Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

bdpu.zp@gmail.com
rector_bdpu@ukr.net

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4 Тимчасово переміщений до: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66

Ярощук Лілія Григорівна

Доцентка катедри педагогіки

Кандидатка педагогічних наук

Наукометрика

Google Scholar

3SoK_FIAAAAJ

Researcher iD

F-1501-2019

Scopus iD

ResearchGate iD

Liliya_Yaroshchuk

Біографія 
Народилася в м. Луцьку Волинської області.
У 1999 році закінчила з відзнакою філологічний факультет Волинського державного університету за спеціальністю «Українська мова, література та польська мова», отримала кваліфікацію «філолог, викладач української мови і літератури та польської мови».
З 2000 до 2009 рр. працювала викладачем кафедр педагогіки, полоністики ВДУ ім. Лесі Українки, учителем польської мови лінгвістичної гімназії № 18 м. Луцька.
У 2004 році вступила до аспірантури Волинського національного університету ім. Лесі Українки з відривом від виробництва.
У 2008 році захистила дисертацію «Педагогічні технології навчання предметів гуманітарного циклу учнів гімназії» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.09 – «Теорія навчання».
З лютого 2009 року працює на кафедрі педагогіки Бердянського державного педагогічного університету.

 

Коло наукових інтересів: моніторинг якості освіти, проблеми гендерної освіти та виховання, упровадження гендерного підходу в практику освіти та виховання студентської молоді, педагогічна акмеологія.
Член спілки вчителів-полоністів України ім. Габріелі Запольської.
Член Товариства польської культури на сході ім. Єви Фелінської.
Із 17 грудня 2009 року вибрана членом-кореспондентом Української Академії Акмеологічних Наук, відділення «Педагогічна акмеологія».

 

Нагороди: почесна грамота Управління освіти і науки Запорізької облдержадміністрації (2011 р.); подяка Міністерства освіти і науки України (2014 р.); грамота Міністерства освіти і науки України (2017 р.).
Л. Г. Ярощук – авторка близько 100 наукових і навчально-методичних праць: статті у фахових виданнях, монографії, навчальні посібники з грифом МОН України.

Головні з них:

 1. Ярощук Л. Г. Основи педагогічних вимірювань та моніторингу якості освіти: навч. посіб. Київ: Слово, 2010. 304 с.
 2. Ярощук Л. Г. Навчання учнів гімназії предметів гуманітарного циклу: технологічний аспект: монографія. Луцьк, 2010. 186 с.
 3. Ярощук Л. Г. Методика виховної роботи: навч. посіб. Київ: Слово, 2012. 320 с.
 4. Ярощук Л. Г. Історія педагогіки: навч.-метод. комплекс. Бердянськ: ФО-П Ткачук О. В., 2014. 416 с.
 5. Ярощук Л. Г. Теорія та методика виховання: навч. посіб. Бердянськ, 2018. 374 с.
 6. Ярощук Л. Г. Основи наукових досліджень: навч. посіб. 2-ге вид., оновл. Saarbrücken–Riga: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2019. 162 с.
 7. Ярощук Л. Г. Тестування як метод педагогічного контролю майбутніх учителів початкової школи. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки: зб. наук. пр. Вип. 1. Бердянськ. БДПУ, 2018. С. 112–117.
 8. Ярощук Л. Г. Виховання моральної культури майбутніх учителів початкової школи в процесі вивчення історії педагогіки (педагогічної діяльності Януша Корчака). Вісник Черкаського університету. Серія: Педагогічні науки. № 1, 2019. Черкаси. С. 227–231
 9. Ярощук Л. Г. Теоретичні аспекти діагностики навчальних досягнень майбутніх учителів у Сполучених Штатах Америки. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки: зб. наук. пр. Вип. 1. Бердянськ. БДПУ, 2019. С. 394–403.
 10. Ярощук Л. Г. Коменіана в курсі історії педагогіки. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітніх школах: зб. наук. пр. Запоріжжя: КПУ, 2020. Вип. 68. Т. 1. С. 39–43.
 11. Yi Shi, Lilia Yaroschchuk . Post Corona Society: How to Teach People be Social Again. Postmodern Openings. Volume 11. Issue 1. Supl. 2, 2020, P. 169–176. https://doi.org/10.18662/po/11.1sup2/149
 12. Glazkova I., Khatuntseva S., & Yaroshchuk L. Professional Pedagogical Culture: Historical Culturological Aspect. Revista Romaneasca Pentru Educatie Multidimensionala, 12 (3), 2020. 144–161. https://doi.org/10.18662/rrem/12.3/314
 13. Yuliia Vaseiko, Liliya Yaroshchuk. Cultural and educational activity of M. O. Korf in the light of development of monitoring of quality of education. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки: зб. наук. пр. Вип. 2. Бердянськ. БДПУ, 2020. C. 21–29.
 14. Yaroshchuk L. H., Vaseiko Yu. S. Monitoring and pedagogical control in the european system of education. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. пр. Запоріжжя: КПУ, 2021. Вип. 74. Т. 1. C. 182–188.
 15. Glazkova, I., Khatuntseva, S., Vaseiko, Y., Shymanovych, I., & Yaroshchuk, L. (2022). Future teachers’ training to application of cognitive barriers in professional activities during the Covid-19 pandemic. Amazonia Investiga, 11(50), 66–78. https://doi.org/10.34069/AI/2022.50.02.7
 16. Yaroshchuk Liliya. Ethnopedagogical traditions of family education in Kosach-Dragomanov family in courses of educational disciplines «History of pedagogy» and «Theory and methodology of education». Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки: зб. наук. пр. Вип. 1. Бердянськ: БДПУ, 2022. С. 473–480.
 17. Ярощук Лілія, Чорний Володимир. Подолання гендерних стереотипів на уроках фізичної культури засобами спортивних ігор. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки: зб. наук. пр. Вип. 1. Бердянськ: БДПУ, 2022. С. 481–488.
 18. Ярощук Лілія, Чорна Наталія. Особливості виховної роботи в умовах воєнного стану. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки: зб. наук. пр. Вип. 2. Бердянськ: БДПУ, 2022.

 

 

Е-mаіl: 0116@i.ua