Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

(06153) 36244
rector@bdpu.org.ua

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4

Попова Лариса Петрівна

доцентка катедри початкової освіти

кандидатка філологічних наук

Наукометрика

Google Scholar

FclamPcAAAAJ&hl

Researcher iD

E-8665-2019

Scopus iD

ResearchGate iD

Larisa_Popova2

Біографія

Народилася 29 червня 1960 р. у м. Бердянську Запорізької області.

У 1982 р. закінчила факультет підготовки вчителів початкових класів Бердянського державного педагогічного інституту ім. П. Д. Осипенко за спеціальністю «Педагогіка та методика початкового навчання».

Після закінчення інституту 5 років працювала вчителькою початкових класів у містах Керчі та Бердянську.

У 1987 році за конкурсом була обрана на посаду асистентки катедри російської мови та літератури.

У 1998 р. отримала другу вищу освіту за спеціальністю «Українська мова і література» (філологічний факультет Бердянського державного педагогічного інституту ім. П. Д. Осипенко). З 1999 по 2003 рр. – аспірантка катедри загального мовознавства та слов’янської філології.

З 2003 року починає працювати на катедрі теорії і методики початкової освіти. У 2008 р. захистила дисертацію «Семантична параметризація абстрактних іменників у лінгвістичних словниках» (науковий керівник – докторка філологічних наук, професорка С. П. Денисова).

Нагороджена почесною грамотою Управління освіти і науки Запорізької облдержадміністрації за сумлінну працю, громадську активність, досягнуті успіхи в педагогічній діяльності (12.05.2005 р.), неодноразово нагороджувалася грамотами Бердянського державного педагогічного університету (2003, 2005 рр.) та грамотою Міністерства освіти і науки України за участь у підготовці та проведенні ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Початкова освіта» (2009 р.), нагрудним знаком «Відмінник освіти України» (2012 р.), знаком «Василь Сухомлинський (2015 р.).

Публікації

 

2012

 1. Семасіологічні основи семантичної параментизації абстрактних іменників / Функциональная лингвистика: сб. науч.работ/ Крымский республиканский институт после дипломного педагогического образования. – №2. Том №. – Симферополь, 2012. – С. 138-141.
 2. Формування лексикографічної компетентності молодших школярів / Л.П. Попова // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки, спец. випуск) – Бердянськ: БДПУ, 2012. – С. 234 – 241.
 3. Формування в молодших школярів мовленнєвої компетентності / Л.П. Попова // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи : збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [ред. кол.: Побірченко Н. С. (гол. ред.) та інші]. – Умань : ПП Жовтий О. О., 2012 – Випуск 41. – С. 53 – 60
 4. Основи підготовки майбутніх учителів початкової школи до інноваційної діяльності в поза аудиторній роботі / Л.П. Попова // Наука і освіта: науково-практичний журнал Південного наукового Центру НАПН України. – Одеса, 2012. –№ 2. – С. 55 – 61.
 5. Науково-дослідна робота зі студентами / Л.П. Попова // Діяльність Інституту психолого-педагогічної освіти та мистецтв Бердянського державного педагогічного університету (2011-2012 навчальний рік) / [відп. ред. Л. В. Коваль, О. В. Ревуцька]. – Бердянськ : Видавець Ткачук О. В., 2012. – С. 126 – 147.
 6. Підготовка майбутніх учителів до професійної діяльності в умовах варіативності змісту початкової освіти / Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки, спеціальний випуск). – Бердянськ : БДПУ, 2012. – 400 с.
 7. Науково-дослідна робота зі студентами / Л.П. Попова // Діяльність Інституту психолого-педагогічної освіти та мистецтв Бердянського державного педагогічного університету (2012-2013 навчальний рік) / [відп. ред. Л. В. Коваль, О. В. Ревуцька]. – Бердянськ : Видавець Ткачук О. В., 2012. – С. 208-237.
 8. Студентська міжнародна діяльність / Л.П. Попова // Діяльність Інституту психолого-педагогічної освіти та мистецтв Бердянського державного педагогічного університету (2012-2013 навчальний рік) / [відп. ред. Л. В. Коваль, О. В. Ревуцька]. – Бердянськ : Видавець Ткачук О. В., 2012. – С. 253-259.

 

2013

 1. Попова Л.П. Методика навчання української мови в початковій школі (тести) / Л. П. Попова // Засоби діагностики навчальних досягнень студентів напряму підготовки 6.010102 Початкова освіта / [ за ред.. д. пед. н., проф. Л. В. Коваль, ст. викл. Т .В. Ніконенко]. – Бердянськ, 2013. – С. 5-12.
 2. Попова Л.П. Методика навчання російської мови в початковій школі (тести) / Л. П. Попова // Засоби діагностики навчальних досягнень студентів напряму підготовки 6.010102 Початкова освіта / [ за ред.. д. пед. н., проф. Л. В. Коваль, ст. викл. Т .В. Ніконенко]. – Бердянськ, 2013. – С. 12-19.
 3. Попова Л.П. Сучасна російська мова (тести) / Л. П. Попова // Засоби діагностики навчальних досягнень студентів напряму підготовки 6.010102 Початкова освіта / [ за ред.. д. пед. н., проф. Л. В. Коваль, ст. викл. Т .В. Ніконенко]. – Бердянськ, 2013. – С. 19-26.
 4. Попова Л.П. Методика навчання російської мови в початковій школі / Л. П. Попова // Збірник навчальних програм професійно-орієнтованих дисциплін напряму підготовки 6.010102 Початкова освіта, спеціальностей 7.01010201, 8.01010201 Початкова освіта. – Бердянськ, 2013. – С. 160-169.
 5. Попова Л.П. Методика навчання української мови в початковій школі / Л. П. Попова // Збірник навчальних програм професійно-орієнтованих дисциплін напряму підготовки 6.010102 Початкова освіта, спеціальностей 7.01010201, 8.01010201 Початкова освіта. – Бердянськ, 2013. – С. 169-192.
 6. Попова Л.П. Особливості подання власне тлумачного параметра в тлумачних словниках російської мови (на матеріалі абстрактних іменників) / Л.П. Попова // Функциональная лингвистика: науковий журнал. – Ялта, 2013. –№ 5. – С. 339-341.

 

2015

 1. Попова Л. П. Методика обучения русскому языку : учеб.-метод. Комплекс / Л. П. Попова. – Бердянск : Видавець Ткачук О.В., 2015. – 220 с.

 

2016

 1. Попова Л. Проблеми розвитку лексикографічної компетентності молодших школярів / Л. Попова. – Basic Trends in Public Sector. Monograph/ Opole : The Academy of Management and Administation in Opole, 2016. – С. 173–180.
 2. Попова Л. Методика обучения языку национальных меньшинств: учеб.-метод. комплекс. [2-е изд., исправл. и дополн.]. Бердянск: Издатель Ткачук А. В., 2016. 272 с.
 3. Попова Л.П. Методика навчання освітньої галузі «Мови і літератури» в початковій школі». Методики навчання в початковій школі: питання та відповіді/ за ред. д.п.н., проф. Л.В. Коваль, д.п.н., проф. А.М. Крамаренко. Бердянськ: Вид-во Ткачук О.В., 2016. С. 96-158
 4. Попова Л.П. Текст художнього твору як засіб навчання української мови. Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи». Запоріжжя: Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти. 2016.

 

2017

 1. Попова Л.П., Чепуренко К.Б. Формування лексикографічної компетентності молодших школярів: теоретичні і практичні засади. Учитель початкової школи. 2017. № 8. С. 22-25.
 2. Попова Л. Методика навчання літературного читання: навч.-метод. комплекс. Мелітополь: Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2017. 145 с.
 3. Попова Л.П. Формування лексикографічних умінь молодших школярів на засадах компетентнісного підходу. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції. Бердянськ, 2017. С. 290-293.

 

2018

 1. Попова О.І., Попова Л.П. LEGO-технології як засіб інновацій в освітньому процесі початкової школи. ІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Наука ІІІ тисячоліття: пошуки, проблеми, перспективи розвитку». Бердянськ: БДПУ, 2018. С.260-262.
 2. 24. Попова О.І., Попова Л.П. Казка як засіб морального виховання молодших школярів. Збірник матеріалів Всеукраїнської з міжнародною участю науково-практичної конференції «Підготовка сучасного педагога дошкільної та початкової освіти в умовах розбудови Нової української школи». Херсон: ТОВ «Борисфен-про», 2018. С. 155-158.
 3. 25. Попова О.І., Попова Л.П. Типологія словникових дефініцій у тлумачних лексикографічних джерелах. ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Інтернаціоналізація вищої освіти України в умовах полікультурного світового простору: стан, проблеми, перспективи» Маріуполь: Маріупольський державний університет, 2018. С. 534–536.
 4. 26. Попова О.І., Попова Л.П. Організація роботи учнів зі словниками в контексті вимог Нової української школи. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної. конференції «Інновації в початковій освіті: проблеми, перспективи, відповіді на виклики сьогодення». Полтава: ПНПУ імені В.Г.Короленка, 2018. С. 59-61.
 5. Попова О.І., Попова Л.П. Лінгвометодична компетентність майбутнього вчителя як основа реалізації ним Концепції Нової української школи. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Підготовка майбутніх педагогів у контексті стандартизації початкової освіти (впровадження Концепції Нової української школи)». Бердянськ: БДПУ, 2018. С. 91-95.
 6. Попова О., Попова Л. Формування в здобувачів початкової освіти орфографічної компетентності на уроках української мови. Наукові записки БДПУ. Педагогічні науки. Серія: Педагогічні науки. Вип.3. Бердянськ: БДПУ, 2018. С. 95-104 с.

 

2019

 1. Попова Л.П., Попова О.І.  Роль пейзажу у формуванні літературознавчої компетентності молодших школярів. Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції: «Наука ІІІ тисячоліття: пошуки, проблеми, перспективи розвитку». Бердянськ: БДПУ, 2019. С.190-192.
 2. Попова Л.П., Попова О.І. Роль освітнього середовища у формуванні особистості молодшого школяра. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції з міжнародною участю «Навчання, виховання та розвиток у контексті життєвих перспектив особистості» / За заг. ред. О.В. Горецької. Бердянськ: БДПУ, 2019. С. 224–227.
 3. Попова Л.П. Методика навчання української мови: матеріали до вивчення курсу: навчально-методичний посібник. Мелітополь: Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2019. 166 с.
 4. Попова Л.П., Попова О.І. Застосування квест-технологій як засіб активізації пізнавальної діяльності молодших школярів. Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Підготовка майбутніх педагогів у контексті стандартизації початкової освіти». Бердянськ: БДПУ, 2019. С. 51–56.
 5. Попова Л.П., Попова О.І. Квест-технології як засіб активізації пізнавальної діяльності молодших школярів. Наукові записки БДПУ. Педагогічні науки.  Серія: Педагогічні науки.  Вип.3. Бердянськ: БДПУ, 2019. С. 155-161.

 

2020

 1. Попова Л., Попова О. Організаційно-методичні засади лінгводидактичної підготовки майбутніх учителів початкової школи в умовах підвищення якості освіти. Підвищення якості професійної підготовки майбутніх фахівців початкової освіти: колективна монографія / за заг. ред.: проф. Людмила Коваль, Алла Крамаренко. Мелітополь, 2020. С. 245-268 с.