підніматися на нові наукові вершини й дихати там на повні груди. Немає зразка, немає її професійної висоти. Олександро Яківно, розумію, що вам би не сподобалися ці слова, але поки що так…

Познайомилася я з Олександрою Яківною в середині 80-х років. На той час вона щойно захистила дисертацію й стала першим доктором педагогічних наук в Україні, який досліджував проблеми, пов’язані з процесом навчання, виховання й розвитком молодших школярів. Для вітчизняної початкової освіти то був час справжніх перетворень під впливом наукових ідей О. Я. Савченко. Поринаючи в спогади тих років, не можна не згадати, який вплив на педагогічну громадськість мала її книга “Розвиток пізнавальної самостійності молодших школярів”. Цю наукову працю вчителі брали один у одного, щоб ґрунтовно вивчити новий педагогічний досвід, оскільки його впровадження дозволяло кардинально змінити процес навчання в початковій школі.

Доля розпорядилася так, що мені, звичайній молодій вчительці початкових класів з маленького провінційного міста Бердянська, пощастило не тільки познайомитися з авторкою цієї книги, а й довгі роки співпрацювати,  адже саме Олександра Яківна стала спочатку керівником моєї кандидатської дисертації, а згодом – і науковим консультантом докторського дослідження.

Я мала можливість спостерігати, як Олександра Яківна працювала на різних посадах і долала нелегкі сходинки кар’єрного та наукового зростання: завідувач лабораторії початкового навчання НДІ педагогіки УРСР, головний учений секретар АПН України, заступник Міністра освіти, віцепрезидент АПН України. Проте, які б посади вона не обіймала, завжди залишалася чуйною й надзвичайно порядною людиною. Мабуть, усі, хто її знав, погодяться, що Олександра Яківна була справжнім утіленням скромності. Ця якість притаманна їй у всьому: у вмінні висловлюватися та спілкуватися з людьми на роботі й удома, у манері одягатися, облаштовувати владні кабінети тощо. За роки знайомства з нею розуміла, що скромність Олександри Яківни йшла від багатства душі, природної інтелігентності, закоханості в справу, якій вона віддавала всю себе.

Наш Учитель уміла власним прикладом надихати, давати наснагу, пробуджувати бажання жити й творити. Інколи хотілося поскаржитися на власні проблеми, які виникали в роботі, а потім, проаналізувавши масштабність незліченних справ, які вона виконувала (написання книг, наукове керівництво, участь у різноманітних освітянських проєктах, робота над державними документами тощо), починала усвідомлювати, що успіх залежить тільки від тебе, від того, наскільки правильно ти навчився розставляти пріоритети, вміло розподіляти час.

Наукові ідеї Олександри Яківни щодо реформування змісту професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи з орієнтацією на запит шкільної практики дозволили мені своєчасно визначитися з власним науковим пошуком на рівні докторського дисертаційного дослідження. Так, завдяки її високопрофесійному керівництву, доречним порадам і вмінню пробуджувати справжню любов до педагогічної науки з’явилася спочатку монографія «Професійна підготовка майбутніх учителів у контексті розвитку сучасної початкової освіти», а потім – докторська дисертація «Система професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи до застосування загальнонавчальних технологій».

Усе, що Олександра Яківна робила у своєму житті, мало духовне підґрунтя. У неї був особливий дар відчувати проблеми та приходити вчасно на допомогу. І тут можна навести безліч прикладів. Так, у моєму професійному становленні, окрім науково-викладацької, є ще й адміністративна діяльність: багато років я очолюю факультет підготовки вчителів початкових класів. Мабуть, мене зрозуміють колеги, що, коли ти відповідаєш за людей, то надзвичайно важливим є можливість почути авторитетну думку інших, якою щедро ділилася Олександра Яківна. Вона завжди була моїм першим порадником, уміла підказати, як правильно сформулювати тему міжнародної чи всеукраїнської конференції, скоординувати список запрошених, доцільніше структурувати збірник наукових праць тощо.

Життя Олександри Яківни – це приклад справжнього служіння справі, уособлення любові до науки, безмежна людяність. Вона завжди уважно й ретельно перечитувала роботи кожного свого аспіранта й докторанта, допомагала дібрати потрібну літературу, ніколи не дозволяла поверхового висвітлення проблем. І ця її здатність мала таку магічну силу, що навіть коли тепер ти залишаєшся зі своїми учнями, то намагаєшся поводитися, як вона.

Олександра Яківна безмежно шанувала тих, хто самовіддано займався своєю справою, цінувала професіоналізм, працездатність, старанність, ніколи не була байдужою, уміла щиро радіти й співчувати. І здавалося, що вона відчувала всі наші прагнення й сподівання. Завжди знаходила слова підтримки, а її очі випромінювали добро й глибину розуміння проблем. Не було жодної зустрічі, коли б Олександра Яківна не поцікавилася справами в особистому житті, проблемами на роботі. Через усе життя буду нести її слова про те, що для жінки завжди мають поєднуватися наука й родина.

Олександра Яківна не визнавала науки заради науки. На її переконання, справжня наукова діяльність має бути з «людським обличчям». Підтвердженням цього були її слова про те, що життєвий шлях людини вимірюється формулою «від поміркованості в думках до гармонії в справах». Про цю народну мудрість давньогрецької цивілізації вона мені нагадала відразу ж після захисту докторської дисертації, наголосивши, що це тільки початок справжньої роботи, а надалі критерієм удосконалення слід вважати свій внутрішній голос, який має бути найвимогливішим і найсуворішим.

Педагогічний талант Олександри Яківни – лише одна з характеристик її неповторної багатогранної особистості. Вона була талановитою в усьому, любила й цінувала справжню красу в усіх проявах, а її душевність не залишала нікого байдужим.

Від щирого серця хочу сказати, що можливість учитися в Олександри Яківни вмінню вести науковий дослідницький пошук, відчувати її підтримку й спілкуватися з нею було справжньою нагородою долі.

 

 

Людмила КОВАЛЬ, докторка педагогічних наук, професорка,

декан факультету психолого-педагогічної освіти та мистецтв

Бердянського державного педагогічного університету

 


 

І Всеукраїнські читання «Олександра Яківни Савченко. Уроки співпраці і спілкування»

 

4 листопада 2021 року відбулися І Всеукраїнські читання «Олександра Яківни Савченко. Уроки співпраці і спілкування», присвячені вшануванню пам’яті визначної особистості, знаної вченої, великого педагога.

Організаторами цього заходу були: Національна академія педагогічних наук України, Державна науково-педагогічна бібліотека України імені Василя Олександровича Сухомлинського НАПН України, Бердянський державний педагогічний університет, Ізмаїльський державний гуманітарний університет. У педагогічних читаннях, які відкрили Василь Григорович Кремень, президент Національної академії педагогічних наук України та Олег Михайлович Топузов, директор Інституту педагогіки НАПН України, віце-президент Національної академії педагогічних наук України, взяли участь науковці, викладачі, вчителі, широка спільнота освітян. На почесному зібранні виступила докторка педагогічних наук, професорка, декан факультету психолого-педагогічної освіти та мистецтв БДПУ Людмила Вікторівна Коваль з доповіддю «Масштабність провідницької діяльності Олександри Яківни Савченко та неповторність її особистості». Усі учасники заходу мали можливість залишити в історії педагогіки роздуми і спогади, пов’язані з постаттю Олександри Яківни Савченко.

 

 


 

Підготовка майбутніх педагогів у контексті впровадження концепції Нової української школи: проблеми та шляхи вирішення

 

Традиційно восени катедра початкової освіти БДПУ проводила зустріч із освітянами в форматі Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, присвяченої проблемам підготовки майбутніх педагогів у контексті впровадження концепції Нової української школи (ФППОМ, декан – проф. Людмила КОВАЛЬ, завідувачка катедри – проф. Алла КРАМАРЕНКО). Цей рік не є виключенням і науковці, вчителі-практики, стейкхолдери та здобувачі вищої освіти обмінялися досвідом з актуальних питань модернізації освіти: реалії та перспективи впровадження Концепції Нової української школи, підвищення якості підготовки майбутніх учителів початкової школи (педагогічні та психологічні аспекти), життєтворчий потенціал мистецької освіти. Державний стандарт початкової освіти вимагає відповідних змін у підготовці майбутнього вчителя початкової освіти, здатного успішно впроваджувати нові ідеї на практиці. Своє бачення сучасного вчителя-практика представили й стейкхолдери, їх компетентнісно орієнтовані вимоги до професійної підготовки першого вчителя відображено в ОПП Початкова освіта. Здобувачі вищої освіти мали можливість вивчити досвід з впровадження ідей НУШ під час педагогічної практики та поділитися кращими ідеями під час роботи конференції. Відповідно така співпраця учасників освітянських змін має позитивні результати та досить ефективно втілюється на практиці.

У роботі конференції взяли участь більше 110 учасників, наукові доповіді яких сформовано в збірнику матеріалів (Підготовка майбутніх педагогів у контексті впровадження концепції Нової української школи : матер. ІV Всеукр. наук.-практ. конф. (16 вересня 2021 р., Бердянський державний педагогічний університет) /за ред. проф. Л.Коваль, А.Крамаренко, доц. О.Попової. Мелітополь: Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2021. 244 с.).

Усім учасникам конференції бажаємо нових наукових досягнень і сподіваємося на подальшу продуктивну співпрацю!

 

 

За матеріалами катедри початкової освіти

 


 

Особливості визнання неформальної освіти здобувачів освітньо-професійної програми 013 Початкова освіта у процесі опанування фаховими методиками

 

У Бердянському державному педагогічному університеті на факультеті на факультеті психолого-педагогічної освіти та мистецтв (деканка – Людмила Коваль) важливими компонентом опануванням фаховими методиками початкової освіти майбутніми учителями початкової школи є здобуття неформальної освіти.
До сфери неформального навчання, що реалізується в межах фахових методик початкової освіти (зокрема курсів «Методика навчання соціальної та здоров’язбережувальної освітньої галузі», «Методика навчання музичного мистецтва в початковій школі» – викладачка доцентка катедри початкової освіти Катерина Степанюк), включено он-лайн курси, спрямовані на формування soft skills, засвоєння інноваційних технологій, форм і методів роботи в Новій українській школі, дотримання академічної доброчесності, запобігання булінгу в закладах освіти.
Серед розмаїття курсів майбутні учителі початкової школи найчастіше обирають такі: студію он-лайн освіти EdEra, платформи Prometheus та Дистанційна академія. Курси у більшості безкоштовні та мають доступ до матеріалів 24/7, що забезпечує можливість їх проходження майбутніми учителями у зручний час. Додаткове ознайомлення із Державним стандартом початкової освіти, методиками компетентнісного навчання в Новій українській школі, нейропсихологією здобувачів початкової освіти, протидією булінгу в початковій школі дозволяє сформувати готовність у здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти до успішного проходження виробничої практики зі спеціальності.
Отримані результати навчання у неформальній освіті зараховуються майбутнім учителям початкової школи при формуванні підсумкової рейтингової оцінки з курсів «Методика навчання соціальної та здоров’язбережувальної освітньої галузі», «Методика навчання музичного мистецтва в початковій школі». Процедура визнання результатів неформальної освіти з кожної освітньої компоненти детально зазначено в силабусах, а сертифікати здобувачів з кожного курсу представлені на віртуальних дошках Padlet (https://uk.padlet.com/katerinastepanyk/79yuwxsycr0tky4m, https://uk.padlet.com/katerinastepanyk/s8lie6zks0asnz8d ).
Отже, що неформальна освіта є самостійно мотивованим видом підвищення кваліфікації, що пов’язаний зі свідомим вибором особистістю курсів, спрямованих на саморозвиток і професійне вдосконалення, формуванням загальних та фахових компетеностей у майбутніх учителів початкової школи, формуванням готовності до педагогічної діяльності в Новій українській школі.

 

 

За матеріалами катедри початкової освіти

 


 

Зустріч з потенційними абітурієнтами

 

Кафедра початкової освіти продовжує співпрацю з педагогічними коледжами Донецької області. Так, нещодавно відбулася онлайн зустріч з випускниками КЗ «Покровський педагогічний коледж» – потенційними абітурієнтами спеціальності 013 Початкова освіта.
Викладачі кафедри початкової освіти (професорка,декан факультету ППОМ Людмила КОВАЛЬ, доцентка Ольга ПОПОВА, старша викладачка Марина НЕСТЕРЕНКО) та доцентка кафедри педагогіки Анжеліка ЛЕСИК ознайомили учасників конференції з особливостями вступної кампанії 2022 року, розповіли про перспективи здобуття першого бакалаврського рівня вищої освіти на факультеті психолого-педагогічної освіти та мистецтв Бердянського державного педагогічного університету. Майбутніх абітурієнтів цікавила процедура реєстрації електронних заяв для вступу; сертифікати ЗНО, які повинен мати кожен, хто бажає навчатися за кошти державного замовлення; організація освітнього процесу на денній та заочній формах навчання тощо.
Варто відзначити: цьогорічні випускники коледжу орієнтовані на вступ до БДПУ, про що свідчить значна кількість учасників онлайн зустрічі. Особливу вдячність за організацію конференції висловлюємо директорці КЗ «Покровський педагогічний коледж» Олені ОЛІЙНИК.

 

За матеріалами кафедри початкової освіти

 


 

ЗДОБУТКИ НАУКОВОЇ ШКОЛИ ПРОФЕСОРКИ ЛЮДМИЛИ КОВАЛЬ

 

Наказом МОН України №1290 від 30.11.2021 р. викладачці кафедри початкової освіти Тетяні НІКОНЕНКО присвоєне вчене звання доцентки. Для кафедри початкової освіти – це знакова подія, оскільки професорсько-викладацький склад поповнено молодою вченою, яка як представниця наукової школи професорки Людмили КОВАЛЬ пройшла шлях від учительки початкової школи (до речі – переможиця конкурсу «Вчитель року») до доцентки кафедри початкової школи.
Науковим здобутком Тетяни НІКОНЕНКО є понад 60 праць, які мають різнобічну географію, а також численні навчально-методичні посібники з методики навчання математичної освітньої галузі в початковій школі (у співавторстві з проф. Л.КОВАЛЬ). Хотілося б відмітити її активну участь в міжнародних та всеукраїнських конференціях з проблем Нової української школи, на яких висвітлювалися питання вдосконалення процесу готовності здобувачів вищої освіти до впровадження нововведень в практику початкової ланки освіти.
Вітаючи із науковим визнанням пані Тетяну, хотілося б висловити слова вдячності й її науковій керівниці пані Людмилі КОВАЛЬ. З її ім’ям пов’язаний процес модернізації професійної освіти першого вчителя. А заслужений авторитет в кагорті науковців сприяє вдосконаленню професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи, оскільки успіхи в НУШ неможливі без потужного потенціалу молодих кадрів, які змінюють сьогодення.
Людмила КОВАЛЬ завжди на крок вперед від змін та викликів, які зараз стрімко виникають в освітньому просторі, а її життєтворча позиція з підготовки молодих науковців «наука на засадах людяності», тільки сприяє реалізації амбітних цілей молодих учених наукової школи Л.КОВАЛЬ. А їх упевнений рух в науці та бажання самовдосконалюватися на професійній ниві, наукові пошуки вже в контексті докторських досліджень, лише підтверджують здатність пані Людмили розкрити науковий потенціал та створити умови для успішної реалізації наукових ідей. Тому із впевненістю можна констатувати, що наукові здобутки представниць школи Людмили КОВАЛЬ тільки будуть збільшуватися та сприяти укріпленню рейтингу як кафедри початкової освіти, так і факультету, де готують першого вчителя.

 

 

За матеріалами завідувачки кафедри початкової школи
Алли КРАМАРЕНКО

 


 

Мобільність викладачів і здобувачів вищої освіти факультету психолого-педагогічної освіти та мистецтв

 

Факультет психолого-педагогічної освіти та мистецтв Бердянського державного педагогічного університету (декан – докторка педагогічних наук, професорка Людмила Вікторівна КОВАЛЬ) протягом багатьох років тісно й плідно співпрацює з педагогічним факультетом Херсонського державного університету (декан– докторка педагогічних наук, професорка Любов Євгенівна ПЕТУХОВА). Це спільні науково-практичні конференції викладачів і здобувачів вищої освіти, семінари, видання спільних наукових праць, можливість підвищувати кваліфікацію тощо. Нещодавно керівники цих двох факультетів домовилися про обмін студентами спеціальностей «Початкова освіта», «Психологія» з 01 вересня 2022 року. Крім того, у межах двосторонньої угоди між Бердянським державним педагогічним університетом і Херсонським державним університетом буде здійснюватися обмін провідними викладачамидля читання лекцій, зокрема й зі спеціальності 013 Початкова освіта.

 

 

 

За матеріалами факультету психолого-педагогічної освіти та мистецтв

 


 

Викладачі катедри початкової освіти в умовах активізації профорієнтаційної роботи

 

Профорієнтаційна робота – важлива і невід’ємна складова функціонування Бердянського державного педагогічного університету. З метою проведення інформаційно-роз’яснювальної діяльності викладачі катедри початкової освіти ФППОМ (декан – професорка Людмила Коваль) обрали різні формати взаємодії із майбутніми абітурієнтами. Найчастіше була задіяна платформа ZOOM, консультації батьків майбутніх абітурієнтів та коли мали можливість особисто поспілкуватися із учнями, завжди знаходили час.
26 листопада ц.р. завідувачка катедри початкової освіти, професорка Алла Крамаренко провела бесіду із учнями ЗЗСО № 20 міста Бердянська. Насамперед учнів цікавили правила вступної компанії, умови навчання, студентського дозвілля та перспективи працевлаштування після отримання професії у БДПУ.
Під час проведення профорієнтаційної роботи було презентовано такі рекламно-інформаційні матеріали, як відеоролик про навчання в університеті, презентація з правилами вступу, буклети з роз’яснювальною інформацією про факультет та невеличкі ролики із випускниками, які вже працюють після закінчення ФППОМ. Приємним є той факт, що у цій школі працюють багато випускників цього факультету, які зараз мають високу оцінку професійної компетентності та значні успіхи в реформуванні НУШ. Вони також поділилися власними враженнями про студентські роки й запевнили, що рідна школа чекає на нових креативних учителів.

 

За матеріалами катедри початкової освіти

 


 

Міжнародна платформа неформальної освіти майбутніх учителів початкової школи як складова їх методико-природничої діяльності

 

Здобувачі вищої освіти першого рівня (ОПП Початкова освіта) продовжують вдосконалюються як майбутні науковці на міжнародному рівні та отримувати сертифікати, які засвідчують отримання неформальної освіти (0,8 ECTS credits).
Так, здобувачі вищої освіти (31 гр.) брали участь в XI Міжнародній науково-практичній конференції «Modern Aspects Of Science And Practice», яка відбулася 30 листопада – 3 грудня ц.р. у м.Мельбурн (Австралія).
Майбутні вчителі початкової освіти Дар’я Арсенюк та Катерина Горбачова підготували тези з методико-природничої підготовки здобувачів початкової освіти як в умовах НУШ (керівниця – професорка, завідувачка катедри початкової освіти Алла Крамаренко).
Вивчаючи дисципліну «Методика навчання природничої, громадянської та історичної освітніх галузей в початковій школі», майбутні фахівці мали можливість отримати компетентності щодо організації еколого орієнтованого освітнього простору здобувачів початкової освіти в умовах її модернізації. Дисципліна охоплює процес підготовки здобувачів вищої освіти до викладання курсу «Я досліджую світ», до природозбережувальних практик в умовах сталого розвитку суспільства та загрозах пандемії. Під час практичних занять здобувачі вищої освіти мають можливість опрацювати фрагменти уроків з окресленого курсу, застосовуючи обладнання кабінету НУШ.
Хотілося б відзначити й наукову підготовку учасників конференції, які вже зарекомендували себе на заходах такого формату.
Наукові доповіді оргкомітетом було відзначено сертифікатами.

 

 

За матеріалами катедри початкової освіти

 


 

КУРСОВА РОБОТА БЕЗ ПЛАГІАТУ: ФОРМУЄМО АКАДЕМІЧНУ ДОБРОЧЕСНІСТЬ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ 

 

15 листопада 2021 року на платформі Zoom відбулася зустріч здобувачів першого рівня вищої освіти (41 ПО група, ОПП  Початкова освіта) з провідними викладачами катедри початкової освіти проф. Аллою КРАМАРЕНКО, доц. Катериною СТЕПАНЮК та Тетяною НІКОНЕНКО щодо обговорення питань написання курсових робіт в умовах Нової української школи, академічної доброчесності та перевірки досліджень здобувачів на наявність плагіату.

Завідувачка катедри початкової освіти, професорка Алла КРАМАРЕНКО, наголосила на особливостях реалізації проєкту сприяння академічній доброчесності в Україні (Srtengthening Academic Integrity in Ukraine Project – SAIUP). Його мета застосовувати спільний досвід США і України для розробки та втілення плану заходів, зміст яких полягає в орієнтації та навчанні здобувачів вищої освіти практичної цінності та важливості академічної доброчесності, наданні ресурсів і плану дій задля їхнього тісного залучення до зміцнення академічної доброчесності в освітньому середовищі.

Алла Миколаївна зазначила важливість застосування під час проведення експериментальних досліджень нових засобів, форм та методів організації освітнього процесу відповідно до Концепції «Нова українська школа».

Тетяна НІКОНЕНКО звернула увагу на те, що вважається порушенням академічної доброчесності згідно пункту 4 статті 42 Закону України «Про освіту» та підкреслила важливість дотримання академічної доброчесності здобувачами згідно з положеннями «Про академічну доброчесність у Бердянському державному педагогічному університеті» та «Про виявлення та запобігання академічного плагіату у Бердянському державному педагогічному університеті».

Катерина СТЕПАНЮК зазначила, що в умовах сьогодення існує велика кількість електронних ресурсів, за допомогою яких можна перевірити текст на досконалість та оригінальність написання. Серед них безкоштовні сервіси Etxt Antiplagiat, Advego Plagiatus, а також ті, які можуть інтегруватися в електронні платформи закладів освіти, зокрема Strikeplagiarism.  Катерина Іванівна наголосила, що Бердянський державний педагогічний університет з 2020 року співпрацює з сервісом Strikeplagiarism , який дозволяє перевіряти текст на антиплагіат за різними пошуковим модулям, що містяться в її базі даних і отримати  детальний звіт подібності. До списку джерел сервісу входять бібліотеки більш ніж 500 найвідоміших університетів світу, а роботи перевіряються на 200 різних мовах.

Отже, катедра початкової освіти активно втілює принципи академічної доброчесності у освітньому процесі підготовки майбутніх учителів початкової школи, а постійні зустрічі та консультації з науковими керівниками мотивують здобувачів вищої освіти до самостійного проведення дослідницьких робіт.

 

 

 

За матеріалами катедри початкової освіти

 


 

Диктант національної єдності

 

9 листопада у День української писемності та мови о 10:30 викладачки катедри початкової освіти факультету психолого-педагогічної освіти та мистецтв БДПУкандидатка педагогічних наук, доцентка Ольга ПОПОВА та кандидатка педагогічних наук, старша викладачка Крістіна ПЕТРИК разом зі здобувачами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 2-го курсу 23ММ групи (спеціальність 014 Середня освіта. Музичне мистецтво) під час заняття з освітнього компонента «Основи академічного письма» на платформі Zoom долучилися до написання радіодиктанту національної єдності. Цього року текст диктанту був з неопублікованого роману відомого українського письменника Юрія АНДРУХОВИЧА, який презентував автор.

Приємно, що саме в цей день таку акцію єднання навколо української мови, яку започатковано ще в 2000 році, підтримують викладачі та студенти факультету психолого-педагогічної освіти та мистецтв БДПУ і не лише для того, щоб перевірити свої знання, а й продемонструвати свою любов і шану до мови, культури, традицій України.

 

 

За матеріаламикатедри початкової освіти

 


 

Наукова школа професорки Людмили КОВАЛЬ активно розвивається

 

На катедрі початкової освіти  факультету психолого-педагогічної освіти та мистецтв Бердянського державного педагогічного університету видано монографію «Інтерактивна навчальна взаємодія в координатах розвитку професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи» авторів– докторки педагогічних наук, професорки, заслуженої працівниці освіти і науки України Людмили КОВАЛЬ та кандидатки педагогічних наук, старшої викладачки Крістіни ПЕТРИК.

Проблема, яка розглядається у праці, характеризується актуальністю та полемічністю в сучасному освітньому просторі. Монографія складається з трьох розділів: у першому – викладено методологічний аспект підготовки майбутніх учителів початкової школи до організації інтерактивної навчальної взаємодії учнів; досліджено простір наукової творчості в підготовці майбутніх учителів початкової школи та їх готовність до організації інтерактивної навчальної взаємодії учнів як результат професійної підготовки до інноваційної діяльності.

У другому розділі висвітлено різновекторність підготовки майбутніх учителів початкової школи до організації інтерактивної навчальної взаємодії учнів, зокрема охарактеризовано реалії сьогодення та домінантність педагогічних умов під час упровадження експериментальної моделі.

Третій розділ присвячено аналізу результатів дослідно-експериментальної роботи, яка проводилася в чотирьох закладах вищої освіти України: Бердянському державному педагогічному університеті (факультет психолого-педагогічної освіти та мистецтв), Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини (факультет початкової освіти), Криворізькому державному педагогічному університеті (психолого-педагогічний факультет), Державному вищому навчальному закладі «Донбаський державний педагогічний університет» (факультет початкової, технологічної та професійної освіти).

Монографія буде корисною науковцям, викладачам, здобувачам закладів вищої освіти педагогічного спрямування та вчителям початкової школи.

 

 

За матеріалами катедри початкової освіти

 


 

ТЕХНОЛОГО-ПРИРОДНИЧА

 ДІЯЛЬНІСТЬ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ:

МІЖНАРОДНИЙ ВЕКТОР

 

Технолого-природнича діяльність майбутніх учителів початкової школи неодноразово була представлена на всеукраїнському рівні, а також здобувачі початкової освіти намагалися висвітлювати проблеми трансформації природничої галузі в умовах НУШ на міжнародній науковій платформі.

Так, майбутні фахівці М11 гр. Тетяна ФАТЬЯНОВА, Катерина БОНДАРЕВА, Олена ІВЛІЄВА брали участь в I міжнародній науково-практичній конференції “Modernization of science and its influence on global processes: collection of scientific papers «SCIENTIA» with Proceedings”, яка відбулася 5 листопада ц.р. у м. Берн (Швейцарія), (URL: https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/scientia/issue/view/05.11.2021/628 ).

Здобувачі вищої освіти підготували тези на тему з модернізації освітнього простору викладання курсу «Я досліджую світ» (керівниця – професорка, завідувачка катедри початкової освіти Алла КРАМАРЕНКО). Вивчаючи дисципліну технолого-природничої спрямованості, майбутні фахівці мали можливість отримати компетентності щодо оновлення освітнього простору в умовах НУШ та опанувати сучасні технології викладання природничої, громадянської, історичної освітніх галузей в початковій школі на практиці. Саме сучасний стан викладання курсу «Я досліджую світ» для здобувачів початкової освіти досліджувався майбутніми фахівцями, також було представлено й зарубіжний досвід в контексті проблеми. Оргкомітетом було відзначено наукові доповіді.

Вітаємо дівчат та бажаємо наступних вдалих наукових пошуків!

 

 

За матеріалами катедри початкової освіти

 


 

Майбутні вчителі початкової школи активні у часники акції “16 днів проти насильства» на факультеті психолого-педагогічної освіти та мистецтв

 

У рамках Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства» на факультеті психолого-педагогічної освіти та мистецтв було проведено ряд заходів, спрямованих на підвищення соціальної відповідальності здобувачів вищої освіти щодо факту насильства в світовому суспільстві.

Так, 1 листопада для студентів 11 ПО групи доценткою Катериною СТЕПАНЮК було проведено тематичну кураторську годину. Майбутні вчителі початкової школи взяли активну участь у дискусії з розвіювання міфів про торгівлю людьми: «Зі мною такого ніколи не станеться», «Друзі та родичі не можуть виявитися причетними до торгівлі людьми», «Торгівля людьми обов’язково включає перетин державного кордону», «Довести провину та покарати торгівців людьми неможливо», «Торгівля людьми відбувається із застосуванням сили».

Під час зустрічі у здобувачів вищої освіти виникла низка питань: як протидіяти цькуванню у початковій школі, створити комфортне освітнє середовище для здобувачів початкової освіти та навчити дітей толерантності? Для формування фахової компетентності щодо цих важливих проблем, майбутні вчителі початкової школи зареєструвалися на онлайн-курсі «Недискримінаційний підхід у навчанні» (електронна освітня платформа Ed-era).

Старша викладачка Крістіна ПЕТРИК провела захід зі здобувачками першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 21ПО групи під час якого всі учасники переглянули відеоролик «Українські зірки проти домашнього насильства», записаний в рамках інформаційної кампанії «Розірви коло» за підтримки уряду Великої Британії. Також здобувачки ознайомилися з результатами дослідження «Добробут і безпека жінок», проведеного в України під керівництвом ОБСЄ з метою отримання порівняльних даних про різні види насильства, якого зазнають жінки. Наприкінці зустрічі дівчата пройшли онлайн тестування, яке допомогло кожному з’ясувати особисті норми та ставлення щодо насильства.

Для здобувачів вищої освіти третього курсу 31ПО групи (куратор – старша викладачка Марина НЕСТЕРЕНКО) було розкрито історію виникнення руху протидії насильству над дітьми та розглянуто його види. Здобувачами виокремлено характерні ознаки фізичного, психологічного, сексуального та економічного насильства, які можуть виявляти вчителі початковій школі в своїй професійній діяльності, визначено стратегію дій у таких випадках. У підсумку студентки змайстрували та сфотографували сині стрічки, які є символами акції «16 днів проти насильства».

Презентация1

 

За матеріалами кафедри початкової освіти

 


 

Пленер як засіб художньо-творчого розвитку

майбутніх учителів початкової школи

 

На початку навчального року традиційно впродовж багатьох років для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 3-го та 4-го курсів факультету психолого-педагогічної освіти та мистецтв Бердянського державного педагогічного університету (декан – проф. Людмила КОВАЛЬ) проводиться пленер, який передбачає проведення навчальних занять поза межами аудиторій. Так, старша викладачка катедри початкової освіти Ольга КАЧЕРОВА, застосувавши техніку «ala-prima», запропонувала майбутнім учителям початкової школи створити нариси і замальовки з натури, а також етюди і композиції з використанням різних матеріалів.

Організація пленерів сприяє підвищенню творчого досвіду студентів освітньо-професійної програми 013 Початкова освіта. Образотворче мистецтво, забезпечує їхню здатність виражати філософські, естетичні та емоційні погляди й різноманітні почуття.

Саме такі особливості фахової підготовки майбутніх педагогів, зокрема, вдале поєднання теоретичного (освітні компоненти «Композиція», «Живопис», «Малюнок» тощо) та практичного (виробнича практика в початковій школі) складників, сприятимуть готовності якісно організувати освітній процес в умовах Нової української школи.

 

 

За матеріалами катедри початкової освіти

 


 

СУЧАСНА МЕТОДИКО-ПРИРОДНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ

МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ: МІЖНАРОДНИЙ ВЕКТОР

 

Здобувачі вищої освіти першого (бакалаврського) рівня (ОПП Початкова освіта) продовжують вдосконалюються як майбутні науковці на міжнародному рівні.

Так, здобувачі вищої освіти (31 гр.) брали участь в V Міжнародній науково-практичній конференції “ Trends in science and practice of today”, яка відбулася 19-22 жовтня ц.р. у м.Анкара (Турція), (https://isg-konf.com/ru/trends-in-science-and-practice-of-today-2-ru/?utm_source=eSputnik-promo&utm_medium=email&utm_campaign=_NEW-isg-konf.Space_Konferencija&utm_content=807845597).

Майбутні вчителі початкової освіти (О. БОРИСОВА, Д. ГОМЕНЮК, І. ДОЛГІХ, А. ЖЕЖЕМА, Г.ІВАНОВА, А. КОМКОВА, А. КУЛЕНКО,  С. МАДЖАРОВА, К. МАНЬКО, С. МАЄВСЬКА, Я. МАЛИШ, Є. ІСЛАНКІНА, М. САЛЬНІКОВА, О. СОЛОВЙОВА) підготували тези з методико-природничої підготовки здобувачів початкової освіти в умовах НУШ (керівниця – професорка, завідувачка катедри початкової освіти Алла КРАМАРЕНКО). Вивчаючи дисципліну «Методика навчання природничої, громадянської та історичної освітніх галузей в початковій школі», майбутні фахівці мали можливість отримати компетентності щодо організації еколого орієнтованого освітнього простору здобувачів початкової освіти в умовах її модернізації. Дисципліна охоплює процес підготовки здобувачів початкової освіти до взаємовідносин в системі «навколишнє середовище – учень», до природозбережувальних практик в умовах сталого розвитку суспільства та загрозах панденемії.

Хотілося б відзначити й наукову підготовку учасників конференції, які вже зарекомендували себе на заходах такого формату. А відповідні проблеми модернізації інтегрованого курсу «Я досліджую світ» мали обговорення на загальній аудиторії.

Наукові доповіді оргкомітетом було відзначено сертифікатами.

Вітаємо дівчат та бажаємо наступних вдалих наукових пошуків!

 

 

За матеріалами катедри початкової освіти

 

 


 

ВИМОГА СЬОГОДЕННЯ – МЕДІАГРАМОТНІСТЬ

 

Розвиток сучасного суспільства характеризується активним упровадженням у простір повсякденного спілкування засобів медіа. Про це свідчить і той факт, що сьогодні активними споживачами медіаінформації є молодші школярі. Тому перед педагогічною спільнотою постало нове завдання: підготувати медіаосвіченого та медіаграмотного фахівця в галузі початкової освіти, спроможного організувати  безпечний медіапростір  як власний, так і тих учнів, яких він  навчає.

Викладачі кафедри початкової освіти  активно  упроваджують інновації в систему підготовки майбутніх учителів початкової школи через неформальну освіту. Так, доцентка Лада Чемоніна разом зі студенткою 21 групи  Мариною Руденко взяли участь у майстер-класі, проведеному в рамках проєкту «Імплементація медіаграмотності на уроках  в закладах загальної середньої освіти» за підтримки відділу преси, освіти та культури посольства США в Україні на базі БСШ № 16 І–ІІІ ступенів із поглибленим вивчення іноземних мов.  Протягом трьох годин під керівництвом міжнародної тренерки з медіаосвіти Оксани Сахацької учасники, переважна більшість  яких – учителі початкової школи, української та іноземних мов,  з’ясовували способи маніпулювання через медіаінформацію свідомістю людей і визначали шляхи його запобігання, ураховуючи вікові особливості учнів. Наразі названі вище викладачка і здобувачка вищої освіти співпрацюють у руслі методичної розробки заходу з медіаграмотності  для молодших школярів. Тож побажаємо їм  цікавих ідей і  творчих успіхів!

 

 

За матеріалами кафедри початкової освіти

 


 

Майбутні вчителі початкової школи на шляху до педагогічного Олімпу: перший крок в БДПУ

 

1 вересня 2021 року до студентської спільноти Бердянського державного педагогічного університету приєдналися першокурсники спеціальності «Початкова освіта», які здобуватимуть омріяний фах на факультеті психолого-педагогічної освіти та мистецтв (декан –Людмила КОВАЛЬ).

Доценткою катедри початкової освіти Катериною СТЕПАНЮК було проведено кураторську годину «Моя Україна – єдина та вільна! Україна – це ми!». Під час спілкування першокурсники дізналися, яким було 30-річчя незалежності для освітив Україні та як розвивалося одне із провідних видавництв шкільнихпідручників «Ранок».

Після кураторської години першокурсники познайомилися із професорсько-викладацьким складом катедри початкової освіти, отримали студентські квитки та індивідуальні навчальні плани.

Завідувачка катедри Алла Крамаренко під час зустрічі з першокурсниками зазначила, що сьогодні майбутні вчителі початкової школи виступають агентами змін – уяких на високому рівні розвинене відчуття відповідальності та готовність брати участь уформуванні світу, змінювати людей, події та обставини на краще!

Зичимо першокурсниками вдалого навчального року, приємних вражень, цікавих відкриттів, нових перемог і звершень!

 

 

За матеріалами катедри початкової освіти

 

 


 

Серпень – час для неформальної освіти

 

Традиційно друга половина серпня для педагогічних працівників визначається підготовкою до нового навчального року. Не залишають цей аспект фахової діяльності і викладачі кафедри початкової освіти. Так, доцентка названого вище підрозділу Лада Чемоніна взяла участь у роботі дводенної всеукраїнської наукової онлайн конференції «Розвиток фахової компетентності педагогів в умовах змін», яка відбулася 20–21 серпня 2021 року на освітній платформі «Піфагор».

Співпрацюючи з 11 спікерами, які проводили тренінги, викладачка визначила інноваційні напрямки, технології впровадження та використання STEM в освітньому процесі; особливості роботи з електронними журналами в умовах ЗЗСО; специфіку створення індивідуальної програми розвитку для дітей з особливими освітніми потребами; способи використання інструментів Google Workspace for Education при навчанні; перспективи та небезпеки цифрової освіти тощо. Отже, цього року студенти факультету, де готують першого вчителя, матимуть змогу набути фахових компетенцій, що дозволять їм успішно працювати в закладі загальної середньої освіти нового формату.

 

 

Сертифікат Google

ІКТ в ПШ

 

За матеріалами катедри початкової освіти

 


 

НЕФОРМАЛЬНА ОСВІТА З МЕТОДИКО-ПРИРОДНИЧОЇ ПІДГОТОВКИ ЯК СКЛАДОВА З РЕФОРМУАННЯ НУШ

 

Державний стандарт початкової освіти (2018), розроблений у рамках проєкту «Нова українська школа», орієнтує вчителя початкових класів на використання в освітньому процесі такого змісту освіти і технологій навчання, який відкриє можливості для формування в учнів компетентностей, необхідних для успішної самореалізації в соціумі.

Курс «Я досліджую світ» сприяє розширенню, систематизації та поглибленню уявлень учнів про природні та соціальні об’єкти і явища як компонентів єдиного світу, допомагає оволодіти основами знань про природу, людину й суспільство. Цей курс – пропедевтична основа для формування цілісної картини світу в його органічній єдності та різноманітності природи й суспільства, деяких особистісних компетенцій стосовно емоційно-ціннісного ставлення до навколишнього світу.

Методико-природничою підготовкою майбутніх учителів початкової освіти передбачено опанування інноваціями з проведення такого курсу на практиці. Викладачі катедри початкової освіти постійно опрацьовують нові ресурси в контексті неформальної освіти як складової їх власного професійного саморозвитку.

Так, професорка Алла Крамаренко 25 червня ц.р.  прослухала вебінар «Компетентнісні завдання з природничої грамотності: від документів PISA до розширеного світогляду» (лектор – Олександр Козленко). Було презентовано Міжнародну програму з оцінювання освітніх досягнень учнів (англ. Programme for International Student Assessment, PISA) — міжнародне дослідження, координоване ОЕСР, метою якого є отримання порівнюваних даних про рівень знань і вміння їх застосовувати на практиці. Також пропонувався ряд завдань для здобувачів початкової освіти з природничої грамотності, визначалися основні критерії їх оцінювання. Надані практичні матеріали поповнять методичні скарбнички й майбутніх учителів початкової освіти.

webinar505473258

 

 

За матеріалами катедри початкової освіти

 


 

ДИСТАНЦІЙНИЙ ФОРМАТ КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ В УМОВАХ НУШ

 

Одним із видів співпраці викладачів катедри початкової освіти (завідувачка – професорка Алла Крамаренко) факультету психолого-педагогічної освіти та мистецтв (декан – професорка Людмила КОВАЛЬ) з педагогами-практиками України є організація роботи курсів підвищення кваліфікації для вчителів початкової школи. У червні поточного року провідні фахівці названого вище підрозділу Бердянського державного педагогічного університету протягом двох тижнів знайомили співробітників ЗЗСО з інноваційними підходами до організації освітнього процесу в умовах Нової української школи в он-лайн режимі, на платформі Zoom.

Так, згідно плану курсів для вчителів початкової школи 16 червня ц.р. в. о. доц. катедри початкової освіти Тетяною НІКОНЕНКО було проведено ряд практичних занять. Під час яких викладачка ознайомила фахівців з особливостями навчання математики в умовах Нової української школи, разом із вчителями розглянули нормативні документи щодо впровадження математичної освітньої галузі, проаналізували психофізіологічні особливості здобувачів початкової освіти, які виростають у постійному спілкуванні з новітніми цифровими технологіями та досить сильно відрізняються від попередніх поколінь. Вони не гірші, але не й кращі, вони просто інші. А тому й навчати їх треба по-іншому. З цією метою лекторкою було запропоновано учасникам в активній формі познайомитися з новими методами та формами роботи на уроках математики в початковій школі, зокрема технологією «Fishbone», навчальним матеріалом «Рахункові палички Кюїзенера», особливостями роботи з геобордом, абакусом та ротаційною моделлю «Щоденні 3». Все це дало змогу змоделювати сучасний урок математики побудований на засадах компетентнісного та діяльнісного підходів. Окрім того, було зроблено акцент на формувальному оцінюванні як однієї з умов ефективної реалізації реформування українського освітнього простору та фіксації результатів навчальних досягнень учнів 3-х класів з математики. Наразі таке оцінювання активно використовується вчителями-практиками в межах реалізації реформи «Нова українська школа».

Виклики сучасного суспільства вимагають докорінних змін й у викладанні мистецьких предметів. Учителі повинні мати не лише ґрунтовні знання й вміння, а й такі якості особистості, як гнучкість, мобільність, критичне мислення, готовність до інноваційної діяльності, варіативної реалізації основних положень стандарту з урахуванням типів шкіл, можливостей педагогічних колективів тощо. Особливої актуальності набуває оновлення змісту, технологій підготовки вчителів мистецьких дисциплін з огляду на інтегративні стратегії розвитку мистецької освіти.

Так, ст. викл. Ольгою КАЧЕРОВОЮ 17 червня ц.р. з цією метою було запропоновано декілька сучасних технік малювання та нові прийоми розвитку творчих здібностей здобувачів початкової освіти. Основне завдання – активізація самостійної та колективної роботи, тренування пам’яті та уваги за допомогою певних вправ. Такі практичні дії на уроках мистецтва передбачають: тренування в собі здатності висвітлювати різні яскраві наочні образи; розвиток образно-просторового мислення; усвідомлення арт-терапевтичних властивостей мистецтва, сутності процесу інтеграції в мистецькій освіті та основних засад інтегрованого курсу «Мистецтво» в початковій школі.

У чинних освітніх документах (Державний стандарт початкової освіти, Концепція Нової української школи) зазначено, що основним підходом до організації освітнього процесу в початковій школі є діяльнісний підхід, суть якого полягає у забезпеченні всебічного розвитку дитини молодшого шкільного віку.

Саме про нього 18 червня ц.р. розповідала на своїх лекціях для вчителів початкової школи доцентка Лада ЧЕМОНІНА.

Протягом трьох занять викладачка розкривала шляхи інтеграції названого вище підходу із сучасними технологіями та інструментаріями навчання на уроках мови і читання в початковій школі. Лекторка наводила цікаві та нестандартні варіанти формування компетентностей здобувачів початкової школи з мовно-літературної освітньої галузі, залучаючи курсантів до виконання завдань шкільної програми.

Доценткою катедри початкової освіти Катериною Степанюк 22 червня ц.р. слухачам було представлено особливості організації освітнього середовища Нової української школи з урахуванням психофізіологічних особливостей здобувачів початкової освіти, методичні засади курсу «Дизайн і технології» та особливості організації STEM-освіти в початковій школі.

В інтерактивній формі вчителі ознайомилися із методичними засадами інтегрованого курсу «Дизайн і технології», зокрема із особливостями роботи за посібниками «Дизайн і технології на основі LEGO». Учителі спробували себе у ролі модельєрів одягу та представили власні дизайнерські розробки фотоапаратів.

Зазначимо, що досвід роботи з інтерактивними вправами «Модельєри» та «Дизайнери техніки» дозволяє додати до власної методичної скарбнички вчителів початкової школи вправи з формування предметно-перетворювальної компетентності здобувачів початкової освіти.

23 червня, працюючи з вчителями, професорка Алла КРАМАРЕНКО розкрила такі теми: «Інтегрований курс «Я досліджую світ»: концептуальні виміри», «Дослідницька діяльність здобувачів початкової освіти». Слухачі мали можливість ознайомитися із авторськими розробками до курсу «Я досліджую світ» щодо формування еколого орієнтованої особистості учня початкової ланки освіти. Всі практичні завдання мали апробацію на всеукраїнському рівні та представлені в журналі «Учитель початкової школи». Також учителі початкової школи отримали базові розробки з виготовлення lapbookа (курс «Я досліджую світ»), поповнивши таким чином власні методичні скарбнички.

Хотілось зазначити, що модернізація початкової ланки освіти вимагає посиленої уваги до взаємонавчання та навчання в горизонтальній площині «викладач ЗВО – вчитель початкової школи», тому досить цікавим був взаємообмін практичними досягненнями як з боку вчителів, так і викладачів.

Вже 2021-2022 н. р. буде завершальним у реформуванні 4 класу початкової школи, тому успіхи та труднощі в організації освітнього простору НУШ постійно аналізуються, з’являються нові методичні розробки, де авторами є не тільки вчителі, а й викладачі. Сподіваємося, що плідна співпраця у контексті розбудови НУШ матиме тільки нові вектори розвитку та взаємозбагачення новим досвідом у формуванні особистості здобувача початкової освіти нового покоління.

 

 \

 

 

Завідувачка кабінету НУШ, кандидатка педагогічних наук, в. о. доцентки катедри початкової освіти Тетяна НІКОНЕНКО

 


 

Опанування з проблем початкової освіти

 

29 червня ц.р. на засіданні спеціалізованої вченої ради ДФ 67.051.004 Херсонського державного університету відбувся успішний захист дисертації «Формування природничої компетентності майбутнього вчителя початкових класів у моделі трисуб’єктної дидактики» Альони Бальохи на здобуття ступеня доктора філософії у галузі знань 01 освіта/ Педагогіка за спеціальністю 015 Професійна освіта.

Робота виконана під науковим керівництвом докторки педагогічних наук, професорки, декана педагогічного факультету ХДУ Любові Петухової. Офіційні опоненти – Алла Крамаренко – докторка педагогічних наук, професорка, завідувачка катедри початкової освіти БДПУ; Олександр Кучай – доктор педагогічних наук, доцент, професор катедри педагогіки Національного університету біоресурсів і природокористування України – відзначили високий рівень підготовки дисертаційної роботи, велику кількість публікацій за темою дисертації та належний фаховий рівень дисертантки.

Під час обговорення спільною була наукова думка стосовно успішної розробки та впровадження електронного ресурсу «Web-мультимедіа енциклопедія з дисциплін природничого циклу», який слугує не лише засобом формування природознавчої компетентності майбутніх учителів початкових класів, а й сприяє організації освітнього процесу в дистанційній формі. Слід відзначити, що цей дослідницький інструментарій стане надбанням у створенні інформаційно-комунікаційного освітнього середовища на педагогічних факультетах ЗВО України для формування природознавчої компетентності та в подальшому слугуватиме для вирішення природничих освітніх завдань у процесі фахової підготовки здобувачів вищої освіти. Дисертантка успішно побудувала свій захист, представила власні методичні наробки, які пройшли відповідну апробацію.

Присутні члени спеціалізованої вченої ради одноголосно віддали свої голоси за присудження Бальосі Альоні ступеня доктора філософії у галузі знань 01 освіта/ Педагогіка за спеціальністю 015 Професійна освіта.

Разом з тим, досить цікавою була екскурсія по ХДУ, а саме: відвідування освітнього центру Ф. Фребеля – родзинки педагогічного факультету, лабораторій, сучасної бібліотеки з дизайнерським рішенням, Coworking Hall, окремого структурного підрозділу «Басейн» ХДУ, оновленої паркової зони університету.

Висловлюємо окрему подяку ректору ХДУ – доктору педагогічних наук, професору, заслуженому працівнику освіти України  Олександру Співаковському та декану педагогічного факультету – доктору педагогічних наук, професорці Любові Петухової за можливість обмінятися науковими здобутками та ознайомитися із сучасним освітнім простором.

 

 

 За матеріалами катедри початкової освіти

 


 

Бердянський державний педагогічний університет продовжує співпрацю з фондом LEGO Foundation у рамках проєкту «Діяльнісний підхід у закладах вищої та післядипломної педагогічної освіти»

 

Відповідно до Меморандуму про взаєморозуміння між МОН України та LEGO Foundation з лютого 2021 року викладачі Бердянського державного педагогічного університету за ініціативи першої проректорки БДПУ, докторки пед. наук, професорки Ольги Гуренко викладачки кафедр початкової освіти та дошкільної освіти долучилися до проєкту «Діяльнісний підхід у закладах вищої та післядипломної педагогічної освіти».

16 червня 2021 року доцентки катедри початкової освіти (завідувачка – професорка Алла Крамаренко) Катерина Степанюк, Лада Чемоніна та Тетяна Ніконенко спільно із колегами з катедри дошкільної освіти доцентками Іриною Улюкаєвою, Аллою Омельяненко, Тетяною Еськовою, старшою викладачкою Юлією Семеняко та асистенткою Лесею Мороз-Рекотовою взяли участь у тренінгу-знайомстві для викладачів ЗВО, які впроваджуватимуть курси «Навчання через гру» та «Діяльнісний підхід у початковій школі».

Голова фонду LEGO Foundation в Україні Оксана Рома представила ключові тези всесвітнього економічного форуму 2020, акцентуючи увагу на тому, що знання та уміння, які формуються в Новій українській школі, мають бути трансферними до будь-якої сфери або країни. Тренерка зазначила, що у вищій школі слід орієнтуватися на формування у майбутніх педагогів агентності – готовності брати участь у формуванні світу, змінювати людей, події та обставини на краще.

Регіональна тренерка Олена Черевична у дружній атмосфері окреслила напрямки ефективного застосування діяльнісного підходу в дошкільній та початковій освіті й ознайомила з низкою інструментів якісної взаємодії дорослих і дітей, особливостями ментального включення в освітню діяльність, умовами розвитку креативності учасників освітнього процесу .

У рамках співпраці з LEGO Foundation викладачі будуть залучені до серії тренінгів, зорієнтованих на застосування діяльнісних підходів у освітньому процесі. А вже у 2021–2022 навчальному році здобувачі вищої освіти БДПУ опановуватимуть освітні компоненти «Навчання через гру» та «Діяльнісний підхід у початковій школі», що сприятиме ефективному формуванню їх фахових компетентностей.

Щиро вдячні тренерам за змістовну та позитивну зустріч! Тільки разом маленькими кроками до великих змін!

 

 

 

За матеріалами катедри початкової освіти

 


 

Нові відзнаки наукової школи професорки Людмили КОВАЛЬ

 

На засідання вченої ради університету в актову залу 1 червня 2021 року запрошені викладачі й співробітники, які отримали нагороди за результатами наукової діяльності. Приємно, що серед таких були старші викладачки кафедри початкової освіти, кандидатки педагогічних наук. Так, Подякою Міністерства освіти і науки України нагороджена Марина НЕСТЕРЕНКО за сумлінну працю, плідну науково-педагогічну діяльність, а Крістіна ПЕТРИК – Почесною Грамотою Департаменту освіти і науки Запорізької облдержадміністрації за захист кандидатської дисертації та з нагоди Дня науки. Крім того, старші викладачки нагороджені нагрудними знаками БДПУ.

Вітаємо колег і бажаємо подальших наукових звершень та нових перемог!

 

 

За матеріалами катедри початкової освіти

 


 

Успішне навчання викладачів катедри початкової освіти

 

В рамках Проєкту USAID «Економічна підтримка Східної України» кандидатки педагогічних наук, старші викладачки катедри початкової освіти Марина НЕСТЕРЕНКО та Крістіна ПЕТРИК долучилися до навчання накурсах ушколі пост-продакшн Movieschool (власник та засновник Олег КОТУРГА), яке передбачало проходження трьох рівнів: самостійна робота з уроками курсу, прослуховування онлайн-лекцій, присвячених технологіям роботи в програмі ADOBEPREMIEREPRO, проходження тестуваннята створення власних міні-проєктів зі здобувачами вищої освіти.Так, для організації заходів на факультеті психолого-педагогічної освіти та мистецтв викладачками було використано обладнання, надане Агенством США зміжнародного розвитку (USAID) в рамках проєкту«Підтримка дистанційного навчання для Бердянського державного педагогічного університету».

За результатами навчання отримали дипломи про успішне завершення базового курсу з відеомонтажу в ADOBEPREMIEREPRO.

 

 

 

За матеріалами катедри початкової освіти

 


 

Дивовижне мистецтво від викладачів катедри початкової освіти

 

22 та 23 травня ц. р. проходив Фестиваль практичної психології «АРТ-ДИВОСВІТ».

На базі дитячого табору “Райський куточок” зібралися топові психологи з усієї України.  Свято творчості та саморозвитку зібрало понад 300 фахівців, що працюють у сфері психологічного консультування, психотерапії, бізнесконсультування, оргконсультування, тренерів, студентів, викладачів та вчителів.

Протягом двох днів свої майстер-класи презентували тренери з Києва, Запоріжжя, Дніпра, Маріуполя та Бердянська. Своїм досвідом також поділилися викладачі та працівники Бердянського державного педагогічного університету.   Фестиваль був насичений різноманітними майстер-класами та психологічними практиками. Крім того, цікаву інформацію можна було почути від дієтологів, ігротренерів, масажистів, енергопрактиків і арттерапевтами.

На цьому заході старша викладачка катедри початкової освіти Качерова Ольга виступала спікером фестивалю та  провела майстер-клас із кавового живопису «Творчість – це мелодія життя з ароматом кави».

Сoffee-art  кавовий живопис – це напрямок в сучасному мистецтві, який передбачає створення монохромних картин. Це так прекрасно і так оригінально: заварити чашку міцної ароматної кави, але не смакувати ним, як звикли, а занурити в нього пензлик і створити шедевр на папері.

Під час фестивалю, спікери створювали максимально дружню і сприятливу атмосферу, учасники знайомилися між собою і обмінювалися контактами. За підсумком, всі залишилися задоволені і натхнені. Їхали з очікуванням наступного фестивалю.

 

 

 

 

За матеріалами катедри початкової освіти

 


 

МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ ВИКЛАДАЧІВ

КАТЕДРИ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ

 

У Бердянському державному педагогічному університеті у період з 10 березня 2021 року по 31 травня 2021 року проходила програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників «ARS DOCENDI».

Старша викладачка катедри початкової освіти Ольга Качерова була одним із учасників цієї програми та отримала “Свідотство про підвищення кваліфікації”.

Навчання проводилось очно з використанням технологій дистанційного навчання.

В процесі навчання розглядалися актуальні теми, такі як:

-використання інформаційних та комунікативних технологій;

-генерування нових ідей (креативності) та критичного мислення;

-розробка та оновлення програми навчальної дисципліни, навчальних та методичних матеріалів відповідно до вимог внутрішньої системи забезпечення якості освіти;

-надання студентам зворотнього зв’язку щодо результатів оцінювання та рекомендації щодо покращення результатів навчання та багато іншого.

Вид підвищення кваліфікації – тренінг з викладацької майстерності.

 

 

За матеріалами катедри початкової освіти

 


 

Звітна конференція з педагогічної практики магістрантів на кафедрі початкової освіти

 

24 травня ц.р. відбулася звітна конференція майбутніх учителів початкової школи (ОС магістр). Групові керівниці – професорка Алла Крамаренко та доцентка Лада Чемоніна, мали можливість оцінити професійні компетенції здобувачів вищої освіти другого рівня.

Слід зазначити, що у ході виробничої практики студенти-магістранти з 22 березня по 17 квітня, враховуючи карантинні заходи із-за короновірусу, планували уроки і позакласні заняття з предметів, працювати з методичною літературою, шкільними підручниками і програмами, мультимедійними засобами навчання, творчо осмислювали матеріал, добирали наочні посібники до уроків та занять.

У процесі проходження практики здобувачі/здобувачки ІІ рівня вищої освіти виконали такі види діяльності в початковій школі: ознайомилися з організацією освітнього процесу в початковій школі, з роботою досвідчених учителів; розробляли конспекти уроків та проводили їх, враховуючи карантинні вимоги до освітнього процесу в НУШ. Доцільно зазначити, що майже більшість із практикантів працюють за професією, відповідно майже 90% здобувачів отримали високі бали.

Адміністрація багатьох ЗЗСО відзначила якість підготовки майбутніх учителів початкової школи до впровадження основних ідей НУШ на практиці, а дехто зі студентів залишився далі працювати.

 

 

За матеріалами кафедри початкової освіти

 


 

Неформальна освіта з ноосферної підготовки

майбутніх учителів початкової школи

 

Здобувачі вищої освіти першого (бакалаврського) рівня (ОПП Початкова освіта) продовжують вдосконалюються як майбутні науковці на міжнародному рівні.

Так, здобувачі вищої освіти (с26 гр.) брали участь в Міжнародній науково-практичній конференції “ Results of modern scientific research and development”, яка відбулася у травні ц.р. у м. Мадрид (Іспанія), (https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2021/05/RESULTS-OF-MODERN-SCIENTIFIC-RESEARCH-AND-DEVELOPMENT-2-4.05.21.pdf).

Майбутні вчителі початкової освіти (О.Акініна, Д. Кравченко, Т.Фатьянова) підготували тези з ноосферної освіти здобувачів початкової освіти в умовах НУШ (керівниця – професорка, завідувачка катедри початкової освіти Алла КРАМАРЕНКО). Вивчаючи дисципліну «Ноосферна освіта майбутнього вчителя початкової школи», студенти мали можливість отримати компетентності щодо організації еколого орієнтованого освітнього простору здобувачів початкової освіти в умовах її модернізації, уроків сталого розвитку. Дисципліна охоплює процес підготовки здобувачів початкової освіти до взаємовідносин в системі «навколишнє середовище – учень», до природозбережувальних практик в умовах сталого розвитку суспільства та загрозах панденемії.

Хотілося б відзначити й наукову підготовку учасників конференції, які вже зарекомендували себе на заходах такого формату.

Наукові доповіді оргкомітетом було відзначено сертифікатами.

Вітаємо дівчат та бажаємо наступних вдалих наукових пошуків!

 

 

 

   

 

За матеріалами катедри початкової освіти

 


 

Наукові здобутки викладачів катедри початкової освіти

 

25 травня ц.р. на розширенній вченій раді факультету обговорювалися підсумки проведення Днів науки та науково-дослідної роботи викладачів у цілому та початкової освіти зокрема за навчальний рік.

За рейтингом викладачів БДПУ за GoogleScholarCitations (усього – 226) професорка Людмила Коваль посідає 4 місце (521 цитування), професорка Алла Крамаренко – 14 місце (184 цитування), доцентка Катерина Степанюк – 51 місце (51 цитування), доцентка Олена Малицька  – 54 місце (49 цитувань), в.о.доцентки Тетяна Ніконенко – 81 місце (29 цитувань), доцентка Лада Чемоніна – 87 місце (27 цитувань), ст. викладачка Марина Нестеренко – 127 місце (14 цитувань), ст. викладачка Крістіна Петрик – 128 місце (14 цитувань), ст. викладачка Ольга Качерова – 173 місце (3 цитування), доцентка Лариса Попова – 192 місце (1 цитування).

Слід зазначити, що катедра посідає перше місце в рейтингу наукової діяльності ФППОМ, викладачі мають значні наукові здобутки (видання навчально-методичних посібників, колективних монографій, статті в базі Web of Science, міжнародні стажування і т.д.).

Так, за активну міжнародну діяльність отримала грамоту доцентка Ольга Попова, яка має публікацію в колективній монографії за кордоном, координує міжнародну діяльність на факультеті, бере участь у міжнародних проєктах.

Грамоту ректора Бердянського державного педагогічного університету за успішний захист кандидатського дослідження отримала старша викладачка Крістіна Петрик (наукова школа професорки Людмили Коваль). Викладачка лише перший рік працює на катедрі, проте за цей час зарекомендувала себе як відповідальний фахівець, яка викладає методику іноземної освітньої галузі із застосуванням English Box (керівниця проєкту – заступниця декана, доцентка Віра Бурназова). Вже за цей період підготувала та подала до друку монографію за результатами наукового дослідження. Як куратор активізувала медіапростір першокурсників та численні факультетські виховні заходи.

Також грамотою була відзначена й старша викладачка Марина Нестеренко.

 

 

За матеріалами катедри початкової освіти

 


 

День вишиванки на катедрі початкової освіти

факультету психолого-педагогічної освіти та мистецтв

 

Всесвітній День вишиванки відзначається щороку в третій четвер травня. У 2021 році він припадає на 20 травня. Вишиванка – своєрідний унікальний код українського етносу. Вона яскраво відображає особливу національну традицію народу. Нині ж це свято набуло міжнародних масштабів і український традиційний одяг одягають усе більше людей не лише в нашій країні, а по всьому світу. Метою Дня вишиванки є популяризація вишитого етнічного одягу та вшанування українських традицій.

Здобувачі першого рівня вищої освіти 11ПО групи ОПП Початкова освіта (декан – професорка Людмила КОВАЛЬ, завідувачка катедри – професорка Алла КРАМАРЕНКО, куратор – старша викладачка Крістіна ПЕТРИК) долучилися до онлайн-флешмобу до Дня вишиванки «До лиця вишиванка, тобі до лиця» та підготували відеоролик. Майбутні фахівці початкової школи творчо продемонстрували власне бачення сучасного українського одягу.

 

 

За матеріалами катедри початкової освіти

 


 

Дні Європи в Україні на катедрі початкової освіти

 

Кожної третьої суботи травня в Україні відзначають День Європи. Він для українців – особливий. Ще з давнини Україна є повноправною та невід’ємною частиною цивілізованої європейської спільноти – дружної родини, об’єднаної прогресивними демократичними поглядами. Цей день – важливий крок у зміцненні самоідентифікації України як європейської держави, причетної до традицій і цінностей Європи, а також чудова нагода вкотре засвідчити прагнення України жити в мирі та злагоді, будувати своє майбутнє в колі країн об’єднаної Європи.

Цього року святкування Дня Європи в Україні припало на 15 травня. У рамках його відзначення та з метою поглиблення знань здобувачів вищої освіти про Європу, формування у них європейського світогляду, сприяння поширенню знань про Європейський Союз Бердянський державний педагогічний університет теж долучився до святкування Дня Європи в Україні та провів у своїх стінах ряд заходів. Так, на факультеті психолого-педагогічної освіти та мистецтв було організовано онлайн-тур країнами Європи «Україна – серце Європи. Горді бути українцями!», який підготували здобувачі першого рівня вищої освіти 11ПО групи ОПП Початкова освіта (декан – професорка Людмила КОВАЛЬ, куратор – старша викладачка катедри початкової освіти Крістіна ПЕТРИК). Усі бажаючі мали можливість приєднатися до віртуальної подорожі столицями та іншими визначними місцями європейських країн (Англії, Італії, Німеччини, України, Франції), переглянути відеоролики та онлайн-презентації на європейську тематику «Європейські держави – сучасний погляд», «Євроінтеграція – крок за кроком», «Європейські мови: діалог культур»; поринути в дивовижний та загадковий світ європейських країн, які вражають своєю колоритною архітектурою; відчути їх вишуканість та історичну велич, а також поглибити свої знання про ЄС, європейські цінності та європейський вибір України та ін.

 

 

За матеріалами катедри початкової освіти

 


 

Презентація науково-методичної діяльності катедри початкової освіти в рамках тижня науки

 

11 травня ц.р. відбулося пленарне засідання катедри початкової освіти, на якому обговорювалися здобутки наукової діяльності викладачів. У цілому, слід зазначити, що за науковими показниками катедра (завідувачка – професорка Алла КРАМАРЕНКО) посідає перше місце на ФППОМ (декан –  професорка Людмила КОВАЛЬ).

За звітний період відбулося два захисти на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Крістіни ПЕТРИК та Лідії ЧЕРЕДНИК (представники наукової школи Л. КОВАЛЬ).

За звітний період дві викладачки катедри – проф. Людмила КОВАЛЬ та доцентка Катерина СТЕПАНЮК опанували дисертаційні дослідження.

Щодо авторських посібників в контексті НУШ видано професоркою Аллою КРАМАРЕНКО навчально-методичний посібник (Крамаренко А. Методика навчання природничої, громадянської та історичної освітніх галузей у початковій школі: навч. посіб. Мелітополь, 2020. 424 с.). В перспективі кожен викладач, який працює на ОС бакалавр та магістр, систематизуватиме власні наробки з методик і технологій та запропонує авторський посібник для здобувачів вищої освіти.

В рамках комплексної теми катедри видано колективну монографію (Підвищення якості професійної підготовки майбутніх фахівців початкової освіти: колективна монографія / за заг. ред.: проф. Людмила КОВАЛЬ, Алла КРАМАРЕНКО. Мелітополь, 2020. 368 с.). Також за результати наукового  дослідження опубліковано колективну монографію у співавторстві (Коваль Л., Ніконенко Т. Контекстне навчання як мета-технологія професійної підготовки магістрів початкової освіти:  монографія. Мелітополь: Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2020. 254 с.)

В рамках міжнародної наукової діяльності викладачі представили значні наробки, а саме розділи в колективних монографіях (Людмила КОВАЛЬ, Катерина СТЕПАНЮК, Ольга ПОПОВА, Марина НЕСТЕРЕНКО, Крістина ПЕТРИК).

За звітний період отримали сертифікати про стажування в закордонних ЗВО (професорка Людмила КОВАЛЬ, доцентки Катерина СТЕПАНЮК, Олена МАЛИЦЬКА, Тетяна НІКОНЕНКО, старші викладачки – Крістина ПЕТРИК, Марина НЕСТЕРЕНКО).

Професорка Алла КРАМАРЕНКО та доцентка Катерина СТЕПАНЮК є авторами статтей в базі  Web of Sciences. На перспективу цей напрям роботи буде зактивізовано й іншими викладачами.

Активну участь в закордонних наукових конференціях брали професорки Алла КРАМАРЕНКО та Людмила КОВАЛЬ, доцентка Лада ЧЕМОНІНА, старші викладачки   – Крістина ПЕТРИК, Марина НЕСТЕРЕНКО.

В рамках комерціоналізації наукової діяльності було організовано та проведено традиційну конференцію та видано збірник тез (Підготовка майбутніх педагогів у контексті стандартизації початкової освіти : матер. ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції (16 вересня 2020 р., Бердянський державний педагогічний університет) /за ред. проф. Л.Коваль, А.Крамаренко, доц. О. Попової та ін. Мелітополь: Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2020. 234 с.)

Слід зазначити, що неформальна освіта викладачів та здобувачів вищої освіти за звітний період була досить на високому рівні, про це свідчать численні сертифікати.

Також досить цікавими та змістовними були майстер-класи викладачів (доц. Олена МАЛИЦЬКА, Лада ЧЕМОНІНА, ст. викл. Ольга КАЧЕРОВА).

Серед перспективних напрямів наукової діяльності катедри початкової освіти – видання авторських навчально-методичних посібників в контексті НУШ,   статтей в базі  Web of Sciences, активізація процесу стажування в закордонних ЗВО.

https://docs.google.com/presentation/d/1iwa-UstKE3V4aCDNmdcDDMw7fcUrZew2/edit?rtpof=true

 

 

За матеріалами катедри початкової освіти

 


 

Педагогічна практика в НУШ

 

Студенти 31 групи факультету психолого-педагогічної освіти та мистецтв проходили  виробничу практику з 9 березня по 16 квітня 2021 року в школах міста та в закладах загальної середньої освіти за місцем майбутнього працевлаштування (керівниці – доцентка Лариса ПОПОВА, ст. викл. Ольга КАЧЕРОВА).

У ході цієї практики  здобувачі першого рівня  вищої освіти, по-перше, продовжували спостереження за освітнім процесом, а, по-друге, активно його реалізовували, що сприяло проникненню в лабораторію педагогічної праці НУШ.

Практика організовувалася таким чином, щоб майбутні вчителі початкової школи оволодівали сучасними методами, прийомами, інноваційними педагогічними технологіями в модернізованій початковій школі. Важливе місце відводилося формуванню професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень в реальних умовах, вихованню інтересу до професії, любові до дітей, потреби систематично поновлювати свої знання та творчо їх застосовувати в практичній діяльності; умінь аналізувати навчальні плани, програми, посібники, плани виховної роботи, обладнання навчальних кабінетів, конкретні педагогічні ситуації. Особливо це стосувалося класів, де втілювалися ідеї Концепції Нової української школи.

Практиканти самостійно моделювали фрагменти уроків і загалом уроки, проводили їх, ефективно застосовували свої практичні навички в умовах дистанційного навчання.

17 травня 2021 р. на факультеті була проведена підсумкова конференція з педагогічної практики. Вона дозволила студентам 31 групи поділитися власним досвідом, презентувати його із застосуванням мультимедійних технологій, детально проаналізувати свої успіхи й труднощі.

 

 

 

За матеріалами катедри початкової освіти

 


 

Стажування викладачів катедри початкової освіти: міжнародний вектор

 

Метою науково-педагогічного стажування є підвищення кваліфікації учасників, оновлення їх теоретичних і практичних знань у зв’язку з підвищенням вимог до рівня кваліфікації та необхідності оволодіння сучасними методами вирішення професійних завдань.

Так, старша викладачка катедри початкової освіти Крістіна ПЕТРИК завершила дистанційне науково-педагогічне стажування «Інновації в освіті. Інноваційні технології викладання фахових дисциплін» (досвід WyższaSzkołaTechniczna w Katowicach) в м. Катовіце, Республіка Польща, яке тривало з 21 грудня 2020 р. по 12 квітня 2021 р., під час проходження якого мала можливість вивчати європейський досвід з професійної підготовки фахівців різного профілю.

Програмою стажування було передбачено опанування чотирьох модулів теоретичного змісту, відпрацювання практичних навичок реалізації інноваційних технологій у Wyższa SzkołaTechniczna w Katowicach, участь у роботі V Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Сучасні проблеми забезпечення якості життя в глобалізованому світі» (Вища школа управління і адміністрації в Ополє, Польща), де Крістіна ПЕТРИК представила доповідь «Humane pedagogy as a fundamental vector of preparation of the future primary school teacher for the organization of interactive educational interaction of students»; участь у науково-методичному семінарі «Організація викладання фахових дисциплін: світовий досвід» (Вища технічна школа в Катовіце), а також розробку індивідуального проєкту з методики викладання фахових дисциплін.

За результатами стажування учасниця отримала сертифікат про проходження науково-педагогічного стажування, електронну версію колективної монографії «Organizational problems of life quality management inи the conditions of globalization» зі своєю науковою роботою, яку опубліковано в якості підрозділу монографії, сертифікат учасника Міжнародної наукової конференції та сертифікат учасника науково-методичного семінару.

 

Certyfikat_Seminarium_15.12.2020_Petryk

Петрик

сертифікат конференції Kristina Petryk

 

За матеріалами катедри початкової освіти

 


 

Неформальна освіта майбутніх учителів початкової школи у контексті математичної освітньої галузі

 

Однією із складових освітнього процесу на факультеті психолого-педагогічної освіти та мистецтв (декан – професорка Людмила КОВАЛЬ) є неформальна освіта.

З цією метою в. о. доценткою катедри початкової освіти Тетяною Ніконенко було запропоновано для здобувачів першого рівня вищої освіти с26ПО та 41ПО груп різні онлайн-платформи, що містять як платні так і безкоштовні курси для самоосвіти вчителів початкової школи.

У результаті активної роботи майбутні фахівці обрали різні курси та вебінари для прослуховування й відпрацювання матеріалів, серед них «Стартуємо до успішної школи», з циклу онлайн-курсів «30 кроків до Нової української школи: навчаємо громадянина» від Програми підтримки освітніх реформ в Україні Демократична школа, 30 годин (1 кредит ЄКТС), «Навчаємось вчитись: Потужні розумові інструменти для опанування складних предметів» через платформу масових відкритих онлайн-курсів Prometheus.

На сайті Всеосвіта мали можливість прослухати вебінари «Нестандартні форми роботи на уроках математики та української мови у початковій школі», «Секрети цікавого навчання. Урок без методички» і успішно склали тестування з опрацьованих тем та отримали сертифікати.

Запропоновані курси цікаві, поглиблюють практичні й теоретичні знання та навички студентів і мають доступ до матеріалів в будь-який зручний час, що дає можливість активно долучитися до них.

Окрім цього, під час формування підсумкової оцінки з курсу «Практикум з розв’язування задач в початковій школі» результати неформальної освіти здобувачів першого рівня вищої освіти оцінюються додатковими балами з поданням офіційних сертифікатів, що зазначено в робочій програмі та силабусі.

 

 

За матеріалами катедри початкової освіти

 


 

Міжнародне науково-педагогічне стажування – запорука професійного розвитку викладачів катедри початкової освіти

 

З грудня 2020 року по квітень 2021 року доцентка катедри початкової освіти  Катерина СТЕПАНЮК, взяла участь у Міжнародному науково-педагогічному  стажуванні «Innovations in education. Innovative technologies for teaching professional disciplines».

Програма стажування становила 4 модулі (180 годин), які учасники стажування могли опанувати із застосуванням дистанційних технологій. Крім того, було передбачено участь в роботі ІІ Міжнародної наукової конференції «Роль науки та освіти в забезпеченні сталого розвитку» (5-6 квітня 2021 р.) та участь в науково-методичному семінарі «Досвід країн ЄС з організації викладання фахових дисциплін» (8 квітня 2021 р., Вища школа управління і адміністрації в Ополє, Польща). 

         За результатами стажування укладено монографію «Role of science and education for sustainable development», яка розміщена на сайті бібліотеки Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach.

 

 

 За матеріалами катедри початкової освіти

 


Пам’ятати заради майбутнього

 

З метою популяризації національно-патріотичного виховання, вшанування ветеранів війни, виховання у підростаючого покоління любові до України та її народу здобувачі першого рівня вищої освіти 11ПО групи ОПП Початкова освіта факультету психолого-педагогічної освіти та мистецтв Бердянського державного педагогічного університету (декан – професорка Людмила КОВАЛЬ) взяли участь в молодіжному онлайн флешмобі до Дня пам’яті та примирення «Дякуємо за перемогу», організатором якого виступав відділ молоді та спорту виконавчого комітету Бердянської міської ради та презентували відео-ролик «Пам’ятати заради майбутнього». Відеоформат багатьох заходів здобувачів 11 ПО гр. (куратор – старша викладачка Крістіна ПЕТРИК) представлено на різних медіаплатформах, які переглянуто численними глядачами. Таке сучасне бачення студентського життя є досить креативним, надає можливість у будь-який час його переглянути та залишається тривалий час в медіапросторі як формат спілкування.

 

 

 

За матеріалами катедри початкової освіти

 


 

ПРОФОРІЄНТАЦІЙНА РОБОТА ВИКЛАДАЧІВ КАТЕДРИ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ

 

Кінець навчального року – це завжди час переживань і очікувань: одинадцятикласники мають успішно закінчити школу та зробити остаточний вибір щодо свого професійного майбутнього, а фахівці закладів вищої освіти, даючи професійні настанови випускникам, переймаються питанням про те, як зацікавити  майбутніх абітурієнтів у виборі певного ЗВО та спеціальності.

Загальновідомо, що найдієвішим способом залучення широкого кола абітурієнтів є профорієнтаційна робота. Саме тому навесні 2021 р. викладачі кафедри початкової освіти продовжили провення серії зустрічей з учнями випускних класів закладів загальної середньої освіти як нашого міста, так і району. Здійснення освітнього процесу в умовах локдауну не завадило відкритому спілкуванню майбутніх абітурієнтів із працівниками факультету.

Так, проф. Алла КРАМАРЕНКО розпочала цю роботу із 10-11 класниками ЗЗСО №20 та Запорізької ЗЗСО І-ІІІ ступенів №65, доц. Лариса ПОПОВА мала змогу поспілкуватись із випускниками ЗЗСО № 5, доц. Лада ЧЕМОНІНА провела зустріч з учнями випускних класів БСШ № 16 із поглибленим вивченням іноземних мов, доц. Тетяна НІКОНЕНКО – зі стекхолдерами та учнями, що навчаються в 10 та 11 класах ЗЗСО № 3, доц. Катерина СТЕПАНЮК – учнями випускних класів ЗЗСО № 11, ст. в. Марина НЕСТЕРЕНКО – випускниками  Бердянської багатопрофільної гімназії №2, ст. в. Ольга КАЧЕРОВА – з одинадцятикласниками гімназії № 3 «Сузір’я», ст. в. Крістіна ПЕТРИК – з учнями ЗЗСО №6 міста Бердянська та Більмацькому опорному закладі ЗССО І-ІІІ ступенів Більмацької селищної ради Більмацького району Запорізької області , доц. Олена МАЛИЦЬКА – школярами Андрівського ЗЗСО Бердянського району.

Стейкхолдери названих закладів загальної середньої освіти та учні мали змогу не тільки ознайомитись із ключовими положеннями Правил прийому до БДПУ в 2021 році, отримати відповіді на проблемні питання, пов`язані з процедурою реєстрації та проходження ЗНО, з’ясувати перспективи працевлаштування після закінчення Бердянського державного педагогічного університету, а й здійснити віртуальну екскурсію нашим університетом, ознайомитися з аудиторним фондом і традиціями закладу. «Родзинками» профорієнтаційних заходів, проведених силами викладачів кафедри початкової освіти, стала демонстрація відео кліпів «БДПУ – це МІЙ університет» (https://www.instagram.com/tv/COFIG9iFo24/?igshid=glw8ekmd1dsf) і «Студентське життя на ФППОМ очима здобувачів першого рівня вищої освіти», створених здобувачами вищої освіти відповідно 41 та 11 груп ОПП Початкова освіта.

Переглядаючи названі вище медіапродукти, юнаки та дівчата змогли побачити цікаві моменти студентського життя, відчути теплу атмосферу щирого спілкування, взаємоповаги та довіри, яка панує  і в університеті, і на факультеті, де готують першого вчителя.

 

 

За матеріалами катедри початкової освіти

 


 

ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА: НОВІ ОБРІЇ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ

 

Інклюзивна освіта – нагальна проблема вітчизняної системи освіти сьогодення. Одним зі шляхів її вирішення, на думку колективу викладачів факультету психолого-педагогічної освіти та мистецтв, є  забезпечення сучасного закладу загальної середньої освіти компетентними педагогічними працівниками нової формації, спроможними зруйнувати  стереотипи, які  існують в нашому суспільстві, щодо освіти таких дітей.  Професорсько-викладацьким складом і студентами названого вище підрозділу Бердянського державного педагогічного університету вже зроблено конкретні кроки в напрямку реалізації професійних ідей і поставлених цілей.

Так, нещодавно звучали вітання, адресовані команді факультету психолого-педагогічної освіти та мистецтв у складі Віри БУРНАЗОВОЇ, Анастасїі Петренко та Катерини Орел, з нагоди отримання гранту в проєкті  InArt  від @concept.scool.zp на забезпечення інклюзивної освіти. А вже цього тижня 23 березня за ініціативи та підтримки декана ФППОМ докторки педагогічних наук, професорки Людмили КОВАЛЬ та завідувачки кафедри початкової освіти докторки педагогічних наук, професорки Алли КРАМАРЕНКО, доценткою Ладою ЧЕМОНІНОЮ було проведено майстер-клас на тему «Використання пісочної терапії в роботі з учнями  молодшого шкільного віку з особливими освітніми потребами». Студентська рада факультету психолого-педагогічної освіти та мистецтв забезпечила транслювання цього заходу у прямому ефірі в Instagram.

Під час майстер-класу спікерка закцентувала увагу присутніх на особливостях організації освітнього процесу для різних категорій учнів  з особливими освітніми потребами, розкрила значення пісочної терапії у процесі адаптації названих вище молодших школярів до умов навчання в ЗЗСО.

Практичну частину заходу було присвячено формуванню в майбутніх учителів початкової школи фахових компетенцій за допомогою цікавих завдань ігрового характеру, до виконання яких здобувачі вищої освіти долучились із задоволенням. Подивитися відеозапис майстер-класу можна на сторінці студентської ради ФППОМ в Інстаграм.

Тож побажаємо колективу викладачів і студентів факультету, де готують першого вчителя, творчих звершень і нових перемог на професійній ниві!

 

 

За матеріалами катедри початкової освіти

 


 

Академічна доброчесність як складова забезпечення якості науково-дослідницької діяльності здобувачів другого рівня вищої освіти ОПП Початкова освіта

 

Цілком закономірно, що якісна професійна підготовка здобувачів вищої освіти ОПП Початкова освіта можлива лише за умови створення середовища відповідальності та чесності, у якому  для кожного студента визначені індивідуальні завдання практико орієнтованого спрямування. Викладачі забезпечують інформаційний супровід індивідуальної роботи здобувачів, надають консультації та коригують виконання завдань дистанційно, застосовуючи при цьому всі засоби онлайн зв’язку.

28 квітня ц. р. на платформі Zoom відбулася зустріч здобувачів другого рівня вищої освіти (м11 група, ОПП Початкова освіта, декан – професорка Людмила КОВАЛЬ) з науковими керівницями курсових робіт професоркою катедри початкової освіти Аллою КРАМАРЕНКО та доцентками Катериною СТЕПАНЮК, Ладою ЧЕМОНІНОЮ, Тетяною НІКОНЕНКО щодо обговорення питань написання курсових робіт в умовах Нової української школи, академічної доброчесності та перевірки досліджень здобувачів на наявність плагіату.

Так, Тетяна НІКОНЕНКО наголосила на використанні під час проведення експериментальних досліджень нових засобів, форм та методів організації освітнього процесу відповідно до Концепції «Нова українська школа», а також акцентувала увагу на тому, що академічна доброчесність – це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та наукових (творчих) досягнень.

У процесі зустрічі було проаналізовано, що вважається порушенням академічної доброчесності згідно пункту 4 статті 42 Закону України «Про освіту», та наголошено на важливості дотримання академічної доброчесності здобувачами згідно з положеннями «Про академічну доброчесність у Бердянському державному педагогічному університеті» та «Про виявлення та запобігання академічного плагіату у Бердянському державному педагогічному університеті».

У свою чергу Катерина СТЕПАНЮК звернула увагу здобувачів, що в умовах сьогодення існує велика кількість електронних ресурсів, за допомогою яких можна перевірити текст на досконалість та оригінальність написання. Серед них безкоштовні сервіси Etxt Antiplagiat, Content-watch, Advego Plagiatus, а також ті, які можуть інтегруватися в електронні платформи закладів освіти UNICHECKStrikeplagiarism. Доцентка наголосила, що Бердянський державний педагогічний університет було обрано для участі у проєкті «Ініціатива академічної доброчесності та якості освіти (AcademIQ)». Так, у листопаді 2020 року перша проректорка Ольга ГУРЕНКО та керівниця навчального відділу Ольга ШУБІНА взяли участь у циклі вебінарів, на яких було розглянуто низку питань стосовно фундаментальних цінностей та інфраструктури академічної доброчесності та якості освіти. Відбувся обмін досвідом та обговорення кращих практик для проведення досліджень в університетах.

БДПУ з 2020 року співпрацює з сервісом Strikeplagiarism, який дозволяє перевіряти текст на антиплагіат за різними пошуковим модулям, що містяться в її базі даних і отримати детальний звіт подібності. До списку джерел сервісу входять бібліотеки більш ніж 500 найвідоміших університетів світу, а роботи перевіряються на 200 різних мовах.

Професорка Алла КРАМАРЕНКО відзначила, що в першому семестрі магістранти підвищували власну компетентність з якості написання власних наукових досліджень. Так, освітній компонет «Основи академічного письма» (викладачка доц. Ольга ПОПОВА) мав на меті створити теоретичне підґрунтя майбутніх учителів початкової школи (знання про академічне письмо, методологію та технологію наукових досліджень), удосконалити їх комунікативну компетентність шляхом створення академічних текстів професійного спрямування, зокрема й кваліфікаційних робіт. З-поміж завдань курсу визначено: ознайомити здобувачів вищої освіти зі специфікою академічного письмового мовлення; сформувати вміння  структурувати й оформлювати наукове дослідження; виробити навички правильного оформлення покликань і бібліографічного списку джерел за українськими і міжнародними стандартами, дотримуючись принципів академічної доброчесності; удосконалювати академічну грамотність. Завідувачка зазначила, що після вивчення цього курсу здобувачі вищої освіти обізнані з поняттям академічна доброчесність, яке визначає моральний кодекс, тобто такі цінності, як запобігання шахрайству, фальшуванню та плагіату; підтримка академічних стандартів; чесність і ретельність у дослідженнях, та етичні правила цивілізованого наукового та освітнього співтовариства.

Також під час конференції Лада ЧЕМОНІНА наголосила, що важливим складником курсової роботи є практична частина. Її виконання вимагає сформованості у здобувачів вищої освіти компетенцій щодо проведення педагогічного експерименту: визначення його мети і завдань, дотримання етапності, доцільного використання сучасних педагогічних технологій, критичного аналізу та статистичної обробки результатів. Запропоновані магістрантами експериментальні підходи щодо розв’язання проблем, визначених у тематиці курсових робіт, мають носити самостійний та інноваційний характер, ураховувати сучасні підходи до організації освітнього процесу в НУШ. Деталі педагогічного експерименту, що висвітлюють його завдання і зміст (програма, анкети, запитальники, плани-конспекти уроків, система вправ і завдань, роздатковий дидактичний матеріал тощо), мають бути подані в додатках до курсової роботи.

Отже, катедра початкової освіти спрямовує здобувачів ОПП Початкова освіта на обов’язкове дотримання академічної доброчесності під час написання курсових робіт та підвищення рівня їх загального рівня академічної культури у освітньому процесі.

 

 

За матеріалами катедри початкової освіти

 


 

ОСВІТА ВИКЛАДАЧІВ КАТЕДРИ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ: НЕФОРМАЛЬНА СКЛАДОВА

 

Одним із завданням інтегрованого курсу «Я досліджую світ» є формування та розвиток толерантності, терпимості та поваги до інших; уміння дотримуватись правил та застосовувати соціальні навички в різних видах діяльності; створення комфортних умов для самовираження, самоідентифікації та реалізації особистісного потенціалу молодшого школяра.

Саме орієнтація на викладання цього курсу передбачає вивчення методик самоіндефікації здобувачів початкової освіти, рефлексивного спрямування, уникнення проблем булінгу в дитячому колективі. Відповідно здоров язберігаюча освітня галузь в початковій школі передбачає створення безпечного освітнього середовища вільного від проявів будь-якого насильства. Майбутній учитель початкової школи повинен отримати відповідні компетенції з організації такого середовища.

Так, викладачка початкової освіти, професорка Алла КРАМАРЕНКО пройшла навчання з курсу «Протидія та попередження булінгу в ЗО» на платформі Prometheus та отримала сертифікат (80 год, 2,6 кредитів ЄКТС), а практичні з цього курсу розширено матеріалом з даної тематики.

 

 

За матеріалами катедри початкової освіти

 


 

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ В УМОВАХ НУШ НА ПЛАТФОРМІ ZOOM

 

Організація роботи курсів підвищення кваліфікації учителів початкової школи є одним із напрямів діяльності викладачів катедри початкової освіти факультету психолого-педагогічної освіти та мистецтв (декан – професорка Людмила КОВАЛЬ) щодо імплементації в освітній процес ключової реформи МОН України Нова українська школа.

В умовах сьогодення викладачі працювали в он-лайн режимі на платформі Zoom.

Так, згідно плану курсів для вчителів початкової школи в.о. доценткою катедри початкової освіти Тетяною НІКОНЕНКО було проведено ряд практичних занять. Під час яких викладачка ознайомила фахівців з особливостями навчання математики в умовах Нової української школи, розглянули нові методи та форми роботи, зокрема технологію «Рахункові палички Кюїзенера», опанували особливості роботи з геобордом та ротаційною моделлю «Щоденні 3» в контексті реалізації математичної освітньої галузі.

Також були розставлені реперні точки під час моделювання сучасного уроку математики на засадах компетентнісного підходу за різними методичними системами.

Зроблено також акцент на формувальному оцінюванні як однієї з умов ефективної реалізації реформування українського освітнього простору. Наразі таке оцінювання активно використовується вчителями-практиками в межах реалізації реформи «Нова українська школа».

Виклики сучасного суспільства вимагають докорінних змін й у викладанні мистецьких предметів. Учителі повинні мати не лише ґрунтовні знання й вміння, а й такі особистісні якості як гнучкість, мобільність, критичне мислення, готовність до інноваційної діяльності, варіативної реалізації основних положень стандарту з урахуванням типів шкіл, можливостей педагогічних колективів тощо. Особливої актуальності набуває оновлення змісту, технологій підготовки вчителів мистецьких дисциплін з огляду на інтегративні стратегії розвитку мистецької освіти. Так, під час курсів підвищення кваліфікації ст. викл. катедри початкової освіти Ольга КАЧЕРОВА познайомила слухачів з новими техніками абстрактного живопису.

Доценткою катедри початкової освіти Катериною СТЕПАНЮК було представлено особливості організації освітнього середовища Нової української школи з урахуванням психофізіологічних особливостей здобувачів початкової освіти, методичні засади курсу «Дизайн і технології» та особливості організації STEM-освіти в початковій школі.

В інтерактивній формі вчителі ознайомилися із методичними засадами інтегрованого курсу «Дизайн і технології», зокрема із особливостями роботи за посібниками «Дизайн і технології на основі LEGO». Учителі спробували себе у ролі модельєрів одягу та дизайнерів архітектурних споруд, представили свої творчі доробки на прикладі підручних матеріалів (звичайні кухонні губки). Зазначимо, що досвід роботи з інтерактивними вправами «Модельєри» та «Уявна подорож до Парижу» дозволяє додати до власної методичної скарбнички вчителів початкової школи вправи з формування предметно-перетворювальної компетентності здобувачів початкової освіти в умовах дистанційної організації освітнього процесу.

Важливе значення у процесі формування ключових компетентностей здобувачів початкової освіти з мовно-літературної освітньої галузі відіграє обізнаність сучасного вчителя початкової школи щодо сучасних педагогічних технологій. Саме тому доцентка катедри початкової освіти Лада ЧЕМОНІНА на своїх парах для названого вище контингенту фахівців, які підвищують свою кваліфікацію, не тільки ознайомила курсантів  з інноваціями, що мають місце в мовній і літературній освіті учнів 1-4 класів, а й залучають учителів до практичної діяльності. Так, разом із викладачкою вони на прикладі імітаційних ігор опановували роботу з медіаресурсами, арт-педагогічними та LEGO-технологіями (методика компетентнісного навчання «Шість цеглинок»).

Професорка Алла КРАМАРЕНКО закцентувала увагу, що за сучасними статистичними даними вчених, до 80-90 % дітей шкільного віку мають відхилення у здоров’ї; за період навчання з 1 по 4 класи кількість здорових дітей зменшується в 5 раз. Відповідно практична реалізація завдань створення здоров’язберігаючого життєвого простору дитини в умовах НУШ залежить, насамперед, від учителя. Педагог як безпосередній і основний організатор освітнього процесу може систематично й найбільш ефективно впливати на здоровий розвиток дитини, в якому здоров’язберегаючі технології повинні посідати чільне місце. Тому вчителі початкової школи мали можливість ознайомитися із різними здоров’язберігаючими технологіями, які сприяють ефективності здоров’язберігаючому освітньому простору в умовах НУШ.

Слід відзначити, що було реалізовано й горизонтальну траєкторію навчання, оскільки вчителі початкової школи є практиками, то вони також ділилися досвідом із власних наробок, що тільки сприяє ефективності реалізації Конценції НУШ в цьому напрямку.

 

 

За матеріалами катедри початкової освіти

 

 


 

Чорнобиль як память в серцях майбутніх учителів початкової школи

 

Чорнобиль… Чорний біль нашої землі. Скільки б не минуло років, це слово полум’яніє чорним вогнищем скорботи в наших серцях.

Сьогоднішньому студентству, яке народилося значно пізніше жахливої трагедії, складно уявити її масштаби: кількість постраждалих людей, зламані долі… Саме тому не втрачає актуальності виховна робота викладачів катедри початкової освіти зі здобувачами вищої освіти в цьому напрямку (ФППОМ, декан – професорка Людмила Коваль).

Так, 26 квітня ц. р. доценткою Тетяною НІКОНЕНКО на платформі ZOOM було проведено кураторську годину з майбутніми магістрами м11ПО гр. Мета заходу полягала в тому, щоб нагадати їм події та наслідки найстрашнішої катастрофи минулого століття, підтримати інтерес до минулих подій нашої Батьківщини, виховувати почуття відповідальності за свої вчинки.

Здобувачі груп 21ПО, 31ПО гр. з ініціативи старшої викладачки Марини НЕСТЕРЕНКО в своїх містах і селищах відвідали меморіали трагедії, щоб вшанувати пам`ять загиблих і постраждалих.

Першокурсники 11ПО гр. з кураторкою – старшою викладачкою Крістіною ПЕТРИК, створили відеоролик до 35-річчя Чорнобильської трагедії та презентували музичний проєкт «ЗВУКИ ЧОРНОБИЛЯ» (сучасне бачення), в якому творчо інтерпретували кліпи від українських виконавців та подали їх як бібліотеку звуків у Зоні Відчуження. Цей аудіовідбиток є колекцією унікальних звуків, притаманних цьому місцю: шум вітру, плескіт води, скрип колеса огляду в Прип’яті та, навіть, звуки у деяких приміщеннях. Музика, яка створена задля глибшого розуміння важливої теми Чорнобиля.

Сподіваємося, що проведені заходи залишили відбиток небайдужості в серцях майбутніх учителів початкової школи.

 

 

За матеріалами катедри початкової освіти

 


 

Обговорючи проблеми професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи зі стейкхолдерами

 

Проведена робота зі стейкхолдерами (роботодавцями) викладачами катедри початкової освіти протягом 2020-2021 н. р. передбачала ряд зустрічей як на платформі ZOOM, так і особисте спілкування на базі ЗЗСО.

Серед стейколдерів є як і директора шкіл з багаторічним досвідом (Валентина СЕРГІЄНКО (Бердянська гімназія №1), Валентина КІДАЛОВА (ЗОШ №20)) та й молоді управлінці (Наталя ДАНИЛОВА (Бердянська багатопрофільна гімназія №2), Марія КРЯЧКО (Бердянський приватний НВК «Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітній навчальний заклад I ступеня «Капітошка»)). Проте спільна робота над вдосконаленням ОПП Початкова освіта (ОС бакалавр, магістр), аналіз та внесення коректив до навчальних планів підготовки майбутнього вчителя початкової школи мають досить важливі результати у моделюванні портрета конкурентспроможного першого вчителя, який здатний успішно реалізувати процеси модернізації НУШ.

Оскільки реформування НУШ на місцях дещо залишило поза увагою професійну підготовку до цього процесу майбутніх учителів початкової школи, тому співпраця зі стейкхолдерами з даного питання є досить плідною та надає можливість скоординувати спільний процес професійного зростання першого вчителя. Так, стейкхолдери були ознайомленні із наказом МОН                 № 357 від 23 березня 2021 року «Про затвердження стандарту вищої освіти за спеціальністю 013 «Початкова освіта» для першого
(бакалаврського) рівня вищої освіти. Серед розробників зазначеного стандарту була декан ФППОМ, докторка педагогічних наук, професорка Людмила КОВАЛЬ, представниця наукової школи Олександри САВЧЕНКО, яка представила концепцію стандартотворення в нових умовах модернізації сучасної освіти. Стейкхолдерам було наголошено, що стандарт розглянуто Федерацією роботодавців України, тому перелік компетентностей випускника, нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти ОС бакалавр є закріплений на законодавчому рівні і відповідно до його змісту буде здійснюватися підготовка фахівця. Разом з тим, наголосила декан, готується ще й стандарт вищої освіти за спеціальністю 013 «Початкова освіта» для другого(магістерського) рівня вищої освіти, який зараз обговорюється також  із Федерацією роботодавців України.

Спільна діяльність із стейкхолдерами представлена й науково-методичному рівні. Так, в межах IV Всеукраїнської науково-методичної конференції «Підготовка майбутніх педагогів у контексті стандартизації початкової освіти» (16 вересня 2020 р.), яку проводила катедра початкової освіти, обговорювалися перспективи та напрямки підвищення ефективності процесу професійної підготовки першого вчителя в сучасних реаліях із врахуванням регіонального аспекту, особливостей вимог стейкхолдерів.

Працюючи на курсах підвищення кваліфікації вчителів, серед яких є і директора ЗЗСО, що також працюють в початковій школі, представлялися питання проєкту «Навчаємось разом». Він складається з трьох ключових кластерів, які відповідають основним потребам реалізації концепції «Нова українська школа»: підготовка вчителів початкової школи (1-4 класи) на основі компетентнісно-орієнтованого підходу; популяризація освіти, підвищення рівня сприйняття суспільством важливості освіти та необхідності її реформування; покращення освітнього середовища. Ці позиції також враховуються при підготовці майбутніх учителів початкової школи.

Також слід додати, що на прохання стейкхолдерів, у навчальні плани підготовки ОС магістр було включену навчальну дисципліну «Діяльнісний підхід в початковій школі на основі Лего». А викладачка курсу доцентка Катерина СТЕПАНЮК бере участь в проєкті ЗВО, які впроваджуватимуть спецкурси «Навчання через гру», «Діяльнісний підхід у початковій школі» для підготовки педагогічних працівників початкової школи, відповідно до Меморандуму про взаєморозуміння між МОН України та LEGO Foundation. Таким чином, спільними зусиллями здійснюється процес професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи до нових вимог НУШ.

 

 


 

Диплом першого ступеня – перемога серед успішних

 

15 квітня ц.р. на базі Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського відбувся фінал Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Початкова освіта». Цього року вчетверте конкурсанти з 33 закладів вищої освіти надіслали 72 роботи, у яких досліджувалися актуальні проблеми початкової освіти: впровадження ідей Концепції Нової української школи, візуалізація, дистанційне та змішане навчання, застосування цифрових технологій в освітньому просторі НУШ тощо. Галузева конкурсна комісія прорецензувала всі роботи й рекомендувала до захисту 18, які набрали найбільшу кількість балів. В онлайн режимі із застосуванням платформи GoogleMeet кожному учаснику форуму надавалася можливість презентувати власні здобутки, відповісти на запитання авторитетного журі. Усе це враховувалося під час встановлення переможців.

Диплом першого ступеня отримала Марина СТЕЛЬМАХ, здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти факультету психолого-педагогічної освіти та мистецтв (декан – професорка Людмила КОВАЛЬ). Наукова керівниця – доцентка катедри початкової освіти Ольга ПОПОВА.

Окрему подяку висловлюємо в.о.доцентці Тетяні НІКОНЕНКО за методичні рекомендації з модернізації освітнього процесу в НУШ.

Вітаємо конкурсантку та її наукову керівницю з такою перемогою й бажаємо творчої наснаги та подальших наукових здобутків!

 

 

За матеріалами катедри початкової освіти

 


 

ВПРОВАДЖЕННЯ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ В ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ ПЕРШОГО ВЧИТЕЛЯ

 

13 квітня ц.р. на платформі Zoom відбулася зустріч здобувачів першого рівня вищої освіти (с26 група, ОПП  Початкова освіта, декан – професорка Людмила Коваль)) з науковими керівницями курсових робіт доц. катедри початкової освіти Катериною СТЕПАНЮК та Тетяною НІКОНЕНКО щодо обговорення питань написання курсових робіт в умовах Нової української школи, академічної доброчесності та перевірки досліджень здобувачів на наявність плагіату.

Тетяна НІКОНЕНКО наголосила на використанні під час проведення експериментальних досліджень нових засобів, форм та методів організації освітнього процесу відповідно до Концепції «Нова українська школа», а також акцентувала увагу на те, що академічна доброчесність – це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та наукових (творчих) досягнень.

У процесі зустрічі було проаналізовано, що вважається порушенням академічної доброчесності згідно пункту 4 статті 42 Закону України «Про освіту» та наголошено на важливості дотримання академічної доброчесності здобувачами згідно з  положеннями «Про академічну доброчесність у Бердянському державному педагогічному університеті» та «Про виявлення та запобігання академічного плагіату у Бердянському державному педагогічному університеті».

Катерина СТЕПАНЮК звернула увагу здобувачів, що в умовах сьогодення існує велика кількість електронних ресурсів, за допомогою яких можна перевірити текст на досконалість та оригінальність написання. Серед них безкоштовні сервіси Etxt Antiplagiat, Content-watch, Advego Plagiatus, а також ті, які можуть інтегруватися в електронні платформи закладів освіти UNICHECK, Strikeplagiarism.  Доцентка наголосила, що Бердянський державний педагогічний університет було обрано для участі у проєкті «Ініціатива академічної доброчесності та якості освіти (AcademIQ)». Так, у листопаді 2020 року перша проректора Ольга ГУРЕНКО та керівниця навчального відділу Ольга ШУБІНА взяли участь у циклі вебінарів, на яких було розглянуто низку питань стосовно  фундаментальних цінностей та  інфраструктури академічної доброчесності та якості освіти. Відбувся обмін досвідом та обговорення кращих практик  для проведення досліджень в університетах.

Бердянський державний педагогічний університет з 2020 року співпрацює з сервісом Strikeplagiarism, який дозволяє перевіряти текст на антиплагіат за різними пошуковим модулям, що містяться в її базі даних і отримати  детальний звіт подібності. До списку джерел сервісу входять бібліотеки більш ніж 500 найвідоміших університетів світу, а роботи перевіряються на 200 різних мовах.

Отже, катедра початкової освіти спрямовує здобувачів освітньо-професійної програми Початкова освіта на обов’язкове дотримання академічної доброчесності під час написання курсових робіт та підвищення рівня їх загального рівня академічної культури у освітньому процесі.

 

 

За матеріалами катедри початкової освіти

 


 

Підвищення ефективності підготовки майбутніх учителів початкової школи: міжнародний вектор

 

5-6 квітня доцентка катедри початкової освіти Катерина Степанюк взяла участь у роботі 2-ої Міжнародної наукової конференції «Роль науки та освіти в сталому розвитку», яка була організована Вищою школою технічною в Катовіце (Польща) спільно з Бердянським державним педагогічним університетом, Вищою школою економіки і державного управління в Братиславі (Словаччина), Донбаським державним педагогічним університетом, Інститутом дослідження просторового розвитку, Мелітопольським державним педагогічним університетом імені Богдана Хмельницького, Національним університетом цивільного захисту України, Сумським державним педагогічним університетом імені А.С. Макаренка, Центральноукраїнським державним педагогічним університетом ім. Володимира Винниченка та Чорноморським національним університетом імені П. Могили.

Модерувала конференцію платформі Goggle Meet Тетяна Несторенко (проф. Вищої школи технічної в Катовіце, к.е.н., доцент Бердянського державного педагогічного університету).

На пленарних доповідях конференції було порушено низку важливих питань щодо забезпечення сталого розвитку сучасного суспільства в Україні та Польщі.

Особливістю конференції стала можливість он-лайн спілкування та дискутування з колегами, які ділилися досвідом організації освітнього процесу в дистанційному режимі, застосування медіатехнологій, покращення фізичного та психологічного здоров’я здобувачів та викладачів в умовах пандемії тощо.

За результатами роботи конференції готується колективна монографія, доступ до якої в електронному варіанті буде розміщено на офіційних сайтах Вищої школи технічної в Катовіце (Польща) та українських ЗВО, що виступили співорганізаторами конференції.

Kateryna Stepaniuk

 

За матеріалами катедри початкової освіти

 


 

Неформальна освіта майбутніх учителів початкової школи із  технологічної освітньої галузі

 

Важливим доповненням до формальної педагогічної освіти майбутніх учителів початкової школи на факультеті психолого-педагогічної освіти та мистецтв (декан – професорка Людмила КОВАЛЬ) є врахування результатів їх неформальної освіти.

У межах вивчення курсу «Методика навчання технологічної освітньої галузі в початковій школі» (доцентка катедри початкової освіти Катерина СТЕПАНЮК) традиційно відбувається залучення майбутніх учителів початкової школи до «нових» форматів освіти. Зокрема, здобувачі вищої освіти проходять он-лайн курси, спрямовані на поглиблення знань, засвоєння інноваційних технологій, форм і методів роботи в Новій українській школі. Серед великої кількості курсів майбутні учителі початкової школи віддають перевагу студії он-лайн освіти EdEra та платформі Prometheus, оскільки пропоновані курси безкоштовні та мають доступ до матеріалів 24/7, що забезпечує можливість їх проходження у зручний час. Додаткове ознайомлення із Державним стандартом початкової освіти, методиками компетентнісного навчання в Новій українській школі, нейропсихологією молодших школярів дозволяє ефективно опановувати зміст професійно-зорієнтованих курсів, зокрема методики навчання технологічної освітньої галузі в початковій школі, та готує здобувачів вищої освіти до успішного проходження виробничої практики зі спеціальності. Разом з тим, під час формування підсумкової рейтингової оцінки з курсу результати неформальної освіти здобувачів оцінюються за наявністю про проходження курсів з поданням офіційних сертифікатів, що детально зазначено в силабусах.

На засіданнях катедри (завідувачка – професорка Алла КРАМАРЕНКО) питання неформальної освіти неодноразово висвітлювалося, проте практичний аспект вимагав відповідної корекції щодо врахування її результатів до загального оцінювання компетентностей здобувачів вищої освіти з відповідної дисципліни.

Отже, що неформальна освіта є самостійно мотивованим видом діяльності, що пов’язаний зі свідомим вибором особистістю різноманітних форм організації освітнього процесу, спрямованих на саморозвиток і професійне вдосконалення, опанування додаткових компетенцій майбутніми вчителями початкової школи та формуванням готовності до роботи в Новій українській школі.

 

 

 

За матеріалами катедри початкової освіти

 


 

Профорієнтаційна робота із майбутніми абітурієнтами ФППОМ

 

Профорієнтаційна робота – важлива і невід’ємна складова функціонування Бердянського державного педагогічного університету. З метою проведення інформаційно-роз’яснювальної діяльності викладачі катедри початкової освіти ФППОМ (декан – професорка Людмила Коваль) обрали різні формати взаємодії із майбутніми абітурієнтами. Найчастіше була задіяна платформа ZOOM та коли мали можливість особисто поспілкуватися із учнями, завжди знаходили час.

26 березня ц.р. завідувачка  катедри початкової освіти, професорка Алла КРАМАРЕНКО провела бесду із учнями ЗЗСО №20 міста Бердянська. Насамперед учнів цікавили правила вступної компанії та перспективи працювлаштування після отримання  професії у БДПУ. Під час проведення профорієнтаційної роботи було презентовано такі рекламно-інформаційні матеріали, як відеоролик про навчання в університеті, буклети з роз’яснювальною інформацією про факультет та невелички ролики із випускниками, які вже працюють після закінчення ФППОМ. Приємним є той факт, що у цій школі працюють багато випускників цього факультету, які зараз мають високу оцінку професійної компетентності та значні успіхи в реформуванні НУШ. Вони також поділилися власними враженнями про студентські роки й запевнили, що рідна школа чекає на нових креативних учителів.

 

 

За матеріалами катедри початкової освіти

 


 

 


 

Невпинне професійне зростання в науковому просторі

 

Як знайти найактуальніші та найвпливовіші публікації у своїй предметній галузі?

Як виглядає процес публікації в Міжнародному журналі?

Як вибирати та оцінювати журнали в Web of Science?

Які вимоги пред’являються до наукових статей в Міжнародних  журналах?

Як уникнути публікації в недобросовісних виданнях?

Ці та інші нагальні проблеми сучасного науковця були розглянути в серії вебінарів від компанії Clarivate Analytics, які прослухала доцентка катедри початкової освіти Олена МАЛИЦЬКА.

 

 

За матеріалами катедри початкової освіти

 

 


 

Стажування за кордоном з проблем мистецької освітньої галузі

 

Зарубіжне науково-педагогічне стажування у м. Влоцлавеку (Республіка Польща) пройшла доцентка катедри початкової освіти Олена МАЛИЦЬКА.

Протягом двох тижнів інтенсивних занять (по 6 академічних годин щоденно) викладачка мала унікальну можливість ознайомитися з інноваційними методами організації освітнього процесу в галузі культурології та мистецтва в країнах ЄС.

Програма стажування передбачала опанування не тільки психолого-педагогічних та методичних засад інноваційної мистецької освіти, але й була спрямована на оволодіння культурологічними аспектами сучасного художнього простору Європи. Такий синтез різних видів діяльності в процесі стажування дозволив оцінити як потенційні переваги, так і проблеми застосування інноваційних мистецьких технологій у підготовці майбутніх учителів початкової школи та розробити власні алгоритми впровадження нових практик у різні сфери науково-педагогічної діяльності.

 

 

 

За матеріалами катедри початкової освіти

 


 

ПРАКТИЧНІ ОРІЄНТИРИ ІНКЛЮЗІЇ НА ФППОМ

 

Інклюзивна освіта – нагальна проблема вітчизняної системи освіти сьогодення. Одним зі шляхів її вирішення, на думку колективу викладачів факультету психолого-педагогічної освіти та мистецтв, є  забезпечення сучасного закладу загальної середньої освіти компетентними педагогічними працівниками нової формації, спроможними зруйнувати  стереотипи, які  існують в нашому суспільстві, щодо освіти таких дітей.  Професорсько-викладацьким складом і студентами названого вище підрозділу Бердянського державного педагогічного університету вже зроблено конкретні кроки в напрямку реалізації професійних ідей і поставлених цілей.

Так, нещодавно звучали вітання, адресовані команді факультету психолого-педагогічної освіти та мистецтв у складі Віри БУРНАЗОВОЇ, Анастасїі Петренко та Катерини Орел, з нагоди отримання гранту в проєкті  InArt  від @concept.scool.zp на забезпечення інклюзивної освіти. А вже цього тижня 23 березня за ініціативи та підтримки декана ФППОМ докторки педагогічних наук, професорки Людмили КОВАЛЬ та завідувачки кафедри початкової освіти докторки педагогічних наук, професорки Алли КРАМАРЕНКО, доценткою Ладою ЧЕМОНІНОЮ було проведено майстер-клас на тему «Використання пісочної терапії в роботі з учнями  молодшого шкільного віку з особливими освітніми потребами». Студентська рада факультету психолого-педагогічної освіти та мистецтв забезпечила транслювання цього заходу у прямому ефірі в Instagram.

Під час майстер-класу спікерка закцентувала увагу присутніх на особливостях організації освітнього процесу для різних категорій учнів  з особливими освітніми потребами, розкрила значення пісочної терапії у процесі адаптації названих вище молодших школярів до умов навчання в ЗЗСО.

Практичну частину заходу було присвячено формуванню в майбутніх учителів початкової школи фахових компетенцій за допомогою цікавих завдань ігрового характеру, до виконання яких здобувачі вищої освіти долучились із задоволенням. Подивитися відеозапис майстер-класу можна на сторінці студентської ради ФППОМ в Інстаграм.

Тож побажаємо колективу викладачів і студентів факультету, де готують першого вчителя, творчих звершень і нових перемог на професійній ниві!

 

 

За матеріалами катедри початкової освіти

 


 

НЕФОРМАЛЬНА МЕТОДИКО-ПРИРОДНИЧА ОСВІТА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

 

Здобувачі вищої освіти першого (бакалаврського) рівня (ОПП Початкова освіта) продовжують вдосконалюються як майбутні науковці на міжнародному рівні та отримувати сертифікати, які засвідчують отримання неформальної освіти (0,8 ECTS credits).

Так, здобувачі вищої освіти (31 гр.) брали участь в VIII Міжнародній науково-практичній конференції «Problems and tasks of modernity and approaches to their solution», яка відбулася 02-05 березня ц.р. у м.Токіо (Японія).

Майбутні вчителі початкової освіти Ганна Коштовна та Ніна Кушнір підготували тези з методико-природничої підготовки здобувачів початкової освіти як в умовах НУШ, так і в порівнянні з попереднім Держстандартом (керівниця – професорка, завідувачка катедри початкової освіти Алла КРАМАРЕНКО). Вивчаючи дисципліну «Методика навчання природничої, громадянської та історичної освітніх галузей в початковій школі», майбутні фахівці мали можливість отримати компетентності щодо організації еколого орієнтованого освітнього простору здобувачів початкової освіти в умовах її модернізації. Дисципліна охоплює процес підготовки здобувачів вищої освіти до викладання курсу «Я досліджую світ», до природозбережувальних практик в умовах сталого розвитку суспільства та загрозах панденемії.

Хотілося б відзначити й наукову підготовку учасників конференції, які вже зарекомендували себе на заходах такого формату.

Наукові доповіді оргкомітетом було відзначено сертифікатами.

 

 

За матеріалами катедри початкової освіти

 


 

Виробнича практика майбутніх учителів початкової школи зі спеціалізації «Інформатика»

 

Протягом чотирьох тижнів (з 08.02.2021 по 06.03.2021) здобувачі 2 скороченого курсу першого рівня вищої освіти ОП Початкова освіта. Інформатика мали можливість застосувати власні компетентності під час виробничої практики зі спеціалізації під керівництвом старшої викладачки катедри початкової освіти Марини НЕСТЕРЕНКО.

Завдання педагогічної практики спрямовувалися на: розвиток мотиваційно-аксіологічного компонента готовності здобувачів до викладання інформатики в початковій школі, вивчення практикантами змісту та системи планування професійної діяльності роботи вчителя/учительки інформатики в початковій школі, формування в них умінь і навичок реалізовувати освітній процес з інформатики та критично оцінювати його результати, вироблення практично-професійного компонента готовності здобувачів до моделювання та проведення уроків інформатики в початковій школі за різними змістовими лініями галузі, удосконалення навичок організації пізнавальної діяльності молодших школярів з інформатичної освітньої галузі відповідно до їх вікових та індивідуальних особливостей (ознайомлення з понятійною системою інформатики, формування навичок роботи в різних програмових середовищах персонального комп`ютеру, розвиток логічного мислення та ін.), відпрацювання навичок студентів/студенток застосовувати сучасні освітніх технологій на уроках інформатики в початковій школі, стимулювання здобувачів вищої освіти до професійного саморозвитку та самовдосконалення.

Географія закладів освіти, на базі яких проходили виробничу практику студенти, охоплює м. Бердянськ (Гімназія № 1 «Надія»), м. Дніпро (КЗО НВК № 57), а також сільські ЗЗСО Донецької та Дніпропетровської областей (Новодачинська ЗОШ І-ІІІ ступенів, Новоселівський НВК, Слобожанська ЗОШ І ступеня № 2). Під час обговорення результатів практики та спільного перегляду відеоматеріалів здобувачі вищої освіти поділилися враженнями щодо матеріально-технічного оснащення кабінетів, особливостей викладання інформатики в початковій школі, проаналізували складнощі, які виникали в їх педагогічній діяльності, а викладачі пересвідчилися в готовності майбутніх учителів якісно реалізовувати інформатичну освітню галузь у початковій школі.

 

За матеріалами катедри початкової освіти

Посилання на відео: https://drive.google.com/file/d/1Mo1zbdpyU39qxF6CcMWt7IWQogHaqQC-/view?usp=sharing

 

 


 

Підвищення мистецької компетентності здобувачів ФППОМ

 

Коли людина приходить на виставку в галерею, вона заздалегідь готує себе до сприйняття яскравої творчості. Розуміти та любити мистецтво – привілей тонких натур. Але ось усвідомити мистецтво в собі, може не кожен, бо жанрів та видів мистецтва дуже багато.

У середу 10 березня ц.р. в залах Бердянського міського художнього музею ім. І.Бродського пройшла цікава, інтерактивна лекція-воркшоп від мистецтвознавця та художника Олександра СЕРБІНА для здобувачів вищої освіти 2 курсу факультету психолого-педагогічної освіти та мистецтв та старшої викладачки Ольги КАЧЕРОВОЇ.

Студенти дізналися багато цікавого про взаємовплив абстракціонізму на сучасне мистецтво. Одне із завдань цього напрямку – досягнення «гармонізації», створення певних поєднань кольору і геометричних форм, щоб викликати у глядача різноманітні асоціації.

У сучасному світі форми художнього вираження можуть бути якими завгодно. Навіть розмальовані камінці претендують на місце в світі арту. Інсталяції, відео-арт, концептуальний інтер’єрний дизайн – все це має традиційні витоки, але засноване на потреби сучасної людини в динамізмі, прогресивної стороні мистецтва.

 

 

За матеріали катедри початкової освіти

 


 

Мистецька неформальна освіта здобувачів ФППОМ

 

Учитель готується до хорошого уроку все життя… Така

духовна і філософська основа нашої професії і технологія

нашої праці: щоб дати учням іскорку знань, вчителеві треба

ввібрати ціле море світла.

 

Василь Сухомлинський

 

 

З 1 по 4  березня  ц.р. здобувач вищої освіти 3 курсу факультету психолого-педагогічної освіти та мистецтв Тетяна Шевченко (викл. – О. Качерова) прийняла участь у роботі VI Всеукраїнського науково-практичного семінару «Мистецька освітня галузь: методики, технології», ініційованого Миколаївським національним університетом імені В. О. Сухомлинського та БДПУ.

Під час роботи онлайн семінару була передбачена робота секції, теми виступів були різнопланові й цікаві:

«Інноваційні методики і технології викладання предметів мистецької освітньої галузі в ЗЗСО та ЗВО»;

«Новітні технології дистанційного навчання в закладах мистецької освіти»;

«Професійна підготовка (вокально-хорова) учнів і студентів».

Викладачі ділилися тонкощами методики викладання навчальних дисциплін, методами підходу до педагогічного інструментарію, інноваційними технологіями навчання в галузі музичного мистецтва  тощо.

Шевченко Тетяна отримала сертифікат, підтверджуючи основний напрям підвищення кваліфікації, розвиток професійних компетентностей. Здобуваючи неформальну освіту, студенти отримують можливість для власного професійного зросту.

 

 

За матеріалами катедри початкової освіти

 


 

Постать жінки на теренах світових культур: минуле та сучасність

 

Перші дні весни дарують нам радісне свято жіночності та краси, яке уособлює такі одвічні поняття як Жінка, Любов, Краса, Кохання, Добро. Саме прекрасна половина людства пробуджує в чоловіків найкращі почуття, надихає їх на нові сили, допомагає стати кращими та сильнішими.

Міжнародний жіночий день цього року на факультеті психолого-педагогічної освіти та мистецтв мав нетрадиційний формат святкування. Зокрема, з виховною метою з майбутніми вчителями початкової школи було проведено серію кураторських годин, присвячених відомим жіночим особистостям.

Так, доцентка катедри початкової освіти Тетяна НІКОНЕНКО зі здобувачами м11ПО групи провела заняття «Видатні українські жінки», під час якого було згадано багатьох талановитих і вольових історичних постатей, кожна з яких у свій спосіб вплинула на розвиток нашої держави. Викладачка разом зі студентами спробувала з’ясувати, в чому ж загадковість і велич Анастасії Лісовської – Роксолани, Лесі Українки, Ліни Костенко, Софії Русової, Ади Роговцевої та інших. Їх досягнення викликають захоплення, заслуговують поваги та наслідування сучасною молоддю.

Другокурсники зі старшою викладачкою Мариною НЕСТЕРЕНКО спілкувалися про жінок, які вразили та змінили світ не красою, а своїми досягненнями. В історії відомо чимало прикладів, коли представниці прекрасної статі боролися зі стереотипами суспільства та досягали неабиякого успіху. Завдяки їм зараз жінки мають рівні права з чоловіками в науці, спорті, політиці, мистецтві та інших галузях.

Старша викладачка Крістіна ПЕТРИК провела кураторську годину «Жінка. Весна. Кохання» зі здобувачками першого рівня вищої освіти 11ПО групи в онлайн-форматі. Під час заняття студенти переглядали презентацію «Відомі жінки в літературі», визначали роль жінки в соціумі, а також декламували вірші сучасної української поетеси Ліни КОСТЕНКО. Її поезія – про жінку, любов, красу рідної мови і України – це словесна зброя, яка окриляє. Наприкінці заходу всі разом спробували відтворити образ сучасної жінки.

Нехай у цей весняний час здійсняться всі бажання… Нехай вершини не видаються високими, а прагнення їх досягати окриляє кожну прекрасну, чарівну, ніжну, але таку сильну та наполегливу Жінку.

Жінки

Жінки в літературі

 

 

За матеріалами катедри початкової освіти

 


 

 

 


 

 


 

ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА В НУШ: НОВИЙ ФОРМАТ

Невпинна модернізація початкової ланки освіти вимагає високої практико – орієнтованої підготовки майбутніх учителів. За Держстандартом початкової освіти змінено концепцію освітнього простору в НУШ, оновлено систему взаємодії «вчитель – здобувач початкової освіти», переглянуто життєформуючі компетентності учнів та т.п. У цьому сенсі досить вагомим є висловлення методиста-класика Костянтина Ушинського, який зазначав, що метод викладання можна вивчити з книги або зі слів викладача, але набути навички в застосуванні цього методу можна тільки тривалою практикою.

У зв’язку з цим здобувачі першого рівня вищої освіти с26 та 41 груп факультету психолого-педагогічної освіти та мистецтв з 19.10.2020 по 28.11.2020 року застосовували набуті в університеті знання під час освітнього процесу в ЗЗСО міст Бердянська, Маріуполя та Покровська, Бердянського, Чернігівського та Гуляйпільського районів (Керівники: канд. філол. наук, доц. Лариса ПОПОВА, канд. пед. наук, доц. Тетяна НІКОНЕНКО та ст. викл. Ольга КАЧЕРОВА).

Уведений в Україні карантин вплинув практично на всі сфери життя, і в першу чергу – на освіту. Тому виробнича практика була для наших здобувачів вищої освіти дуже непростою. Існування «в новій освітній реальності» вимагало швидкої орієнтації в освітньому процесі Нової української школи. Під час практики майбутні фахівці успішно проводили уроки, виховні заходи, дотримуючись численних карантинних вимог, організовували здоров’язберігаючий освітній простір. Вже опанували досвід проведення уроків на платформі Zoom, оскільки були випадки самоізоляції учителів.

Важливіші компетентності вчителів нової формації – уміння вчитися, самоорганізація, саморефлексія – це не просто слова, а важлива реальність, яка показала готовність до роботи в нових, досить складних умовах.

Здобувачі вищої освіти ФППОМ виконали всі завдання, які були передбачені програмою педпрактики, а саме: представили відеофрагменти численних уроків («Я досліджую світ», «Математика», «Українська мова» та ін.), які збагатять методичну скарбничку майбутнього вчителя НУШ, та позакласних заходів. Не дивлячись на досить відповідальну місію та вирішення нових ситуацій, враження від педпрактики у наших майбутніх учителів тільки позитивні. І найголовніше – усі ЗДОРОВІ.

 

 

За матеріалами катедри початкової освіти

 


 

 


 

АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ ПІД ЧАС НАПИСАННЯ НАУКОВИХ РОБІТ – ЗАПОРУКА ЯКІСНОГО НАВЧАННЯ

12 листопада 2020 року на платформі Zoom відбулася зустріч здобувачів першого рівня вищої освіти (41 група, спеціальність 013 Початкова освіта) з науковими керівницями курсових робіт доц. катедри початкової освіти Ладою ЧЕМОНІНОЮ і Тетяною НІКОНЕНКО та ст. викл. Крістіною ПЕТРИК щодо обговорення питань написання курсових робіт в умовах Нової української школи, академічної доброчесності та антиплагіатних інтернет-ресурсів.

У процесі роботи було наголошено на використанні під час експериментального дослідження нових засобів, форм та методів навчання відповідно до Концепції «Нова українська школа», а також акцентовано увагу на те, що академічна доброчесність – це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та наукових (творчих) досягнень.

Проаналізували, що вважається порушенням академічної доброчесності згідно пункту 4 статті 42 Закону України «Про освіту», познайомилися з «Положенням про академічну доброчесність у БДПУ» (https://cutt.ly//KgNqUAg).

У ході дискусії з’ясували, що в умовах сьогодення існує безліч програм за допомогою яких можна перевірити текст на досконалість та оригінальність написання в тому числі і безкоштовні версії. Звичайно, що кожна програма має свої певні недоліки, але цілком достатня, щоб перевірити роботу в домашніх умовах. Так, користуючись програмою Etxt Антиплагіат можна перевірити текст на оригінальність та отримати бажаний звіт.

 

 

За матеріалами катедри початкової освіти

 


 

ІННОВАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

 

Вже традиційно організація роботи семінару для вчителів є одним із напрямів діяльності викладачів катедри початкової освіти щодо імплементації в освітній процес ключової реформи Міністерства освіти і науки України «Нова українська школа», який відбувся 28-30 жовтня ц р.

В умовах сьогодення викладачі працювали в он-лайн режимі, на платформі Zoom. У семінарі брали участь учителя міст Маріуполя та Волновахи.

Так, згідно плану семінару для вчителів щодо впровадження Концепції «Нова українська школа» професорка катедри початкової освіти Людмила КОВАЛЬ поділилася з педагогами науковими напрацюваннями щодо модернізації сучасного уроку математики в умовах дистанційного навчання.

Учителі мали можливість відпрацювати кожен етап уроку, з урахуванням основних тенденцій його оновлення, а саме: своєрідне зняття «предметних бар’єрів» між дисциплінами різних циклів, унаслідок чого урок стає інтегрованим; використання «активних» методів навчання, що дозволяють залучати молодших школярів у процес активної освітньої діяльності; «суб’єкт-суб’єктна» взаємодія учнів, діалогічність уроку, можливість прояву власної позиції тощо; технологізація уроку як у вузькому значенні – використання інформаційних технологій, так і в широкому – застосування різних освітніх технологій: навчальної взаємодії; поетапного засвоєння учнями навчального матеріалу; формування загальнонавчальних умінь і навичок; диференційованого навчання, ігрової діяльності з метою набуття молодшими школярами ключових, міжпредметних та предметних компетентностей.

Тетяна НІКОНЕНКО (канд. пед. наук, доц. катедри початкової освіти) провела ряд практичних занять, де висвітлила особливості навчання математики в умовах Нової української школи». Під час яких вчителі мали змогу познайомитися з новими методами та формами роботи на уроках математики в початковій школі, зокрема технологією «Рахункові палички Кюізенера», особливостями роботи з геобордом та ротаційною моделлю «Щоденні 3». Окрім того, було зроблено акцент на формувальному оцінюванні як однієї з умов ефективної реалізації реформування українського освітнього простору. Наразі вчителі усвідомили значущість впровадження такого оцінювання.

Доцентка катедри початкової освіти Лариса ПОПОВА розкрила вчителям-практикам особливості роботи з LEGO-технологіями в контексті реалізації мовно-літературної освітньої галузі. LЕGО – одна з найвідоміших і поширених нині педагогічних систем у світі. Перспективність застосування LЕGО – технології обумовлюється її високими освітніми можливостями: багатофункціональністю, технічними та естетичними характеристиками.

Використання LЕGО на уроках української мови та читання в початковій школі – це важливий і корисний елемент освітнього процесу, адже за допомогою нього розвиваються творчі здібності здобувачів початкової освіти, вони вчаться взаємодії з однолітками, обмінюватися інформацією, приймати рішення, що сприяє розвитку комунікативної компетентності. Учителі ознайомилися з видами конструювання та можливостями застосування LЕGО у період навчання грамоти, вивчення багатьох мовних тем.

Лада ЧЕМОНІНА (канд. пед. наук, доц. катедри початкової освіти) познайомила учителів з артпедагогічними технологіями формування мовно-літературної компетентності молодших школярів і технологією розвитку зв’язного мовлення учнів засобами мультимедіа. Фахівці не тільки дізнавалися про нові підходи до здійснення мовної та літературної освіти, але й активно долучалися до виконання творчих завдань із використанням сучасних технологій навчання.

Цікавими були практичні заняття кандидатки психологічних наук, доцентки катедри психології Ольги ФРОЛОВОЇ на тему «Розвиток емоційного інтелекту дитини методами арт-терапії», під час якого учасники семінару познайомилися з новими інструментами для розвитку емоційного інтелекту здобувачів початкової освіти. Запропоновані завдання, з використання ґудзиків та метафоричних асоціативних карток допоможуть у цікавій формі розвинути емпатію як здатність відчувати стан іншого та співпереживати. Виконання різноманітних завдань з використанням ґудзиків сприятимуть також розвитку мислення, уваги та спостережливості.

 

 

За матеріалами катедри початкової освіти

 


 

Прийміть найщиріші вітання!

 


 

На шляху до професійного акме в контексті нуш

 

Розширення автономії зумовило виникнення нових можливостей для ЗВО з підготовки фахівців з вищою освітою і, водночас, появу складнощів початкового періоду імплементації нового законодавства. З огляду на це, актуалізується потреба в осмисленні й узагальненні набутого практичного досвіду з підготовки фахівців з вищою освітою, зокрема магістрів початкової освіти, з урахуванням сучасних викликів, проблем і продуктивного досвіду Нової української школи.

У вересні ц.р. вийшла з друку монографія в.о. доцентки катедри початкової освіти Тетяни НІКОНЕНКО у співавторстві з науковою керівницею, професоркою катедри початкової освіти, деканом Людмилою КОВАЛЬ  «Контекстне навчання як мета-технологія професійної підготовки магістрів початкової освіти» (Мелітополь. Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2020. 254 с. http://dspace.bdpu.org:8080/xmlui/handle/123456789/3159).

У монографії викладено теоретичні засади підготовки магістрів початкової освіти до застосування технології контекстного навчання, охарактеризовано базові поняття дослідження, проаналізовано сучасний вектор розвитку професійної підготовки майбутніх викладачів вищої школи.

Розкрито суть і структуру готовності магістрів до застосування технології контекстного навчання. Представлено авторську модель підготовки магістрів початкової освіти до застосування технології контекстного навчання та описано педагогічні умови її реалізації. Обґрунтовано поєтапність їх підготовки до застосування технології контекстного навчання у системі педагогічних ЗВО.

Монографія призначена для науковців, викладачів, магістрантів, здобувачів закладів вищої освіти педагогічного спрямування та вчителів початкової школи.

Це довгоочікувана робота, в якій авторки на досить високому науковому рівні представили й практичні родзинки методичних розробок з математичної освітньої галузі в початковій школі за різними системами, наочно розкриваючи алгоритми опанування здобувачами початкової освіти зазначеної галузі.

 

 

                            За матеріалами катедри початкової освіти

 

 

 


 

Прийміть найщиріші вітання!

 


 

Прийміть найщиріші вітання!

 


 

Прийміть найщиріші вітання!

 


 

Прийміть найщиріші вітання з нагоди Вашого ювілею!

 


Немає межі досконалості! Підвищуємо майстерність здобувачів вищої освіти за допомогою майстер класу з живопису ONLINEЯк малювати олією на полотні, які матеріали потрібні для живопису олією, що потрібно для живопису олією в цілому? Відповіді на ці та інші питання Ви знайдете на катедрі початкової освіти та мистецтв БДПУ.15 травня в 11.10 старша викладачка Ольга  КАЧЕРОВА разом із здобувачами освіти 21ПО гр. в онлайн режимі на платформі zoom провела майстер клас  з олійного живопису, та за 1 годину разом із студентами намалювали картину «Подих літа».Олійний живопис – це захоплюючий та яскравий світ, який Ви самостійно створюєте на полотні за допомогою олійних фарб, пензликів та мастихінів. Отримуйте новий досвід, знімайте стрес, заряджайтесь позитивом та надихайтесь – пишіть картини для себе та близьким. Спробувати себе в ролі художника, створити свою неповторну картину здатен кожен із вас – запрошуємо до БДПУ!


Організація проєктної діяльності молодших школярів засобами дистанційної освіти в умовах НУШ15 травня у рамках Днів науки доценткою катедри початкової освіти Катериною СТЕПАНЮК був проведений онлайн воркшоп  «Організація проєктної діяльності молодших школярів засобами дистанційної освіти».У Новій українській школі, відповідно до Державного стандарту початкової освіти (2018) одним із найважливіших питань є збільшення часу спілкування між учнями, учителем та учнями в класі, заміна репродуктивних технологій та методів навчання діяльнісними, продуктивними, проєктними. В умовах запровадження карантину важливим є налагодження дистанційного взаємозв’язку вчителя із здобувачами освіти. Саме тому на вимогу часу був проведений воркшоп для майбутніх учителів початкової школи. У реальному часі студенти 31 ПО групи факультету психолого-педагогічної освіти та мистецтв працювали з електронним конструктором книг writereader.com та представили у ролі укладачів власні книжечки для молодших школярів «Казки Василя Сухомлинського». Крім казки студенти розмістили коротку інформацію про видатного педагога, дібрали ілюстрації та сформували запитання за змістом прочитаного твору.  Важливим та зручним є можливість застосування конструктору навіть з телефону, доступ до редагування вчителем учнівських робіт та перегляд книжечок класу на поличці.Зазначимо, що досвід роботи з електронним конструктором writereader.com дозволяє додати до власної методичної скарбнички майбутніх учителів початкової школи іще один інструмент презентації результатів проєктної діяльності та розширить досвід використання електронних онлайн ресурсів у освітньому процесі Нової української школи.

 

За матеріалами катедри початкової освіти

 


ПЕРЕВЕРНУТЕ НАВЧАННЯ  В УМОВАХ НУШ14 травня ц.р., застосовуючи соціальну мережу Facebook, було проведено круглий стіл на тему «Перевернуте навчання іноземної мови в умовах НУШ». Метою заходу було ознайомлення з особливостями організації навчання англійської мови в початковій школі за технологіями перевернутого навчання. (група 41ПО, викладач − Ганна УДОВИЧЕНКО).Під час  обговорення студенти Марина Стельмах та Вікторія Хамула зазначили, що ця технологія дозволяє «перевернути» звичний освітній процес таким чином: домашнім завданням для учнів є перегляд відповідних відео фрагментів з навчальним матеріалом наступного уроку, учні самостійно проходять теоретичний матеріал, а у класі час використовується на виконання практичних завдань. Студенти Фаїна Тодорюк та Лілія Плотнікова визначили, що важливими перевагами такого навчання на уроках іноземної мови в умовах Нової української школи є розвиток самостійності у школярів,  стимулювання отримання додаткових знань та їх ефективне закріплення, спонукання учнів вчитися один у одного та ділитися власним досвідом.


Особливості навчання молодших школярів цифрового покоління на уроках математики в початковій школі У рамках Днів науки в Бердянському державному педагогічному університеті, 15 травня ц. р., у режимі он-лайн, застосовуючи платформу Zoom, було проведено практичне заняття «Особливості навчання молодших школярів цифрового покоління на уроках математики в початковій школі».Під час конференції студенти 31 ПО групи під керівництвом старшої викладачки катедри початкової освіти Тетяни НІКОНЕНКО мали можливість не тільки познайомитися з особливостями роботи здобувачів початкової освіти – представників цифрового покоління на уроках математики в умовах НУШ, але й продемонструвати різні форми та методи роботи направлені на навчання через діяльність і розкриття нового знання в контексті навчального дослідження.Майбутні вчителі початкової школи з цікавістю брали участь, адже розуміють, що незабаром стануть активними учасниками освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти.


Навчаємося самі, щоб навчати іншихВесна 2020 року стала новою сторінкою в історії світової та української освіти: глобальна проблема поширення коронавірусу зумовила  активізацію дистанційної форми навчання здобувачів як шкільної, так і вищої освіти. Отже, сьогодні перед учителями ЗЗСО та викладачами ЗВО стоїть важливе завдання: обрати платформу й засоби, які забезпечать належний рівень організації освітнього процесу.  На допомогу педагогічним працівникам  за ініціативи Міністерства цифрової трансформації України було створено  оглядові освітні серіали, які висвітлюють алгоритми  організації навчальної взаємодії  вчителів/ викладачів і здобувачів освіти на період дистанційного навчання, особливості онлайн-сервісів і онлайн-інструментів, а також специфіку їх використання в освітньому процесі.Доцентка кафедри початкової освіти Лада ЧЕМОНІНА, ознайомившись зі змістом серіалів «Карантин: онлайн-сервіси для вчителів» і «Цифрові навички для вчителів», успішно пройшла тестування й отримала відповідні сертифікати. Нові знання ця викладачка успішно реалізує під час  лекцій і практичних занять зі студентами денної та заочної форм навчання.ОС Цифрові навички для вчителівТест на загальну цифрову грамотністьОглядовий освітній серіал «Карантин_ онлайн-сервіси для вчителів» 2020

ЦІКАВІ ІСТОРІЇ – ЗАПОРУКА МІЦНИХ ЗНАНЬ
  • Як зацікавити учнів новою темою?
  • Чому розповідь учителя про важливість здобуття знань з мови не дає очікуваних результатів?
  • Які методи навчання доцільно використовувати на уроках мови з метою формування компетенцій учнів початкової школи?

Саме на ці питання шукали відповіді студенти 31 групи факультету ППОМ  14 травня 2020 р. на майстер-класі, який проводила їхня кураторка кандидатка педагогічних наук, доцентка кафедри початкової освіти Лада Чемоніна.

Зазначений захід було організовано на платформі ZOOM, що дозволило забезпечити якісний аудіо- та відеозв’язок, а також демонстрацію  презентації, на слайдах якої лекторка подала основний матеріал з теми «Сторітелінг як засіб формування компетенцій здобувачами початкової освіти на уроках мови».

Викладачка не тільки розкрила сутність понять сторітелінг і педагогічний сторітелінг, схарактеризувала види й основні сюжетні лінії педагогічного сторітелінгу, а й розкрила секрети створення цікавих навчальних оповідань і казок і способи їх використання на уроках мови.

За результатами ознайомлення з досвідом застосування  названого вище методу навчання майбутні вчителі початкової школи, об’єднавшись у групи, написали цікаві історії про незвичайні пригоди жителів Мовної країни для учнів 1–4 класів, як-от: «Казка про те, як утворюються нові СЛОВА», «Казка про розділові знаки», «Сім братів-відмінків».

Переконані, що подібні заходи сприяють поступовому перетворенню сьогоднішніх студентів факультету, де готують першого вчителя, на компетентних фахівців нового типу, здатних виконувати роль коуча, фасилітатора, тьютора, модератора в індивідуальній освітній траєкторії молодшого школяра.


“Цифровізація освіти: майбутнє чи сьогодення?”: веб-квест до Днів наукиЦікавою формою проведення цьогорічних заходів до Днів науки в БДПУ виявився веб-квест для студентів груп с16 та 31ПО на тему “Цифровізація освіти: майбутнє чи сьогодення?”, який було організовано старшим викладачем катедри початкової освіти Мариною НЕСТЕРЕНКО.Робота здобувачів вищої освіти на цьому заході відбувалася в форматі “онлайн-зустріч в Zoom, інструктаж – проходження веб-квесту – онлайн-зустріч в Zoom, обговорення результатів, рефлексія”.У ході виконання завдань квесту учасники ознайомилися з сутністю тенденції цифровізації освіти, усвідомили в яких формах відбувається цей процес, відкрили та дослідили для себе цікаві сайти професійної спрямованості, а також добре “прокачали” свої аналітичні та пошукові навички. Шукачів “скарбів” не зупинили навіть досить складні завдання, тому всі завершили роботу успішно й отримали в подарунок якісні дидактико-методичні матеріали для вчителя початкової школи.Отримані знання стануть майбутнім учителям в нагоді під час викладання інформатики в початковій школі, а практика роботи в онлайн-сервісі для створення веб-квестів дозволить з легкістю організувати подібний захід для здобувачів початкової освіти.

 

За матеріалами катедри початкової освіти


Природотерапія як технологія біо(еко)етичної діяльності вчителя Нової української школи 14 травня ц.р., застосовуючи платформу Zoom, було проведено круглий стіл “Природотерапія як технологія біо(еко)етичної діяльності вчителя Нової української школи”. Метою заходу було ознайомлення з педагогічним досвідом учителів НУШ із здоров’язберігаючих технологій та представлення власних розробок з усунення емоційного перевантаження здобувачів початкової освіти (групи м11ПО, с26 ПО, викладач – професорка, завідувачка катедри початкової освіти Алла КРАМАРЕНКО).Так, варто вказати, що магістрантки Валерія Коваленко та Валерія Дуднік, опрацьовуючи визначену проблему, брали участь в I міжнародній науково-практичній конференції “INNOVATIVE DEVELOPMENT OF SCIENCE AND EDUCATION”, яка відбулася 29-31 березня ц.р. у м. Афіни (Греція), (http://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2020/03/INNOVATIVE-DEVELOPMENT-OF-SCIENCE-AND-EDUCATION-29-31.03.20.pdf). Вони представили теоретичні позиції із застосування цієї технології.А Оксана МАЛЮГА, Діана ПОНОМАРЕНКО та Юлія МОРОЗ, працюючи в початковій школі, поділилися власним педагогічним досвідом із формування природовідповідної поведінки в здобувачів початкової освіти. Мали можливість також висвітлити основні напрямки практичної діяльності на міжнародному рівні (тези – 8 міжнародна науково-практична конференція “Perspectives of world science and education”, яка відбулася 22-24 квітня ц.р. у м. Осака (Японія), (URL: http://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2020/04/PERSPECTIVES-OF-WORLD-SCIENCE-AND-EDUCATION_22-24.04.2020.pdf).Під час обговорення представленої теми Юлія ПЕРЧИЦЬ  та Юлія ЛОГОЗИНСЬКА виокремили складники цієї технології та шляхи її вдосконалення на практиці. Здобувачі вищої освіти с26 гр. розкрили технологію природотерапії на засадах ноосферної освіти.Зазначимо, що вивчаючи дисципліну «Біо(еко)етична діяльність вчителя початкової школи», майбутні фахівці мали можливість отримати компетентності щодо екологізації освітнього простору в умовах НУШ та опанувати сучасні методики здоров язбереження здобувачів початкової освіти на практиці. Саме сучасний стан здоров’я молодших школярів та міжнародні заходи щодо збереження та зміцнення імунітету в цей нелегкий час спонукали до наукової дискусії  в цьому напрямку.

 

За матеріалами катедри початкової освіти

 


Мовно-літературна компетентність учителя Нової української школиМетою початкової освіти є всебічний розвиток особистості дитини, оволодіння ключовими і предметними компетентностями, що забезпечують її готовність до життя в суспільстві, продовження навчання в основній школі. Ці проблеми розглядалися 12 травня 2020 ц.р. доцентом катедри початкової освіти Ларисою ПОПОВОЮ та здобувачами вищої освіти 21 групи факультету психолого-педагогічної освіти та мистецтв. В рамках днів науки була проведена онлайн-конференція «Мовно-літературна компетентність учителя Нової української школи».Майбутні фахівці докладно розглянули питання розвитку пізнавального інтересу до рідного слова, читання, дитячої книжки; познайомилися з LEGO-технологією як однією з найвідоміших і поширених нині педагогічних систем у світі, особливостями її застосування в період навчання грамоти; підготовили презентації, у яких розкрили свої погляди на сучасну початкову освіту під кутом тих завдань, які постають перед Новою українською школою.

За матеріалами катедри початкової освіти


Нові форми Всеукраїнського фестивалю наук 12 травня ц. р. в рамках Всеукраїнського фестивалю науки на ФППОМ відбулося засідання студентської секції «Актуальні проблеми початкової освіти», на якому заслухано найкращі доповіді здобувачів, присвячених сучасним проблемам теорії і методики початкової освіти. Названий захід було проведено в умовах дистанційного навчання за допомогою платформи ZOOM (Головуюча секції – доценка Лада ЧЕМОНІНА, секретарка – старша викладачка Тетяна НІКОНЕНКО).Усі презентовані дослідження мали науково-практичний характер. Ефективність пропонованих підходів до організації різних аспектів навчання здобувачів початкової освіти та підготовки майбутніх фахівців цієї галузі  підтверджені даними контрольних зрізів авторських досліджень.За результатами голосування найкращою одноголосно визнано доповідь здобувачки першого рівня вищої освіти 41 гр. Марини СТЕЛЬМАХ (Наук. кер. – старша викладачка Тетяна НІКОНЕНКО). Марина на досить високому рівні представила засоби навчання математики в НУШ та їх практичне застосування в роботі із здобувачами початкової освіти, а саме розрахункові палички Кюізенера (довідка: Джордж КЮІЗЕНЕР – Бельгійський учитель початкової школи, який розробив універсальний дидактичний матеріал для розвитку у дітей математичних здібностей).М. СТЕЛЬМАХ у доповіді зазначила, що кольорові палички є багатофункціональним математичним посібником, який дає змогу «через руки» дитини формувати поняття числової послідовності, склад числа, що число з’являється в результаті рахунку і вимірювання. Діти швидко засвоюють додавання і віднімання, «більше-менше», «рівне», «вправо – вліво», «між», «довше», «вище»; вчаться ділити ціле на частини і вимірювати об’єкти умовними мірками. Слухачам було доведено, що набір сприяє розвитку дитячої творчості, фантазії, дрібної моторики, наочно-діяльного мислення, уваги, просторового орієнтування, сприйняття, комбінаторних, конструкторських здібностей, стимулює уяву, пізнавальну діяльність; привчають до порядку.У цілому, доповіді майбутніх фахівців у галузі початкової освіти дозволили констатувати як широке коло професійних інтересів, так і досить високий рівень їх наукового потенціалу.

 

За матеріалами катедри початкової освіти


 Відкриття лабораторії НУШ


Дистанційні технології в діїВиконуючи П 2 Постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року №211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID– 19, спричиненої коронавірусомSARS – CoV-2», наказів ректора Бердянського державного педагогічного університету, викладачі катедри початкової освіти проводять заняття зі здобувачами вищої освіти згідно з розкладом за допомогою дистанційних технологій. Так, доцентка Ольга ПОПОВА (навчальні дисципліни «Педагогічна етика», «Професійна етика») дистанційно знайомить студентів 11 ПО гр та 32-П гр. з теоретичними відомостями, пропонує опрацювати різні наукові джерела, а потім відповісти на запитання репродуктивного і творчого характеру. Взаємодія викладачки й майбутніх учителів початкової школи, майбутніх практичних психологів відбувається у віртуальному просторі: вони перебувають за своїми комп’ютерами, смартфонами й обмінюються думками за допомогою Інтернету.Таке спілкування є досить ефективним, оскільки не обмежує в часі й просторі учасників комунікації, надає можливість майбутнім фахівцям додатково опрацювати різні інформаційні джерела і, разом з тим, привчає до самостійності, формує почуття відповідальності, а отже, створює якісне освітнє середовище.


 

ПИТАННЯ НУШ ОПАНОВУЮЧИ

Викладачі катедри початкової освіти, враховуючи всі нововведення НУШ, постійно опрацьовують пілотні матеріали з майбутніми фахівцями. Оновлені методики навчання здобувачів початкової світи передбачають ґрунтовну підготовку тих, хто вже завтра буде з малюками відкривати світ знань та робити власні дослідження.

Так, у період карантину доцентка катедри початкової освіти факультету психолого-педагогічної освіти та мистецтв Лариса ПОПОВА проводить заняття з методики навчання мовно-літературної освітньої галузі дистанційно. З початком нового робочого тижня студенти отримують завдання опрацювати теоретичний матеріал та виконати низку вправ практичного характеру в контексті НУШ. Виконані завдання пересилаються на e-mail викладача, усі роботи перевіряються, студенти отримують вичерпний коментар відносно кожної роботи та бали за їх виконання.

У разі необхідності відбувається контакти через різні види телефонного зв’язку (повідомлення,  телефон, telegra). 

За матеріалами катедри початкової освіти


Дистанційна освіта майбутніх учителів початкової школи в Бердянському державному педагогічному університеті На факультеті психолого-педагогічної освіти та мистецтв протягом трьох тижнів здійснюється дистанційна освіта майбутніх учителів початкової школи. Викладачами катедри початкової освіти організовано дистанційну освіту для здобувачів першого (бакалаврського) рівня через онлайн-зустрічі на платформі Zoom, електронну пошту, соціальні спільноти Вайбер та Фейсбук.

Зокрема, доценткою катедри Катериною Степанюк за допомогою сервісу https://www.writereader.com організовано спільну проєктну діяльність «Казки Василя Сухомлинського» зі студентами 31 ПО групи.

Зазначимо, що усі викладачі катедри успішно адаптували освітній процес до умов карантину та пропонують здобувачам вищої освіти мультимедійні презентації, майстер-класи, здійснення спільної дослідницької та проєктної діяльності. Тритижневий досвід застосування технологій дистанційного навчання доводить, що карантин не перешкода для здобуття освіти, а час опанування нових форм он-лайн взаємодії зі студентами.

 

За матеріалами катедри початкової освіти


ДИСТАНЦІЙНА ОСВІТА З ДИСЦИПЛІН ІНФОРМАТИЧНОЇ ОСВІТНЬОЇ ГАЛУЗІ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІПереведення освітнього процесу в площину дистанційної взаємодії зі студентами змусила використовувати всі можливі ресурси для забезпечення якості пофесійної підготовки майбутніх учителів початкової школи.За спільним рішенням самих здобувачів вищої освіти старша викладачка дисциплін інформатичної освітньої галузі катедри початкової освіти Марина Нестеренко проводить онлайн-лекції за допомогою засобів для конференц-зв`язку, вбудованих у соціальних мережах Instagram і Facebook. Зв`язок якісний, за часом не обмежений, доступний не тільки користувачам персональних комп`ютерів, а й усім, хто володіє більш-менш сучасним смартфоном.Перевірка рівня сформованості передбачених дисципліною компетенцій відбувається через аналіз результатів виконання студентами практичних завдань, які вони надсилають електронною поштою. Консультації, ознайомлення з результатами оцінювання та будь-яка інша комунікація зі здобувачами відбувається цілодобово через месенжери.


МІЖНАРОДНА НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ МАГІСТРІВ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИМагістри початкової освіти окрім дистанційного навчання не зупиняють вдосконалюватися як майбутні науковці.Так, студентки Валерія Коваленко та Валерія Дуднік брали участь в I міжнародній науково-практичній конференції “INNOVATIVE DEVELOPMENT OF SCIENCE AND EDUCATION”, яка відбулася 29-31 березня ц.р. у м. Афіни (Греція), (http://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2020/03/INNOVATIVE-DEVELOPMENT-OF-SCIENCE-AND-EDUCATION-29-31.03.20.pdf).Магістрантки підготували тези на тему: «ПРИРОДОТЕРАПІЯ ЯК СКЛАДОВА БІО(ЕКО)ЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ» (керівниця – професорка, завідувачка катедри початкової освіти Алла КРАМАРЕНКО). Вивчаючи дисципліну «Біо(еко)етична діяльність вчителя початкової школи», майбутні фахівці мали можливість отримати компетентності щодо екологізації освітнього простору в умовах НУШ та опанувати сучасні методики здоров’язбереження здобувачів початкової освіти на практиці. Саме сучасний стан здоров’я молодших школярів та міжнародні заходи щодо збереження та зміцнення імунітету в цей нелегкий час спонукали до наукових пошуків в цьому напрямку. Наукові доповіді оргкомітетом було відзначено.Вітаємо дівчат та бажаємо наступних вдалих наукових пошуків!

Dudnik Valeriia          Kovalenko Valeriia

 

За матеріалами катедри початкової освіти

 


 

Вітаємо переможницю Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт

Уже третій рік поспіль студенти факультету психолого-педагогічної освіти та мистецтв стають переможцями Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності 013 Початкова освіта, який проводився в Вінницькому державному педагогічному університеті  імені Михайла Коцюбинського. Цього разу наш заклад освіти представляла студентка третього курсу Карина Тімченко, яка презентувала результати наукової роботи на тему: «Мовленнєвий розвиток молодших школярів засобами мультимедіа», виконаної під керівництвом кандидатки педагогічних наук, доцентки катедри початкової освіти Лади Чемоніної.

За рішенням авторитетного журі нашу студентку нагороджено дипломом ІІ ступеня. Вітаємо переможницю, пишаємось її досягненнями та бажаємо подальших наукових і творчих успіхів!

Колектив викладачів кафедри і студентів спеціальності 013 Початкова освіта щиро дякує деканці факультету ППОМ, докторці педагогічних наук, професорці Людмилі Коваль за допомогу та підтримку у вихованні молодого покоління науковців.

конкурсна робота рейтинг

Викладачі і студенти ФППОМ


 

На сторожі академічної доброчесностіОскільки однією з ознак правової держави є реалізація законів і дотримання принципу верховенства права, питання про академічну доброчесність сьогодні в Україні є дуже актуальним.Викладачі кафедри початкової освіти, канд.пед.наук, доцент Лада ЧЕМОНІНА та канд.пед.наук, доцент Олена МАЛИЦЬКА, стоять на сторожі реалізації етичних принципів і правил, визначених Законом України «Про освіту». Під час проведення навчальних занять і кураторських годин вони разом зі студентами 31ПО та 41ПО груп активно обговорюють ціннісні складові та шляхи дотримання найвищих моральних і правових норм академічної доброчесної поведінки всіма учасниками освітнього процесу, що створює сприятливі умови для підготовки конкурентоспроможних фахівців та презентації результатів наукової діяльності факультету психолого-педагогічної освіти та мистецтв на всеукраїнському та міжнародному рівнях.

За матеріалами катедри початкової освіти


Академічна доброчесність – пріоритет у наукових пошуках майбутніх учителів початкової школиЗміст виховної роботи на факультеті психолого-педагогічної освіти та мистецтв минулого тижня було присвячено проблемі академічної доброчесності.Кураторами академічних груп було проведено ряд заходів, спрямованих на ознайомлення молоді з означеним питанням. Результати анонімного анкетування засвідчують, що лише третина студентів знайомі з поняттям “академічна доброчесність”, ще менша кількість усвідломлюють ступінь особистої відповідальності за плагіат, а 96% опитуваних зізналися, що вдавалися до недоброчесних практик під час навчання в школі й університеті.У ході дискусії (група 11 ПО, куратор – старший викладач кафедри початкової освіти Марина НЕСТЕРЕНКО) було визначено основні причини, через які здобувачі вищої освіти нечесно використовують чужі наукові досягнення (лінь, брак часу, бажання отримати хорошу оцінку, надмір інформації, нецікавий предмет пошуку), виявлено особистісні якості, що становлять академічну доброчесність людини (чесність, відповідальність, повага, справедливість, мужність і т.і.), а за допомогою тренінгових вправ студенти усвідомили конкретні шляхи уникнення плагіату та активно ділилися своїми думками з колегами.Узагальнюючи матеріал, студентами було створено медійний матеріал із забезпечення плагіату в наукових наробках.

 

 

 За матеріалами катедри початкової освіти


Навчати успішно? EASILY!31 січня 2020 року на базі Запорізького національного університету було проведено науково-методичну платформу «Навчати успішно? Easily!». Мета цього заходу – забезпечити науково-методичний супровід професійної діяльності вчителів початкової школи для 3 класу.У роботі платформи взяли участь декан факультету психолого-педагогічної освіти та мистецтв, доктор педагогічних наук, професор Людмила КОВАЛЬ та кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри початкової освіти Тетяна НІКОНЕНКО.Відкрила науково-методичну платформу Тетяна КАМЕНЩУК, директор навчально-методичного центру психологічної служби системи освіти, старший науковий співробітник лабораторії психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами Українського науково-методичного центру практичної психології і соціальної роботи та розповіла про вплив психологічних особливостей сучасних дітей на їхню здатність ефективно засвоювати навчальний матеріал початкової школи. Вона зазначила, що сучасні діти, які виростають у постійному спілкуванні з новітніми цифровими технологіями, досить сильно відрізняються від попередніх поколінь. Вони не гірші, але не й кращі, вони просто інші. А тому й навчати їх треба по-іншому.

У цьому руслі, Світлана СКВОРЦОВА, член-кореспондент НАПНУ, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри математики та методики її навчання Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського висвітлила у своїй доповіді особливості навчання дітей цифрового покоління, де зробила акцент на розробленій нею методичній системі, яка ґрунтується на психологічних закономірностях навчання, що покладено в основу чинних підручників з математики в контексті Нової української школи.

Оксана ОНОПРІЄНКО, кандидат педагогічних наук, завідувач відділу початкової освіти Інституту педагогіки НАПН України доповнила співавтора та зробила акцент на організацію навчальних досліджень на уроках математики в умовах Нової української школи. Під час навчання здобувачі освіти мають досліджувати, робити певні висновки, розказала про оновлену структуру підручника в 3 класі, про те, що кожний розділ буде закінчуватися проектом, який учні зможуть зробити самостійно під керівництвом учителя.

Під час заходу всі учасники платформи мали можливість живого спілкування з авторами чинних підручників з математики, які розроблені за типовою програмою під керівництвом Олександри САВЧЕНКО.

Окрім того висвітлені були питання щодо інформатичної та технологічної складових курсу «Я досліджую світ», було встановлено скайп-зв’язок з модератором Мариною КОРНІЄНКО, заслуженим учителем України, співавтором чинних підручників з інформатики.

У кінці заходу було проведено майстер-класи учителями початкової школи Запорізької області, під час яких була можливість обмінятися досвідом, професійними ідеями, дати відповідь на запитання.

В результаті роботи всі учасники науково-методичної платформи отримали сертифікати.

За матеріалами кафедри початкової освіти


ВИВЧАЄМО ПЕДАГОГІЧНИЙ ДОСВІД КРАЩИХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ В МІСТІ Учителька ЗЗСО № 3 м. Бердянська Інна ЗЮЗІНА на підтвердження звання вчитель вищої категорії, учитель-методист 5 грудня 2019 року провела інтегрований урок у 4 класі з літературного читання та «Основ здоров’я», який відвідали студентки 4 курсу спеціальності 013 Початкова освіта факультету психолого-педагогічної освіти та мистецтв разом з доценткою кафедри початкової освіти Ларисою ПОПОВОЮ.Реалізуючи міжпредметну інтеграцію, спрямовану на забезпечення цілісності знань та вмінь здобувачів початкової освіти, учасники освітнього процесу змогли «вийти» за межі окремих навчальних предметів, що сприяло формуванню в дітей цілісної картини світу.Учителька вдало організувала роботу молодших школярів, застосувавши для цього сучасні технології навчання, що сприяло формуванню кожної особистості та розвитку індивідуальних творчих здібностей.Під час аналізу уроку майбутні вчителі початкової школи відзначили майстерність педагога загалом і вміння переконувати учнів у необхідності здорового способу життя, застосувавши вдалі приклади.Вважаємо, що відвідування студентками-випускницями таких уроків як взірців вчительської компетентності позитивно впливатиме на необхідність їх подальшого саморозвитку та самовдосконалення.


30 жовтня 2019 року першокурсники факультету психолого-педагогічної освіти та мистецтв продемонстрували свій дебют «Видатний факультет» (за мотивами мюзиклу «TheGreatestShowman)».Студенти спеціальностей «Початкова освіта», «Психологія», «Музичне мистецтво» та «Хореографія» виражали творчими можливостями своє бачення руху до омріяної професії. Вони довели, що обрали найкращий факультет Бердянського державного педагогічного університету!Із дебютом привітали першокурсників проректор з науково-педагогічної роботи доц. В.М. Ліпич, декан факультету проф. Л.В. Коваль та голова профспілкового комітету доц. В.Г. Лола, які побажали впевнено та наполегливо здобувати освіту своєї мрії та продовжувати дарувати неповторні емоції ще багато разів на сцені Бердянського державного педагогічного університету!А приємним сюрпризом для першокурсниківвід декана факультету стало неформальне спілкування зі смаколиками біля шоколадних фонтанів!


 

СВЯТКУВАННЯ ХЕЛЛОВІНА НА ФАКУЛЬТЕТІ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ  ТА МИСТЕЦТВ БДПУЯк переконують дослідники, у ніч на 1 листопада грань між потойбічним світом і нашою реальністю стає майже непомітною. Є різні погляди на те, чи варто святкувати Хелловін, але студенти другого та четвертого курсів спеціальності 013 Початкова освіта під керівництвом викладачів кафедри початкової освіти: доцентки Олени Малицької та ст. викл. Ольги Качерової – спробували творчо представити власне бачення. Вони задекорували рекреаційний простір на третьому поверсі 5-Б корпусу університету, прикрасили кажанами, павутинням, павуками – дуже багато всього страхітливого, а на вході до цього помістили відьму з мітлою.До речі, студенти не лише активно працювали, а й залюбки коментували свої витвори. «Саме в цей день будь-який студент нашого факультету має прекрасну можливість перетворити всі свої жахливі ідеї у реальність», – поділилася Вікторія Хамула, студентка 41 групи факультету психолого-педагогічної освіти та мистецтв.

 

Подробиці можна побачити в соціальній мережі Фейсбук (світлини до тексту зроблені Павлом Косенком).


Профорієнтація як орієнтирЩе тільки почався новий навчальний рік, а факультет психолого-педагогічної освіти та мистецтв Бердянського державного педагогічного університету дбає про набір 2020!11 жовтня ц.р. декан факультету Людмила Коваль та заступники декана Віра Бурназова, Катерина Степанюк, Анжелика Лесик відвідали КЗВО “Дніпровський педагогічний коледж” з профорієнтаційною роботою.


Підготовка майбутніх педагогів у контексті стандартизації початкової освіти програма

Матеріали конференції


ВІТАННЯ Колектив кафедри початкової освіти щиро вітає старшого викладача кафедри Марину Нестеренко з успішним захистом кандидатської дисертації на тему «Підготовка майбутніх учителів до моделювання уроків в умовах варіативності початкової освіти» за спеціальністю13.00.04 – теорія та методика професійної освіти.Публічний захист відбувся 20 вересня 2019 року під час засідання спеціалізованої вченої ради Д 18.092.01 при Бердянському державному педагогічному університеті. Науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор Людмила Коваль.Бажаємо успішного втілення задумів, наснаги, натхнення та нових наукових досягнень!


У Бердянському державному педагогічному університеті відкрили лабораторію Нової української школи3 вересня 2019 року відбулося урочисте відкриття лабораторії Нової української школи в Бердянському державному педагогічному університеті.Реформа Міністерства освіти і науки України «Нова українська школа» ставить перед усіма освітянами нові завдання, одним із яких є підготовка висококваліфікованого фахівця, агента змін, який уміє вчитись упродовж усього життя.Сьогодні студенти факультету психолого-педагогічної освіти та мистецтв мають можливість стати представниками нової формації педагогів, які здатні не просто передавати знання дітям, а вчити їх креативно та творчо мислити. Надійним помічником на цьому шляху для них буде лабораторія Нової української школи.Ректор університету Ігор Богданов та декан факультету Людмила Коваль гостинно запросили всіх присутніх до тієї аудиторії, в якій відбуватимуться магічні процеси: вчорашні школярі за допомогою досвідчених викладачів перетворюватимуться в Майстрів педагогічної справи!Викладачі кафедри початкової освіти, які на чолі з деканом факультету докторкою педагогічних наук, професоркою Людмилою Коваль та завідувачкою кафедри докторкою педагогічних наук, професоркою АллоюКрамаренко протягом 2018-2019 навчального рокурозробили власний дизайн лабораторії, де було враховано кольорову гаму між стінами, шафами, відповідним оснащенням аудиторії, сонцезахисними ролетамий індивідуальними партами, що легко поєднуються в різні комбінації для парної та групової діяльності.З метою опанування електронним навчанням у початковій освіті для майбутніх педагогів придбано інтерактивну дошку SMART SBM 680 V з мультимедійним проектором. Викладачі кафедри початкової освіти пройшли спеціальне навчання, що дозволить ефективно використовувати програмне забезпечення для створення інтерактивних слайдів на заняттях з методик навчання освітніх галузей відповідно до Концепції Нової української школи.Лабораторія налічує вісім осередків: осередок учителя, творчості, навчання, мови та читання, досліджень, відпочинку, математичний та ігровий. Відповідно до кожного осередку ретельно підбиралося обладнання:  роботехніка, цеглинки для творчих занять LEGOSYSTEM, тематична зона з корковими дошками, колекції корисних копалин, гербарні зразки за різними темами, об’ємні геометричні фігури з розгортками, танаграми, набори геометричних тіл, математичні планшети, рахункові палички Кюїнзера, ваги демонстраційні, набори пісочних годинників, лабораторні набори для дослідів з природознавства, дитячиймікроскоп, конструктор для вивчення різних конструкцій та механізмів, набір музичних інструментів, скрині для зберігання дидактичного матеріалу, килимок-конструктор з пазлів, крісло-груша, дитячий ігровий диван пуф «Веселка» тощо.Стіни прикрашені комплектом різноманітних стендів для початкової школи, які придбали у постачальника Elizlabs.Колектив викладачів і студентів факультету психолого-педагогічної освіти та мистецтв висловлює  щиру подяку керівництву університету, яке прониклося ідеєю створення лабораторії та виділило кошти на придбання обладнання для неї.Упевнені, що створене кафедрою початкової освіти у Бердянському державному педагогічному університеті освітнє середовище навчальної лабораторії стане потужним осередком формування високопрофесійних учителів початкової школи.


 


Ще один переможець на факультеті психолого – педагогічної освіти та мистецтв у конкурсі наукових робіт23 квітня 2019 року на базі Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського відбувся ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Початкова освіта».Серед численних наукових робіт, яких було подано близко 80, членами журі було обрано і рекомендовано до захисту 20 кращих, а їх авторів персонально запрошено публічно представити результати досліджень.До членів журі конкурсу увійшла доктор педагогічних наук, професор нашого Бердянського державного  педагогічного  університету Людмила Коваль.У відбірковому турі конкурсу випала можливість представляти   факультет психолого-педагогічної освіти та мистецтв студентці 1 курсу ІІ (магістерського) рівня вищої освіти  Анні Дресвянниковій. Вона успішно презентувала роботу  на тему «Формування колірних уявлень як складника сенсорної сфери першокласників» (науковий керівник – доцент Ірина Барбашова), яка за результатами публічного виступу-захисту посіла почесне друге місце.Викладачі і студенти факультету психолого-педагогічної освіти та мистецтв вітають Анну Дресвянникову з призовим місцем і бажають їй творчого натхнення, цікавих наукових знахідок і нових перемог!

Кафедра початкової освіти


 

Креативна фотозона до Великодня дарує емоціїНа першому поверсі 5б корпусу студенти 4 курсу факультету психолого-педагогічної освіти та мистецтв, с-ція «Образотворче мистецтво» (декан – професор Людмила Коваль) робили яскраві світлини до Великодня, таким чином підводячи підсумки власних творчих пошуків напередодні цього дня.Фотозону з нагоди прекрасного свята креативна команда створювала під керівництвом кандидата педагогічних наук, доцента кафедри початкової освіти, члена спілки дизайнерів України Олени Малицької.Символи Великодня яскраво представлені в поєднанні янголів, писанок, гілля верби над центром композиції – клаптика живої природи, яка наче оновлюється після тривалого очікування сонячних променів, весняних сподівань.Саме тут студенти, викладачі та гості нашого ЗВО  можуть сфотографуватися та отримати неймовірні емоції щастя, добра та позитиву святого Великодня.Дякуємо Олені Малицькій за можливість отримувати естетичне задоволення від перетворення буденних речей власноруч, працюючи в команді.

За матеріалами кафедри початкової освіти


 

ТИЖДЕНЬ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ НАБИРАЄ ОБЕРТІВ


ІІ ЕТАП ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ ПОЧАТКОВА ОСВІТАРанок 18 квітня в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка розпочався із зустрічі та реєстрації учасників ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності Початкова освіта. Випробувати свої сили цьогоріч приїхали 57 учасників із 29 ЗВО України, що готують фахівців із початкової освіти.Урочисте відкриття Олімпіади розпочалося з вітального слова проректора з наукової роботи, доктора фізико-математичних наук, професора Івана Михайловича Конета, який розповів про історію педагогічного факультету та університету загалом, а також наголосив, що минулого року відсвяткували 100-річчя з дня заснування закладу освіти — перших 100 років успіху. Іван Михайлович представив усім присутнім склад журі й апеляційну комісію – 16 провідних науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти України, а також побажав наснаги та перемоги.До привітань долучилися Лабунець Віктор Миколайович, декан педагогічного факультету, доктор педагогічних наук, професор, і Гудима Наталія Василівна, завідувач кафедри теорії та методик початкової освіти, кандидат філологічних наук, доцент.Привітали учасників інтелектуальних змагань також голова журі — Пантюк Микола Павлович, проректор з наукової роботи, доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки та методики початкової освіти Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, та голова апеляційної комісії — Богданець-Білоскаленко Наталія Іванівна, доктор педагогічних наук, головний науковий співробітник Інституту педагогіки НАПН України.Наш університет представляли студентки 41 групи – Оксана Малюга та Ангеліна Захряпа. Майбутні фахівці в перший день олімпіади виконували тестові завдання з педагогіки та методик початкового навчання, а на другий – демонстрували фрагмент уроку для учнів початкової школи. Наші студенти були відзначені грамотами у номінаціях: «Ініаціативний підхід» (О. Малюга) та «Ентузіазм» (А.Захряпа).Перебування у місті Кам’янець-Подільському запам’яталось також цікавими екскурсіями, які підготували для учасників олімпіади.За можливість отримати незабутні враження від мальовничих краєвидів України та досвід олімпійських змагань майбутні фахівці початкової освіти вдячні ректору БДПУ, професору Ігорю Тимофійовичу Богданову   та викладачам ФППОМ.

 

                                                   Студентка 41 групи ФППОМ Оксана Малюга


СПЕЦІАЛЬНСТЬ АКРЕДИТУВАЛИ ТА ІДЕЇ ВАСИЛЯ СУХОМЛИНСЬКОГО ДЛЯ НУШ ВИВЧАЛИЗ  15 квітня по 17 квітня ц.р. у Кременчуцькому педагогічному коледжі імені А. С. Макаренка завідувач кафедри початкової освіти Алла Крамаренко (https://bdpu.org.ua/faculties/fppom/structure-fppom/kaf-poch-osvity/composition-kaf-poch-osvity/kramarenko/ ) разом із завідувачем методичного кабінету Ржищівського гуманітарного коледжу, викладачем вищої категорії Наталією Рябоконь працювала у складі експертної комісії з проведення чергової акредитаційної експертизи підготовки молодших спеціалістів зі спеціальності 5.01010201 «Початкова освіта».Зазначимо, що з 1987 року Коледж очолює як директор, а нині як виконуючий обов’язки директора Заслужений працівник освіти, відмінник освіти, кавалер ордена «За заслуги» ІІІ ступеня Іван Гальченко. Презентуючи заклад, Іван Гальченко, а також заступник директора з навчальної роботи – канд.пед.н. Віктор Шакотько, завідуюча відділення початкової освіти  Юлія Ступак із гордістю демонстрували здобутки власних вихованців, їх призові місця, які вони посіли поза межами області, навіть – за кордоном. Комісія отримала позитивні враження від відвідування модернізованого дитячого закладу оздоровлення та відпочинку «ЕРУДИТ», призначеного також для системної освітньої роботи по підготовці до участі у Всеукраїнських учнівських, студентських олімпіадах та конкурсах Малої академії наук учнів шкіл Полтавської області та студентів коледжу.В контексті демонстрації власних здобутків з впровадження Концепції НУШ викладачі коледжу представили тренінгові заняття з педагогіки, захист педпрактики студентів, а також запропонували відвідати відреставрований педагогічно-меморіальний музей імені Василя Сухомлинського, що у Павлиші Онуфріївського району, оскільки сучасна концепція Нової української школи бере витоки з педагогіки Сухомлинського – це є повага до особистості, її гідності, партнерство вчителя й учня.Над реставрацією музею працювали півроку. Він отримав новий зовнішній вигляд і наповнення. Кожен зал має свій тематичний напрямок. Перший презентує послідовників Сухомлинського. Другий – біографічний. Третій – знайомить відвідувачів із Сухомлинським як директором школи і науковцем. Є і меморіальна частина – там відтворені умови, в яких жив педагог. Це вітальня, кухня, родинна кімната, бібліотека і робочий кабінет.«Зовсім інша концепція, яка передбачає представлення Василя Сухомлинського як учителя, педагога, науковця, але разом із тим і як звичайну людину. Експозиції музею змінені і доповнені – багато з’явилося нових експонатів, які раніше не виставлялися. Їх надала донька педагога – Ольга Сухомлинська, яка брала безпосередню участь у цій роботі», – розповіла директор музею Світлана Різник. Приємно, що теперішній директор продовжує використовувати педагогічні практики Сухомлинського. А відвідувачі мають нагоду переглянути педагогічний скарб педагога-гуманіста, скореговувати власну педагогічну діяльність в умовах НУШ за здобутками В.Сухомлинського.У цілому робота експертної комісії пройшла на відповідному рівні. Разом з тим, завідувач кафедри мала нагоду поспілкуватися зі студентами коледжу, розповісти про власний ЗВО та запросити на навчання.

 

За матеріалами кафедри початкової освіти


 

ПЕРША СПРОБА  СТАЛА ВДАЛОЮНесподіваною мистецькою подією стало відкриття 16 квітня 2019 р. у Бердянському художньому музеї ім. І.І. Бродського виставки робіт студентів  спеціальності Початкова освіта. Образотворче мистецтво факультету психолого-педагогічної освіти та мистецтв. «Природи та мистецтва гармонійний світ». Це перша спроба молодих дарувань познайомити місцевих жителів і гостей нашого міста із власними творчими досягненнями.На виставку завітали гості: проректор з науково-педагогічної роботи, канд. філол. наук, доц. В.М. Ліпич, викладачі та студенти факультету ППОМ.Присутніх привітала провідний викладач зі спеціальності Образотворче мистецтво канд. пед. наук., доц. кафедри початкової освіти  О.В. Малицька, яка розкрила особливості фрактальної графіки як напрямку в сучасному образотворчому мистецтві.Контекст культурної події передбачав перфоманс (подарунок від студентів спеціальності Хореографія),виступи декана факультету доктора пед. наук , проф.  Л.В. Коваль, проректора з науково-педагогічної роботи, канд. філол. наук, доц. В.М. Ліпич і майбутніх фахівців у галузі початкової освіти й образотворчого мистецтва.Після урочистої частини програми всі присутні мали можливість ознайомитись із виставковим матеріалом. Гості відчули гармонійне поєднання природи і мистецтва, творчості і майстерності. Тож побажаємо молодим і талановитим студентам натхнення, креативності, упевненості й успіхів у навчанні. Із нетерпінням чекаємона нові творчі зустрічі у виставкових залах!

 

 Нова школа = новий учитель

Сьогодні вже не є новиною, що учні нової початкової школи – яскраві представники покоління Z. Вони – активні, відкриті для нових знань, відповідальні та цілеспрямовані, мають реалістичний погляд на майбутнє й уже зараз його планують. У питаннях освіти ці діти «сповідують» свободу та готові випробувати усталені  норми на міцність. Отже, сучасний учитель має бути мобільним, креативним, готовим докорінно змінити підходи до навчання  молодших школярів.

Викладачі кафедри початкової освіти https://bdpu.org.ua/faculties/fppom/structure-fppom/kaf-poch-osvity/ активно працюють в руслі зміни власного професійного іміджу. Так, канд. пед. наук, доцент Лада Чемоніна https://bdpu.org.ua/faculties/fppom/structure-fppom/kaf-poch-osvity/composition-kaf-poch-osvity/chemonina/ на минулих вихідних стала учасницею двох тренінгів «Професійна креативність вчителя НУШ як інструмент навчання із майбутнього» та «Інтегрований урок в НУШ: створення і тестування, інтервізія», організовані навчальним центром для освітян України «ОСВІТНІЙ WEEKEND» при Академії інноваційного розвитку освіти на базі Інституту модернізації змісту освіти (м. Київ). Разом із колегами з Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського й учителями пілотних класів столичних ЗЗСО вона практично опробовувала методики формування креативності вчителя НУШ, вправлялась у розробці й проведенні інтегрованих уроків. Упевнені, що активне професійне життя наших викладачів матиме позитивний вплив на процес підготовки нової генерації вчителів початкової школи.

 

Чемоніна Лада В’ячеславівна (1) Чемоніна Лада В’ячеславівна 2 (1)

 

За матеріалами кафедри


Опанували, дискутували, проблеми НУШ розглядали

На засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.053.04 у Харківському національному педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди 20 березня ц. р. відбувся успішний захист дисертації «Теорія і практика методичної підготовки майбутніх учителів початкової школи» докторантки Ірини Упатової (Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія») на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

Робота виконана під науковим керівництвом доктора педагогічних наук, професора, завідувача кафедри природничо-математичних дисциплін Олени Іонової (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди). Офіційні опоненти – Алла Крамаренко – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри початкової освіти БДПУ; Лідія Хомич – доктор педагогічних наук, професор, заступник директора з науково-експериментальної роботи Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України (м. Київ); Оксана Шквир – доктор педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії – відзначили високий рівень підготовки дисертаційної роботи, велику кількість публікацій за темою дисертації та належний фаховий рівень дисертантки.

Під час обговорення спільною була наукова думка стосовно ключових змін, якими розпочато впровадження Державного стандарту початкової школи, концепції «Нова українська школа» (2018 р.). А вони вимагають реалізації випереджальної методичної підготовки фахівців, які мають вирішувати проблеми оновлення початкової ланки загальної середньої освіти, сформоване методичне мислення, здатність здійснювати методичну рефлексію, дотримуватися позиції педагога-фасилітатора, спроможні до навчання й розвитку впродовж життя.

Дисертантка успішно побудувала свій захист, представила власні методичні наробки, які пройшли відповідну апробацію.

Присутні члени спеціалізованої вченої ради одноголосно віддали свої голоси за присудження наукового ступеня доктора педагогічних наук Ірині Упатовій.

 

                                     За матеріалами кафедри початкової освіти 

 


 

День фінської освіти

15 березня у Києві проходив День фінської освіти. Це офіційний старт і презентація проекту «Навчаємося разом», що передбачає підтримку фінськими експертами реформи шкільної освіти в Україні.

У відкритті проекту взяли участь Міністр освіти і науки України Лілія Гриневич, Генеральний директор Фінської національної агенції з освіти Оллі-Пекка Хайнонен, Посол Фінляндії в Україні Юха Віртанен, Керівник сектору співробітництва Представництва Європейського Союзу в Україні Стефан Шленінг, вчителі та викладачі з усієї України, модератор заходу – куратор соціальної ініціативи «Право на освіту» Наталія Мосейчук.

Міністр освіти та науки Лілія Гриневич на відкритті проекту зазначила: “В першу чергу нас об’єднують з фінською освітою цінності. Ми хочемо і вже поклали в основу реформи інтерес і підтримку кожної дитини. Ми виходимо з того, що кожна дитина має почуття гідності, має потенціал, який можна розвивати. І ми маємо знайти спосіб, щоб підтримати кожну дитину… Наші колеги, фінські експерти, об’єднані з нами цією метою”.

У роботу проекту включено факультет психолого-педагогічної освіти та мистецтв БДПУ (декан – професор Людмила Коваль), викладачі якого вже брали участь у численних тренінгах, курсах з проблеми підготовки майбутніх учителів початкової школи в умовах НУШ. Вже неодноразово піднімалося питання процесу модернізації професійної підготовки майбутнього першого вчителя в ЗВО, проте горизонтальна траєкторія підготовки вчителів дещо виключала цей аспект. Відповідно у рамках цього проекту будуть задіяні численні ЗВО за підтримки фінських колег, які працюватимуть та координуватимуть зусилля з вище окресленої підготовки.

На презентацію проекту були запрошені керівники численних міськво та завідувачі кафедр початкової освіти ЗВО (завідувач кафедри початкової освіти ФППОМ – професор Алла Крамаренко).

У цілому проект спрямовано на підвищення якості освіти та суспільне сприйняття української освіти. Планується спільна розробка нової комунікаційної стратегії МОН щодо підвищення обізнаності широкого загалу щодо концепції Нової української школи. Також буде надано підтримку в розробці сучасних навчальних матеріалів, в тому числі для учнів з особливими потребами.

У рамках Дня фінської освіти відбулась виставка сучасного шкільного обладнання.

Наступним етапом проекту є робота над розробками програм з методик навчання предметів відповідно до вимог НУШ.

 

 

 За матеріалами кафедри початкової освіти

 


Булінгу – СТОП!

Проблема булінгу є актуальною не тільки в нашій державі, а й далеко за її межами.  Сьогодні Україна входить в першу десятку країн світу за поширеністю шкільного терору.  Так, за даними звіту фонду ЮНІСЕФ 2017 року приблизно 67%  наших юних співвітчизників стали або жертвами, або кривдниками, або свідками булінгу, із них 24% учнів – жертви  цькувань у колі школярів.

Знайти шляхи подолання цієї проблеми намагалися студенти 21 групи ФППОМ на засіданні круглого столу «Булінгу – СТОП!», яке відбулося 25 лютого 2019 р. Разом зі своїм куратором Ладою Чемоніною  майбутні фахівці в галузі початкової освіти з’ясували сутність поняття булінг, обговорили його прояви і причини. Цікавим елементом засідання названого вище круглого столу стало проведення Л. Чемоніною вправи «Чому так сталося?», яка допомогла присутнім через рольову гру пояснити причини появи серед учнів агресорів, жертв і  пасивних спостерігачів. Своєрідним підсумком спільної роботи студентів і викладача стала низка порад і для дітей, і для дорослих щодо подолання булінгу.

1  3

2

За матеріалами кафедри


Запрошуємо Вас узяти участь

у ІІІ ІІІ Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції

«Підготовка майбутніх педагогів у контексті стандартизації початкової освіти»

 

Детальніше

 


 

УІКЕНД – ЧАС ПРОФЕСІЙНОГО ЗРОСТАННЯ

Підвищення власного професійного рівня пріоритетне завдання викладачів кафедри початкової освіти факультету психолого-педагогічної освіти та мистецтв. Вони активно навчаються в центрах для освітян України, одним із яких є «ОСВІТНІЙ WEEKEND», організований Інститутом педагогіки НАПН України спільно з Громадською спілкою «Академія інноваційного розвитку освіти» на базі ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» (м. Київ).

Так, минулої суботи доц. Лада Чемоніна стала учасницею двох тренінгів – «GOOGLE-форми в роботі вчителя» і «Педагогічний сторітеллінг – як провести урок, розповідаючи історії», – під час яких вона не тільки отримала цікаву інформацію про інноваційні технології навчання, а й набула практичних умінь щодо організації на їх основі освітнього процесу в Новій українській школі. Викладач переконана, що такий активний відпочинок сприятиме як особистісному, так і професійному зростанню, а набуті компетенції стануть у нагоді під час здійснення підготовки на факультеті нової генерації вчителів початкової школи.


Уже третій рік поспіль, у рамках проведення тижня педагогіки, студенти спеціальності «Початкова освіта» факультету психолого-педагогічної освіти та мистецтв долучаються до таємниць минулого.

7 листопада усіх охочих було запрошено на майстер-клас із виготовлення Сонячного  коня. Усі присутні мали змогу розширити уявлення про народні традиції, виховання, історію, особливості виготовлення оберегових ляльок із мішковини, прядивної мотузки  та їх призначення.

Постійними організаторами заходу «Бабусині ляльки: виховний потенціал» виступили доцент кафедри педагогіки Лілія Ярощук та доцент кафедри початкової освіти Катерина Степанюк.

Зокрема, вони розкрили значення цього оберегу – символу  родючості і міцної влади, сили, добра і світла, що приносить у дім успіх і щастя. Символічною  є також грива коня, яка нагадує сонячні промені.

Привітала студентів декан факультету, яка зазначила, що сьогодні особливо гостро стоїть питання саме українських звичаїв, про які ми не можемо забувати.

Проведення такого майстер-класу свідчить, що сьогодні одним із улюблених занять все частіше стає хенд-мейд (від англ. hand made — речі, створені руками). Особливо популярним є виготовлення народних ляльок як витворів мистецтва, як об’єктів гри, як предметів побуту.

Усі учасники заходу ще раз переконалися, що створення мотанок з прядивної мотузки – це своєрідна психотерапія, яка позитивно впливає на емоційний стан людини, дозволяє створити казковий барвистий світ,  сонячний ранок та радість. Отже, мистецтво виготовлення української народної ляльки уже кілька років поспіль забезпечує формування  професійної компетентності майбутніх учителів початкової школи, пробуджує відчуття власного коріння.

 Викладачі ФППОМ


14 вересня 2017 року на базі факультету психолого-педагогічної освіти та мистецтв проходила Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція «Підготовка майбутніх педагогів у контексті стандартизації початкової освіти», присвячена 85-річчю заснування Бердянського державного педагогічного університету.

Метою конференції було обговорення стратегічних проблем модернізації вищої педагогічної освіти в контексті стандартизації початкової школи.

Співорганізаторами конференції стали Інститут педагогіки Академії педагогічних наук України, Херсонський державний університет і Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника.

Загалом долучитися до проведення конференції виявили бажання 237 науковців, аспірантів, молодих учених, студентів і вчителів, серед яких 22 доктори наук з різних регіонів України, Угорщини та Польщі. Вражає і географія учасників: Київський національний університет імені Тараса Шевченка; Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова; Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського; Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка; ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»; Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки; Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка; Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького; Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка; Львівський національний університет імені Івана Франка; Київський національний університет культури та мистецтв; Національна музична академія України імені П.І.Чайковського; Волинський інститут післядипломної педагогічної освіти; КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної ради; ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»; Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького; ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука»; Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка; Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини; Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія та інші.

Робота здійснювалася за 6 секціями, а саме: «Професійна підготовка майбутніх учителів початкової школи: стан та перспективи розвитку», «Психологічні аспекти підготовки майбутніх фахівців», «Актуальні проблеми підготовки магістрів початкової освіти», «Розвиток особистості молодшого школяра на етапі створення стандартів нового покоління», «Творчий потенціал мистецької освіти», «Актуальні проблеми підготовки здобувачів першого рівня вищої освіти».

За матеріалами конференції планується видання збірника наукових праць.

Колектив кафедри початкової освіти та організаційний комітет конференції висловлює подяку співорганізаторам та учасникам конференції.

Сподіваємось на плідну співпрацю в наступному році!

За матеріалами факультету

психолого-педагогічної освіти та мистецтв БДПУ