Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

(06153) 36244
rector@bdpu.org.ua

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4

Лесик Анжеліка Сергіївна

доцентка катедри педагогіки

кандидатка педагогічних наук

Наукометрика

Google Scholar

rMyPt58AAAAJ

Researcher iD

E-9678-2019

Scopus iD

ResearchGate iD

Angelika_Lesyk

Біографія

Анжеліка Сергіївна Лесик народилася 4 лютого 1983 р. у с. Світле Токмацького району Запорізької області.

У 2004 р. закінчила з відзнакою факультет підготовки вчителів початкових класів Бердянського державного педагогічного університету за спеціальністю «Початкове навчання», а в 2005 році – магістратуру з цієї ж спеціальності та здобула кваліфікацію «Викладач педагогіки у ВНЗ».

Кандидатка педагогічних наук (2014), доцентка (2015).

2007 – 2010 рр. – аспірантка Бердянського державного педагогічного університету, з січня 2008 р. – асистентка катедри педагогіки БДПУ, з грудня 2010 р. – старша викладачка катедри педагогіки БДПУ, з вересня 2015 р. – доцентка катедри педагогіки БДПУ.

У 2014 році захистила кандидатську дисертацію «Формування комунікативної компетентності учнів молодшого шкільного віку в позаурочній діяльності шкіл-інтернатів» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.07 – Теорія виховання. Науковий керівник – докторка педагогічних наук, професорка Канішевська Любов Вікторівна.

Сфери наукових інтересів: формування комунікативної компетентності учнів молодшого шкільного віку.

Авторка 2 монографій, 2 навчальних посібників і 65 наукових статей.

Нагороди: Почесна грамота Управління освіти і науки Запорізької облдержадміністрації (2015), Подяка Міністерства Освіти та Науки України (2018), Почесна грамота Запорізької обласної організації Профспілки працівників освіти і науки України (2019).

Основні наукові праці

Монографії

 1. Толкачова А. С. Формування комунікативної компетентності в учнів 1–4 класів шкіл-інтернатів.Сучасні проблеми виховання учнів шкіл-інтернатів: теорія і практика: колективна монографія / Бернадська Л. В., Голуб О. В., Грітчина А. І., Підборський Ю. Г., Поліщук О. В., Сизоненко І. Г., Толкачова А. С. / кер. авт. кол. О. В. Голуб. Донецьк: ЛАНДОН, 2013. С. 66-106.
 2. Толкачова А. С. Формування комунікативної компетентності учнів молодшого шкільного віку в позаурочній діяльності шкіл-інтернатів: теорія і практика: монографія. Бердянськ: Видавець Ткачук О. В., 2015. 216 с.
 3. Толкачова А. С. Формування комунікативної компетентності в учнів молодшого шкільного віку шкіл-інтернатів як педагогічна проблема. Актуальні проблеми формування особистості в навчально-виховному процесі освітніх закладів: кол. монографія / за ред. Попової О. І. Бердянськ: ФО-П Ткачук О. В., 2016. С. 70-114.
 4. Lesyk A. S. Technological support for the system of formation of the future head of the comprehensive educational institution to strategic management in the master’s degree conditions.Development trends in pedagogical and psychological sciences: the experience of countries of Eastern Europe and prospects of Ukraine: monograph / edited by authors. 1st ed. Riga, Latvia: “Baltija Publishing”, 2018. С. 500-518.
 5. Канішевська Л. В., Лесик А. С. Особливості формування комунікативної компетентності учнів початкових класів у позаурочній діяльності інтернатних закладів . Pedagogy: Theory, Science and Practice: collective monograph. Yunona Publishing, New York, USA, 2020. P. 34−51.

Посібники

 1. Толкачова А. С. Вступ до спеціальності: навчальний посібник. Бердянськ: БДПУ, 2014. 195 с.
 2. Толкачова А. С. Вступ до спеціальності: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. 2-ге вид., випр., доп. Бердянськ: Видавець Ткачук О. В., 2015. 256 с.

Фахові статті за останні 5 років

 1. Толкачова А. С. Становлення шкіл-інтернатів: історичний аспект. Зб. наук. праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки). Бердянськ: БДПУ, 2015. № 1. С. 262-267.
 2. Толкачова А. С. До питання відповідальності підлітків загальноосвітніх шкіл-інтернатів. Зб. наук. праць (Педагогічний дискурс). Хмельницький: ХГПА. 2015. Вип. 18. С. 229–232.
 3. Толкачова А. С. Гра як засіб формування відповідальності в підлітків у процесі позаурочної діяльності шкіл-інтернатів. Вісник Черкаського університету. Серія: Педагогічні науки: наук. журнал. Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. № 32 (365). Черкаси: Вид-во Черкас. нац. ун-т., 2015. С. 3–7.
 4. Толкачова А. С. Погляди В. Сухомлинського на роль спілкування як провідного фактора розвитку учнів початкових класів шкіл-інтернатів. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. праць / ред. кол. Т. І. Сущенко (гол. ред.) та ін. Запоріжжя: КПУ, 2015. Вип. 44 (97). С. 65–73.
 5. Толкачова А. С. Попередження шкідливих звичок в учнів шкіл-інтернатів у позаурочній діяльності .Зб. наук. праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки). Бердянськ: БДПУ, 2016. № 1. С. 181–187.
 6. Лесик А. С. Психолого-педагогічні засади толерантності: історія та сучасність. Зб. наук. праць. Черкаси: ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2017. С. 201–205.
 7. Lesyk A. S. The essential characteristics of the concept “communicative competence. Вісник Черкаського університету (педагогічні науки). Черкаси, 2017. № 3. С. 62–68.
 8. Лесик А. С. Підготовка майбутніх учителів початкової школи до формування комунікативної компетентності учнів.Journal “ScienceRise: Pedagogical Education”. №2 (22) 2018. Харків, 2018 С. 21–24.
 9. Lesyk A. S. Pedagogical Culture of Future Teachers of Musical Art: A Methodological Investigation. Journal of History Culture and Art Research(ISSN: 2147-0626) Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi Vol. 7, No. 1, March 2018. Revue des Recherches en Histoire Culture et Art Copyright © Karabuk University
 10. Holub O. Lesik A.Shcherbakova N. Serhiyenko S. The Heritage of the Progressive Ukrainian educators of the Northern Azov Region (the Second Half of the 19th Century). Journal of History Culture and Art Research (ISSN: 2147-0626) Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi Vol. 8, No. 3, September 2019. Р. 201–208.
 11. Голуб О. В., Лесик А. С. Педагогічні умови соціальної адаптації першокласників – дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування – до умов інтернатного закладу: Наукові записки БДПУ: Серія: Педагогічні науки. Вип.1. Бердянськ: БДПУ, 2019. С. 187–195.
 12. Голуб О. В., Лесик А. С. Потенціал освітньо-розвивального середовища ЗВО у професійному становленні вчителів початкової школи: практичний аспект. Наукові записки БДПУ: Педагогічні науки. Вип.1. Бердянськ: БДПУ, 2020. С. 213–223.
 13. Лесик А. С. Підготовка вихоівтелів інтернатних закладів НУШ до проблеми формування комунікативної компетентності учнів. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. праць / ред. кол. Т. І. Сущенко (гол. ред.) та ін. Запоріжжя: КПУ, 2020. Вип. 70. С. 65–73.
 14. Голуб О. В., Лесик А. С. Підготовка майбутніх учителів до формування сімейних цінностей в учнів початкової школи. Наукові записки БДПУ: Педагогічні науки. Вип. 2. Бердянськ: БДПУ, 2020. С. 266–279.
 15. Лавніков О. А., Лесик А. С. Інтегративний підхід у системі вищої освіти: поняття і особливості. Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія Педагогіка і психологія. № 1 (19). Дніпро, 2020. С. 195–201.

 

Е-mаіl: as_lesyk@ukr.net